29. 3. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Baran, Kôň a Strelec

Martin Hruštínec


Rozprávka o 12 mesiačikoch dokazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, spoločenské dianie atď.

V tomto seriáli sa budeme zaoberať troma základnými zodiakmi Slnečnej sústavy Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť).

Naša Slnečná sústava  má teda tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom, preto predstava viacerých môže zo začiatku človeka udivovať.
Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány v tele. (Tento zodiak sa dochoval najviac v západnej astrológii).

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie a slová, meridiány v tele (Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, tzv. čínske znamenia).

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry (Tento zodiak sa dochoval najviac u našich predkov).


Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou. Perúnovou a Svarogovou guľou sa zaoberať nebudeme.

Od 20. 3. 2017 11:17 SEČ do 19. 4. 2017 23:13 SELČ naša Zem putuje v rámci Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy:

v Svjetovidovom kruhu v znamení Baran
v Perúnovom kruhu v znamení Kôň
v Svarogovom kruhu v znamení Strelec

Všetky znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie nie je ľubovoľné, ale presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinesú Jeho časť Vôle. Úlohou človeka je  duchovný vývoj, v ktorom človek musí spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla k nám do prežití, sa ľudský duch vyvíja.

Vládcom znamenia Baran je bytostný Belojar, ktorý hovorí: „Človeče, s bielym rúchom choď do nových začiatkov, zver sa do Vôle Všemohúceho Triglava a prijmi Novú silu do Nového kolobehu!“
Bytostní, ktorí ešte dopodrobna rozvádzajú a spolupôsobia s Bytosťou Belojar, pôsobiaci v prvej polovici znamenia Baran od 20. 3. 2017 do 4. 4. 2017 sú Bytosti Ptiščič a Rodič. V druhej polovici znamenia Baran od 4. 4. 2017 do 19. 4. 2017 Bytosti ZvereničMaslenič.
Ptiščič človeku hovorí: „Človeče, pýtaj sa ako vtáča: Kto som, prečo som tu, prečo som sem prišiel, kam smerujem, kam kráčam?!“
Rodič hovorí: „Človeče, pýtaj sa prečo si sa sem narodil?! Znovu sa zroď v duchu, staraj sa o seba ako o dieťa, buď ako dieťa znovuzrodený! Novou cestou choď nahor!“
Zverenič hovorí: „Človeče, zver sa do Vôle Všemohúceho, buď pripravený na prijatie všetkého, čo ti v zákonoch prichádza!“
Maslenič hovorí: „Človeče, prijmi to najlepšie pre svojho ducha, čo ti prichádza! V spätných účinkoch, ktoré ti prichádzajú z minulých siatí, musíš vidieť extrakt, aby si vedel čo máš a čo nemáš na svojej ďalšej púti siať! Prijmi to pekné, aj to nepekné, oboje je pre teba extraktom ako maslo!“

Vládcom znamenia Kôň je bytostný Radogšč, ktorý hovorí: ,,Všetko podstatné sa posiluje v mlčaní!“

Vládcom znamenia Strelec je bytostný Kitovras, ktorý hovorí: Vážte si svetlých nitiek nad vami!“

V tomto období začína pre nás nový rok. Nový kolobeh, po tom ako Znamenie Rýb ukončilo ten predchádzajúci.
Belojar vládca znamenia Baran nám dáva svojim vyžarovaním energiu k tomu, aby sme s čistým rúchom išli do nových začiatkov v novom kolobehu. Aby sme započali rôzne projekty, plány, aktivity a pod.  Práve v tomto období v prírode začíname sadiť plodiny, pripravovať zem a pod. Tak aj v celom živote (nie len v záhradke) máme sadiť to, čo na konci alebo v priebehu roka chceme žať. Môže ísť aj o duchovnú sejbu. Podmienkou je, že ak chceme úspešne „zasadiť“, započať nejakú činnosť, musíme mať biele rúcho. Čo to znamená? Ak napríklad ideme začať stavať garáž, tak biele rúcho je práve tá pozitivita, ktorú do toho vkladáme. Naopak, akékoľvek myšlienky tipu „nezvládnem to, nikdy som nestaval nič podobné, nie som technický tip“, sú nečisté myšlienky, ktoré zatemňujú dušu a môžu spôsobiť, že tento projekt, ktorý sme už začali nedokončím.
Ak sa chceme učiť cudzí jazyk, tak práve toto obdobie je najlepšie na začatie. Opäť platí, vložiť do toho čistotu – „zvládnem, naučím sa“ a vyhýbať sa nečistote „nezvládnem, nenaučím sa“.
V tomto období môžeme začať čo len chceme, pokiaľ je to pozitívne.
Bytostný Ptiščič ešte dopodrobna rozvíja to, čo vládca znamenia Baran Belojar hovorí. Takže ak sme započali nejaký projekt, sme na jeho samom začiatku tak, ako je Baran na začiatku zverokruhu Ptiščič nás učí pýtať sa. Lebo aj keď sme už začali s nejakou činnosťou potrebujeme poradiť. Máme byť bdelí, rozhýbať svojho ducha, byť vnútorne živí a zo svojho vnútra formovať otázky, ako spravím ten projekt. Pomocí je okolo nás dostatok, duchovní pomocníci, bytostní tí sú vždy v každom momente pripravení nám poradiť. Nevieme si s niečím rady? Nevieme kde postaviť garáž? Tak sa pýtame. Odpoveď ucítime, príde inšpirácia, vnútorný hlas nás bude viesť.
Nevieme, akú učebnicu nemčiny si kúpiť? Pýtajme sa. Náš duchovný pomocník nám poradí. To budeme cítiť. Nie sme dokonalí, k dokonalosti sa máme ešte len vyvinúť.
Bytostný Rodič nás v tomto období učí k rodičovskému prístupu ku svojim „sadeniciam“. Tak, ako nečakáme, že hneď nám vyrastie hrach, ktorý sme ešte len včera nasadili, práve naopak sme trpezliví, polievame ho, okopávame, čistíme od buriny, tak aj v akejkoľvek  inej činnosti máme byť trpezliví a starať sa o naše dielo ako sa stará rodič o dieťa. Keď sme sa začali učiť cudzí jazyk, nemáme sa trápiť, že po dvoch týždňoch ešte nevieme poriadne ani abecedu. Všetko má svoj čas a aj v tejto veci sa o seba a svoju činnosť staráme ako o malé dieťa. Akákoľvek započatá činnosť je najprv malá, ako to malé dieťatko a od neho rodičia tiež neočakávajú, že sa bude hneď správať ako dospelé. Nebudeme počuť : „máš už pol roka, choď do obchodu a kúp chleba“. To budeme počuť neskôr. 
Ak sme začali činnosť – napríklad „lepšie sa správať ku kolegom“, tak nemôžeme očakávať, že hneď po týždni nás budú na rukách nosiť a že nezakopneme. Ak zakopneme, tak sa k sebe musíme správať ako ten rodič k malému dieťatku, ktoré sa učí chodiť. Teda, vždy platí, že trpezlivosť ruže prináša.
Tak je to aj so stavbou garáže. Kladivom sme netrafili klinec, bolí nás prst? Netreba to vzdávať. Opäť pristupujeme k sebe ako k malému dieťatku, ktoré sa učí chodiť. My sa učíme stavať garáž. A tak je to s akoukoľvek našou novou činnosťou, ktorú sme začali realizovať.
Bytostný Zverenič nás zároveň učí byť zverení vo Vôli Všemohúceho. Keď sme už začali nejaký projekt, dbáme o čisté myšlienky, aby sme boli pozitívne naladení, pýtame sa svetlých pomocí ako ďalej, ako s tými problémami, ktoré prišli do prežívania pri realizácii danej činnosti naložiť, staráme sa o svoje dielo ako rodič o svoje dieťa, trpezlivo, s láskou, tak teraz sa máme zveriť v plnej viere Bohu. Tak ako zver je zverená pôsobeniu prírodných zákonov, ktoré sú od Všemohúceho a nereptá, nenadáva, nebojí sa budúcnosti. Tak aj mi máme mať dôveru, že ak sme urobili len to najlepšie ako vieme, tak to dobre dopadne. Zároveň nemáme lipnúť na výsledku. Zveriť sa, zveriť svoju činnosť znamená, že nie moja vôľa je prvoradá ale Vôľa Všemohúceho.
Študent nemeckého jazyka sa má tiež zveriť do vôle Všemohúceho. Započal novú činnosť – učenie sa jazyka, má veriť, že tie Zákony fungujú a ak dá do štúdia radosť, nadšenie a odhodlanie, tak sa ten jazyk naučí. Zároveň má byť pripravený na všetko, čo mu v zákonoch prichádza v tomto období ako učí Zverenič. Má prijať tvrdohlavú učiteľku, tvrdohlavých spolužiakov lebo aj on kedysi svojou tvrdohlavosťou strpčoval život blížnym. Teraz to ale môže odčiniť a tak stúpať k Svetlu. Naopak, ak má skvelých spolužiakov, skvelú učiteľku, tak aj to je účinok toho istého zákona, aj on kedysi bol vynikajúci na svojich blížnych a má v tom i naďalej pokračovať.
Bytostný Maslenič nám ukazuje, kde sa skrýva extrakt, ktorým sa máme zaoberať pri riešení našej činnosti. Tak, ako maslo je extraktom mlieka, tak aj nejaký problém má svoj extrakt - hlavnú príčinu. Ak napríklad riešime vzťahy so svojimi kolegami, ktoré sme si vytýčili dať na poriadok v novom kolobehu, tak v tejto etape nám Maslenič ukazuje skutočnú, pravú podstatu problému - extrakt. Možno sme si povedali (hlavne, keď sme sa nepýtali, ako nás učí Ptiščič), že príčinou zlých vzťahov s kolegami je tvrdohlavosť ale Maslenič nám ukazuje, že skutočnou príčinou je ješitnosť. V týchto dňoch to plastickejšie vidíme a ješitnosť prežívame intenzívnejšie. Narážame na ňu u svojich blížnych viac ako po iné dni. Lebo ak by sme sa držali názoru, že tvrdohlavosť je tou príčinou zlých vzťahov,  tak by sme to spolužitie s kolegami nikdy nevyriešili, lebo pravou príčinou je ješitnosť.  Máme byť Masleničovi vďační, že nás takto usmerňuje pri riešení našich plánov.
Pri stavbe garáže nám môže vyplávať na povrch to, že technológia, ktorú sme zvolili nie je najlepšia. Zistili sme to vtedy, keď sa niečo nepodarilo, niečo nefungovalo. Takto nás Maslenič ešte na samom začiatku informuje, že niekde sme urobili chybu.
Alebo, keď sme sa začali učiť cudzí jazyk, ako extrakt sa nám ukázala nesústredenosť. Všetci nám ju pod vplyvom vyžarovania Masleniča začali v tomto období vyčítať, intenzívne prežívame ich narážky na našu nesústredenosť. To je informácia od Masleniča, že ak sa máme úspešne učiť cudzí jazyk, musíme dať naporiadok našu netrpezlivosť. Mám tú skutočnosť prijať, veď som si ju rozvinul v minulosti a teraz ma blokuje pri štúdiu.
Takže Maslenič nám ukazuje to najpodstatnejšie čo musíme riešiť, aby sme úspešne dokončili naše dielo.

Vyššie napísané platí pre znamenie Baran, ktorý pôsobí na naše viditeľné činy. Teda v Svjetovidovom kruhu.
V emočnej a komunikačnej rovine Perúnovho kruhu v tomto období na nás pôsobí bytostný Radogšč vytvárajúci znamenie Kôň. Radogšč hovorí, že ,,Všetko podstatné sa posiluje v mlčaní!“
Ak sme započali  nejakú činnosťou, nejaký plán tak, ako nás učí Belojar vládca znamenia Baran, je zároveň nesmierne potrebné si uvedomiť, že treba posilňovať naše snaženie mlčaním. Podstata myšlienok je taká, že ak nás niečo napadne a začneme sa tým intenzívne zaoberať v myšlienkach, tak touto činnosťou priťahujeme rovnorodé myšlienky od iných ľudí. Najprv nás napadne jedna myšlienka a ďalším rozmýšľaním o danej veci postupne pribaľujeme, pribaľujeme a pribaľujeme ďalšie aj cudzie myšlienky z rovnorodých myšlienkových centrál a vznikne hotové dielo. Naša pôvodná myšlienka sa týmto spôsobom obrúsila, vylepšila a zdokonalila za pomoci cudzích myšlienok. Tak je možné si vysvetliť, prečo v rovnakom čase prišli s nejakým vynálezom dvaja alebo viacerí vedci, ktorí o sebe ani nevedeli. Potom sa hádali, kto skôr danú vec vynašiel a kto je skutočným autorom. Pravdou je, že daný vynález objavili spoločne, lebo sa vzájomne obohacovali a brali z rovnakých centrál ďalšie podnetné myšlienky. Všimnite si, tí vedci dumali, intenzívne rozmýšľali, veľmi nehovorili. Chodili po miestnosti ako lev v klietke.
Ak nás napadne skvelá myšlienka, netreba ju hneď hovoriť, lebo sa rozplynie a stratí na sile. Naopak, treba ju hutniť v mlčaní.
Práve v tomto období, keď niekto ako príklad, chce stavať garáž, mal by intenzívne rozmýšľať, ako to uskutoční. Najprv má len holý projekt, nápad ale postupne sa nabaľujú jeho myšlienky aj od iných ľudí a vzniká kompletné dokonalé dielo, ktoré sa snaží postupne realizovať. Aká by bola realizácia len s nejakou holou, neurčitou myšlienkou? Preto je dobré menej rozprávať o svojom zámere a viac mlčať.
Toto je však prirodzený Bohom chcený dej. Už tretia prednáška Abdruschina, ktorá sa volá „Mlčanie“ poukazuje na túto zákonitosť.

V rovine Svarogovej, ktorá zabezpečuje prijímanie inšpirácii z hora zo Svetla nadol, sme v tomto období pod vyžarovaním bytostného Kitovras,  vládcovi znamenia Strelec.
Kitovras hovorí človeku: Vážte si svetlých nitiek nad vami!“
Práve v tomto období kedy sadíme, začíname v novom kolobehu so svojimi činnosťami, si máme vážiť to, že nad nami existujú svetlé nitky, po ktorých nám prichádzajú inšpirácie pre realizáciu našich rozbehnutých činností.
Vážiť si, ale znamená používať ich.
Táto rovina vplýva priamo na naše myšlienky, skrze ktoré nám majú prísť inšpirácie pri riešení čohokoľvek. Musíme si byť vedomí pomocí z hora, lebo keď prosíme o pomoc pri riešení nejakého problému na zemi, tak ľudskí duchovia žijúci vo vyšších úrovniach nám cez konkrétnu svetlú nitku sprostredkujú radu.
Aj tu platí, že bez práce nie sú koláče. Musíme sa hýbať, byť aktívni, činorodí a duchom bdelí. Keď napríklad staviame garáž, tak sme to práve my, čo sa majú spojiť s tou svetlou nitkou. Sama za nami nepríde. Spojiť sa s nitkou napríklad znamená, že túžime tou garážou pomôcť rodine, aby nám to auto dlhšie vydržalo. Teda všetko čo človek robí má robiť s túžbou po dobre. Až vtedy môže prísť po svetlej nitke inšpirácia, niečo človeka napadne, čo mu pomôže pri stavbe garáže.
Najlepšie je keď o tomto deji vieme vedome. Začali sme s nejakým projektom. Vieme, že daný projekt je ušľachtilý a že chceme byť užitoční. Tak práve tu máme istotu, že ak urobíme všetky kroky, ako sme si vyššie napísali, tak z hora mi príde inšpirácia, a nie len jedna. Na akýkoľvek problém je riešenie len sa treba napojiť.
V súčasnosti sú svetlé nitky nad ľudstvom zvädnuté.  Lebo sme zatemnení sebectvom, žiadostivosťami najrôznejšieho druhu. Nečistíme svoje rúcha, tak zákonite nie sme schopní sa napojiť na svetlé nitky, po ktorých nám môžu prísť inšpirácie. Ľudstvo stojí v najrôznejších krízach, v ekonomických, hospodárskych, energetických, životné prostredie je katastrofálne, zdravie je v troskách atď. Pritom by stačilo tak málo, napojiť sa na svetlú nitku, po ktorej nám prídu návody na riešenia našich problémov. Nevážime si tieto pomoci. Nepočúvame Kitovrasa. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.