26. 9. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Váhy, Myš a Blíženci

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 22. 9. 2017 21:52 SELČ do 23. 10. 2017 07:15 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Váhy v Svjetovidovom kruhu, Myš v Perúnovom kruhuBlíženci v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Váhy v Svjetovidovom kruhu je bytostný Zernič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“
Zernič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Gribič, Berezič, Lovič a Zelinič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Váhy pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Váhy druhí dvaja.
Od 22. 9. 2017 do 8. 10. 2017 pôsobia bytostní GribičBerezič.

Gribič človeku hovorí: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“

Berezič hovorí: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“

Od 8. 10. 2017 do 23. 10. 2017 pôsobia bytostní Lovič Zelinič.

Lovič človeku hovorí:  „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!“ a 

Zelinič hovorí: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“
Vládcom znamenia Myš v Perúnovom kruhu je bytostný Chrs, ktorý človeku hovorí: „Udržuj krb svojich myšlienok čistý!“
Vládcom znamenia Blíženci v Svarogovom kruhu je bytostný Kupala, ktorý človeku hovorí: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“

Bytostný Zerničštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Chrs pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Kupala pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.


V tomto období sme sa dostali do polovice roka v Svjetovidovom kruhu. Obdobím znamenia Váhy začíname druhý polkruh znamení. Bytostný Zernič nás nabáda k zbieraniu vlastných prežití a ich podávaniu ďalej ostatným. Keď sme na jar (začiatok roka v znamení Baran) začali rôzne činnosti a v priebehu roka na nich pracovali, teraz v znamení Váhy máme určité prežitia. A tieto sú cenným zdrojom skúseností. Napr. študent cudzieho jazyka má skúsenosť ako sa učiť cudzí jazyk. Muž, ktorý na jar začal stavať garáž má už skúsenosť so stavbou garáže, vie akých chýb sa má vyvarovať, aký stavebný materiál je najlepší a pod. Človek, ktorý riešil konflikt so susedom má zas skúsenosť z tejto oblasti. Každý človek má nejaké prežitie, nejakú skúsenosť. V tomto období máme svoje skúsenosti podávať ďalej ostatným a prijímať rady od ostatných. Tým sa obohacovať. My sa samozrejme máme poučiť aj z vlastných prežití, zobrať si ponaučenie do budúcnosti. Prežitia sa rozdeľujú na dva druhy, tie kde sme príkladom a tie kde príkladom nie sme. Tam kde sme príkladom to je prežitie z úspechu, niečo sa nám podarilo. Napr. niekto sa naučil hrať na hudobný nástroj a teraz môže svoje skúsenosti odovzdávať tým ľuďom, ktorí sa chystajú taktiež učiť hrať na nejaký hudobný nástroj. Tam kde nie sme príkladom aj takéto prežitie môže pomôcť. Niekto niečo pokazil, napr. muž, ktorý staval garáž nakúpil zlý materiál a niečo sa mu pokazilo, spadla strecha. Teraz už vie, čo má robiť a v takýchto situáciách ľudia zväčša hovoria „už by som to ináč robil“. Staviteľovi garáže síce spadla strecha ale tým, že poradí zo svojej skúsenosti druhým ľuďom „nerobte to takto, mne spadla strecha“ tak im zachráni ich strechu.

Čo je podstatné? Podstatný je náš vnútorný duchovný pohyb! Máme byť živí! Niečo sa nám podarí? Svoju skúsenosť dávajme ďalej a ak sa nám niečo nepodarí, tak aj tak svoju skúsenosť dávajme ďalej, lebo tým takisto pomáhame! Byť vnútorne živí znamená, že nebudeme sa trápiť nad rozliatym mliekom a nadávať si, že čo som to zase urobil ale že budeme mať v sebe túžbu pomôcť druhým vlastnou skúsenosťou, vystríhať ich. A to je to podstatné, v tom je duchovný vývoj, lebo máme v sebe lásku, ktorá chce druhému pomôcť. Človek síce „rozleje vlastné mlieko“ ale svojou úprimnou túžbou nielen toto u seba napraviť ale aj pomôcť ostatným, aby si oni vlastné „mlieko nerozliali“, môže svojou radou pomôcť tisícom a tým sa stane nesmierne cenným.

Preto nás Zernič učí, aby sme zozbierali a roztriedili prežitia a ďalej s nimi pracovali. Mať prežitia ešte nič neznamená. Až keď ich svojou duchovnou snahou správne spracujeme až potom budú mať hodnotu.   

Gribič nás učí dávať naše prežitia na spoločnú kopu. Každé prežitie je ako jeden plátok hríba. Ak viacej ľudí dá na spoločnú kopu svoje prežitie (plátok hríba) vznikne tým kopa skúseností. Potom je jednoduché zobrať si z danej kopy skúseností ten „plátok“, ktorý práve potrebujeme pre vlastnú potrebu. Gribič nás ďalej učí čistému spolupôsobeniu muža so ženou.

Berezič nás upozorňuje na naše nepekné prežitia. Máme si aj z takéhoto druhu prežitia zobrať ponaučenie, aby sme v budúcnosti smeli žať len tie pekné. Máme sa teda očistiť od toho čo nám takéto nepekné prežitia spôsobilo. Napríklad ak má niekto nepríjemné prežitie z hádky so svojim partnerom, tak by mal skúmať, aký podiel viny na tom nesie. Možno príde na to, že hádku spôsobila jeho tvrdohlavosť a neústupčivosť. Nánosom na jeho duši sú teda tieto vlastnosti, ktoré má odložiť. Svoje prežitie len tak správne zužitkuje.

Človek má pamätať, že aj z negatívneho prežitia môže dať radu ako výstrahu ostatným ľuďom, čoho sa majú vyvarovať.

V tomto období je vhodné piť brezoví čaj, ktorý prečisťuje naše obličky.

Bytostný Lovič nás učí dôslednosti pri zhromažďovaní svojich prežití. Máme zaloviť vo svojej živej pamäti či sme ešte na nejaké prežitie nezabudli, aby sme ho mohli dať na spoločnú kopu prežití, aby mohlo aj ono pomôcť. V období znamenia Váh (ale aj Škorpión) je dobré, aby si ľudia vymieňali skúsenosti. Vhodné na to sú rôzne besedy, spoločné posedenia. Kedysi toto obdobie bolo u nás živé. To čo sa zachovalo sú hody avšak ich skutočný význam sa už vytratil. Hody majú byť spoločné odovzdávanie si skúseností. Je jeseň, úroda zožatá, uschovaná na zimu a na spoločnom stole sú prebytky, ktoré nám po žatve ostali.

V tomto období má kožušina zvierat najlepšiu výhrevnosť, preto naši predkovia prirodzene lovili v období Loviča.

Bytostný Zelinič nás učí transformovať naše skutky. Nemáme sa viazať na minulosť, na to čo sa nám stalo či už pekné alebo nepekné ale máme si z minulosti zobrať poučenie prostredníctvom prežitia.  Človeku, ktorý staval garáž a spadla mu strecha nebude nič platné ak sa bude stále vracať do minulosti a trápiť sa. Má danú vec transformovať. Zobrať si poučenie do budúcnosti a nechať minulosť minulosťou, netrápiť sa, nesťažovať sa, hľadať pozitívnejšie stránky (napríklad môže byť vďačný za to, že mu strecha spadla pri stavbe garáže a nie pri stavbe niečoho väčšieho).

V tomto období je vhodné nakladať do suda kapustu, ktorá bude cez zimu zdrojom cenných látok. Aj v tomto prípade ide o transformáciu zelenej kapusty do jemného vyžarovania.

V Perúnovom kruhu vládca znamenia Myš bytostný Chrs nás učí udržovať krb svojich myšlienok čistý. V tomto kruhu, ktorý vplýva na naše emócie a slová, týmto bytostným začíname nový emočný rok. Vládca znamenia Myš nás preto nabáda k čistému mysleniu, lebo ak začíname riešiť nejaký problém (Myš je na začiatku Perúnovho kruhu), tak základom je čisté myslenie. Do nečistého myslenia spadajú všetky netvorivé slová tipu „nedá sa, nezvládnem, to sa nepodarí“ a pod. Je to veľmi rozšírený nešvár. Naopak čisté myslenie je také, ktoré podporuje to čo cítime. Cítime, že máme niečo spraviť, tak rozumom hľadáme spôsob ako to premeniť v čin. Udržujeme krb svojich myšlienok čistý, nevpúšťame tam nečistoty, ktoré by nám chceli vyhovoriť naše snaženie. 

V Svarogovom kruhu vládca znamenia Blíženci Kupala hovorí: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“ Tento bytostný pôsobí na nás cez naše myšlienky, aby sme dokázali preukázať dobrotu aj v tej situácii, ktorú vyhodnotíme ako ťažkú. Treba si uvedomiť pôsobenie Pána Ježiša, ktorý z lásky k ľuďom prišiel až sem na Zem, aby nám svojim Slovom ukázal pravé hodnoty, cestu do večnosti. Inak povedané, aby nás zachránil od večného zatratenia do ktorého sa ľudstvo hnalo. Na to, aby sa ľudstvo pohlo správnym smerom stačilo žiť podľa Jeho Slova. Smrť na kríži samozrejme nebola chcená, lebo sama osebe nemôže ani prinútiť ľudí ku Svetlu ani ich očistiť od hriechov a je v úplnom rozpore s Božím Zákonom. Naopak touto nezmyselnou vraždou si ľudstvo na seba uvalilo ťažkú vinu. Jediné čo človeku pomôže je teda život podľa Slova Pána Ježiša. On vidiac ako sa Ho temno pokúša zlikvidovať, zdiskreditovať, rozhodol sa pre tých pár nemnohých podstúpiť utrpenie, ktoré na neho pripravovalo. Lebo Jemu by nerobilo problém včas ujsť do inej krajiny do bezpečia a dožiť svoj život v ústraní a v pokoji. Lenže to by zároveň znamenalo, že aj tí nemnohí, ktorí ešte majú živého ducha by mohli na Jeho Slovo zabudnúť, čo by pre nich predstavovalo nebezpečenstvo duchovnej smrti. Preto z lásky k ľuďom podstúpil smrť na kríži. Aby sa na Jeho Slovo, v ktorom učil ľudí Zákonom Božím nezabudlo. To bola teda tá obeta, v ktorej vylieva za ľudí svoju krv. On nevinný za nás hriešnych. Dokážeme to niekedy precítiť?

Bytostný Kupala poukazuje na túto obetu Pána Ježiša.  Máme si z nej zobrať príklad. Čo je naše utrpenie proti bolesti, ktorú prežíval Pán Ježiš? Hneváme sa na zamestnávateľa, lebo nám dal výpoveď? Pán Ježiš išiel na kríž z lásky k nám a my nevieme odpustiť ani kvôli takej hlúposti, ktorú navyše zveličujeme? Nevieme zamestnávateľovi vyslať lásku?   

Nevieme odpustiť ľuďom čo nám robia aj vedome zle? Ježiša vedome surovo pribili na drevo a On ešte aj za týchto ľudí prosil svojho Otca, aby im odpustil. A my nevieme odpustiť svojim susedom, ktorí nám nerobia ani tisícinu z toho, ktorú prežil Pán Ježiš?

Veľmi dobrým príkladom nám môže byť aj lotor, ktorý bol taktiež križovaný spolu s Ježišom, ale on nereptal na svoj osud, práve naopak prijal svoj ťažký údel ako zaslúžený, lebo v minulosti sa prehrešoval voči iným. On pochopil, že čo človek zaseje to zožne a s pokorou to prijal. Preto mu Ježiš povedal, že ešte v ten deň budú spolu v nebi.

V dennodenných situáciách máme zaujať správne stanovisko. Lenže bez lásky to nejde. Ak cítime krivdu spomeňme si na Pána Ježiša a jeho ťažký koniec na tejto Zemi. On aj v tých najťažších chvíľach odpustil tomuto temnu prepadnutému ľudstvu. Aj my sa snažme odpustiť, navyše si uvedomiť, že my trpíme preto, lebo sme si to kedysi zasiali na rozdiel od Syna Božieho. Máme správne prijať situáciu aj keď je bolestivá a tým sa očistiť. Lebo prežitím (aj tým najťažším) a uvedomením si Božieho Zákona „čo zaseješ, to zožneš“, kedy si človek povie, že „takéto zlo, ktoré teraz prežívam, už nechcem iným spôsobovať“, odpadne z neho stará vina.

Všimnime si prepojenie medzi jednotlivými bytostnými. V našich činoch máme triediť prežitiapodávať ich ďalej, vzájomne sa obohacovať. Správne ich vyhodnocovať. Už v našich emóciách má byť pokoj a nie nepokoj pri pomyslení na to čo sa nám stalo. Tu nám pomáha bytostný Chrs, aby sme udržali krby svojich myšlienok čistý, teda aby sme nevpúšťali do seba negatíva z prežitej udalosti. A keď si zoberieme nejaké poučenie a odhodláme sa robiť danú vec inak, tu nám Chrs pomáha, aby sme pri tomto odhodlaní nevpúšťali negativizmy tipu to sa nedá, nepodarí sa mi to, nezvládnem to, a podobné netvorivé reči. Zároveň v myšlienkovej rovine nás bytostný Kupala učí čistiť sa skrze naše prežitie, ktoré v tomto období vyhodnocujeme čo nás má posunúť bližšie k Bohu a stať sa lepšími! Máme dokázať odpustiť človeku, ktorý nám spôsobil bolesť. Máme si spomenúť na pána Ježiša a Jeho prosbu k Otcovi za tých, ktorí ho priklincovali na kríž. Zároveň máme byť vďační za pekné prežitia a za tie nezabudnúť poďakovať Všemohúcemu – aj tým sa čistíme a približujeme k Bohu. V skutočnosti máme byť vďační za všetko čo sa nám deje, lebo náhody neexistujú a Stvoriteľovo dielo je tak nastavené, že postrkuje človeka ku Svetlu – teda k večnému šťastnému životu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.