29. 12. 2013

Láska najvyšším darom


A ukážem vám ešte omnoho vzácnejšiu cestu:

Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, ale lásku by som nemal, som iba duniaci kov a zvučiaci zvon.

Keby som mal dar proroctva, rozumel všetkým tajomstvám a obsiahol všetko poznanie, áno, keby som mal tak veľkú vieru, že by som hory prenášal, ale lásku by som nemal, nič nie som.

A keby som rozdal všetko čo mám, áno keby som vydal sám seba k upáleniu, ale lásku by som nemal, nič mi to neprospeje.

Láska je trpezlivá, láskavá, nezávidí, láska sa nechvastá a nie je domýšľavá. Láska nejedná nečestne, nehľadá svoj prospech, nedá sa vydráždiť, nepočíta krivdy. Nemá radosť zo zla, ale vždy sa raduje z pravdy. Nech sa deje čokoľvek, láska vydrží, láska verí, láska má nádej, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvo - to zanikne; jazyky - tie skončia; poznanie - to bude prekonané. Veď naše poznanie je len čiastočné, i naše prorokovanie je len čiastočné; až príde plnosť, vtedy to, čo je čiastočné, bude prekonané.

Teraz vidíme ako v zrkadle, len v hádanke, potom však uzrieme tvárou v tvár. Teraz poznávam čiastočne, ale potom poznám plne, ako Boh pozná mňa.

A tak zostáva viera, nádej, láska - ale najväčšia z tej trojice je láska.

Apoštol Pavol

27. 12. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Kozorožec, Zajac a Ryby

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 21. 12. 2017 17:17 SEČ do 20. 1. 2018 03:58 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Kozorožec v Svjetovidovom kruhu, Zajac v Perúnovom kruhuRyby v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Kozorožec v Svjetovidovom kruhu je bytostný Studeč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“
Studeč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Radič, Moislič, Svietič a Gostič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Kozorožec pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.
Od 21. 12. 2017 do 5. 1. 2018 pôsobia bytostní RadičMoislič.

Radič človeku hovorí: „Človeče, používaj svoj vnútorný hlas, svoje ľudské svedomie, svoj ľudský cit! Sú ti vždy najlepšími radcami! Prijímaj rady svojho citu a udržuj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Moislič hovorí: „Človeče, aby si udržal rovnováhu medzi citom a rozumom, oprosti sa od vecí – od hmoty! Neviaž sa na hmotu, za hodnoty považuj nehmotné – duchovné veci! Je pochabé mať za cieľ svojho života, že niečo hmotné bude tvoje! Nič si odtiaľto nevezmeš na druhý breh, pretože všetko je Pánove! Premysli a zrealizuj to, čo cítiš a nepozeraj na to, či budeš z toho niečo mať! Keď všetko dáš, dostaneš všetko, keď skryješ i pred tebou bude skryté!“

Od 5. 1. 2018 do 20. 1. 2018 pôsobia bytostní Svietič Gostič.

Svietič človeku hovorí:  „Človeče, keď si prijal Slovo a riadiš sa podľa neho, kráčaj s presvedčením ku Svetlu a svieť ostatným na tejto ceste ako pochodeň!“,
Gostič hovorí: „Človeče, buď si vedomý toho, že si v celom Stvorení len hosťom! Bytostní služobníci Všemohúceho tkajú plášť Stvorenia, v ktorého záhyboch sa môžeš ukrývať! Ak tento plášť špiníš, potom vedz, že títo služobníci ho v presne stanovenom čase vyčistia a spolu so špinou zhynieš i ty, ako jej pôvodca! Vedz, že ty ako hosť sa nikdy nemôžeš stať vlastníkom plášťa, ktorý celý patrí Všemohúcemu! Bytostní sú budovatelia a správcovia Stvorenia a ty, ako ľudský duch, v ňom navždy zostaneš hosťom! Preto sa v celom Stvorení správaj tak, ako by si bol na návšteve u najlepšieho priateľa! Nenič, čo nie je tvoje, ale spolu s Bytostnými to zveľaďuj, chváliac tak činom Všemohúceho!“

Vládcom znamenia Zajac v Perúnovom kruhu je bytostný Vojšeň, ktorý človeku hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“

Vládcom znamenia Ryby v Svarogovom kruhu je bytostný Rod, ktorý človeku hovorí: „Každý zožne to, čo zasieva!“Bytostný Studečštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Vojšeň pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Rod pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

4. 12. 2013

Stávajte Sloveni

Juraj Sitár


Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!
Neste!!! Či čujete???
Neste Pravdy hlas do celého sveta,
by naplnila sa Slova Pánovho veta:
Vy ste mi národom na svete najmilším,
bo Slovo Otcovo Vám sa stalo najbližším.
Vy strach nemajte, Vo Svetle Pravdy stojíte,
národom zvolajte, že len Boha sa bojíte!
Kto trúfne si proti Vám – so Slovom v srdci,
tomu dni zrátajú Otcovi služobníci.
Preto vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel!


Ďalšie básne: