25. 4. 2015

Charakteristika znamení

Martin Hruštínec

Táto časť sa bude priebežne počas roka 2015 aktualizovať – dopĺňať sa bude to znamenie, ktoré práve pôsobí. V tomto prípade ide o rozbor vlastností podľa v spoločnosti najfrekventovanejšej časti horoskopu – v geocentrickej astrológii postavenie Slnka v čase narodenia. V heliocentrickej sústave je toto postavenie Slnka to isté. Vzhľadom k tomu, že každý človek vie, ako sa ľudovo hovorí, v ktorom znamení sa narodil, môže si na tomto mieste prečítať o sebe alebo svojich blížnych určitú charakteristiku viažucu sa na tento bod horoskopu – našu silu dynamicky pôsobiť na okolie a náš viditeľný prejav. Prosím berte na zreteľ, že ide len o tento jeden dar – jeden bod horoskopu, pričom človek má samozrejme aj iné planéty, dary, vlastnosti, karmu atď.

Kozorožec
Čo sú to znamenia? Znamenie je dar, ktorý človek dostal do vienka pri narodení od Boha. Poznáme predsa rozprávku o sudičkách, ktoré dieťaťu pri jeho narodení dali nejaké dary (vlastnosti). Každý človek má tieto dary - znamenia , ktoré o ňom niečo hovoria. Ľudia narodení v znamení Kozorožca majú dar prinášať múdrosť. Majú dbať o čistú, pravú lásku, ktorá nepozná zmäkčilosť ale je keď treba aj prísna. Pravá láska je to, že kamarátovi, ktorého navštívime v nemocnici nekúpime cigarety ale radšej mu donesieme jablká. Všetci vieme prečo. Toto majú robiť kozorohovia, takto majú prinášať druhým prísnu lásku, múdrosť.
Opakom múdrosti je hlúposť. Preto keď takýto človek nepoužíva správne svoj dar, tak pôsobí hlúpo.
Zaujímavou vlastnosťou kozorohov je ten, že to sú ľudia, ktorí vedia veľmi dobre, možno najlepšie spomedzi iných znamení pracovať s hmotnými prostriedkami. Či sa už zamestnajú do firmy, úradu, podniku...majú veľký dar ho pozdvihnúť, priniesť mu väčšie zisky. Musia si však dávať pozor na to, aby neboli zneužívaní nadriadenými. Ďalej si musia dať pozor, aby vo svojej šikovnosti s hmotnými prostriedkami neuviazli v honbe za matériou.
Vodnár
Vodnári majú byť vzormi múdrosti. Sú znalcami ľudských vlastností, ktoré vedia veľmi dobre pomenovať . Vedia, kto má čo doladiť, čo odstrániť a čo rozvíjať. Ich múdrosť spočíva hlavne v tom, že u seba dolaďujú svoje vlastnosti ako napr. tvrdohlavosť, lakomosť a pod. Je známe, že vlastnosť, ktorá nás rozčuľuje u iného človeka je v nás (inak by nás nerozčúlila). Preto Vodnár, keď sa rozčúli napr. nad závisťou svojho blížneho, znamená to, že má túto vlastnosť v sebe a jeho najväčšia sila spočíva v tom, že začne u seba túto závisť odstraňovať z duše. Tým sa javí okoliu ako múdri, okolie to vyciťuje, vôbec to nemusí nejako vedome komentovať. Naopak ak človek – Vodnár nečistí svoje rúcho ale len sa pohoršuje nad vlastnosťou iného človeka, pôsobí na svoje okolie ako hlúpy.
Vodnári ako znalci ľudských vlastností majú najväčšiu silu pomáhať rozvíjať tie pekné a odstraňovať tie škaredé. Pokiaľ nebudú súdiť blížneho, naopak s láskou a porozumením chcú mu pomôcť, môžu ho kľudne nabádať k práci na svojich vlastnostiach, zlozvykoch a pod. V tomto smere by mohli dať ľuďom veľmi veľa.
Ryby
Nachádzame sa v poslednom znamení zodiaku - v Rybách. Na jarnú rovnodennosť začne nové kolo - nový rok.
Ľudia narodení v tomto znamení disponujú silou múdrosti podobne ako Kozorohovia a Vodnári. U Rýb sa táto múdrosť, ktorá nemá s učenosťou nič spoločné, prejavuje v schopnosti uvedomiť si kde spravili chyby, oľutovať to a napraviť to. A to nie je všetko, lebo Ryba vie aj to, kde mohla niečo spraviť a nespravila, aj to vie oľutovať a napraviť. Pokiaľ toto nebude u seba robiť ale sa skôr sústredí na kritiku okolia s výčitkami, čo kto spravil zle alebo kto čo mohol spraviť a nespravil, tak bude neznesiteľná.
Baran
Ľudia narodení v znamení Barana majú za úlohu prinášať dobrotu. To čo je na nich teda vidieť je dobrota alebo zlota, či prinášajú do situácie dobrotu alebo jej opak.
Títo ľudia, ak chcú pohnúť nejakou vecou, nemajú inú možnosť, len cez dobrotu.
Barani sú ľudia rozbiehači. Je to prvé znamenie zodiaku, a aj ľudia tohto znamenia sú na začiatku rôznych vecí, resp. ich najväčšia sila spočíva v rozbiehaní, v nabádaní aby druhí začali s nejakou činnosťou, projektom a pod. Aj oni sami rozbiehajú veľmi radi. Dokončiť už môžu mať problém.
Musia si dať pozor na workoholizmus.
Prečo sa o baranoch tvrdí, že sú tvrdohlaví? Je to preto, lebo ak človek správne používa dar znamenia Baran, tak takýto človek vidí cieľ, začne ho rozbiehať a v tejto činnosti je cieľavedomý. Pokiaľ je cieľ ušľachtilý, dostane sa mu sily z hora a ak by aj tisíc ľudí sa postavilo proti tak tento človek ide cieľavedomo stále za tým svojím cieľom avšak nie dogmaticky, vie si dať aj poradiť, lebo prvoradý je cieľ – nie on. Tvrdohlavosť vzniká vtedy, keď človek postaví do popredia seba, vidí cieľ a ide bezhlavo za ním. Navyše cieľ je zväčša zlý.
Prečo sa o ľuďoch baranoch v astrologickej literatúre píše, že sú bojovní a že ich planétou je bojovne naladený Mars? Je to preto, že astrológovia odpozerali práve tú pokrivenú vlastnosť cieľavedomosti t. j. tvrdohlavosť a aj to, že ak chce niekto niečo rozbiehať vyžaduje si to značné nasadenie síl. Človek rozbiehač musí neraz ísť aj proti prúdu, proti zaužívanej zvyklosti. Predstavte si ako všetci používajú jeden prístroj na určitú vec a teraz človek rozbiehač príde s nápadom nového prístroja. Vieme z histórie, ako ťažko sa presadzovali nové veci. Navyše keď uvážime, že barani nemajú inú možnosť len pôsobiť v prinášaní dobroty alebo zloty a keď pozrieme na stav ľudí, tak hneď je jasné, že zneužitím tohto daru u väčšiny baranov dôjde k tomuto: tvrdohlavo a bezhlavo v zlote prinášajú zlotu! Žiaľ. Preto sa nesprávne priradila k tomuto znameniu planéta Mars. Mars k tomuto znameniu nepatrí! A vo svojej podstate Mars ani nie je negatívne bojovný. To si vymysleli len ľudia. Znamenie Barana je úzko prepojené s planétou Pluto!
Prečo sa o ľuďoch v znamení barana v astrologickej literatúre tvrdí, že sú to vodcovské tipy, vodcovia? Je to preto, že ich sila spočíva v rozbiehaní, teda sú na začiatku procesu. Obkolesia sa ľuďmi, ktorí idú za nimi. Keďže prinášajú a vidia cieľ, tento ukazujú ostatným, nabádajú ich k tomuto cieľu. Preto pôsobia akoby vodcovsky.
Čo konkrétnejšie by mohli dať títo ľudia svetu? Práve tú cieľavedomosť za niečím ušľachtilým. Keď sa už ľudia dokážu správať zaťato, že 50 rokov neprehovoria so svojim susedom, lebo sa ako desaťroční pobili o traktorík na pieskovisku, tak prečo by túto pokrivenú vlastnosť nemohli pretransformovať na niečo ušľachtilé?
Napríklad sa zatnime ako národ a kupujme len slovenské potraviny. Však tí nemci, francúzi...by museli neveriaco krútiť hlavami. Okamžite by sa zvýšila zamestnanosť. Okamžite!
Človek baran príde do obchodu a aj keď ho bude sto ľudí presviedčať, on cieľavedomo si pôjde za svojím ...kúpi len to naše, takto svojim príkladom bude nabádať ostatných ľudí nech sú v akomkoľvek znamení. On to rozbehne. 
Takže človek narodený v znamení Baran má cieľavedomo ísť za ušľachtilým cieľom s dobrotou v srdci, aby tento cieľ priniesol ľudstvu dobro. Aby ho povzniesol k Bohu.


Býk

Ľudia narodení v tomto znamení majú byť v dennodennom živote vzormi dobroty. Tak ako je toto ročné obdobie po dlhej zime zrazu milé, vľúdne tak aj títo ľudia majú byť milí, vľúdni, k dobru naladení.

Ak chcú pohnúť nejakou vecou v živote tak len touto dobrotou, milotou, vľúdnosťou.

Dary znamení sa nedajú nepoužívať takže je jasné aký je človek, ktorý nedbá na dar znamenia Býk. Je vzorom zloty, nevľúdny a rozladený. V takomto stave však žiadnou vecou nepohne. Naopak jeho rozladenosť druhých odpudzuje.

Títo ľudia majú dar doťahovať, dolaďovať veci. Barani začínajú, sú rozbiehači ale Býkovia dolaďujú, začaté procesy.

Toto znamenie je špecificky spojené so Zemou. Aj od nej dostali svoje dary, ktorými sú väčší zmysel pre materstvo, potomstvo a život na zemi. Čo to znamená? Treba si predstaviť Matku Zem ako vo svojej štedrosti všetkým živým tvorom dala domov, potravu a všetko hmotné zabezpečenie. Tak aj títo ľudia inklinujú k hmotnému zabezpečeniu. Priťahujú ich teda peniaze, hmotné statky, dobré oblečenie a jedlo. Toto všetko je v poriadku pokiaľ sú si vedomí toho, že hmotné statky nie sú cieľom ale sú prostriedkom k duchovnému vývoju na zemi. Ak si toto neuvedomia tak sa z nich môžu stať nahánači pozemských pôžitkov. Lebo je to dar , ktorý sa nedá z človeka sňať ale buď ho používa správne alebo nesprávne.

V klasickej astrológii sa teda správne uvádza , že týchto ľudí priťahuje pozemské zaistenie či už seba alebo rodiny, žiaľ dnes je to tak, že toto sa stalo cieľom.  

Správne použitie daru by viedlo takéhoto človeka k tomu, že by bol dobre zaistení, ale toto zaistenie by bolo prostriedkom, na ktorom nelipne. Bol by ostatným príkladom, ako zarábať peniaze ako sa zaistiť a žiť dôstojne a zároveň aj ako nelipnúť a nebyť otrokom týchto statkov.  Ako ich správne spravovať.

Keďže znamenie Býk je zemské znamenie je tu nebezpečenstvo dívať sa na veci z pohľadu zeme. Predstavte si človeka ktorý sa vznáša balónom nad zemou a človeka, ktorý stojí na tejto zemi. Ktorý z nich viac uvidí? Človek na zemi má menší obzor, podobne aj človek Býk môže mať obmedzené vnímanie. On svoje okolie vidí dobre a dobre ho môže popísať ale veci, ktoré presahujú ďalej – veci globálne, veci duchovné už môže mať problém správne vnímať.  Treba ešte raz upozorniť, že len vtedy, ak človek nedbá na dar tohto znamenia, kedy hmotu postaví ako cieľ. Akonáhle postaví hmotu, ktorá prirodzene hrá v jeho živote dôležitú úlohu, na miesto ktoré jej prináleží, tak nebude mať žiaden problém vidieť veci správnym spôsobom.


Blíženci

Najväčšou silou ľudí Blížencov je ich prejavovaná dobrota v dennodennom živote i v tých najmenších veciach.

Ich silou je aj rýchlosť, ktorú im sprostredkováva planéta Merkúr. Blíženci teda potrebujú byť  v pohybe, len si musia dať pozor, aby tento pohyb bol zmysluplný. Inak môže ísť len o „pohyb pre pohyb“, množstvo nachodených kilometrov tam, kde stačilo desať krokov. Majú si uvedomiť túto silu, teda rázne a rozhodne spraviť niečo bleskurýchlo a efektívne. Tam kde niečo stojí, kde je niečo pomalé alebo nečinné a vyžaduje sa pohnutie z miesta, má človek Blíženec prísť a preraziť.   

Blíženci sú ľudia, ktorí sa majú očisťovať skrze svoje prežitia a tým prejavovať a ukazovať Božiu Dobrotu na svojom živote. Každý deň prináša množstvo prežití, či už pekných alebo ťažkých, či už radosť alebo utrpenie a tieto sú veľkou pomocou k sebaočisteniu. Okradli nás? V poriadku, máme to prijať, odpustiť zlodejovi, tým prejavíme dobrotu, sme dobrí. Tým sa aj očisťujeme, lebo sme splatili dlh z minulosti, kedy sme tiež kradli. Veď vieme, čo povedal Ježiš, neodídeš kým nezaplatíš do posledného haliera. Povedal aj, že kto čo zaseje, to musí zožať. Takže ak je nám niečo ukradnuté, máme to prijať s radosťou, lebo tento spätný účinok za to, že sme kedysi kradli, musel prísť a už ho viac niet. Očistiť sa znamená aj to, resp. hlavne to, že si dáme predsavzatie nekradnúť.

Keď príde dobré prežitie, tak aj tú máme byť zaň vďačný, máme ho prijať a dať si predsavzatie ešte viac robiť druhým to, čo nám spôsobuje radosť. Opäť sa očisťujeme.

Blíženci sú ľudia, ktorí majú získať rovnováhu medzi citom a rozumom. Cit je prejav nášho „ja“, teda ducha, ktorý je nesmrteľný. My sme tým duchom. Rozum je prejavom mozgu, ktorý je viazaný na telo, priestor a čas,  je teda obmedzený len na malé veci. Rovnováha spočíva v tom, že cit určuje smer, určuje čo máme robiť a rozum je podriadený, vykonáva vôľu citu. Napríklad cítime, že máme opraviť strechu, tak ideme do tejto činnosti a rozumom hľadáme riešenia ako ju opraviť.

U Blížencov túto rovnováhu nájdeme hlavne v umení, to je aj oblasť kde by ju mohli nájsť a kde sa môžu veľmi dobre uplatniť. V budúcnosti to bude každé zamestnanie, keďže dnes je náš mozog neprirodzene v popredí.

Skúsme obrazne ukázať previazanosť činnosti Barana, Býka a Blížencov. Napríklad pri výrobe džbánu Barani ako rozbiehači prinesú všetko potrebné na jeho výrobu, Býkovia ako doťahovači ten džbán spravia a Blíženci do toho vnesú niečo umelecké, niečo kde je dynamicky vidieť vyváženosť citu a rozumu. Oni ten džbán vyšperkujú maľbou, dajú mu umelecký nádych.

Vyššie spomínané veci samozrejme sú univerzálne a platia pre každého človeka avšak ľudia Blíženci majú v týchto veciach silu a preto sú tieto veci u nich najviditeľnejšie.


Rak

Ľudia narodení v znamení Raka majú prinášať do života Božiu Moc – poMoc. Majú prinášať pomoc tam kde je bezmocnosť alebo tam kde je to potrebné. Títo ľudia sú veľmi citliví, niekedy až precitlivení. Vedia vycítiť, ktorá cesta kam vedie a ako dopadne človek keď sa rozhodne buď pre jednu alebo druhú voľbu. Ich pomoc teda spočíva hlavne v tom, aby nabádali iných na tú správnu cestu. Napr. môžu povedať kamarátovi „Jano, dnes ideš opäť do krčmi, vieš ako to dopadne, zase prídeš domov opitý a budeš robiť zle“. Preto sa o ľuďoch rakoch hovorí – prorok rak, vedia dopredu ako dopadne tá alebo oná zvolená cesta.

Raci majú radi skúšky, radi skúšajú nove veci. Oni sami sú skúšaní životom či zvládnu to, čo si zvolili napĺňať. Keď sa tieto skúšky na nich valia, môžu cítiť až bezmocnosť, vtedy je potrebné zotrvať (pokiaľ ide samozrejme o niečo ušľachtilé) a potom príde žiadaný výsledok.

Raci sú spojení s mesiacom. Sú silne naviazaní na domov. Je vidieť u detí Rakov silnejšie puto s domovom, s rodičmi ale aj širším príbuzenstvom. Aj v dospelosti môže byť toto puto silné a samozrejme dosť si potrpia na vlastný domov, partnera a deti.


Lev

Ľudia narodení v tomto znamení majú byť viditeľnými vzormi moci. Moc však znamená po-moc. K moci sa dostane len človek, u ktorého druhí podvedome alebo vedome cítia, že má niečo, čo im môže pomôcť. Takýto človek, keď sa na to hlbšie a popravde pozrieme má byť v skutočnosti služobník. Ten kto je mocný v skutočnosti slúži. Preto sa na nich budú podvedome obracať s prosbou o pomoc iní ľudia (nielen na Levov ale aj na Rakov a Panny).

Čo som vypozoroval, týmto ľuďom (resp. väčšine) je proti srsti ak ich niekto chce riadiť. Radšej oni riadia.

Ľudia v znamení Leva majú dar správne používať rozum. Veľmi radi si dôkladne premyslia ako spraviť to či ono. Ale správne použitie rozumu vyžaduje hlavne riadiť sa citom. To znamená, že človek Lev ak niečo cíti, má hľadať spôsob ako to spraviť, lebo cit je prejavom ducha človeka a je preto neomylný. Ak teda Lev cíti, že má upratať, tak má svojou hlavou hľadať spôsob ako na to. Nešpekulovať. Večer môže prísť dôležitá, neohlásená návšteva a je potom rád, že počúvnul svoju intuíciu.

Ak sa takýto človek neriadi citom tak môžu nastať srdcovo – cievne problémy, človek Lev si musí dať na toto pozor. Lev sa rýchlo rozčúli (či už to vidíme alebo je to v tichosti) čo znamená, že nepoužíva správne svoju hlavu. Lebo ak ho hnevá nejaká vec, tak má hlavou hľadať spôsob ako ju vyriešiť a nie sa rozčuľovať a koledovať si tak o infarkt.

Človek Lev je veľmi spoločenský. Zvýšenú silu dostáva od Slnka čo ho robí takým slniečkom a preto je rád medzi ľuďmi. Ak to zneužije, tak vidíme ich  v okázalých, prepychových spoločnostiach kde sú stredobodom spoločnosti. Majú radi lesk a luxus.

Zatiaľ sme ešte na míle vzdialení od správneho použitia tohto daru. Ale môžme ho naznačiť. Vieme, že Boh  chce, aby sme boli šťastní a toto šťastie asketizmus nevyžaduje. Preto prepych, lesk a pompéznosť, ktoré Levov priťahujú sú správne, len sa musia zachvievať v Božej vôli, inak povedané, človek nesmie tomu prepadnúť a stať sa toho otrokom.

Kľudne majme krásne a pompézne mestá. Majme strechy zo zlata, sochy osadené drahými kameňmi, fontány najkrajších tvarov, lavičky z najlepšieho dreva, okná okrášlené diamantami...len nesmieme byť otroci týchto vecí. Avšak my sme, lebo také niečo nemáme, keďže by to okamžite niekto ukradol.
 
Nech si dá (nielen) Lev pozor na to, že bohatstvo, lesk a pompéznosť sú síce pekné ale majú slúžiť ľuďom, majú byť prostriedkom na vyjadrenie vďaky Všemohúcemu. Takýto lev bude potom úžasný, lebo iní budú v jeho blízkosti vyciťovať správne použitie týchto vecí.


Panna

Ľudia narodení v znamení Panna disponujú silou, ktorá im umožňuje používať v dennodenných životných situáciách  Božiu Moc. Konkrétne to znamená, že majú v dennodenných situáciách pomáhať. Avšak skutočná pomoc vyžaduje, aby neustále preverovali svojim citom, či ich dobrá snaha  druhým aj skutočne prospieva.

Ľudia narodení v znamení Panna sa teda majú vzdať seba v prospech druhých, ale tak, aby to tým druhým aj skutočne prospelo. Svojim vyciťovaním majú preverovať svoju snahu pomôcť. Napríklad človek Panna ide pozrieť kamaráta do nemocnice, vie, že má rad cigarety ale svojim citom skúma či je správne mu  ich kúpiť, či by mu prospeli. Napokon mu donesie radšej domáce jablká, lebo tie sú  nepostrekované a zdraviu prospešné.

Panna má správne používať cit pri akejkoľvek situácii, to je jej úloha a danosť. Preto vie byť poriadne kritická. Tá kritickosť pramení práve z tej danosti, že Panna musí preverovať či to čo ona robí alebo druhí robia je skutočne prospešné. Tu Panna robí chybu, že keď to vidí, tak to väčšinou obráti na kritiku, miesto toho, aby bez vyžadovania nabádala k správnemu.

Ďalším dôsledkom jej schopnosti citom preverovať či dobrá vôľa skutočne prospieva je pedantnosť a zmysel pre presnosť, poriadok. Ten jej cit túži po správnom prejavovaní jej vôle, aby sa správnym spôsobom prejavila a vo viditeľnom  svete sa akoby táto vlastnosť transformuje do tej precíznosti.

Panna chce byť a má byť precízna. Veď si zoberme koľko má ľudstvo problémov. Napr. na Slovensku nevieme zvládať Rómov. Darmo budeme mať dobrú vôľu a kúpime alebo postavíme im bytovky, zistíme, že za chvíľu ich rozoberú na šróbiky. Tu má práve Panna zaúradovať, lebo tu je jej najväčšia sila, aby jasne a zreteľne povedala či táto naša dobrá vôľa tým Rómom aj skutočne prospieva, či práve naopak ich učíme lenivosti, lebo si nič nevážia a ...ako sa vraví, my pôjdeme „za našu dobrotu na žobrotu.“

Alebo migračný problém, ktorému čelí Európa. Dnes je technicky možné loďami, autami, lietadlami, vlakmi presťahovať do Európy celú Afriku. Lenže Panna, vie a aj má svojim citom vycítiť, či táto naša dobrá vôľa pomôcť skutočne aj prospieva nie len Afričanom ale aj Európanom. Ona okamžite vycíti či ide o skutočnú a (dlhodobú) pomoc. Podobne ako v tej múdrosti „ak chceš nasýtiť človeka na jeden deň, daj mu rybu. Ale ak chceš nasýtiť človeka navždy, nauč ho chytať ryby.“ Človek Panna má nabádať ľudí, aby druhých učili „chytať ryby“. Aj sama má učiť „chytať ryby“ . Ak to nerobí dostane sa do bezmocnosti, lebo jej danosť je danosťou Božej Moci.

Čo dnes väčšina ľudstva prežívame? Bezmocnosť. Sme bezmocní lebo nevieme riešiť rómov, sme bezmocní lebo nevieme čo s migrantmi, sme bezmocní lebo nám padá ekonomika, sme bezmocní lebo...táto bezmocnosť by tu vôbec nebola, ak by sme ako ľudia preverovali našim citom, či to čo robíme aj skutočne nám a tým druhým prospieva a ak by sme sa snažili ísť až na samý koreň problému. Práve ľudia Panny majú v tom najväčšiu silu dynamicky pôsobiť na svoje okolie!


Váhy

Ľudia narodení v znamení Váhy pracujú s prežitiami. V prežitiach je ich hlavná sila. Práve preto ich uvidíme pohybovať sa hlavne v kolektíve kde je väčšia príležitosť niečo zažiť ako osamote. Ich úlohou je hlavne odvažovať, merať, ktoré prežitie je pekné, ktoré prežitie je škaredé, ktoré vedie k ušľachtilosti a ktoré k deformácii, ktoré prináša radosť a ktoré smútok a utrpenie. A podľa toho si riadiť svoj život.

Keďže prežitia sú ich hlavnou hybnou silou, tak vedia veľmi dobre o nich hovoriť. Napríklad aj taký obyčajný obed vedia farbisto popísať, že sa druhým budú až slinky zbiehať. Môžu byť dobrými rozprávačmi zážitkov.

Majú dar a zároveň úlohu druhých usmerňovať k takým činom, ktoré budú viesť k pekným prežitiam. Môžu vystríhať pred správaním, ktoré bude naopak viesť k nepekným prežitiam. Napr. človek Váha povie kamarátovi, aby nešiel do krčmy, lebo opäť zase príde domov opitý a žena, deti ale i on budú mať škaredý večer. Mal by ho nabádať, aby radšej išiel domov, kúpil žene kvety a budú mať pekný večer.

Ďalšou formou pomoci okoliu je poukázanie na vlastné prežitia. Tie prípady, ktoré sa mu podarili má dávať ďalej, nemá si ich nechávať len pre seba, napr. povie kamarátovi: "Začal som viac športovať a moje zdravie sa zlepšilo. Nikdy by som nepovedal, že pohyb je tak dôležitý!" Týmto môže kamarátovi veľmi pomôcť, lebo dal svoju skúsenosť. Ale aj z negatívneho prežitia môže ponúknuť pomoc druhým vo vystríhaní. Napr. povie: "Začal som piť alkohol a moje zdravie išlo prudko dole. Varujem ťa. Nerob to ako ja, radšej si za tie peniaze kúp niečo zmysluplné ako piť každý deň päť poldecákov tvrdého. Nikam toto nevedie, len do hrobu."

Títo ľudia by si mali dávať pozor na svoje obličky, keďže ich zdravie je priamo závislé od našich citových prežití, hlavne s našimi najbližšími.

Prečo sa hovorí o týchto ľuďoch, že sú váhaví? Preto, lebo oni pracujú s prežitiami. Na jednu misku váh dávajú pekné a na druhú škaredé prežitia. Alebo analyzujú k akému prežitiu bude viesť tá alebo oná situácia. Napr. takýto človek v obchode váha či si má kúpiť sveter, ktorý drží v ruke alebo nekúpiť. Automaticky sa díva na to či kúpou bude šťastný alebo nie. Či sa bude tešiť alebo banovať. Je to jeho dar, neuvedomuje si to a robí to podvedome. Preto zvažuje kvalitu svetra, všetko čo prichádza do úvahy. Na jednu misku váh dá všetko „pre“ sveter a na druhú všetko „proti“ svetru, aby v konečnom výsledku sa správne rozhodol a bol preto šťastný.

Toto znamenie je v silnom spojení s planétou Venuša.


Škorpión

Znamenie Škorpión učí ľudí správne rozvíjať ženský alebo mužský princíp podľa pohlavia daného človeka. Je veľmi dôležité, aby s tým bol každý oboznámený, keďže  len vtedy môžeme  žiť plnohodnotne. Žena má byť pravou ženou, teda jemnou, ušľachtilou, čistou.  Väčšina ľudí si celkom správne uvedomuje jemnejšiu, citlivejšiu povahu ženy,  avšak táto jej osobitosť nie je niečím slabším alebo nebodaj menejcenným, ale je to niečo, čo patrí k jej druhu. Žena svojou vnútornou citlivosťou je schopná vycítiť to čo muž schopný nie je. Jej jemnejší druh žene umožňuje spojiť sa so svetlými úrovňami a odtiaľ prijímať inšpirácie na akýkoľvek problém. Preto sa jej hovorí, že má byť krkom, ktorý ukazuje smer. Ona ten smer vyciťuje, vie čo sa má spraviť, čo uskutočniť či už v malom (rodina) alebo vo veľkom (štát). Samozrejme, toho je schopná len žena čistá, ktorá dbá o mravnosť. Úlohou mužov je túto mravnosť a čistotu chrániť. Skrz túto ženskú jemnosť prúdi mužom, deťom, zvieratám, bytostným, celému Stvoreniu oblažujúca sila, ktorá človeka posilní, lieči rany, utešuje. Muža dokáže vyburcovať až k hrdinským činom. On vo svojej podstate nedisponuje tak jemnými citmi ako žena, preto nie je schopný prijímať inšpirácie resp. nie tak intenzívne. Ako hutnejší druh je viac uspôsobený na prácu s hmotou a preto je u neho kľúčové prevádzať ženou prijaté inšpirácie do života. U žien je teda dominantné „čo“ treba v spoločnosti spraviť a u mužov je dominantné slovíčko „ako“ to uskutočniť.

Žena krkom ukáže smer – čo treba spraviť a muž hlavou (preto sa mu hovorí hlava rodiny) hľadá spôsob ako to zrealizovať.

Toto majú robiť ľudia nech sú narodení v akomkoľvek znamení.  Ženy majú dbať na ženský princíp, aby boli ako dobré víly a muži majú dbať na mužský princíp, aby boli ako bohatieri. Avšak ľudia narodení v znamení Škorpión disponujú od Slnka darom, ktorý spôsobuje, že oni v tomto sú viac viditeľní. Preto škorpióni majú ísť v tomto ostatným viditeľným príkladom. Ženy škorpióny majú byť viditeľnými dobrými vílami a muži škorpióni viditeľnými bohatiermi, ktorí sa s úctou správajú k ženám. Ak tak nerobia, tak všetci vidia  zneužitie ich princípu.

Zároveň majú dar od Slnka dynamicky pôsobiť na okolie, preto ak takýto človek dbá na správne použitie svojho princípu je okamžite svetlým príkladom ostatným. Môže v kľude nabádať mužov k bohatierstvu, ženy zas k jemnosti, k mravnosti. Najdôležitejšie je však nabádať svojim správaním, ktoré sa nedá nevidieť.

Znamenie Škorpión zároveň učí ľudí zosobňovať Božiu Silu. Toto zosobňovanie Božej Sily sa deje práve skrz správne použitie ženského a mužského princípu. Spoločnosť vybudovaná na harmónii týchto princípov je veľmi silná. Štát, v ktorom muži počúvajú svoje „krky“ , a hľadajú spôsob ako uskutočniť to čo tieto „krky“ vycítili, je okamžite ostatným štátom vzorom použitia Božej Sily. Harmonické manželstvo  taktiež zosobňuje Božiu Silu a dokáže silno preraziť akýkoľvek problém. Preto národ alebo štát, v ktorom sa deformuje harmónia v rodine sa okamžite oslabuje. Manželstvá musia byť postavené na láske, rešpekte princípov a snahe partnerov napĺňať každý ten svoj. Touto snahou je muž doplnením ženskému princípu a naopak žena doplnením mužskému princípu.  Už z vyššie uvedeného je jasné, že homosexuálne „manželstvá“ nemôžu byť harmonické, teda ani nemôžu stáť v Božej Sile. Nutne tam chýba jeden z princípov. Chýba doplnenie.

Škorpión je najsilnejšie spojený s planétou Mars, ktorý dodáva zvýšenú silu, energiu, ráznosť. Toto môže byť aj jeden z dôvodov prečo môžu byť niekedy uštipační, môžu človeka slovom až pichnúť. Ten komu to patrilo to ucíti hlavne ak  sa to týka partnerských vzťahov, mužského a ženského správania, lebo tam, ako sa hovorí sú „doma“.

Škorpión pôsobí na pohlavné orgány, takže títo ľudia si v tejto oblasti musia dávať väčší pozor.


Strelec

Ľudia narodení v znamení Strelca majú v dennodennom živote prejavovať Božiu Silu. Táto Sila má z nich prúdiť pre posilu ostatným ľuďom ,okoliu i prírode. Majú sa naučiť prosiť – to znamená vedieť poprosiť za blížnych, aby k nim prišla Božia Sila a pomohla im. Preto sú Strelci dobrými duchovnými, ale nemusia to mať ako zamestnanie, môžu robiť aj inú prácu a pokiaľ správne používajú dar od Slnka, automaticky cez nich prúdi Sila Všemohúceho.

Strelec je spojený s planétou Jupitera. Z klasickej astrológie o nej vieme, že zabezpečuje spravodlivosť, pomáha vládcom byť spravodlivými, čestnými. Preto aj títo ľudia pri správnom smerovaní inklinujú k spravodlivosti, k pravdovravnosti a vtedy vždy trafia cieľ.

V zdravotnej oblasti si musia dávať pozor na bedrové kĺby a stehennú kosť. Problém v tejto oblasti môže nastať vtedy, keď miesto toho, aby svojmu blížnemu poprosením sprostredkovali Božiu Silu, tak oni nad ním radšej „lámu palicu“. Miesto slov „ty to zvládneš, poprosila som za teba Všemohúce, máš u seba dobrodeja, ktorý ti bude pomáhať a ja ti budem neustále svojou dôverou dodávať silu“ radšej volia slová „ty to nikdy nedokážeš, už sa nezmeníš, je zbytočné sa s tebou naťahovať, neverím, že sa vzchopíš keď už toľkokrát si ma sklamal“.

Samozrejme, že problémy s kĺbmi môžu mať aj ľudia v iných znameniach, ale vždy je u nich ten spoločný menovateľ, že neveria niekomu konkrétnemu napr. manželovi, manželke, dieťaťu... Lámu nad niekým palicu a týmto im neumožňujú duchovný pohyb. Napríklad o alkoholikovi si myslia, že sa už z toho nedostane a týmto okolo neho vytvárajú jemnohmotné bahno, ktoré ho brzdí v pohybe. V spätnom účinku im odchádzajú kĺby a nemôžu sami chodiť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Tu môžte pridávať svoje komentáre. Komentáre sú moderované.