25. 4. 2015

Charakteristika znamení

Martin Hruštínec

Táto časť sa bude priebežne počas roka 2015 aktualizovať – dopĺňať sa bude to znamenie, ktoré práve pôsobí. V tomto prípade ide o rozbor vlastností podľa v spoločnosti najfrekventovanejšej časti horoskopu – v geocentrickej astrológii postavenie Slnka v čase narodenia. V heliocentrickej sústave je toto postavenie Slnka to isté. Vzhľadom k tomu, že každý človek vie, ako sa ľudovo hovorí, v ktorom znamení sa narodil, môže si na tomto mieste prečítať o sebe alebo svojich blížnych určitú charakteristiku viažucu sa na tento bod horoskopu – našu silu dynamicky pôsobiť na okolie a náš viditeľný prejav. Prosím berte na zreteľ, že ide len o tento jeden dar – jeden bod horoskopu, pričom človek má samozrejme aj iné planéty, dary, vlastnosti, karmu atď.

Kozoroh
Čo sú to znamenia? Znamenie je dar, ktorý človek dostal do vienka pri narodení od Boha. Poznáme predsa rozprávku o sudičkách, ktoré dieťaťu pri jeho narodení dali nejaké dary (vlastnosti). Každý človek má tieto dary - znamenia, ktoré o ňom niečo hovoria. V čase narodenia, podľa postavenia planét, sa do telíčka dieťaťa „vpijú“ kozmické žiarenia, ktoré mu pomáhajú naplniť svoju úlohu v pozemskom živote.

Ľudia narodení v znamení Kozorožca majú dar prinášať múdrosť. Majú dbať o čistú, pravú lásku, ktorá nepozná zmäkčilosť, ale vie byť aj prísna. Pravá láska je to, že kamarátovi, ktorého navštívime v nemocnici nekúpime cigarety ale radšej mu donesieme jablká. Všetci vieme prečo. Toto majú robiť kozorohovia, takto majú prinášať druhým prísnu lásku, teda múdrosť. Veď právom by sme ho nazvali hlupákom, ak kamarátovi na onkologickom oddelení prinesie cigarety. Opakom múdrosti je hlúposť. Preto keď takýto človek nepoužíva správne svoj dar, tak pôsobí hlúpo.

Zaujímavou vlastnosťou kozorohov je, že to sú ľudia, ktorí vedia veľmi dobre, možno najlepšie spomedzi ostatných znamení pracovať s hmotnými prostriedkami. Či sa už zamestnajú do firmy, úradu, podniku...majú veľký dar ho pozdvihnúť, priniesť mu väčšie zisky. Musia si však dávať pozor na to, aby neboli zneužívaní nadriadenými. Ďalej si musia dať pozor, aby vo svojej šikovnosti s hmotnými prostriedkami neuviazli v honbe za matériou. Lebo oni vedia tak pracovať, tak šikovne formovať hmotné prostredie, že môžu úplne zabudnúť na duchovný svet. Budú len robiť, robiť, robiť...do nemoty. Kozorohovia by mali teda nájsť rovnováhu v týchto veciach. Tak ako zviera kozoroh sa vyšplhá až na tie najvyššie štíty, aby potom neskôr do doliny zostúpil, tak aj ľudia majú prebudeným duchom hľadieť smerom nahor a hmotne formovať Zem podľa prijatých inšpirácii, alebo inak povedané budovať Kráľovstvo Nebeské na Zemi.
Vodnár
Vodnári majú byť vzormi múdrosti. Sú znalcami ľudských vlastností, ktoré vedia veľmi dobre pomenovať. Vedia, kto má čo doladiť, čo odstrániť a čo rozvíjať. Ich múdrosť spočíva hlavne v tom, že u seba dolaďujú svoje vlastnosti ako napr. tvrdohlavosť, lakomosť a pod. Je známe, že vlastnosť, ktorá nás rozčuľuje u iného človeka je v nás (inak by nás nerozčúlila). Preto Vodnár, keď sa rozčúli napr. nad závisťou svojho blížneho, znamená to, že má túto vlastnosť v sebe a jeho najväčšia sila spočíva v tom, že začne túto závisť odstraňovať zo svojej duše. Tým sa javí okoliu ako múdry, okolie to vyciťuje, vôbec to nemusí nejako vedome komentovať. Naopak ak človek – Vodnár nečistí svoje rúcho ale len sa pohoršuje nad vlastnosťou iného človeka, pôsobí na svoje okolie hlúpo.

Vodnári ako znalci ľudských vlastností majú najväčšiu silu pomáhať rozvíjať u seba ako aj u druhých tie pekné a odstraňovať tie škaredé. Pokiaľ nebudú súdiť blížneho, naopak s láskou a porozumením chcú mu pomôcť, môžu ho kľudne nabádať k práci na svojich vlastnostiach, zlozvykoch a pod. A naopak, povzbudzovať ho k rozvíjaniu pekných a užitočných dobrozvykov, smerovať ho k zlepšovaniu charakteru. V tomto smere môžu dať ľuďom veľmi veľa.
Ryby
Nachádzame sa v poslednom Znamení zodiaku - v Rybách, ktoré účtujú. Tak ako sú Vodnár a Ryby obdobím (od cca. 20. januára do cca 20. marca), v ktorom ľudstvo účtuje svoj život v posledných desiatich mesiacoch (od Barana po Kozoroha) aj keď zatiaľ len nevedome, lebo ľudia nič dôležité nechcú vedieť, tak aj toto Znamenie Rýb má v sebe takú vlastnosť účtovania. 

Ľudia narodení v tomto znamení disponujú silou múdrosti podobne ako Kozorohovia a Vodnári. U Rýb sa táto múdrosť, ktorá nemá s učenosťou nič spoločné, prejavuje v schopnosti uvedomiť si kde spravili chyby, oľutovať tieto chyby a napraviť ich. A to nie je všetko, lebo Ryba vie aj to, kde mohla niečo spraviť a nespravila, aj to vie oľutovať a napraviť. A toto je to účtovanie. Pokiaľ toto nebude u seba robiť ale sa sústredí len na kritiku okolia s výčitkami, čo kto spravil zle alebo kto čo mohol spraviť a nespravil, tak bude svoj dar zneužívať a v konečnom dôsledku bude pôsobiť hlúpo. Múdro pôsobiť znamená, že ona má nabádať bez výčitky a s láskou druhých i seba, aby svoje pochybenia oľutovali a napravili. 
Baran
Ľudia narodení v znamení Barana majú za úlohu prinášať dobrotu. To čo je na nich teda vidieť je dobrota alebo zlota, či prinášajú do situácie dobrotu alebo jej opak.

Títo ľudia, ak chcú pohnúť nejakou vecou, nemajú inú možnosť, len cez dobrotu.

Barani sú ľudia rozbiehači. Je to prvé znamenie zodiaku, a aj ľudia tohto znamenia sú na začiatku rôznych vecí, resp. ich najväčšia sila spočíva v rozbiehaní, v nabádaní, aby druhí začali s nejakou činnosťou, projektom a pod. Aj oni sami rozbiehajú veľmi radi. Dokončiť už môžu mať problém.

Musia si dať pozor na workoholizmus.

Prečo sa o baranoch tvrdí, že sú tvrdohlaví? Je to preto, lebo ak človek správne používa dar znamenia Baran, tak takýto človek vidí cieľ, začne ho rozbiehať a v tejto činnosti je cieľavedomý. Pokiaľ je cieľ ušľachtilý, dostane sa mu sily z hora a ak by aj tisíc ľudí sa postavilo proti, tak tento človek ide cieľavedomo stále za tým svojím cieľom, avšak nie dogmaticky, vie si dať aj poradiť, lebo prvoradý je cieľ – nie on. Tvrdohlavosť vzniká vtedy, keď človek postaví do popredia seba, vidí cieľ a ide bezhlavo za ním. Navyše, ako to už v takýchto prípadoch býva, cieľ je zväčša nesprávny.

Prečo sa o ľuďoch baranoch v astrologickej literatúre píše, že sú bojovní a že ich planétou je bojovne naladený Mars? Je to preto, že astrológovia odpozerali práve tú pokrivenú vlastnosť cieľavedomosti t. j. tvrdohlavosť a aj to, že ak chce niekto niečo rozbiehať vyžaduje si to značné nasadenie síl. Človek rozbiehač musí neraz ísť aj proti prúdu, proti zaužívanej zvyklosti. 

Predstavte si ako všetci používajú jeden prístroj na určitú vec a teraz človek rozbiehač príde s nápadom nového prístroja. Vieme z histórie, ako ťažko sa presadzovali nové veci. Navyše keď uvážime, že barani nemajú inú možnosť len pôsobiť v prinášaní dobroty alebo zloty a keď pozrieme na stav ľudí, tak hneď je jasné, že zneužitím tohto daru u väčšiny baranov dôjde k tomuto: tvrdohlavo a bezhlavo v zlote prinášajú zlotu! Žiaľ. Preto sa nesprávne priradila k tomuto znameniu planéta Mars. Mars k tomuto znameniu nepatrí! A vo svojej podstate Mars ani nie je negatívne bojovný. To si vymysleli len ľudia. Znamenie Barana je úzko prepojené s planétou Pluto!

Prečo sa o ľuďoch v znamení barana v astrologickej literatúre tvrdí, že sú to vodcovské tipy, vodcovia? Je to preto, že ich sila spočíva v rozbiehaní, teda sú na začiatku procesu. Obkolesia sa ľuďmi, ktorí idú za nimi. Keďže prinášajú a vidia cieľ, tento ukazujú ostatným, nabádajú ich k tomuto cieľu. Preto pôsobia akoby vodcovsky.

Čo konkrétnejšie by mohli dať títo ľudia svetu? Práve tú cieľavedomosť za niečím ušľachtilým. Keď sa už ľudia dokážu správať zaťato, že 50 rokov neprehovoria so svojim susedom, lebo sa ako desaťroční pobili o traktorík na pieskovisku, tak prečo by túto pokrivenú vlastnosť nemohli pretransformovať na niečo ušľachtilé?

Napríklad sa zatnime ako národ a kupujme len slovenské, ale zdravé, potraviny. Však tí nemci, francúzi...by museli neveriaco krútiť hlavami. Okamžite by sa zvýšila zamestnanosť. Okamžite!
Človek baran príde do obchodu a aj keď ho bude sto ľudí presviedčať, on cieľavedomo si pôjde za svojím ...kúpi len to naše zdravé, takto svojim príkladom bude nabádať ostatných ľudí nech sú v akomkoľvek znamení. On to rozbehne. 

Takže človek narodený v znamení Baran má cieľavedomo ísť za ušľachtilým cieľom s dobrotou v srdci, aby tento cieľ priniesol ľudstvu dobro. Aby ho povzniesol k Bohu.
Býk

Ľudia narodení v tomto znamení majú byť v dennodennom živote vzormi dobroty. Tak ako je toto ročné obdobie po dlhej zime zrazu milé, vľúdne, tak aj títo ľudia majú byť milí, vľúdni, k dobru naladení.

Ak chcú pohnúť nejakou vecou, tak len touto dobrotou, milotou, vľúdnosťou.

Dary znamení sa nedajú nepoužívať takže je jasné aký je človek, ktorý nedbá na dar znamenia Býk. Je vzorom zloty, nevľúdny a rozladený. V takomto stave však žiadnou vecou nepohne. Naopak jeho rozladenosť druhých odpudzuje.

Títo ľudia majú dar doťahovať, dolaďovať veci. Barani začínajú, sú rozbiehači ale Býkovia dolaďujú, začaté procesy.

Toto znamenie je špecificky spojené so Zemou. Aj od nej dostali svoje dary, ktorými sú väčší zmysel pre materstvo, potomstvo a život na zemi. Čo to znamená? Treba si predstaviť Matku Zem ako vo svojej štedrosti všetkým živým tvorom dala domov, potravu a všetko hmotné zabezpečenie. Tak aj títo ľudia inklinujú k hmotnému zabezpečeniu. Priťahujú ich teda peniaze, hmotné statky, dobré oblečenie a jedlo. Toto všetko je v poriadku pokiaľ sú si vedomí toho, že hmotné statky nie sú cieľom ale len prostriedkom k duchovnému vývoju na zemi. Ak si toto neuvedomia, tak sa z nich môžu stať naháňači pozemských pôžitkov. Lebo je to dar , ktorý sa nedá z človeka sňať, ale buď ho používa správne alebo nesprávne.

V klasickej astrológii sa teda správne uvádza , že týchto ľudí priťahuje pozemské zaistenie, či už seba alebo rodiny, žiaľ dnes je to tak, že toto sa stalo cieľom.

Správne použitie daru by viedlo tohto človeka k tomu, že by bol dobre zaistení, ale toto zaistenie by bolo prostriedkom, na ktorom nelipne. Bol by ostatným príkladom, ako zarábať peniaze, žiť dôstojne a zároveň aj ako nelipnúť, nebyť otrokom týchto statkov. Ako ich správne spravovať.

Keďže znamenie Býk je zemské znamenie je tu nebezpečenstvo dívať sa na veci z pohľadu zeme. Predstavte si človeka, ktorý sa vznáša balónom nad zemou a človeka, ktorý stojí na tejto zemi. Ktorý z nich viac uvidí? Človek na zemi má menší obzor, podobne aj človek Býk môže mať obmedzené vnímanie. On svoje okolie vidí dobre a dobre ho môže popísať ale veci, ktoré presahujú ďalej – veci globálne, veci duchovné už môže mať problém správne vnímať. Treba ešte raz upozorniť, že len vtedy, ak človek nedbá na dar tohto znamenia, kedy hmotu postaví ako cieľ. Akonáhle postaví hmotu, ktorá prirodzene hrá v jeho živote dôležitú úlohu, na miesto ktoré jej prináleží, tak nebude mať žiaden problém vidieť veci správnym spôsobom.


Blíženci

Najväčšou silou ľudí Blížencov je ich prejavovaná dobrota v dennodennom živote i v tých najmenších veciach.

Ich silou je aj rýchlosť, ktorú im sprostredkováva planéta Merkúr. Blíženci teda potrebujú byť  v pohybe, len si musia dať pozor, aby tento pohyb bol zmysluplný. Inak môže ísť len o „pohyb pre pohyb“, množstvo nachodených kilometrov tam, kde stačilo desať krokov. Majú si uvedomiť túto silu, teda rázne a rozhodne spraviť niečo bleskurýchlo a efektívne. Tam kde niečo stojí, kde je niečo pomalé alebo nečinné a vyžaduje sa pohnutie z miesta, má človek Blíženec prísť a preraziť.   

Blíženci sú ľudia, ktorí sa majú očisťovať skrze svoje prežitia a tým prejavovať a ukazovať Božiu Dobrotu na svojom živote. Každý deň prináša množstvo prežití, či už pekných alebo ťažkých, či už radosť alebo utrpenie a tieto sú veľkou pomocou k sebaočisteniu. Okradli nás? V poriadku, máme to prijať, odpustiť zlodejovi, tým prejavíme dobrotu, sme dobrí. Tým sa aj očisťujeme, lebo sme splatili dlh z minulosti, kedy sme tiež kradli. Veď vieme, čo povedal Ježiš, neodídeš kým nezaplatíš do posledného haliera. Povedal aj, že kto čo zaseje, to musí zožať. Takže ak je nám niečo ukradnuté, máme to prijať s radosťou, lebo tento spätný účinok za to, že sme kedysi kradli, musel prísť a už ho viac niet. Očistiť sa znamená aj to, resp. hlavne to, že si dáme predsavzatie nekradnúť.

Keď príde dobré prežitie, tak aj tú máme byť zaň vďačný, máme ho prijať a dať si predsavzatie ešte viac robiť druhým to, čo nám spôsobuje radosť. Opäť sa očisťujeme.

Blíženci sú ľudia, ktorí majú získať rovnováhu medzi citom a rozumom. Cit je prejav nášho „ja“, teda ducha, ktorý je nesmrteľný. My sme tým duchom. Rozum je prejavom mozgu, ktorý je viazaný na telo, priestor a čas,  je teda obmedzený len na malé veci. Rovnováha spočíva v tom, že cit určuje smer, určuje čo máme robiť a rozum je podriadený, vykonáva vôľu citu. Napríklad cítime, že máme opraviť strechu, tak ideme do tejto činnosti a rozumom hľadáme riešenia ako ju opraviť.

U Blížencov túto rovnováhu nájdeme hlavne v umení, to je aj oblasť kde by ju mohli nájsť a kde sa môžu veľmi dobre uplatniť. V budúcnosti to bude každé zamestnanie, keďže dnes je náš mozog neprirodzene v popredí.

Skúsme obrazne ukázať previazanosť činnosti Barana, Býka a Blížencov. Napríklad pri výrobe džbánu Barani ako rozbiehači prinesú všetko potrebné na jeho výrobu, Býkovia ako doťahovači ten džbán spravia a Blíženci do toho vnesú niečo umelecké, niečo kde je dynamicky vidieť vyváženosť citu a rozumu. Oni ten džbán vyšperkujú maľbou, dajú mu umelecký nádych.

Vyššie spomínané veci samozrejme sú univerzálne a platia pre každého človeka avšak ľudia Blíženci majú v týchto veciach silu a preto sú tieto veci u nich najviditeľnejšie.


Rak

Ľudia narodení v znamení Raka majú prinášať do života Božiu Moc – poMoc. Majú prinášať pomoc tam kde je bezmocnosť alebo tam kde je to potrebné. Títo ľudia sú veľmi citliví, niekedy až precitlivení. Táto vlastnosť pramení zo schopnosti Raka vycítiť, ktorá cesta kam vedie a ako dopadne človek keď sa rozhodne buď pre jednu alebo druhú voľbu. Ich pomoc teda spočíva hlavne v tom, aby nabádali iných na tú správnu cestu. Napr. môžu kamarátovi povedať: „Jano, dnes opäť ideš do krčmy, vieš ako to dopadne, zase prídeš domov opitý a budeš zle robiť“. Preto sa o ľuďoch Rakoch hovorí – „prorok rak“, vedia dopredu ako tá alebo oná zvolená cesta dopadne.  

Raci majú radi skúšky, radi nové veci skúšajú. Oni sami sú skúšaní životom či zvládnu to, čo si zvolili napĺňať. Keď sa tieto skúšky na nich valia, môžu cítiť až bezmocnosť, vtedy je potrebné zotrvať (pokiaľ ide samozrejme o niečo ušľachtilé) a  žiadaný výsledok potom príde.

Raci sú spojení s Mesiacom. Sú silne naviazaní na domov. Je vidieť u detí Rakov silnejšie puto s domovom, s rodičmi ale aj širším príbuzenstvom. Aj v dospelosti môže byť toto puto silné a samozrejme dosť si potrpia na vlastný domov, partnera a deti. Ženy v tomto znamení narodené sú citlivými, nežnými matkami. Raci milujú objatia, rôzne nežné hladkania a dotykové prejavy od svojho partnera.

Fyziologicky má väčšina Rakov plnšiu postavu, okrúhlejšiu tvár, nos širší, brada okrúhla. Rak ovláda žalúdok, pankreas, žlčník, pečeň a prsia, preto si musia, zvlášť na tieto orgány, dať pozor. Problémy tu nastávajú vtedy, ak sa nedokážu preniesť cez nejakú životnú skúšku. Ochorenie pečene hovorí o chybnom svetonázore, ktorý nám bráni skúšku zvládnuť, žlčník bude mať problémy, keď v životnej skúške prejavujeme vnútornú zlosť. Problémy s trávením máme vtedy, keď skúšku nevieme stráviť, cukrovka je zas o pocitu nedostatku lásky. Prsia zasiahne nádor, ak dospelému dieťaťu prejavuje matka lásku materinskú. Tu je v období asi pätnásteho roku dieťaťa matka postavená pred skúšku, či sa vzdá roly matky a prijme novú úlohu priateľky svojho dieťaťa. Vyššie napísané zdravotné zákonitosti sa samozrejme týkajú každého človeka, avšak Raci sú v tejto oblasti náchylnejší na prípadné problémy.


Lev

Ľudia narodení v tomto znamení majú byť viditeľnými vzormi moci. Moc však znamená po-moc. K moci sa dostane len človek, u ktorého druhí podvedome alebo vedome cítia, že má niečo, čo im môže pomôcť. Takýto človek, keď sa na to hlbšie a popravde pozrieme má byť v skutočnosti služobník. Ten kto je mocný v skutočnosti slúži. Preto sa na nich budú,  väčšinou podvedome, s prosbou o pomoc obracať (nielen na Levov ale aj na Rakov a Panny).

Čo som vypozoroval, týmto ľuďom je proti srsti, ak ich chce niekto riadiť. Radšej oni riadia. Dobre sa cítia v prostredí, v ktorom hrajú prvé husle, v riadiacich pozíciách, ako vodcovia na čele skupín.    

Ľudia v znamení Leva majú dar správne používať rozum. Dôkladne si premyslia, ako spraviť to či ono. Ale správne použitie rozumu vyžaduje riadiť sa citom. To znamená, že človek Lev ak niečo cíti, má hľadať spôsob ako to spraviť, lebo cit je prejavom ducha človeka a je preto neomylný. Ak teda Lev cíti, že má upratať, má hlavou hľadať spôsob ako na to. Nešpekulovať. Večer môže prísť dôležitá, neohlásená návšteva a je potom rád, že počúvnul svoju intuíciu. Negatívnym znakom Levov je práve hľadanie najrôznejších spôsobov prečo nespraviť to čo cíti, potom vychrlí množstvo dôvodov na obhajobu svojho nesprávneho postoja. Tu platí to známe: múdry hľadá spôsoby, hlúpy dôvody. 

Človek Lev je veľmi spoločenský. Zvýšenú silu dostáva od Slnka čo ho robí takým slniečkom a preto je rád medzi ľuďmi. Podobne ako Slnko, ktoré je stredobodom Slnečnej sústavy, najmocnejším objektom, ktorý svojou žiarou všetky ostatné planéty prežiari a zneviditeľní, tak vidíme Levov vo veľkolepých, prepychových spoločnostiach kde sú stredobodom spoločnosti. Majú radi lesk a luxus.

Zatiaľ sme však, žiaľ, ešte na míle vzdialení od správneho použitia tohto daru, ktorý sa zvrhol na okázalosť, márnomyselnosť a povrchné pozlátko. Ale môžme ho naznačiť. Vieme, že Boh chce, aby sme boli šťastní a toto šťastie asketizmus nevyžaduje. Preto prepych, lesk a pompéznosť, ktoré Levov priťahujú sú správne, len sa musia zachvievať v Božej vôli, inak povedané, človek nesmie tomu prepadnúť a stať sa toho otrokom.

Kľudne majme krásne a pompézne mestá. Majme strechy zo zlata, sochy osadené drahými kameňmi, fontány najkrajších tvarov, lavičky z najlepšieho dreva, okná okrášlené diamantmi...len nesmieme byť otroci týchto vecí. Avšak my sme, lebo také niečo nemáme, keďže by to okamžite niekto ukradol.

Nech si dá (nielen) Lev pozor na to, že bohatstvo, lesk a pompéznosť sú síce pekné ale majú slúžiť ľuďom, majú byť prostriedkom na vyjadrenie vďaky Všemohúcemu. Takýto lev bude potom úžasný, lebo iní budú v jeho blízkosti vyciťovať správne použitie týchto vecí.

V komunikačnej, slovnej rovine Lev pôsobí veľmi múdro. Keď si riadne premyslí ako spraví to čo cíti, teda to, čo je správne, tak v rozhovore môže druhého svojou vecnosťou až schladiť. Ako sa hovorí, „chladnokrvne zakončiť“, tak Lev s chladnou hlavou vyrieši situáciu, ale za predpokladu, ako bolo vyššie napísané, že hľadá spôsoby realizácie svojho cítenia. Naopak, ak toto nerobí, tak druhý človek, s ktorým rozpráva, vníma určitý druh hlúposti – keďže vtedy Lev argumentuje hľadaním dôvodov prečo vec nespraviť. V komunikácii človek Lev prerazí, získa si druhých na svoju stranu alebo zvládne problém či prekážku vtedy, keď rozumom hľadá spôsoby uskutočnenia toho čo cíti a prezentuje rôzne možné riešenia. Vtedy dokáže nájsť aj také postupy, ktoré sa zdajú byť až novátorské. Lev si musí uvedomiť, že každá situácia je jedinečná, preto aj riešenie problému musí byť jedinečné. A toto keď Lev predostrie druhým, získa si ich srdcia.

Osobitou rovinou je myšlienkový svet človeka. Aj keď konkrétne myšlienky nevidíme, každé znamenie je v tejto oblasti špecifické s určitým spoločným rámcom. Človek Lev ak chce vyriešiť akýkoľvek problém musí voliť myšlienky, ktoré ho budú povzbudzovať k pevnému postoju vo svojom presvedčení. Keď raz vie, že dva plus dva sú štyri, má voliť tomu zodpovedajúce myšlienky. Nemá pokukovať po inom výsledku, keď zreteľne vie, ako sa vec má. Napríklad, ak Lev cíti, že má uvariť večeru, má byť pevný v tomto presvedčení a hľadať spôsob, ako to uskutoční. Keď dovarí, ozvú sa na návštevu neočakávaní dôležití hostia a je rád, že uposlúchnul svoje jemné cítenie, ktoré ho nabádalo v tomto smere.

Toto znamenie ovláda srdce a srdcovo-cievny systém. Zdravie v tejto oblasti si Lev zabezpečí správnym použitím rozumu – hľadaním spôsobu, ako spraviť to, čo intuitívne vyciťuje. Ak sa citom neriadi, môžu nastať srdcovo – cievne problémy. Človek Lev si musí dať na toto pozor. Lev sa rýchlo rozčúli (či už to je všetkým viditeľné alebo v tichosti) čo znamená, že nepoužíva správne svoju hlavu. Lebo ak ho hnevá nejaká vec, tak má rozumom hľadať spôsob ako ju vyriešiť a nie sa rozčuľovať a koledovať si o infarkt

Vysoký krvný tlak vzniká pretláčaním našej vôle druhým. Chceme, aby sa veci diali po našom a keď to tak nie je, nastupuje tlak. Rozčúlime sa nad synovým správaním a volajú nám sanitku. Je to preto, že znamenie Leva nepoužívame správnym spôsobom. Znamenie je univerzálne, každý je ním zasiahnutý avšak ľudia, ktorí sa narodili v čase jeho pôsobenia, si musia dať na jeho špecifiká väčší pozor. Preto ľudia Levy majú najviac dbať na srdce a cievy, lebo tu je ich najväčšia sila alebo slabosť. Keď sa teda človek rozčúli nad synovým správaním a zoberie ho sanitka s vysokým tlakom do nemocnice, tak je isté, že tento človek bol pevný vo svojom, v tomto prípade však, nesprávnom presvedčení. Čo je súzvučné v takýchto prípadoch s tvrdohlavosťou. Napríklad „nikdy synovi neodpustím jeho správanie.“ Tvrdohlavo, pevne, neoblomne si takto Lev koleduje o zdravotné potiaže. Rozčuľuje nás len taká vlastnosť, ktorú máme aj my v sebe. Preto Lev má v prvom rade riešiť seba a v tom byť pevný. Má rozmýšľať ako vyriešiť problém a ponechať druhým slobodnú vôľu.

Pri nízkom krvnom tlaku sa prejavuje opačný extrém. Sme málo vnútorne pevní, necháme sa druhými utlačiť, podriaďujeme sa ich vôli. Tu je dôležité, aby si človek ujasnil svoju cenu, naučil sa povedať aj nie, stáť si za svojim, pochopiť jedinečnosť každej situácie a tak k nej pristupovať. Má hľadať spôsoby, ako zrealizuje svoje sny, túžby a inšpirácie.

Srdce bude zdravé ak budeme viac srdeční k druhým. Hlavne z našich emócii a slov má srdečnosť toho druhého oblažiť. Druhý musí cítiť teplo, ale ak cíti chlad, naše srdce môže mať problémy. Platí to pre všetkých, ale Levy sú v tejto oblasti zraniteľnejší.

Keď to teda zhrnieme, Lev má byť mocný a jeho moc tkvie a začína už v myšlienkach, kedy si pevne stojí za svojim. Vie, že treba to a ono spraviť, zreteľne to cíti. Nedá sa preto  zatlačiť okolím a volí ten druh myšlienok, ktorý hľadá možné riešenia. V komunikácii s druhými predostrie múdre, novátorské postupy a v konkrétnej realizácii už ich len prakticky uskutočňuje. V takomto prípade jeho srdcovocievny systém pracuje na jedničku s hviezdičkou.Panna

Ľudia narodení v znamení Panna disponujú silou, ktorá im umožňuje používať v dennodenných životných situáciách Božiu Moc. Konkrétne to znamená, že majú pomáhať. Avšak skutočná pomoc vyžaduje, aby neustále preverovali svojim citom, či ich dobrá snaha druhým aj skutočne prospieva.

Panny sa teda majú vzdať seba v prospech druhých, ale tak, aby to tým druhým aj skutočne prospelo.  Vyciťovaním majú preverovať svoju snahu pomôcť. Napríklad človek Panna ide pozrieť kamaráta do nemocnice. Vie, že má rad cigarety, ale svojim citom skúma či je správne mu ich kúpiť, či by mu prospeli. Napokon mu donesie radšej domáce jablká, lebo tie sú nepostrekované a zdraviu prospešné.

Panna má správne používať cit pri akejkoľvek situácii, to je jej úloha a danosť. Preto vie byť poriadne kritická a to pramení práve z tej danosti, že Panna musí preverovať, či to čo ona robí alebo druhí robia, je skutočne prospešné. Tu Panna robí chybu, že keď to vidí, tak to väčšinou obráti na kritiku, miesto toho, aby bez vyžadovania nabádala k správnemu.

Ďalším dôsledkom jej schopnosti citom preverovať či dobrá vôľa skutočne prospieva je pedantnosť a zmysel pre presnosť, poriadok. Jej cit túži po správnom prejavovaní vôle, a preto vo viditeľnom svete sa akoby táto vlastnosť transformuje do tej precíznosti.

Panna chce byť a má byť precízna. Veď si zoberme koľko má ľudstvo problémov. Napr. na Slovensku nevieme zvládať Rómov. Darmo budeme mať dobrú vôľu a postavíme im bytovky, zistíme, že za chvíľu ich rozoberú na šróbiky. Tu má práve Panna zaúradovať, lebo tu je jej najväčšia sila, aby jasne a zreteľne povedala či táto naša dobrá vôľa Rómom aj skutočne prospieva, či práve naopak ich učíme lenivosti, lebo si nič nevážia a ... ako sa vraví, my pôjdeme „za našu dobrotu na žobrotu.“

Alebo migračný problém, ktorému Európa čelí. Dnes je technicky možné loďami, autami, lietadlami, vlakmi do Európy celú Afriku presťahovať. Lenže Panna vie a aj má svojim citom vycítiť, či táto naša dobrá vôľa pomôcť, nie len Afričanom ale i Európanom skutočne aj prospieva. Ona okamžite vycíti či ide o skutočnú a dlhodobú pomoc. Podobne ako v tej múdrosti „ak chceš nasýtiť človeka na jeden deň, daj mu rybu. Ale ak chceš nasýtiť človeka navždy, nauč ho ryby chytať.“ Človek Panna má nabádať ľudí, aby „chytať ryby“ druhých učili. Ak to nerobí dostane sa do bezmocnosti, lebo jej danosť je danosťou Božej Moci.

Čo dnes väčšina ľudstva prežívame? Bezmocnosť. Sme bezmocní lebo rómov riešiť nevieme, sme bezmocní lebo nevieme čo s migrantmi, sme bezmocní lebo nám ekonomika padá, sme bezmocní lebo príroda kolabuje, sme bezmocní lebo...táto bezmocnosť by tu vôbec nebola, ak by sme ako ľudia preverovali našim citom, či to čo robíme aj skutočne nám a tým druhým prospieva a ak by sme sa snažili ísť až na samý koreň problému. Práve ľudia Panny majú v tom najväčšiu silu na svoje okolie dynamicky pôsobiť.

V komunikačnej, slovnej rovine človek Panna pohne vecou len a len láskou. Panna si musí uvedomiť, že láska hýbe svetom a v tom tkvie jej emočná sila. Preto ak chce pomôcť blížnemu, spoločnosti alebo aj sebe samej, samému, ešte skôr ako predostrie svoje precízne nápady, musí toho druhého zahaliť láskou. Ak táto chýbať bude, prejaví sa to v bezcitných požiadavkách plných kritickosti, pedantnosti a puntičkárstva. Alebo a to je druhý extrém, stane sa pre ostatných rohožkou, lebo jej láska bude zmäkčilá. Na to treba dať pozor.

Láska však nie je zmäkčilá. Láska chce tomu druhému len a len dobro, preto sa nedíva na to, čo mu je pohodlné, príjemné ale len ta to, čo mu prospieva. Preto vie byť aj prísna. Rodič svoje deti miluje, preto musí byť k nim aj prísny. Musí aj trestať keď to inak nejde. Skúste vždy vyhovieť požiadavke svojich detí. Veď by ich to mohlo stáť život.

Pozrime sa na myšlienkový svet Panny. Jej najväčšia sila v tejto rovine bude rozvinutá, ak bude chcieť pomáhať. Má voliť tie myšlienky, ktoré ju budú nabádať k prinášaniu pomoci druhým, ktoré z nej spravia doslova posla Svetla na Zemi. Keď si toto uvedomí a vnútorne sa tým bude zaoberať, kdekoľvek kde príde, ostatní ucítia z nej niečo, čo ani nepochádza z tejto Zeme ale z nejakých vyšších nadpozemských sfér. Žiaľ, dnes táto snaha chýba. Ale tie malé , skutočne malé výnimky sú nesmierne úžasní ľudia, s veľmi veľkou vnútornou potrebou prinášať ľuďom Božiu Moc. Oni to nemusia takto definovať, ale jednoducho sú to ľudia zaoberajúci sa pomocou druhým, pričom je jedno, aké zamestnanie a postavenie v spoločnosti zaujímajú.

V zdravotnej oblasti ovláda toto Znamenie hrubé, tenké a slepé črevo.

Hrubé črevo je spojené s našim prežívaním minulosti. Tenké črevo je spojené s prežívaním prítomnosti a slepé črevo bude mať problémy, ak sa nám niečo dostalo do slepej uličky a nevieme čo robiť. Hrubé črevo ochorie, ak sa budeme sužovať nad minulosťou, pričom rakovina v tejto oblasti znamená veľmi silné trápenie, akoby sme mali klapky na očiach. Slepé črevo ochorie, ak neprijímame prítomnosť so všetkým čo ona prináša a rakovina znamená jej silné nepretržité odmietanie. Pokiaľ chceme mať črevný systém v poriadku, tak vyššie popísanými vlastnosťami Panny si tento poriadok zabezpečíme. Naopak, ak zneužívame silu Panny, lebo danosť sa nedá nepoužívať, tak v tejto oblasti môžu nastať problémy.

Ak to teda zhrnieme od myšlienok, slov až k činom, lebo v živote všetko začína myšlienkami a končí činmi, tak ľudia Panny v ideálnom napĺňaní svojich daností túžia ľuďom pomáhať, túžia im prinášať Božiu Moc – pomoc a volia ten druh myšlienok, aby túto túžbu naplnili. V komunikácii volia láskavý tón, lebo vedia, že len prísnou, teda skutočnou láskou môžu pomôcť a do konkrétnych činov sa ich túžba pretransformuje k pedantnému riešeniu akýchkoľvek problémov. Pedantné, precízne riešenie znamená, že citom sa snažia vycítiť najlepšie možné použitie. Snažia sa byť skutočne nápomocní, preverujú čí ich snaha je naozaj prospešná. Takáto Panna bude pôsobiť na druhých dosť jemne, čo však neznamená, že muž v tomto Znamení je zženštilý. Toto s tým nemá nič spoločné, lebo pravý muž a pravá žena môžu a majú byť v akomkoľvek Znamení.    


Váhy

Ľudia narodení v znamení Váhy pracujú s prežitiami. V prežitiach je ich hlavná sila. Práve preto ich uvidíme pohybovať sa najmä v kolektíve, kde je väčšia príležitosť niečo zažiť ako osamote. Ich úlohou je odvažovať, merať, ktoré prežitie je pekné, ktoré škaredé, ktoré vedie k ušľachtilosti a ktoré k deformácii, ktoré prináša radosť a ktoré smútok, utrpenie. Podľa toho si riadiť život.

Keďže prežitia sú ich hlavnou hybnou silou, tak vedia veľmi dobre o nich hovoriť. Napríklad aj taký obyčajný obed vedia farbisto popísať, že sa druhým budú až slinky zbiehať. Môžu byť dobrými rozprávačmi príbehov.

Majú dar a zároveň úlohu druhých usmerňovať k takým činom, ktoré budú viesť k pekným prežitiam. Môžu vystríhať pred správaním, ktoré bude naopak viesť k nepekným prežitiam. Napr. človek Váha povie kamarátovi, aby nešiel do krčmy, lebo opäť príde domov opitý a žena, deti ale i on budú mať škaredý večer. Mal by ho nabádať, nech radšej ide domov, kúpil žene kvety, aby večer bol pokojný a pekný.

Ďalšou formou pomoci okoliu je poukázanie na vlastné prežitia. Tie prípady, ktoré sa Váhe podarili má dávať ďalej, nemá si ich nechávať len pre seba, napr. povie kamarátovi: "Začal som viac športovať a moje zdravie sa zlepšilo. Nikdy by som nepovedal, že pohyb je tak dôležitý!" Týmto môže kamarátovi veľmi pomôcť, lebo dal svoju skúsenosť. Ale aj z negatívneho prežitia môže ponúknuť pomoc vo vystríhaní. Povie: "Začal som piť alkohol a moje zdravie išlo prudko dole. Varujem ťa. Nerob to ako ja, radšej si za tie peniaze kúp niečo zmysluplné ako piť každý deň päť poldecákov tvrdého. Nikam toto nevedie, len do hrobu."

Prečo sa hovorí o týchto ľuďoch, že sú váhaví? Preto, lebo oni pracujú s prežitiami. Na jednu misku váh dávajú pekné a na druhú škaredé. Analyzujú k akému prežitiu bude viesť tá alebo oná situácia. Preto v obchode váha či si má kúpiť sveter, ktorý drží v ruke alebo nekúpiť. Automaticky sa díva na to či kúpou bude šťastný alebo nie. Či sa bude tešiť alebo banovať. Je to jeho dar, neuvedomuje si to a robí to podvedome. Preto zvažuje kvalitu svetra, všetko čo prichádza do úvahy. Na jednu misku váh dá všetko „pre“ sveter a na druhú všetko „proti“ svetru, aby v konečnom výsledku sa správne rozhodol.

Váhy majú svojmu okoliu prinášať Božiu Silu a odvahu. Všimnime si slovo „odvaha“, ktoré znamená „od Váh“, „od Váhy“. Čo je to odvaha? A čo je opak odvahy? Zoberme si šoférovanie. Keď sme prvýkrát v živote za volantom väčšina ľudí má v začiatkoch strach, teda opak odvahy. Až následne šoférovaním, teda prežitiami, skúsenosťami sa dostaví odvaha. Vtedy k šoférovaniu budeme pristupovať s odvahou. Ale môže nastať situácia, že máme zrazu šoférovať autom do veľkomesta s ktorým nemáme skúsenosti a dostaví sa opäť nedostatok odvahy, strach, tréma, nervozita. Po prvej jazde v takejto novej situácii nepríjemné psychické stavy vystrieda odvaha. Teda až prežitím danej veci nadobúdame odvahu. Prežitiami zvážime celú situáciu a samočinne nastupuje odvaha. To je zákonitosť, ktorú sa nikto v škole neučil ale každý ju používa nevedome ako dýchanie. Strach je absencia prežitia, človek nevie čo má očakávať a až keď sa to stane strach zmizne. Človeka pichne včela. Väčšina ľudí spanikári, budú sa báť o svoje zdravie lebo nevie čo bude nasledovať, chýba im predchádzajúce prežitie. Včelára keď pichne včela je pokojný, lebo po minulých prežitiach, teda po tých stovkách žihadiel už presne vie čo bude nasledovať, teda maximálne opuch a pracuje ďalej akoby sa nič nestalo. Naopak bude ešte rád, že dostal žihadlo, lebo zo svojich prežití už vie, že to lieči. Preto včelár prichádza k včeliemu úľu s odvahou, naopak nevčelárom, ktorí nemajú so žihadlami skúsenosti, odvaha chýba.

Odvaha je teda stav duše, opak strachu, ktorú sme po predchádzajúcich prežitiach a ich samočinnom odvážení, nadobudli. Odvážili sme ich, sme teda odvážni.

Odvážny nie je šialený. Vidíme strmú skalu pred nami. Odvážime, čo asi by sa mohlo stať, ak by sme ju chceli zdolať. Na jednu misku váh dávame: „nie sme horolezci, nemáme horolezeckú výstroj, je mokro,  mnoho životov aj profesionálov stáli tieto výstupy.“ Na druhú misku: „možno budem mať šťastie.“ Zdravo uvažujúci človek po zvážení „za“ a „proti“ si vyberie to „proti“ výstupu a je tiež odvážny, lebo si odvážil. Je odvážny, lebo bude možno jediný, ktorý odmietol vystúpiť na strmú skalu a vie, že ho budú kamaráti ohovárať, teda aj to je odvaha.

Pri nadobudnutí odvahy nie je nevyhnutné, aby ju človek získal len skrz svoje vlastné prežitie. Môže sa oprieť o akékoľvek prežitie, kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Máme byť schopný sa poučiť. Môžeme si povedať: „Petrovi sa to podarilo, lebo robil to a tamto, prečo by som to ja nezvládol? Prečo sa bojím?“ Tu nejde o porovnávanie, ale o poučenie so skúsenosti druhého, ktoré okamžite prináša odvahu. Aj keď na začiatku možno len malinkú, ale aj to je úspech. Bojíme sa podnikať? Tak si pozrieme úspešných živnostníkov zo svojho okolia. „Som ja horší?“ Už toto môže naliať odvahu do žíl.  

Každý človeka má pracovať s prežitiami a ich spracovaním má nadobudnúť odvahu, avšak ľudia Váhy majú v tomto vynikať. Doslova žiariť, lebo vo vyššie napísanom majú najväčšiu silu, nie len pre seba ale pre pomoc svojmu okoliu. Oni sú tí, ktorí majú najväčšie vlohy prinášať druhým odvahu po predchádzajúcom vážení. Odvaha je Božia Sila. Či už Váha zoberie svoje skúsenosti alebo skúsenosti niekoho iného, po odvážení, vytriedení, zosumarizovaní majú svoje okolie povzbudzovať k odvahe. Môžu zobrať skúsenosti nejakej civilizácie z pred päť tisíc rokmi a teraz nalievať Božiu Silu do žíl národu. „Keď to budete takto robiť, tak to zvládnete!“ O slovenskom národe sa hovorí ako o holubičom, teda národe, ktorý odvahou veľmi nevyniká, skôr povoľnosťou. Preto tu, by ľudia narodení v Znamení Váhy, mohli byť pri obrodení nášho národa doslova kľúčoví! Kam vstúpia, tam má spolu s nimi vstúpiť aj Božia Sila! Žiaľ nie je tomu tak. Váhy, začnite si svoju úlohu plniť!    
   
V zdravotnej  oblasti si musia dávať pozor na obličky, keďže ich zdravie je priamo závislé od citových prežívaní, hlavne s našimi najbližšími. Pri citových prežitiach, ktoré nevieme zvládnuť, budú obličky trpieť. Ak citové prežitia správne vyhodnotíme, keď nás nebudú sužovať a trápiť, obličky budú zdravé.

V komunikačnej oblasti, ak chcú Váhy uspieť, musia si zachovať čistotu. Čo je to čistota a čo je to nečistota? Čistota v komunikácii je vtedy, ak hovoríme s druhým (ale aj sami so sebou) tvorivo. „Ty to zvládneš, si šikovný...“ , „skúsme nájsť riešenie problému, hľadajme ako sa dá, pozrime na skúsenosti druhých, ako sa to im podarilo...“ Naopak nečistota v komunikácii je vtedy, ak netvorivosti dávame do popredia. Stávame sa doslova netvormi. „Nikdy sa ti nič nepodarilo, si nešikovný“, „nedá sa nič robiť, neverím, že to zvládneme vyriešiť...“

Pri netvorivom , teda nečistom jednaní s druhým človekom, Váhy budú vždy strácať silu, lebo tento druh komunikácie už v zárodku nejakého črtajúceho sa projektu, činnosti, aktivity zadúša všetky potrebné sily k rozbehnutiu. Veď len zvážme, keď si človek netvorivo povie : „som nešikovný, ani to nejdem robiť“, tak skončil ešte skôr ako začal.

Preto Váhy majú vždy a za každých okolností hľadať tie slová, ktoré nesú tvorivú silu, povzbudzujú a ponúkajú riešenia.

Vyššie popísaná kominukačná danosť sa uplatňuje na samom začiatku, keď je potrebné niečo nové rozbehnúť. Tu sú podobní Baranom, ktorí sú rozbiehači sami osebe, avšak Váhy rozbiehajú v jemnejšej rovine povzbudivými a tvorivými slovesami. Teda tam, kde sa niečo plánuje, sú Váhy vítanými radcami disponujúci schopnosťou sumarizovať skúsenosti či už svoje alebo iných a na tomto podklade tvorivo hľadať riešenia novej činnosti.

Pozrime do myšlienkovej oblasti týchto ľudí. Vieme, že pracujú s prežitiami. Niektoré sú pekné, iné škaredé, ba až otrasné. Veď sami vidíme čo sa deje, aké tragédie nás obklopujú. Jednému zhorel dom,  iného lúpežne prepadli a trvalo prišiel o zdravie, ďalší stratil celú rodinu pri dopravnej nehode a takto by sme mohli pokračovať a konca nedošli. Tu si musí Váha uvedomiť určitú skutočnosť, ktorá je danosťou jej daru v myšlienkach. Ide o uvedomenie si cesty Syna Božieho z Božskej nádhery až sem na pochmúrnu Zem. Jeho Otec vidiac neblahé smerovanie ľudstva, hriechom zaťažené k sebazničeniu, vo svojej nepochopiteľnej láske sa zmiloval a poslal svojho Syna Ježiša na pomoc. Ona spočívala v tom, že ľudstvu mal vysvetliť zákonitosti života a nasmerovať ho na správnu cestu vedúcu k šťastiu. Pred svojim zrodením vedel veľmi dobre čo ho môže očakávať. Od uznania až po veľmi pravdepodobné  nepriateľstvo, prenasledovanie a smrť. On Jediný čistý a Božský prijal túto skutočnosť a napriek možnej vražde vzal na seba túto obetu a inkarnoval sa. Vieme veľmi dobre ako to dopadlo. Najhorší scenár, teda potupná a ťažká smrť na kríži, vtedy u Rimanov veľmi obvyklá, sa naplnil. Váha si má uvedomiť, že jej utrpenie je ničím pred tým, čo sme spôsobili Synovi Božiemu. Utrpenie človeka je väčšinou karmické v zmysle „čo zaseješ, to zožneš.“ Keď on robil zlo, teraz sa mu vracia ešte znásobené, ktoré vidíme ako otrasné prežívanie. Mohol v 15. storočí dedinu vypáliť a teraz keď mu v dome zhorela celá rodina, je len dôsledok spätného účinku, veď nie nadarmo sa hovorí, že Božie mlyny  melú pomaly, ale isto. A teraz nich si porovná seba so Synom Božím. On zožal utrpenie, ktoré v 15. storočí spôsobil, ale Syn Boží bol bez najmenšieho prášku viny. Dokonca ešte umučený prosil Otca, aby odpustil, lebo nevedia čo títo ľudia činia. Tak aké to reptanie? Avšak aj Syn Boží mal karmu. Táto bola však nie toho druhu „čo zaseješ, to zožneš“, ale  dobrovoľnou, kedy vedel dopredu pred narodením čo sa môže stať, no i napriek tomu vzal na seba túto možnosť. To je teda tiež karma, kedy vidíme stav spoločnosti a dopredu vieme predvídať, že miesto radostného vítania budú po nás kamene hádzať. A tak je to u mnohých, ktorí prinášajú požehnanie ale sú tŕňom v oku neprajníkov. Môžu ich prenasledovať, ale i zabíjať, pričom ich karmou nie je to, že kedysi prenasledovali alebo zabíjali, ale to, že pred narodením videli túto možnosť a vzali ju na vedomie. Preto človek Váha, často atakovaná okolím, s nepekným prežívaním si má povedať: „Buď som ja toto kedysi robil a teraz žnem a tým odčiňujem, alebo nič zlého som nerobil, ale dopredu som vedel, že spoločnosť je odvrátená od Pravdy, tak ma hania. Ďalšia možnosť neexistuje. Ak ide o prvý prípad, tak sa teším, že odčinením mi bude odpustené. Ježiš trpel bez viny, ja trpím vinný. Navyše, čo je moje utrpenie proti Jeho utrpeniu? Tak čo mám reptať? Ak ide o druhý prípad, tak dobrovoľne som vzal na seba tento osud vediac dopredu, čo sa môže diať. Syn Boží urobil v princípe to isté, len s tým, že on Je samotná Láska a ja len ľudský duch. Som vari viac? Tak čo sa sťažujem. Ježiš na kríži ešte aj za nich prosil. Nemal by mi byť príkladom? Nie je tým ukázané, že nie hmotné veci sú podstatné ale duchovné? Navyše mňa nikto nepribíja o drevo, prečo teda reptám, keď ma iba vyhodili z roboty a okradli o česť?“ Asi takýto je myšlienkový svet Váh, pričom má samozrejme slobodnú vôľu. Môže svet vidieť ako zlý a nespravodlivý alebo ako dobrý i napriek rôznym protivenstvám. Samozrejme, takto vyhodnocovať situácie sa má naučiť každý človek, avšak Váhy tu disponujú najväčšou silou. Oni sa to učiť nemusia, sú predurčené k tomu, aby už v myšlienkach pomáhali  ostatným v ich ťažkých životných situáciách. Napríklad keď vidia ťažkú chorobu kamaráta, majú sa s ním v duchu rozprávať v zmysle vyššie napísaného. Myšlienky určite dorazia do cieľa. Keď uvidia záujem, môžu aj prehovoriť. Ak bude Váha takto pôsobiť, bude z nej vyžarovať Božia dobrota čo ľudia vycítia.

Keď v skratke zhrnieme pôsobenie Váh od myšlienok, slov až k činom, lebo myšlienky vždy predchádzajú, tak Váhy uvedomujúc si obetu nevinného Syna Božieho, nebudú už reptať na aj tie najťažšie prežitia. S pokorou svoj osud príjmu. Už v myšlienkach nabádajú blížneho, aby aj on ho prijal, cez tvrdé rany sa očistil a bol vďačný. Po tomto v komunikácii bude prirodzene prevládať čistota, povzbudzovanie k tvorivosti. Následne triedením a spracovaním rôznych prežití Váhy prinášajú spoločnosti ale i sebe Božiu Silu a odvahu k viditeľným činom. Treba však poznamenať, že len k takým, ktoré sú v zmysle Božieho plánu. Poskytnutie odvahy môže byť aj takéto: „Počúvaj kamarát môj. Ježiš sa nebál i napriek tomu, že vedel do čoho ide. Tak ani ty sa neboj, chceš ľuďom pomáhať a závistlivci ti polená pod nohy hádžu. Iné to ani nemôže v takomto stave spoločnosti byť. Odvážne vpred je Bohu milé! Tak choď, veď si o to prosil.“ 


Škorpión

Znamenie Škorpión učí ľudí správne rozvíjať ženský alebo mužský princíp podľa pohlavia daného človeka. Je veľmi dôležité, aby s tým bol každý oboznámený, keďže len vtedy môžeme žiť plnohodnotne. Žena má byť pravou ženou, teda jemnou, ušľachtilou, čistou. Väčšina ľudí si celkom správne uvedomuje jemnejšiu, citlivejšiu povahu ženy, avšak táto jej osobitosť nie je niečím slabším alebo nebodaj menejcenným, ale je to niečo, čo patrí k jej druhu. Žena svojou vnútornou citlivosťou je schopná vycítiť to čo muž schopný nie je. Jej jemnejší druh žene umožňuje spojiť sa so svetlými úrovňami a odtiaľ prijímať inšpirácie na akýkoľvek problém. Preto sa jej hovorí, že má byť krkom, ktorý ukazuje smer. Ona ten smer vyciťuje, vie čo sa má spraviť, čo uskutočniť či už v malom (rodina) alebo vo veľkom (štát). Samozrejme, toho je schopná len žena čistá, ktorá dbá o mravnosť. Úlohou mužov je túto mravnosť a čistotu chrániť. Skrz túto ženskú jemnosť prúdi mužom, deťom, zvieratám, bytostným, celému Stvoreniu oblažujúca sila, ktorá človeka posilní, lieči rany, utešuje. Muža dokáže vyburcovať až k hrdinským činom. On vo svojej podstate nedisponuje tak jemnými citmi ako žena, preto nie je schopný prijímať inšpirácie resp. nie tak intenzívne. Ako hutnejší druh je viac uspôsobený na prácu s hmotou a preto je u neho kľúčové prevádzať ženou prijaté inšpirácie do života. U žien je teda dominantné „čo“ treba v spoločnosti spraviť a u mužov je dominantné slovíčko „ako“ to uskutočniť.

Žena krkom ukáže smer – čo treba spraviť a muž hlavou (preto sa mu hovorí hlava rodiny) hľadá spôsob ako to zrealizovať.

Toto majú robiť ľudia nech sú narodení v akomkoľvek znamení. Ženy majú dbať na ženský princíp, aby boli ako dobré víly a muži majú dbať na mužský princíp, aby boli ako bohatieri. Avšak ľudia narodení v znamení Škorpión disponujú od Slnka darom, ktorý spôsobuje, že oni v tomto sú viac viditeľní. Preto škorpióni majú ísť v tomto ostatným viditeľným príkladom. Ženy škorpióny majú byť viditeľnými dobrými vílami a muži škorpióni viditeľnými bohatiermi, ktorí sa s úctou správajú k ženám. Ak tak nerobia, tak všetci vidia zneužitie ich princípu.

Zároveň majú dar od Slnka dynamicky pôsobiť na okolie, preto ak takýto človek dbá na správne použitie svojho princípu je okamžite svetlým príkladom ostatným. Môže v kľude nabádať mužov k bohatierstvu, ženy zas k jemnosti, k mravnosti. Najdôležitejšie je však nabádať svojim správaním, ktoré sa nedá nevidieť.

Znamenie Škorpión zároveň učí ľudí zosobňovať Božiu Silu. Toto zosobňovanie Božej Sily sa deje práve skrz správne použitie ženského a mužského princípu. Spoločnosť vybudovaná na harmónii týchto princípov je veľmi silná. Štát, v ktorom muži počúvajú svoje „krky“ , a hľadajú spôsob ako uskutočniť to čo tieto „krky“ vycítili, je okamžite ostatným štátom vzorom použitia Božej Sily. Harmonické manželstvo taktiež zosobňuje Božiu Silu a dokáže silno preraziť akýkoľvek problém. Preto národ alebo štát, v ktorom sa deformuje harmónia v rodine sa okamžite oslabuje. Manželstvá musia byť postavené na láske, rešpekte princípov a snahe partnerov napĺňať každý ten svoj. Touto snahou je muž doplnením ženskému princípu a naopak žena doplnením mužskému princípu. Už z vyššie uvedeného je jasné, že homosexuálne „manželstvá“ nemôžu byť harmonické, teda ani nemôžu stáť v Božej Sile. Nutne tam chýba jeden z princípov. Chýba doplnenie.

Škorpión je najsilnejšie spojený s planétou Mars, ktorý dodáva zvýšenú silu, energiu, ráznosť. Toto môže byť aj jeden z dôvodov prečo môžu byť niekedy uštipační, môžu človeka slovom až pichnúť. Ten komu to patrilo to ucíti hlavne ak sa to týka partnerských vzťahov, mužského a ženského správania, lebo tam, ako sa hovorí sú „doma“.

Škorpión pôsobí na pohlavné orgány, takže títo ľudia si v tejto oblasti musia dávať väčší pozor.


Strelec


Ľudia narodení v znamení Strelca majú v dennodennom živote prejavovať Božiu Silu. Táto Sila má z nich prúdiť pre posilu ostatným ľuďom ,okoliu i prírode. Majú sa naučiť prosiť – to znamená vedieť poprosiť za blížnych, aby k nim prišla Božia Sila a pomohla im. Preto sú Strelci dobrými duchovnými, ale nemusia to mať ako zamestnanie, môžu robiť aj inú prácu a pokiaľ správne používajú dar od Slnka, automaticky cez nich Sila Všemohúceho prúdi.

Strelec je spojený s planétou Jupitera. Z klasickej astrológie o nej vieme, že zabezpečuje spravodlivosť, pomáha vládcom byť spravodlivými, čestnými. Preto aj títo ľudia pri správnom smerovaní inklinujú k spravodlivosti, k pravdovravnosti a vtedy vždy trafia cieľ.

V zdravotnej oblasti si musia dávať pozor na bedrové kĺby a stehennú kosť. Problém v tejto oblasti môže nastať vtedy, keď miesto toho, aby svojmu blížnemu poprosením sprostredkovali Božiu Silu, tak oni nad ním radšej „lámu palicu“. Miesto slov „ty to zvládneš
, poprosila som za teba Všemohúceho, máš u seba dobrodeja, ktorý ti bude pomáhať a ja ti budem neustále svojou dôverou silu dodávať“ radšej volia slová „ty to nikdy nedokážeš, už sa nezmeníš, je zbytočné sa s tebou naťahovať, neverím, že sa vzchopíš keď už si ma toľkokrát sklamal“.

Samozrejme, že problémy s kĺbmi môžu mať aj ľudia v iných znameniach, ale vždy je u nich ten spoločný menovateľ, že neveria niekomu konkrétnemu napr. manželovi, manželke, dieťaťu... Lámu nad niekým palicu a týmto im neumožňujú duchovný pohyb. Napríklad o alkoholikovi si myslia, že sa už z toho nedostane a týmto okolo neho vytvárajú jemnohmotné bahno, ktoré ho brzdí v pohybe. V spätnom účinku im odchádzajú kĺby a nemôžu sami chodiť. Lámať palicu však môže človek aj sám nad sebou, keď si nedôveruje.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.