17. 8. 2017

Edward Snowden: Amerika už dávno infikuje Rusov biologickými zbraňami

Ďalší videozáznam posolstva bývalého zamestnanca spravodajských služieb USA Edwarda Snowdena vysielaný v televízii vyvolal v ruskej verejnosti šok. Viac ako 80 % potravín, tovarov, hnojív a liekov dovážaných do Ruska z USA predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľstvo.

"Rusi nevedia, že väčšina z toho, čo jedia, je už dávno infikovaná…"

Dôveryhodnosť týchto informácií sa v súčasnosti potvrdzuje odborníkmi. Informátori Snowdena mu neustále hlásia nové spravodajské informácie o aktivitách USA proti Rusku.

Ako je známe, potravinové embargo sa nevzťahuje na dovoz amerických mäsových a rybích produktov, poľnohospodárskej produkcie, rôznych vyhľadávaných tovarov ako je rýchle občerstvenie a nealkoholické nápoje. Taktiež polotovarov pre fast foodové reštaurácie, ktoré sú v Rusku veľmi populárne. Podľa Snowdena, vo všetkých potravinách, ktoré konzumujú Rusi, sa nachádza bomba pomalého pôsobenia - špeciálna rôznorodosť parazitov.

Snowden: "Na prvý pohľad sa to zdá smiešne, ale v USA sa už dávno vedie rozsiahly výskum škodlivých účinkov na ľudský organizmus. Testovaných infikujú špeciálnymi vyšľachtenými formami parazitov. Zistiť ich v organizme je takmer nemožné. Ide o nebezpečný biomateriál, ktorého hlavným účelom je doslova "požierať" a ničiť človeka zvnútra!"

16. 8. 2017

Sú UFO ľuďmi vytvorené?

Som si istý, že ste čítali o vedcovi menom Nikola Tesla. Bola to jeho vedecká práca, ktorá dala vzniknúť modernej ére UFO. On a Viktor Schauberger boli super hviezdami nových technológií lietajúcich diskov. V 2. svetovej vojne nacisti silne spoliehali na Teslov výskum, keď vytvárali niečo, čo piloti bombardérov nazývali "Foo Fighters" alebo "Kraut Balls". Keď sa Spojenci pokúšali bombardovať Porýnie, tieto žeravé objekty lietali proti bombardérom neuveriteľnou rýchlosťou, ktorú si predtým nikto nevedel predstaviť. Tieto Foo Fighters boli schopné vyradiť z prevádzky ich radary, takže americkí piloti boli nútení odvolať misiu. Potom, čo boli mimo oblasť, "gule s farebnými svetlami" sa náhle vydali iným smerom. Toto všetko je dobre zdokumentované a dokonca dodnes existujú ich fotografie.

Nasledujúci úryvok je z článku s názvom UFO 's Alien or Man Made, ktorý napísal Al Pinto:

Možno sú tieto stroje nejakým tajným vládnym projektom. Existuje mnoho dôkazov, ktoré to naznačujú a sú datované na koniec 2. svetovej vojny. Existuje správa Marshalla Yarrow, vtedajšieho osobitného korešpondenta agentúry Reuters, pre najvyššie ústredie v oslobodenenom Paríži. Tento článok bol uverejnený v South Wales Argus 13. decembra 1944. Hovorí sa v ňom:

"Nemci v období Vianoc vyvinuli 'tajnú' zbraň. Toto nové zariadenie, ktoré je zrejme zbraňou pre vzdušnú obranu sa podobá skleneným guliam, ktoré zdobia vianočné stromčeky. Boli videné, ako visia vo vzduchu nad nemeckým územím, niekedy osamotene, inokedy v skupinách. Majú strieborné sfarbenie a sú zrejme priehľadné. " 

11. 8. 2017

Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

Milan Šupa

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy.

Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

"Pre západ sú Slovania stále čosi menejcenné, čo mu má slúžiť. Západ totiž vždy bol a stále je voči Slovanom neprajný a nevraživý. Mali by sme si preto konečne uvedomiť, že náš charakter a naše záujmy nie sú totožné so západnými.

Základný bytostný princíp západu totiž spočíva v expanzii, výbojnosti a v parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených, z čoho až doteraz profitoval. Heslá o slobode, suverenite, humanite a ľudských právach sú iba zastieracie manévre, za ktorými sa skrýva agresia a expanzia. A to hlavne pod vedením s USA. V súčasnosti sa tento bytostný princíp západu dostáva do ťažkostí, problémov a kríz. Preto narastá agresivita a úsilie znovu expandovať. A to zase predovšetkým na východ.

Slovanom boli vždy cudzie západné princípy života a bytia. Slovanský princíp života a bytia totiž nie je založený na expanzii, výbojoch a parazitovaní na materiálnych zdrojoch a prírodnom bohatstve podmanených, ale na vlastnej práci.

Čím viac sa však spoločenský systém na západe rozkladá, tým viac investuje do expanzívnych a represívnych zložiek. Profesionálne, to jest žoldnierske armády môžu síce vyhrávať marginálne bitky, ale nie vojny, pretože zániku rozkladajúcej sa spoločnosti nedokážu zabrániť ani mnohopočetné kordóny ťažkoodencov."

8. 8. 2017

Dokazuje Pálešove dielo existenciu Syna Človeka?

Martin Hruštínec

Chcel by som vecným spôsobom z pohľadu, ktorý mi umožnila knižka „Sedem archanjelov“ [1] napísať ohľadne súčasného obdobia archanjela Michaela, ktorý ako menší duch času pôsobil v období rokov 1845 – 1917 a ako väčší duch času začal pôsobiť v roku 1879 (do roku 2233).

Na str. 56 sa píše: „V Jánovom zjavení je opísaný Michael ako archanjel, ktorý stojí v slnku a bojuje s drakom. Je to kresťanský archanjel smrti a posledného súdu. Na západných priečeliach katedrál s váhami a mečom váži a triedi duše.“

To váženie a triedenie duší sa deje po smrti človeka. Egypťania zobrazovali tento dej ako misku váh, kde na jednej miske je pierko (symbol absolútnej ľahkosti) a na druhej naše srdce. Len ak naše srdce bude ľahšie ako toto pierko, tak Michael nás pustí zo Slnečnej sústavy ďalej do vyšších svetov. Ak nebude ľahšie, ak tam bude nejaká väčšia alebo menšia špinka, tak sa opäť narodíme alebo budeme prebývať v blízkosti Zeme k odčineniu. Avšak je zaujímavé, že súčasne je archanjelom posledného súdu. Pričom na tento posledný súd upozorňoval Ježiš, ktorý tvrdil, že sa tak stane v dobe Syn Človeka, a že keď príde uvedie nás do všetkej pravdy. Abdrushin vyhlásil, že je tým Synom Človeka, ktorého Syn Boží Ježiš zvestoval k Súdu a ku spaseniu. Nie je zaujímavým faktom, že sa narodil v roku 1875 práve v období menšieho ducha času a len štyri roky pred začiatkom toho väčšieho?

Michael nemôže vykonať posledný súd, môže vykonať len ten malý po pozemskej smrti. Ale ak sa traduje, že je archanjelom posledného súdu, nie je to preto, že v niektorom jeho období tento súd nastane a samotný Syn Človeka sa narodí?

Zaujímavé je, že Michael sa zobrazuje ako ten, ktorý kopijou prebodne draka a kresťania tohto draka nazvali Lucifer. V spise „Mária Magdaléna 2. časť, zo séria Zaviate doby sa prebúdzajú“, ktorého autor pochádza z Abdrushinovho okolia, je vylíčený dej, ako Abdrushin spútava Lucifera na 1000 rokov a svoju nohu položí na jeho krk. Nevideli jasnovidní ľudia v zjaveniach tento dej a pripísali víťazstvo omylom k Michaelovi? Tento dej sa udial práve v čase pôsobenia tohto archanjela. Žeby títo ľudia vedeli alebo tušili, že sa Luciferovo spútanie udeje v Michaelovi a preto ho aj označili ako archanjela posledného súdu?

Na str. 57 sa píše, že slovania pomenovali pod menom Svarožic slnečné božstvo. Podľa Koledovho Daru Slovenom od Juraja Sitára (Pribina Chariotov) naši predkovia pomenovali Parsifala – Syna Človeka ako Svarožic a očakávali jeho príchod k súdu. Zároveň menovali malým Svarožicom aj slnečné božstvo, teda bytosť Slnka, ktorá je zástupcom Svarožica v Slnečnej sústave.  No a nie je zaujímavé, že Syn Človeka, teda Svarožic prišiel na Zem práve v čase pôsobenia svojho zástupcu – archanjela Michaela?

Autor ďalej uvádza, že Michael inšpiruje človeka k vyššiemu poznaniu pravdy, k filozofii a nabáda človeka k vnútornej slobode. Na str. 64 je napísané: „Patrí k úlohe doby vytvoriť novú filozofickú syntézu a ukuť nové pojmy, takrečeno nové Platónske spisy, ktoré budú v nasledujúcich 25 storočiach tvoriť ideovú kostru spoločenského života. Snom michaelských dôb je celistvá múdrosť...“

V ktorom inom období sa mal narodiť ten, ktorý nás má podľa Ježiša Krista uviesť do celej pravdy? Ten, ktorý nám prostredníctvom svojho diela [2] odhaľuje obrovské múdrosti, vďaka ktorým sa očistíme, získame vnútornú slobodu a správnu cestu z bludiska a zmätku dneška?

To, že sa hlásim k Abdrushinovi – Synovi Človeka – Svarožicovi (ako ho nazvali naši predkovia) neznamená, že toto vyššie napísané je niečo, k čomu som dospel po nejakom násilnom chcení vidieť tieto dôkazy. „Sedem archanjelov“ som čítal postupne, jedného archanjela za druhým a keď som sa dostal k Michaelovi, odrazu pri čítaní mi len naskakovali súvislosti. Aj bez tejto knižky, by som samozrejme vedel a mal presvedčenie. Ale je pekné a úžasné, že tieto spojitosti sa v nej nachádzajú.


7. 8. 2017

Čo znamená slovo „reklama“?

Martin Hruštínec

„Reklama“ pozostáva z dvoch slov. Zo slova „re“ a slova „klama“.

„Klama“ znamená klam, lož, ilúzia.

Re“ je prevzaté zo starého Egypta, kde týmto termínom nazývali Lucifera.

Reklama teda znamená Luciferová lož, Luciferová klama, Luciferová ilúzia...

6. 8. 2017

List synovi

Milý syn,
prichádza čas, keď budem musieť nastúpiť cestu, z ktorej niet návratu. Nemôžem Ťa vziať so sebou a preto Ťa nechávam tu, vo svete, kde dobrá rada nie je zbytočná. Nikto sa nenarodil múdry. Každý potrebuje skúsenosti a čas. Žil som a pozoroval svet dlhšie ako Ty a preto vedz, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Videl som spadnúť nejednu žiariacu hviezdu a videl som aj to, ako sa mnoho palíc, o ktoré sa ľudia opierali, zlomilo. Chcem Ti dať niekoľko rád, aby si vedel, na čo som prišiel a čo ma naučili vlastné chyby a čas.
Uprostred hluku a náhlenia buď pokojný a trpezlivý. Mysli na pokoj a mier, ktorý môže existovať len v tichu. Usiluj sa zo všetkých síl vychádzať s ľuďmi dobre. Svoj názor vyslovuj pokojne a jasne, ale vypočuj si aj iných. Nezabudni, že aj tí, ktorí nie sú učení a často konajú nenápadne, Ti majú čo povedať. Vyvaruj sa ľudí hlučných a násilných. Tí do Tvojho života neprinesú nič iné ako nepokoj.
Keď sa Ti raz podarí splniť svoje predsavzatia a budeš mať úspech, ostaň aj naďalej skromný. Skromnosť je nesmierny majetok v kolotoči času. Vedz, že Pravda sa nikdy neriadi podľa nás, ale my sa musíme riadiť podľa Pravdy. Nikoho sa neboj viac ako seba samého. V našom vnútri býva sudca, ktorý neklame a na ktorom záleží viac ako na súhlase celého sveta. Je to svedomie. Nerob preto nič proti jeho radám. Pamätaj si však, že hovorí veľmi ticho a keď ho budeš neustále prehliadať, stíchne úplne. Toho sa vyvaruj!
Uč sa od druhých a kde sa hovorí o múdrosti Svetla, slobode, pokore a láske, tam vždy pozorne počúvaj. Keď Ťa bude niekto chcieť naučiť múdrosti, pozri sa mu najprv do tváre, lebo rozdávať môže len ten, kto sám niečo vlastní. Nikoho však nepodceňuj! Veď porozumieť človeku je veľmi ťažké.
Neuč iných, pokiaľ sám nie si múdry.
Konaj dobro a nestaraj sa o odmenu. Svoju prácu vykonávaj s plnou zodpovednosťou a o cudzie záležitosti sa nestaraj. Nikomu sa nepoklonkuj a sám poklonkovanie neprijímaj. Nehovor všetko, čo vieš, ale sleduj, čo hovoríš, lebo vypustené slovo je ako vták, ktorého už nechytíš. Buď ochotný vypočuť každého, ale sám sa nesťažuj. Maj stále na pamäti niečo dobré. Nespôsobuj žiadnemu tvoru, človeku ani dievčaťu ťažké srdce. Pamätaj si, že aj Tvoja matka bola kedysi dievčaťom. Denne rozmýšľaj o živote i o smrti, aby si s pokojnou mysľou mohol raz odísť z tohto sveta...

V Baltimore 1693

31. 7. 2017

Táto pravdivá definícia demokracie stála Sokrata smrť!

Milan Šupa

"Tieto slová o demokracii napísal pred 2500 rokmi jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias Sokrates a za ne bol aj na základe vykonštruovanej obžaloby odsúdený na smrť: "Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia!"

Čo sa zmenilo za tých 2500 rokov na slovách veľkého mysliteľa Sokrata, ktoré vyriekol o demokracii a neodvolal svoju teóriu ani za stratu svojho života. Nezmenilo sa vôbec nič a história nám dokazuje, že tak bolo v každom období, kde sa demokracia striedala s krutými autoritatívnymi režimami svetských ako aj teokratických vládcov.

V dnešnom systéme tzv. zastupiteľskej liberálnej demokracie vládne bezbrehá nenažraná oligarchia podkutá vládami a parlamentmi, v ktorých vo väčšine sedia zločinci a politickí gauneri schovávajúci sa za nedotknuteľnú bariéru demokracie, plne totožnej s tou, o ktorej hovoril pred 2500 rokmi Sokrates. A práve títo "demokrati" sú presne rovnakí gauneri a zločinci, ktorí si osobujú právo na vládu a spravodlivosť. Výsledkom tohto rozporu je rastúca nenávisť chudobnej väčšiny, ktorá sa bude vždy snažiť o zvrhnutie akéhokoľvek tyranskému systému podobajúceho sa tomu, o ktorom hovorí Sokrates. Najviac proti týmto slovám budú škriekať všetci súčasní "demokrati", ktorí sú v podstate rovnakými zločincami a politickými gaunermi ako najväčší tyrani každej doby.

Dnes sme jednoducho v štádiu, keď ako Sokrates správne predpokladal, zločinci v súčinnosti s oligarchami ovládli demokraciu a robia všetko preto, aby si to ľudia neuvedomili a nedokázali sa proti tomu postaviť. Zavádzajú rôzne zákony a postihujú pod rôznymi zámienkami oponentov, čím demokracia postupne prejde do tyranie.

Apropos, súčasnú demokraciu zasiahol ošiaľ honby na extrémizmus, ktorý má hlavné korene v hlbokej diskrepancii systému moci vládnych elít a utláčanej väčšiny. Pôvodná príčina vzniku tohto kardinálneho problému súčasnosti je zamlčaná a hľadanie extrémistov je len falošným krycím manévrom v snahe odpútať pozornosť od pravej príčiny veľkej krízy demokratického systému pomenovanej Sokratom, najväčším mysliteľom všetkých čias. Jeho pravda však trvá dodnes."

19. 7. 2017

Fatimské proroctvo

Martin Hruštínec

V tomto období si pripomíname sté výročie Fatimského proroctva. Od 13. mája 1917 do 13. októbra 1917 sa trom malým deťom zjavila šesť krát Kráľovná nebies. Najpodstatnejšia časť zjavenia, v ktorom je informácia o Ježišom zvestovanom Synovi Človeka, ktorý sa nachádza medzi ľuďmi (v tom čase) katolícka cirkev zamlčala. Podľa jezuitov, ktorí patrili k najdokonalejšej „tajnej službe“ Vatikánu, každý novozvolený pápež sa mal rozhodnúť či túto informáciu zverejní alebo nezverejní. Ako vieme zatiaľ sa k tomu žiaden pápež neodhodlal s výnimkou Jána Pavla I., ktorý za záhadných okolností zomrel, pričom podľa Jezuitov chcel informáciu zverejniť.

9. 7. 2017

Posolstvo Grálu v slovenskom jazyku

Pán Eduard Hurta st. je prvým prekladateľom Posolstva Grálu (predvojnové vydanie) do slovenčiny, ktorý sa tento rok v plnom zdraví dožíva 100 rokov. Minulý rok bola o ňom reportáž na TV JOJ, keďže bol účastníkom SNP a keďže mal vysokú hodnosť zachránil mnoho ľudských životov pred istou smrťou. Aj jedného Nemca. Zaujímavé, že redaktor napísal: "Akási neviditeľná ruka ho chránila a chráni doteraz." V reportáži je záber na knižnicu aj s jeho napísanými alebo preloženými knihami.

Vzhľadom k tomu, že existujú dve verzie Posolstva Grálu - jedna predvojnová a druhá povojnová (tá veľká zelené kniha), tak v slovenskom jazyku v knižnej podobe sa dá aj tá predvojnová verzia kúpiť. 
Predvojnová verzia sa skladá z dvoch kníh - Posolstvo Grálu a Doznievanie. Obe vyšli v r. 2004.
K tomu existuje aj knižka Odpovede na otázky. Vo Vydavateľstve Vienala preložená pánom Pisárom.
Okrem toho, pán Eduard Hurta st. preložil do slovenčiny aj známu knihu Franchezzov odkaz zo záhrobia. Je autorom knihy "Všetko musí byť nové." 

Kto by chcel knihy objednať nech sa obráti na vydavateľstvo vienala(zav)vienala(bodka)sk

20. 6. 2017

O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

Milan Šupa

Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

Čo však akýmkoľvek spôsobom odmieta akceptovať prirodzený vývoj k čoraz vyššej duchovnosti a duchovnej zrelosti je tými istými zákonitosťami univerza odsúvané bokom, na vedľajšiu koľaj, ako duchovne neperspektívne a preto nevyhnutne smerujúce k záhube.

No a žiaľ, práve toto je stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádza Európa.

A pri tom Európa kráčala po celé stáročia relatívne správne! Bola totiž kresťanskou a hodnoty kresťanstva sa jej obyvatelia snažili vnášať do svojich životov. Samozrejme že viac, alebo menej efektívne, pričom nemožno nespomenúť i mnohé negatívne javy, akým bola trebárs inkvizícia, alebo náboženské konflikty a vojny. Každopádne však Európa, aj napriek všetkým svojim chybám predsa len stála v prirodzenom prúde duchovne evolučného vývoja univerza.

Žiaľ, zásadná trhlina v tomto vývoji sa začala objavovať koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia nástupom priemyselnej revolúcie. Množstvo technických výdobytkov vyvolalo totiž obrovské nadšenie z toho, čo všetko človek dokáže. Vyvolalo nadšenie z ľudských rozumových schopností a možností.

29. 5. 2017

Sny

Susanne Schwartzkopff


Iva sa prevracala vo svojej bielej detskej postieľke z boku na bok. Kde je? Vari už nie je v tej krásnej záhrade pri veľa deťoch, s ktorými sa tak dlho hrala? Ach nie, to je predsa jej postieľka a vedľa nej leží milovaný medvedík, ktorý s ňou musí vždy spať. A teraz prišla mamička, vzala ju do náručia a láskyplne ju pohladila.

„Spala si dobre, miláčik?“ spýtala sa a Iva vážne prikývla. Ale spomienka na uplynulú noc v nej zostala ešte celý deň. Večer sa Iva spýtala:

„Môžem teraz zasa k tým veselým deťom?“

„Samozrejme,“ potvrdila matka, ktorá síce neporozumela celkom jej otázke, ale nechcela sa na nič spytovať.

Iva sa preto opäť vzniesla nahor do záhrady detí a stretla tam svoju najmilšiu priateľku Lenku, s ktorou sa i na zemi rada hrala.

„To je pekné, že si tiež prišla,“ zvolala natešene, „poď, všetko ti ukážem.“

28. 5. 2017

Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí

Milan Šupa

V súčasnom, absolútnom odtrhnutí sa ľudstva od prirodzenej podstaty fungovania univerza nie sme už takmer schopní zdravo uvažovať ani o tých najzákladnejších  súvislostiach, týkajúcich sa skutočnej kvality nášho života na zemi.

Veď si len uvedomme, že ak prinesieme palmu z Afriky a zasadíme si ju doma v záhrade, s nadchádzajúcim jesenným chladom nám bude čoraz viacej chradnúť a po prvých mrazoch určite vyhynie. A úplne rovnako sa povodí aj borovici, zasadenej v oáze na Sahare, pretože každá rastlina sa môže plne, zdravo a do všetkej svojej krásy rozvinúť iba v prostredí sebe vlastnom, v prostredí, svojimi podmienkami plne zodpovedajúcom jej druhu.    

A nie inak je tomu i u človeka. Aj on je svojim spôsobom „rastlina“, zasadená účinkami univerzálnych Zákonitostí na úplne konkrétne miesto na zemi, ktoré mu poskytuje tie najvhodnejšie podmienky k jeho osobnostnému rastu a plnému duchovnému rozvinutiu.   Avšak ľudia sa sami od seba domýšľavo pasovali za múdrejších, ako prirodzené dianie a tak sa realitou dneška stáva vysťahovalectvo a celosvetová migrácia za prácou. Všetky médiá i politické garnitúry majú plné ústa pojmov, ako pracovná mobilita, využitie pracovného trhu v rámci Európskej únie a mnoho iných, podobných fráz.    

A tak tu teda stojí proti sebe na jednej strane naprosto prirodzené a univerzálnym Zákonitostiam zodpovedajúce dianie a na druhej strane ľudský rozum, jeho „múdrosť“ a jeho vlastné priority, s ktorých  najdôležitejšou sú samozrejme ...peniaze!    

27. 5. 2017

Zblúdené duše

Časopis Pre Slovensko

Skupina priateľov sa vybrala na prehliadku trosiek kartuziánskeho kláštora z 13. storočia.

Niektorí obdivovali zvyšky muriva, oblúkov a iných historických fragmentov, ktoré sa zachovali do dnešných dní.

Jeden z nich však namiesto toho zostal ticho stáť a vo vnútri preciťoval atmosféru a energie toho miesta. Potvrdilo sa mu, čo zacítil ako smutnú predzvesť už vo chvíli, keď tam prichádzali.

Bola to bolesť volajúcich a blúdiacich ľudských duchov, ktorý tu kedysi žili, zomreli a doposiaľ neboli schopní odpútať sa od hrubej hmoty. Cítil ich zúfalé hľadanie pomoci, no putá, ktoré ich pevne zovierali, im nedovoľovali, aby ju našli. Na to, aby sa zbavili týchto pút, sami nemali dosť síl, poznania ani vôle.

To, čo ich už v minulosti zovrelo do svojich pazúrov a zviedlo na scestie, bola ich nesprávna viera. Cirkevná viera nepovznášala týchto ľudských duchov nahor. Naopak, zaplietla ich tak, že museli po stáročia zotrvávať na tomto mieste, márne hľadajúc Pravdu, ktorá by ich oslobodila.

26. 5. 2017

Prečo Ježiš Kristus zomrel na kríži

Jaroslav Rajnoha

Na úvod treba povedať, že Ježiš Kristus vôbec neprišiel na zem so zámerom dať sa ukrižovať! V tom ani spása pre ľudí nespočíva! Kristus bol k poprave na kríži, ľuďmi donútený ako pre nich nepohodlný hlásač Pravdy. A práve Pravda, ktorú ľuďom dával vo svojich Slovách mohla a stále im môže priniesť spásu, za predpokladu že dokážu podľa nej aj žiť vo svojich životoch.
Ak by bol Ježiš, vždy netrval na tom čo hovoril, čo ľudí učil, ale by bol pred popravou na kríži pristúpil na podmienky jeho prepustenia na slobodu....to znamená že by bol odvolal svoje učenie i svoj Najvyšší pôvod.....uchoval by sa ešte dodnes v spomienkach ľudí nejaký Ježiš Kristus? ** ( Poprava na kríži bola len vtedajšia forma výkonu trestu smrti v danej lokalite - v danej časti zeme.)
A v tom práve bola tá jeho obeta, v tom že vôbec prišiel na tento od Pravdy odvrátený svet, a že šiel i na smrť, len aby ľudom mohol priniesť svoje učenie, aby sa tak nestratili jeho Slová, jeho Pravda, ktorá jediná môže človeku pomôcť vykročiť na správnu cestu. Zo svojho pohľadu nemal ani na výber, nemohol predsa zaprieť sám seba a svoje učenie! Z pohľadu vtedajších ľudí na výber mal: teda odvolať svoje učenie. Tým by však bolo NAVŽDY PRE ĽUDÍ STRATENÉ ! Obetoval sa teda preto, aby mohlo u ľudí žiť jeho Slovo Pravdy, jeho učenie, ktoré je v skratke nasledovné:
Každé zlo, každý hriech sa človeku raz vráti, no tak isto aj dobro, podľa známeho biblického: "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." - list Galaťanom 6-7. Inak povedané: Božie mlyny melú pomaly, ale isto !
Ježiš počas života hovoril presne to isté, že každému sa raz všetko vráti, týmito slovami:
- „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ - Matúš 7:1-2;
- „Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.." - Lukáš 6:37-38;
- „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" – Lukáš 6:31;
- „Bez príčiny sa vám ani vlas na hlave neskriví" inak povedané: „Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.“ – Matúš 10:29-30;
- „Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." - Lukáš 12:59;
- „Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými" – Matúš 19:30
Slová ktoré hovoril iste myslel vážne a sú platné! Nehovoril ich len tak "do vetra" a z dlhého času! V žiadnom prípade teda nemôže platiť opak toho čo sám hovoril, že on ľudské hriechy zobral na seba! Toto neskôr niektorým ľuďom našepkal Antikrist, ktorým sa to v ich duchovnej lenivosti a pohodlnosti páčilo, hneď to uvítali a šírili ďalej. S posmechom, s prejavmi najpodlejšieho ľudského zla a v nenávisti ho zavraždiť a len zato by mali mať odobraté svoje hriechy, ešte aj s vyhliadkou na spasenie..? Stačí údajne len tomuto veriť, že to tak je a spasenie potom má byť zabezpečené. Toto sa nazýva "vierou". U Antikrista možno áno, ale nie u spravodlivého Boha!

25. 5. 2017

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Milan Šupa

Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté.

O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

Jedná sa o násilné rozpustenie rádu templárov okolo roku 1300. Išlo o rád, združujúci v sebe stav duchovný so stavom rytierskym. Jeho členovia žili ako mnísi, ale boli zároveň bojovníkmi, pretože ich poslanie spočívalo v ochrane pútnikov, smerujúcich k Spasiteľovmu hrobu.

Išlo o rád veľmi ctený a vážený. Každý vyšší európsky šľachtický rod si považoval za česť vstup jedného zo svojich potomkov do rádu. Samozrejme, že k prírastku nových členov dochádzalo s imaním a darmi, zodpovedajúcimi ich spoločenskému postaveniu, na základe čoho sa rád templárov stal jedným z najbohatších a najmocnejších rádov v Európe. Vlastnil mnoho hradov a veľké materiálne bohatstvo, ktoré ešte rozširoval svojimi obchodmi.

A práve bohatstvo sa mu stalo jeho skazou. Preň sa totiž stal tŕňom v oku francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného. Ten sa rozhodol privlastniť si ho a naplniť ním svoju prázdnu štátnu pokladnicu.

24. 5. 2017

Búrka

Susanne Schwartzkopff

Stred leta

Hlbokou modrou oblohou blažene plynú biele obláčiky.

Nakopené do vysokých mračnových hradov či rozviate do nežných plynúcich závojov, kreslia po ďaleko sa rozprestierajúcej oblohe nádheru leta.

Tu náhle – čo je to? Do všetkého toho blaženého šťastia, do všetkej tej jasnej veselosti vojde ostrý tón. Je to pískajúci vietor? Je to hlas, volajúci nad zemou?

Akoby z ničoho vyvstali temné mraky a ťaživé dusno sa kladie tiesnivo na telo i dušu. Od západu rastú hrozivé temné mračná tak, akoby ich jediným pohybom posunula obrovská ruka.

Ticho. Na krátky okamih bezduché ticho.

Potom vybuchne príroda. Vtáci, kričiac, poletujú okolo a obletujú svoje hniezda, malé zvieratka zaliezajú.

23. 5. 2017

Hovor pravdu všade – ale správne!

Susanne Schwartzkopff

Čo tu znamená správne? Vari nie je pravda vždy pravda, vždy správna? Pravda. Ona je a ona má byť vyslovená jasne a zreteľne – stop, tu už narážame. Musí byť každá pravda vyslovená? Nie, určite nie. Mlčanie je často výrečnejšie než slová, aj keď obsahujú pravdu.


„A kedy nastáva taký prípad?“, pýtate sa. A ja hovorím: „Vždy, keď pravda, ak je vyslovená, do slov odetá, a keď ju nemožno vziať späť, zraní druhého tak, že cíti len úder, ale pravdu necháva ležať. Taký prípad je častý. Nie každý je pripravený načúvať pravde, alebo s ňou dokonca súhlasiť a prijať ju. My, ľudia, sme oveľa viac naklonení nepríjemné skrášľovať, retušovať, nechať bokom a prejsť na inú tému.“

17. 5. 2017

Čo dal Slovensku komunizmus?

Martin Hruštínec

Po druhej svetovej vojne sa ľudstvo na dva tábory rozdelilo. Na západný a východný. 

Západná strana išla cestou kapitalizmu a musíme uznať, že životná úroveň jej obyvateľov bola podstatne vyššia ako životná úroveň východného bloku, ktorý šiel cestou komunizmu.

Slovensko malo po vojne len dve možnosti – buď sa stať štátom západného alebo východného bloku. Oba prúdy predstavovali dve rozličné protipólne svetonázorové ideológie. Ľudstvo bolo tak vyhranené, že nejaká tretia cesta, žiaľ, pre Slovensko neexistovala.

A teraz zásadná otázka. Bolo by pre Slovensko lepšie, ak by sme sa po vojne dostali pod západný vplyv, tak ako napr. susední Rakúšania?

Takmer každý vám dnes odpovie, vidiac životnú úroveň západniarov, že pre nás by bolo výhodnejšie dostať sa pod Americký ako Ruský vplyv. Odôvodňoval by to slobodou slova, voľným pohybom a lepšou životnou úrovňou.

12. 5. 2017

Nástrahy letných dní

Časopis Pre Slovensko
S príchodom teplých letných dní sa zvyšuje množstvo sporo odetých jednotlivcov – mužov, žien, i mladých dievčat. Pod pláštikom letnej módy sa sklon k zviditeľňovaniu tela uplatňuje takmer bez zábran prirodzenej hanblivosti a, žiaľ, mnohí to považujú za prejav „pokroku a oslobodenia sa od zbytočných škrupúľ, patriacich do stredoveku“.

Pozrime sa teraz na praktický dopad bezmyšlienkovitého prispôsobovania sa módnym trendom z duchovno-duševného hľadiska. Poslúži nám na to aj nasledujúci prípad mladej ženy.

Katarína nepatrila v období mladosti k výstredným dievčatám, pretože mala už od detstva prirodzene rozvinutý stud a radšej vyhľadávala samotu pred hlučnou spoločnosťou. Aj keď si to sama neuvedomovala, príchod do hlučného prostredia ju vždy obťažoval a vyčerpával.

Jej prirodzené správanie však bolo po dosiahnutí 16-teho roku života dosť ohrozené. Čím? Okruhom kamarátov, ktorí sa jej posmievali a považovali ju za hlúpe, naivné dievča, ktoré nevie, čo chce. Určitý čas tomuto nátlaku dokázala vzdorovať a zachovávala si prirodzené spôsoby správania, no napokon predsa len podvolila. V letných mesiacoch si začala aj ona obliekať krátke sukne, tričká s hlbokým výstrihom a úmerne tomu prispôsobila i spôsob svojho vyjadrovania.

Tieto zmeny pôsobili na okolie presvedčivo a umožnili jej nájsť si priateľa, avšak len dočasne. Každý cítil, že jej duša je v podstate celkom iná, čistá, a že nový štýl jej v skutočnosti nepristane. Jej konanie preto spôsobovalo, že čím modernejšie sa snažila vyzerať, zachádzajúc neraz až do extrémov, tým trápnejšie a odpudzujúcejšie to pôsobilo na jej okolie.

Neskôr však nasledovalo ešte niečo horšie. Kataríne sa vzťah s priateľom rozpadol a ona začala byť náladová, čo neskôr prerástlo do citovej lability. Často v samote plakala, zúfajúc si sama nad sebou i nad svojím životom. Zdalo sa jej, akoby na ňu padol čierny závoj, cez ktorý už nevidela slnko na nebi, ba ani krásu prírody vo svojom okolí. Začala si tiež uvedomovať, že sila, ktorú predtým cítila v duši, spočívala práve v jej rozhodnosti, odvahe a odhodlaní obhájiť hodnoty, ktorými bola i vďaka výchove obdarená.

Matka, ktorá jej vždy rozumela, teraz nevedela, ako jej pomôcť. Zdanlivo náhodne sa však dozvedela o mužovi z neďalekého mesta, ktorý by mohol na základe svojich skúseností a jasnozrivosti poznať riešenie Kataríninho problému. Rozhodla sa preto navštíviť ho s prosbou o radu. A čo sa dozvedela?

Katarína trpela, pretože pozornosť mužov z okolia sa nesústredila na jej osobnosť, zračiacu sa v tvári, ale len na určité proporcie jej tela. Tým vyvolávala doslova vlny myšlienok nízkej zmyselnej žiadostivosti mužov, ktoré nemohla kontrolovať a ktoré ju energeticky obťažovali, zneuctievali a pošpinili podobne, ako býva zašpinený človek, ktorého «ohádžu» blatom. Nemalou mierou sa na jej stave podieľali aj závisťou nabité myšlienky niektorých dievčat, ktoré si takisto priali mať pekné telo, vystavované na obdiv, aj napriek tomu, že boli obdarené inými prednosťami.

Vlnu duševnej úzkosti posilnili aj myšlienky opovrhovania, ktorým bola Katarína pre svoje vyzývavé správanie vystavená zo strany tzv. slušných ľudí. Tieto pôsobili na Katarínu a jej duševný stav rovnako energeticky škodlivo ako myšlienky nízkej žiadostivosti mužov, pretože aj im chýbala pomáhajúca láska a dobroprajnosť.

Posledným silným vplyvom bolo uvoľnenie rodovej karmy, ktorá by sa nikdy nemohla prejaviť takými škodlivými účinkami, keby o tom Katarína sama nerozhodla svoju slabosťou.

Stretnutie prinieslo matke i Kataríne poznanie, vďaka ktorému sa jej stav po krátkom čase podstatne zlepšil. Zlepšenie nespočívalo, samozrejme, v ničom inom, než v opätovnom nadobudnutí studu a cudnosti ako základných hodnôt ľudskosti, chrániacich každého pred úpadkom do prúdov negatívnych energií.

Koľko mladých dievčat sa v nastávajúcom období letných horúčav ocitne pred podobnou, nenápadnou možnosťou úpadku, ak si nedajú poradiť?

26. 4. 2017

Ján Šlinský a jeho 3 - minútová výpoveď bez servítkyTento človek je génius, ktorému sa deje to isté ako všetkým ostatným v minulosti - nezáujem väčšinovou spoločnosťou. Budúce generácie plne zhodnotia jeho agrokruhy.

23. 4. 2017

Čo sú skutočné hodnoty?

Martin Hruštínec

Je u nás častým zvykom, keď najvyšší ústavní činitelia si k sebe pozývajú a vyznamenávajú rôznych úspešných športovcov. Zdôvodňujú to tým, že podali veľmi veľký výkon a robia dobré meno našej krajine v zahraničí.

Toto vyznamenávanie je drzosť voči človeku, ktorý poctivo pracuje a živý svoju rodinu. Ten športovec ani zďaleka nepodal taký výkon ako naše ženy starajúce sa o starých a chorých Rakúšanov, Nemcov a pod. Uvedomuje si vlastne náš ústavný činiteľ alebo iný vysoký politický reprezentant štátu, kraju, mesta, aká námaha je byť 24 hodín v kuse v 2 – týždňových zmenách k dispozícii pre chorého a starého Rakúšana? Že to vôbec nie je med lízať a že sa naše ženy stretávajú vo veľkej miere aj s ponižovaním? Za 700 Eur mesačne a to musí Rakúsku ešte rôzne dane zaplatiť. A kto si ich zastane? Normálny človek by si myslel, že naši ústavní činitelia. Ani jediný krát. Radšej sa budú fotiť s úspešným športovcom a na hruď im vyznamenania pripínať.

Vyvstáva vážna otázka. Kedy sa pravé ľudské hodnoty opäť do povedomia ľudí dostanú? Kedy si začneme skutočné hodnoty ctiť a vážiť?

3. 4. 2017

Vývoj Nemecka

Martin Hruštínec

Uvítacia tabuľa v nemeckom Norimbergu

19. storočie – prípravy na zvládnutie svojej úlohy
1. polovica 20. Storočia – zlyhanie
2. polovica 20. Storočia – začiatok kolonizácie Nemecka
21 . storočie – zavŕšenie kolonizácie
22. storočie – Nemecký národ sa stáva menšinou s postupným vymieraním. Generuje sa nový národ.

Posledné 3 body sa týkajú južnej, západnej a severnej Európy. Toto je moja stručná prognóza vývoja.

27. 3. 2017

Prečo ten čas tak rýchlo letí?

Martin Hruštínec

Ľudia dnes už cítia, že s časom to nie je také ako kedysi. Preto vravia, že nemajú čas, čas sa zrýchlil alebo, že tempo života sa zrýchlilo a podobne. Pri pohľade na všetky tie technické vymoženosti ako počítač, telefón, lietadlo a mnohé iné je to dosť zvláštne. Nemá to byť naopak? Veď dnes dokáže človek urobiť  desať, sto alebo aj tisíckrát viac vecí, ako tomu bolo len pred pár desaťročiami, alebo dokonca rokmi. Ak teda dokážeme urobiť tak mnoho, malo by nám zákonite aj dostatok času zostať. Napríklad je samozrejmé, že vytiahnete mobil z vrecka, dvakrát niečo stlačíte a rozprávate s človekom nech je kdekoľvek a môžete si s ním vybavovať veci okamžite. Väčšina si pamätá dobu kedy toto možné nebolo. Takže k rozhovoru došlo neskoršie, poprípade sa musel list alebo telegram napísať.

Z Európy do Ameriky človek priletí za pár hodín. Pred pár storočiami bola možná len cesta loďou, sprevádzaná týždňovými prípravami a dotyčný cestovateľ sa z Ameriky potom aj za celé roky vrátil. A to mohol počas tej doby zahynúť, teda ani táto vec nebola bezpečná, rôzne úskalia na neho číhali.

26. 3. 2017

Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii

Milan Šupa

Pri objasňovaní týchto závažných faktov sa budem opierať o kapitolu s názvom „Dielo Ducha Svätého“ z Jánovho evanjelia (16,5), ktorej znenie je oným nesmiernym a žiaľ, ľuďmi vôbec neočakávaným zasľúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne cirkvi si slová tohto zasľúbenia vykladajú úplne inak.
S uvedeným textom pred sebou sa však naň teraz skúsme pozrieť nezaujato, vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť z očí závoj, zakrývajúci pravý význam slov, dôverne síce známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených.
Najskôr sa však trochu pozrime do histórie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečať jeho cieleného usmerňovania a ovplyvňovania z Výšin smerom k čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu.
Prvý bol Abrahám, ktorý mal spojenie s Najvyšším a stal sa otcom židovského národa. Potom, prostredníctvom Mojžiša prichádza k poznaniu Vôle Stvoriteľa v Desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňovali proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša.
Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrelosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca, ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie v jeho poznávaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnivko reťaze, prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúce ho opäť viacej k Svetlu a Pravde.
Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti, avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá Pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ A v ďalšej vete dáva ľudstvu ono veľké zasľúbenie, ktoré znie: „Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci.“

25. 3. 2017

Bytčiansky zámok z pohľadu angelológie

Martin Hruštínec

S pojmom „anjel“ sa stretol každý. Je súčasťou kresťanskej náuky a ešte v stredoveku bol súčasťou európskych univerzít. V roku 1508 napísal opát kláštora v Sponheime Johannes Trithemius  cisárovi Maximiliánovi: „Slávny cisár! Je názorom mnohých osobností starých čias, že tento stvorený svet je z vôle Najvyššej Inteligencie (ktorou je Boh) usporiadaný a usmerňovaný druhotnými inteligenciami...medzi nimi siedmimi duchmi, ktorí sú ustanovení vládcami siedmich planét...z ktorých každý, od počiatku neba a zeme, vládne svetu 354 rokov a 4 mesiace.“ Toto je úvod jeho pojednávania „O siedmych druhotných príčinách alebo inteligenciách, ktoré riadia obehy nebeských sfér podľa Božej vôle“.

Opát Trithemius tvrdil, že sedem archanjelských inteligencií, ktoré sú vládnucimi duchmi planetárnych sfér, sa v poradí – Orifiel, Anael, Zachariel, Rafael, Samael, Gabriel, Michael – cyklicky striedajú ako duchovia času. Každý z nich vládne 354 rokov a 4 mesiace, potom odovzdá žezlo nasledujúcemu.
Obr. 1

Vo svojich prácach ďalej udáva: „Gabriel, anjel Mesiaca, obdrží správu nad svetom 4. júla roku Pána 1525 a bude usmerňovať svet 354 rokov a 4 mesiac, až do roku Pána Krista 1879, jedenásteho mesiaca. Predpovedanie budúcich udalostí si vyžaduje proroctvo.“

Táto náuka o anjeloch je prastará a aj opát Trithemius priznáva, že iba predkladá informácie získané zo starých prameňov obdržaných Petrom Abanom, učencom z 13. storočia alebo Abrahamom ibn Ezra.

Babylončania taktiež vedeli o striedaní siedmych božstiev, ktoré nazvali Sín, Nabu, Inanna, Šamaš, Nergal, Marduk, Ninurta. Sú to tie isté inteligencie aké poznáme v kresťanskej terminológii, len samozrejme v reči Babylončanov.

Okrem toho nielen slovenská ale aj indická, egyptská, židovská, arabská, čínska, či indiánska kultúra vedela o vplyve duchov času zanechajúc nám mená a dátumy ich pôsobenia.

10. 3. 2017

Prianie k medzinárodnému dňu žien

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien prajem ženám, aby pochopili jednu veľmi dôležitú vec. Nie ste tu kvôli tomu, aby ste sa mužom páčili. Ak to pochopíte, veľmi sa uľaví nielen vám, ale aj samotným mužom.