17. 1. 2011

Prečo sú vedci - materialisti nebezpeční!

Martin Hruštínec

  V tomto článku si popíšeme o skutočnostiach, dosť významných pre náš každodenný život, súvisiacich  s činnosťou určitej skupiny vedcov, avšak v tom negatívnom zmysle. Na začiatku si treba definovať určité spoločné vlastnosti práve tej skupiny vedcov, ktorú bude tento článok popisovať. Tieto určité znaky, vlastnosti sú práve tým identifikátorom, ktorý nám umožní spoznať ich, analyzovať ich zhubný vplyv na spoločnosť a nájsť východiská. Je jasné, že nemožno hádzať každého človeka do jedného vreca ale tieto určité spoločné vlastnosti sú mimoriadne silnou váhou ich svetonázorového smerovania s reálnym dopadom na naše každodenné bytie!

    Popíšme si teda, o aké spoločné (svetonázorové, ideové) vlastnosti ide:

  • ateizmus, Boh neexistuje, je to len pojem, ľudský výmysel. Ak o sebe tvrdia, že sú veriaci, tak len kvôli etickému charakteru ,,viery“ s absenciou Boha. Alebo je to len zásterka
  • všetko je len náhoda, človek sa tu objavil náhodou, vesmír vznikol náhodou ,,Veľkým treskom“
  • neexistuje konečná spravodlivosť
  • smrťou nastáva rozklad tela a zánik vedomia, existencie človeka
  • duša neexistuje
  • neexistujú 5-zmyslami nepozorovateľné veci ako sú anjeli, duchovné sily, aura, telepatia a pod.
  • neexistuje vyšší tvorivý zámer (s človekom, s prírodou, s vesmírom). Negujú vyššie (Božie) zámery
  • ak niečo nevedia vysvetliť svojim ,,vedeckým“ jazykom, povedia, že ide o podvod alebo placebo. Neštítia sa klamstiev (podaktorí)

    Sú to hlavné body ich materialistického svetonázoru, použitých na stavbu svojich vedeckých teórií (,,vzdušných zámkov“).

    V súčasnosti, ako tvrdí Rupert Sheldrake, sa cítia  materialisti ohrození. Aj to je dôvod, prečo v posledných rokoch dochádza k takému silnému nárastu radikálneho ateizmu sprevádzaného veľkým počtom ateistických kníh. Prebiehajú akési križiacke ataky, ktorých cieľom je znovu si získať vzdelané vrstvy a zastaviť úbytok ľudí s ateistickými predstavami. Materialistov znepokojuje, že o paranormálne javy, celostnú medicínu a širší pohľad na život sa zaujíma čoraz viac ľudí. [1]

    Materialistickí vedeckí pracovníci svojim svetonázorom nakazili všetky zložky v spoločnosti s reálnym dopadom na človeka, jeho fyzické a duševné zdravie, životné prostredie, spoločenský a kultúrny život, ekonomiku, hospodárstvo, politiku, náboženstvo, školstvo. Dá sa povedať, že nákaza sprevádza človeka od kolísky až po hrob.

    Pozrime si, o aké škody v jednotlivých spoločenských sférach ide:

Vo sfére zdravotnej materialisticko - ateistická idea napáchala tieto škody:

Ø  keďže neguje dušu a jej prejavy, neberie do úvahy tzv. duchovné príčiny chorôb. Chorobu vysvetľuje len na základe nejakých anomálií v telesnej rovine (nedostatok vitamínov, zlá funkcia pankreasu pri cukrovke, nedostatok určitých látok a pod). Tieto anomálie vysvetľuje ako prvotnú príčinu ochorenia. V skutočnosti je vo väčšine prípadov prvotnou príčinou ochorenia nejaké pochybenie človeka v rámci duchovných zákonitostí (pri cukrovke – pocit nedostatku lásky, vred na žalúdku – trápenie sa, kolená – pokora, obličky – citové problémy, rakovina prostaty – zneužitie mužskej sily voči ženám, deťom atď.). Keďže materialistická idea vôbec neuvažuje o duši človeka, potláča len symptómy. To spôsobí, že sa choroba neskôr objaví na inom mieste. Keďže duša je mimo záujem, tá chradne a nastáva predčasná smrť tela!  

Ø  ak by materialistická idea uznala homeopatiu musela by zaniknúť. Toho sú si vedomí všetci tí, čo tvrdošijne lipnú na tomto svetonázore. Preto je homeopatia terčom ich atakov, preto všade uctievači hmoty proti nej broja, aj keď existuje nesčíselné množstvo hmatateľných dôkazov v jej prospech, s krásnymi úspechmi, ktoré môže alopatia (klasická školská medicína) len ticho závidieť !

Ø  keďže materialisticko – ateistickému svetonázoru chýba celostný pohľad na človeka, niet sa čomu diviť ak lieky nám predpisované vo všetkých zdravotných oboroch majú závažné vedľajšie účinky. Napr. hormonálna antikoncepcia mení vyžarovanie krvi a navodzuje u ženy stály pocit tehotenstva, ktorý bol charakteristický pre pravekú ženu. A takto sa vyjadril Linus Pauling (dvojnásobný držiteľ Nobelove ceny za medicínu): ,,Konvenčná medicína je založená na intoxikovaní (priotrávení) buniek. Ťažko nájdete chemický liek, ktorý by mal, podobne ako vitamíny, minimálnu alebo nulovú toxicitu. Pri aspiríne (acylpyrín) odporúčajú lekári niektorým pacientom s ťažkou artritídou 10g denne, pričom je zo štúdií  známe, že už dávka aspirínu 28g denne zabila 50% z pacientov, ktorý sa ním pokúsili spáchať samovraždu. To je teda vizitka konvenčnej medicíny.(...)Takisto nepopierame, že v istých prípadoch je chemoterapia alebo aj rádioterapia potrebná, aj keď predstavujú obrovské nebezpečenstvo zničenia celého tela. Niekedy, ale len niekedy, je z chemoterapie trochu viac osohu ako škody. [4] A takto dopadol štrajk lekárov: ,,Mesiac, v ktorom štrajkujúci kanadskí lekári robili len ,,nevyhnutné základné úkony“, sa zapísal do štatistiky úplne nečakaným spôsobom: úmrtnosť pacientov v tomto mesiaci poklesla o 40 percent! [6]
           
Ø  interrupcie sú ďalším dôsledkom ateizmu, ktorý chápe človeka ako hmotnú jednotku. Len, kto vysvetlí tú frustráciu ženy, ktorá sa skoro vždy dostaví, po podstúpení tohto činu? Kto vysvetlí fakt, že ani jedna žena sa nešla lekárskemu personálu, ktorý ju na to naviedol poďakovať? Kto vysvetlí, že sa ženy vždy tešia z dieťaťa a zo srdca ďakujú človeku, ktorý ich od toho odhovoril?    

Ø  transplantácie orgánov – opäť dôsledok materiálnej idey. Keďže plne ignoruje dušu trúfa si živého človeka použiť na náhradné diely. Veď uvážme čisto logicky, mohli by sa z mŕtveho človeka použiť orgány na transplantáciu? Nie. Na transplantáciu sa môže použiť orgán len z človeka, ktorý zákonite ešte žije (duša je spojená s telom), orgány vykazujú činnosť (inak by nefungovali), samozrejme telo je bezvládne (mozog nefunguje na 100 %) a tu lekári stanovili tzv. mozgovú smrť – účel svätí prostriedky.

Ø  neustále porušuje Hyppokratovú prísahu : "Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskalupovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať. Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávne zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe, aj na prednáškach, aj na celej vede. Nikomu však inému.
Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.
Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nedám nikdy na to podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.
Svoj život a svoje umenie budem vždy chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny.
Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore.
Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia, alebo hocijakého ublíženia.
Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami, či s mužmi, či so slobodnými, či s otrokmi.
Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.
Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším, či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak."

Ø  negácia liečiteľov

Ø  akékoľvek ,,ateisticko–školskou vedou“ nevysvetliteľné (zázračné) vyliečenie označuje za placebo alebo podvod.

Ø  akékoľvek snahy vedeckých (neateistických) pracovníkov vymykajúcich sa z prúdu materialisticko – ateistického svetonázoru sú:
-          potláčané
-          brzdené
-          dehonestované
-          vysmievané
-          zamlčované
-          zahmlievané
-          ignorované

   
    Na otázku : ,,Ako sa  dívate na mnohé námietky, že veci z oblasti ezoteriky, liečiteľstva a pod. v skutočnosti neexistujú, popr. sú len placebo efektom?“ Docent Anatolij Vasiľčuk odpovedá: ,,Takto položená otázka je v súčasnej dobe už dávnym prežitkom. V súčasnosti prebiehajú zložité procesy zjednotenia vedeckého, náboženského a ezoterického svetového názoru. Mnoho vedcov, teológov a ezoterikov došlo k záveru, že každý z týchto smerov má svoju pravdu o podstate Bytia a je nutné ich zjednotenie pre všestranné vysvetlenie samotného Bytia,  jeho vývoja, jeho procesov, udalostí a vplyv na vývoj človeka. Dnes je známych množstvo vedeckých dôkazov o existencii jemnohmotného sveta, informačno-energetických polí a ich štruktúr. Vedeckými metódami je preukázaná a fotografovaná aura človeka, vonkajšie obaly vonkajších častí jemnohmotných tiel, je popísaná fyzikálna charakteristika psychickej energie človeka, je známa hmotnosť ľudskej duše (2,5 -12g), bola experimentálne prevedená premena svetla v hmotu a späť, pričom došlo k prenosu informácie, na tomto základe vznikol nový svetelný lúč rovnakých kvalít a charakteristík a mnoho ďalšieho. Vo svete existuje mnoho vedeckých pracovísk, ktoré sa zaoberajú týmito tzv. nevysvetliteľnými javmi.
     Pred vedcami je ale ešte veľký kus práce – musia predovšetkým zostrojiť veľmi citlivé prístroje slúžiace k meraniu charakteristík jemnohmotnej stránky človeka.
     Dovolím si však tvrdiť, že ešte dlho nebude zostrojený tak dokonale  citlivý prístroj, akým je človek“ [2]

    RNDr. Emil Páleš. CSc. vedeckými metódami dokázal periodicitu javov v ľudských dejinách, v prírode. Napr. pravidelný výskyt lekárov každých 500 rokov. Jeho hypotéza bola testovaná niekoľkými rôznymi štatistickými metódami na 400 súboroch dát zo všetkých oblastí svetových dejín vybraných desiatkami nezávislých a renomovaných svetových špecialistov, ktorí s jeho hypotézou neboli oboznámení. I výber týchto špecialistov prenechal svojim oponentom: riaditeľovi Kabinetu orientalistiky SAV, PhDr. Viktorovi Krupovi DrSc., kalifornskému sociológovi Deanu Simontonovi a ďalším. Matematickú metódu navrhol a osobne naprogramoval bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV Prof. RNDr Ing. Ľubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c.  [3]
    V korešpondencii s predstaviteľmi spolku Sysifos (ako samozvanými novodobými inkvizítormi, v stredoveku skrývajúcimi sa za ,,náboženstvo“, dnes za ,,vedu“)  píše :
    ,, Áno, povedal som, že AIDS súvisí s postmodernou degradáciou psychických procesov slnečného archetipu. A predpovedal som, že nejaká rastlina so slnečnou signatúrou by mohla poskytnúť liek na AIDS. Prvýkrát som to predniesol v mojej prednáške o farmakognostike, ktorú som mal 25. 9. 1998 na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Vtedy už koloval rukopis mojej knihy, ktorá bola potom v roku 2001 vytlačená.
     V roku 2006 potom univerzita v Bonne oznámila, že našli konečne sľubný liek na AIDS Boli to palcové titulky vo všetkých novinách: ,,Liek na AIDS zo slnečnice“. Zo slnečníc izolovali látku zvanú DCQA, ktorá brzdí virálnu integrázu HIV. Za jeden gram DCQA sú teraz laboratória ochotné zaplatiť jeden milión euro, aby s ním mohli experimentovať a vyvinúť komerčne vyrábaný liek. Pritom tento objav bol urobený len náhodou, pri skúmaní plesňového ochorenia slnečníc.
    Keby univerzity brali angelológiu vážne, mohli by sme sa cielene vydať týmto smerom o osem rokov skôr než nemci. Snáď mohlo Československo získať v tom nejaké prvenstvo. Nestalo sa tak vinou takých ľudí, ako ste Vy.
    Prispeli ste k tomu, že o osem rokov dlhšie ľudia umierali zbytočne. Veľmi radi by sa boli liečili tým, čo Vy nazývate ,,fantáziou“, keď im to predlžuje život. Fantázia nelieči choroby, len pravda. Fantázia sa od skutočnosti rozozná podľa toho,  že nie je účinná.
    Pre ľudí ako Vy ja mám termín ,,duchovní zločinci“. Pred zákonom ste síce nikoho nezabili. Ale šírite myšlienky, ktoré zabíjajú; a dusíte klíčiace myšlienky, ktoré by mohli rozdávať život.“ [3]

    Periodicita v dejinách ukazuje na určité zákonitosti človekom neovplyvniteľné a rozbíja tak materialistický svetonázor, že vývoj dejín a človeka je len náhodným procesom.

    Mohlo by sa tu ohľadne zdravotníctva uviesť ešte tisíce strán, ktoré by poukazovali na úbohosť konvenčnej medicíny, ktorá sa chce držať vo falošnom lesku ,,zubami-nechtami“.

    Ale uveďme si ešte jeden zaujímavý fakt o vitamíne C.
,,Nemecký lekár MUDr. Matthias Rath dokázal, že hlavnou príčinou infarktov je avitaminóza, hlavne nedostatok vitamínu C. Zožeňte si jeho knihy. Verte mi. On dokázal, že inkfartom je možné predchádzať vitamínmi, nie liekmi na zníženie cholesterolu. [5]
To je hlavný dôvod, prečo existovali (a stále existujú), hlavne v USA, snahy uprieť verejnosti nakupovať vitamíny. 
    S MUDr. Matthiasom Rathom spolupracoval vo výskume vitamínu C dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny za medicínu Linus Pauling. 


Vo sfére školskej materialisticko - ateistická idea napáchala tieto škody:

Ø  výukovým systémom degeneruje mozog, zadný zakrpatieva a predný sa prehrieva. Pričom by mali byť v rovnováhe, školstvo túto rovnováhu veľmi hrubo narušuje.

Ø  výukovým systémom degeneruje tvorivé a osobité vlastnosti dieťaťa. Keďže sa neprihliada na jedinečnosť dieťaťa, systém sa ho snaží formovať podľa prednastavených šablón, akoby išlo o výrobu nejakého auta a nie o živú bytosť. Ako môže určitá šablóna (osnovy) vyhovovať tak rozmanitému a osobitému spektru detí?

Ø  nerovnovážné rozdelenie výukových hodín – umenie je zatlačené a tým sú umŕtvované aj tvorivé vlastnosti týchto detí, tým vzniká aj tá nerovnováha medzi predným a zadným mozgom

Ø  na charakter dieťaťa sa nedbá, nepovzbudzujú a neposilňujú sa jeho dobré charakterové vlastnosti. Rozumovo vyzbrojujeme potenciálnych darebákov. Pričom je samozrejmé, že najnebezpečnejší sú inteligentní zločinci.  

Ø  dieťa prichádza do života nepripravené, nabifľované ,,vedomosti“ sú pre praktický život nepoužiteľné, preto ich nedrží v sebe (z fyziologického hľadiska to nie je ani možné).

Ø  školský systém neučí a zanedbáva prácu s informáciou. Nevedie dieťa k samostatnému rozlišovaniu informácií, teda k samostatnosti a k sebadôvere.

Ø  materialisticko – ateistická idea vytesnila zo svojho školského systému vedenie o Bohu, vytesnila pojmi akými sú zmysel pre spravodlivosť, česť, lásku, dobro. Nerozvíja u chlapcov rytierske vlohy, u dievčat ženské vlohy (dobrá ,,víla“). Naopak, podsúva polopravdy a účelové lži.

Ø  vyučované študijné látky, vedenie o chode sveta a všeobecne poznanie je pod vplyvom materializmu na veľmi biednej úrovni. Nečudujme sa, začiatkom 20. storočia si civilizácia vybrala túto ideu, tých sto rokov zanechalo také stopy, aké sú. Pri odmietnutí ateizmu sme mohli nadobudnúť také ohromné poznanie, že zo súčasného pohľadu sa to javí ako sci-fi. Spomeňme len vynálezy Nikolu Tesly. Svet mohol vyzerať úplne inak. Pri tomto porovnaní sme na úrovni ,,neanderltácov“, pyšnými na súčasné omrvinkové technické vymoženosti.

Ø  materialisticko – ateistická idea si svojím systémom zabezpečuje budúcich učiteľov na všetkých stupňoch, vsugerujúc im svoju predstavu o chode sveta. Títo majú zabezpečovať jej ďalšiu existenciu a nadvládu nad inými pohľadmi.

Ø  a napokon vychováva ľudí s materiálnym pohľadom, ktorý neskôr ovplyvňuje všetky sféry spoločenského života. Preto je školstvo, tak dôležitou pôdou ich vplyvu. Preto alternatívy ako Montessori školy alebo Waldorfské školy sú naďalej v menšine na okraji záujmu. 

Ø  svojím jednostranným prístupom mrzačí aj telesné zdravie detí:

-          veľmi zlým osvetlením, dobré osvetlenie je plnospektrálne s indexom podania farieb RA (CRI) = 92 a viac, a zároveň s teplotou chromatičnosti 5500 -6500 K.
-          zlou stravou
-          slabým pohybom na čerstvom vzduchu. Treba pripomenúť, že niektoré deti proste neobsedia, to je dané ich charakteristikou a nie je to nič negatívne – je novodobým mučením nútiť toto dieťa sedieť na jednom mieste pol dňa.
-          hore spomínanou výukou - mrzačenie mozgu (čo bude mať u drvivej väčšiny väčšie alebo menšie dôsledky v dospelosti)  


Vo sfére ekonomickej materialisticko - ateistická idea napáchala tieto škody:

Ø  keďže podľa nej niet konečnej spravodlivosti a po smrti tela nastáva koniec existencie človeka, vsugerovala do myslí ľudí predstavu ,,po nás potopa“, ,,urvi čo môžeš a nestaraj sa o druhých“.

Ø  vyzdvihla špekulantov a vychytrlacov a týchto posadila na trón ako vzor úspechu, pričom za života nevytvorili žiadnu skutočnú hodnotu

Ø  cieľom sa stal zisk, namiesto služby ideálu a dobru, láska je považovaná za vtieravú slabosť a brzdu zisku

Ø  keďže zisk je určujúci, v duchu ,,po nás potopa, hlavne, že sa mám dobre“ životné prostredie je mimo záujem, príroda je chápaná hlavne na účely zisku. Naše bezcitné správanie voči nej má korene v mylnej ateistickej predstave, že:
-          niet konečnej spravodlivosti
-          človek je pánom tvorstva
-          niet zodpovednosti (voči komu?)
-          príroda je mŕtva hmota

Ø  vplyvom nerešpektovania základnej duchovnej zákonitosti dávania a brania infikovala do peňažného systému úžeru (úroky).

Ø  vykorisťovanie druhých (ekonomicky slabších) považuje za úplne prirodzené

Ø  k dosiahnutiu zisku pod vplyvom hypnózy ateizmu sa jedinec i skupiny neštítia prakticky ničoho. Vezmime si len vojny, farmaceutický priemysel, zbrojársky priemysel, drancovanie prírody, drogy, predaj žien, orgánov, detí, ľudí, zvierat, vykorisťovanie, profesionálny šport, špekulácie, hazard...utláčame blížnych, aby sme tých potlačených farebných papierikov mali čo najviac, sme schopní predávať aj vzduch na dýchanie...ateisticko-materialna idea z nás spravila ne-ľudí, ne-tvorov.   


Vo sfére poľnohospodárskej, vodného a lesného hospodárstva materialisticko - ateistická idea napáchala tieto škody:

Ø  postrekujeme plodiny proti škodcom nebezpečnými chemikáliami

Ø  vyvíjame geneticky modifikované plodiny

Ø  technológia hospodárstva je úbohá so slabou úrodou a výživovou hodnotou - aj keď nám sa môže javiť všetko v poriadku, v porovnaní s tým čo by sme dosiahli spoluprácou s prírodnými bytosťami je rozdiel markantný.

Ø  V lesníctve drancujeme necitlivo lesy a potom sa čudujeme, že stromy napádajú rôzni škodcovia, že lesy sú choré. Je šokujúce ak lesníci tvrdia, že bez zásahu človeka by sa les nemohol zregenerovať a zdravo vyvíjať. A čo robili lesy počas tých miliónov rokov, keď sa človek učil chodiť po dvoch?

Ø  Necitlivý zásah do lesného systému vo forme výrubov, postrekov, výsad nevhodných stromov a pod. Kedysi v jednej lesnej škôlke inžinier-lesák postrekoval malé stromčeky. Bol tam rad zasadených týchto stromčekov za účelom výsadby v lese. Keďže sa mu minul postrek, postriekal proti škodcom len polovicu stromčekov. O pár dní boli, na údiv všetkých, opadané a zoschnuté, a tie, z druhej polovice bez postreku, zdravé zdravučičké.

Ø  Ľudstvo taktiež, prakticky s nulovými znalosťami znásilňuje vodné zdroje svojimi umelými nádržami, priehradami, korytami, odtieňovaním vodného toku, znečisťovaním podzemných i povrchových vôd. Na rady ľudí ako Viktora Schaubergera, neberie materialistická ideológia ohľad. Okrem iného povedal: ,,Škody spôsobené moderným lesným hospodárstvom sú také zlé preto, že tieto     prvotné sily nedokáže produkovať žiadna iná forma vegetácie tak kvalitne ako prirodzene rastúci les, obsahujúci veľké množstvo druhov, ktorých energia sa zratúva a pôsobí do okolia mnohých štvorcových kilometrov“. [10] Alebo: ,,Dospejeme tam, kam došli Švajčiari, ktorí jednak na všetkých využiteľných tokoch postavili vodné elektrárne a jednak ich veľkú časť zviedli do umelých korýt. Tým zničili všetku silu nielen v povrchovej vode, ale vplyvom spätných účinkov i v podzemných vodách. V týchto chorých tokoch začína odumierať všetko zvieratstvo aj užitočné druhy baktérií, a to vďaka nedostatku budujúcich energií potrebných na život. Malá zmena v prúdení vodného toku, spôsobená reguláciou brehov, ktorá nie je v súlade s prírodou, a je preto nesprávna, vyvoláva reťaz negatívnych reakcií. Ich príčiny dosiaľ nikto neodhalil, a preto bez prekážky pôsobia ďalej“. [10]

    Za starých čias boli ešte ľudia schopní komunikovať s prírodnými bytosťami (víly, elfovia trpaslíci, dévovia, atď.). Tieto sily živlov úzko spolupôsobili s človekom aj v poľnohospodárstve,  pomáhali človeku pri siatí, práci na poli, radili, ktorú plodinu kde, kedy a za akých podmienok nasadiť, ako sa o ňu starať,  kedy pozberať úrodu atď. Varovali človeka pred prírodnými katastrofami (podobne ako ľudí pred cunami v roku 2004, avšak uposlúchli len domorodci, slimáci, ktorí sa vyšplhali presne 5 cm nad zátopovou čiarou a iná zver, ktorá prirodzene vníma tieto bytosti). Materializmus ich samozrejme odsúva do rozprávok, bájok a povestí. Žiaľ aj tzv. veriaci. Má to svoje korene v minulosti, kedy kresťanskí misionári odsunuli tzv. bohov jednotlivých národov. Tieto národy boli ešte v spojení s týmito bytosťami a nazývali ich pri svojej určitej zrelosti proste bohmi. Pričom, sú to len služobníci Všemohúceho, napĺňajúci výhradne Jeho Vôľu. Katolicizmus odstránil týchto služobníkov s poznania a dosadil do vierouky len osamoteného Boha. Avšak v Biblii je o nich zmienka :
    ,, 35V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! 36I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. 37Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala. 38On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? 39A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie. 40Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery? 41I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?“ [7]
     ,,Zaujímavý odkaz na to, že činnosť určitých bytostí sa týka i prírodných živlov, nájdeme napríklad v Apokryfoch, teda v textoch, ktoré cirkev, predovšetkým katolícka, už skôr z biblie vypustila (Luther oproti tomu protestantom tieto texty odporúčal). V Knihe jubileí (II, 2) sa napríklad dočítame, že Boh stvoril anjelov pre všetky živly a prírodné javy: oheň, vietor, oblaky, blesk a hrom…[8]
    Aj v súčasnosti existujú ľudia komunikujúci s bytosťami živlov. Margot Ruis napríklad hovorí :,,Ľudia spôsobujú prírodným bytostiam veľké problémy – sú dlhodobé, v poslednom čase veľmi dramatické a dosť sa vyostrili. Ide hlavne o prestúpenie celej prírody a atmosféry určitými vibráciami, ktoré sú oslabujúce a nepriateľské voči životu. Stručne povedané: okrem toho, že vibrácie našich zlých vlastností a negatívnych pocitov sú pre nich veľmi nepríjemné, aktuálne majú veľký problém s určitými mikrovlnami a žiarením. Či už ide o televízne, radarové, či rozhlasové vysielače a najmä v posledných niekoľkých rokoch mobilné telefóny. To je pre prírodné bytosti obzvlášť nepríjemná záležitosť, navyše to žiarenie je všade – menej v celkom vzdialených oceánoch, ale inak všade.“ [9]

    Môžme sa potom čudovať toľkému počtu prírodných katastrof? Je správne, keď mnohí hovoria – ,,príroda sa bráni“. Vyciťujú ľuďmi vedený brutálny zásah do harmónie života ale je presnejšie povedať – ,,bránia sa prírodné bytosti“. Môžme obdivovať tú ich nesmiernu dobrotu a trpezlivosť s človekom…keby chceli, tak nás zmetú z povrchu zemského za zlomok času.
    
    Ignorujúc tieto bytosti, sme odtrhnutí od zdroja poznania zákonitostí a kopíme jednu chybu za druhou.
 Hospodárstvo budúcnosti vo všetkých činnostiach bude pretkané činorodou spoluprácou s prírodnými bytosťami, alebo ak chceme kresťanskou terminológiou anjelmi (aj keď toto označenie vystihuje len určitú skupinu bytostí). Máme dejinnú príležitosť sa poučiť zo súčasného stavu mŕtvej pôdy, mŕtvych riek, otráveného vzduchu, otrávených rýb, potravín. Všade, kde sa človek pozrie odpadky. A to by bolo ešte ako tak dobré... najhorší je elektromagnetický a myšlienkový smog, pred ktorým niet úniku. Čoho sa ľudská ruka dotkla to otrávila, čomu podala ruku, tomu vzala život.
    
    Je len na nás či tento trend znovuspojenia sa s Božími služobníkmi urýchlime alebo ubrzdíme, ale v každom prípade budúce generácie s nimi už budú v živom styku. Novorodiace sa deti prichádzajú s inou mentalitou, s inými hodnotovými princípmi a indigové to ešte posilnia.

    Ateizmu zvoní, príchodom novej generácie, umieráčik.   


Východiská (len stručne)

    V školskej oblasti bude musieť prísť zmena vynútená práve novorodiacimi sa deťmi, ktoré nebudú za žiadnych okolností rešpektovať súčasný systém. Prečo? Lebo ich vedomie bude na vyššej úrovni, budú mentálne silnejšie viď. autizmus. Už teraz si nevedia rodičia, učitelia poradiť s niektorými deťmi. Vybuduje sa nový školský systém založený na rešpektovaní slobodnej vôli jednotlivca, jeho individuality, jeho osobnej úlohy v terajšej inkarnácii. Samozrejme vedenie o predošlých inkarnáciách bude samozrejmosťou a toto vedenie posunie civilizáciu na vyššiu úroveň, podobne ako objavenie existencie mikroorganizmov spôsobujúcich choroby.

    V medicíne bude vedenie o človeku obsahujúceho nesmrteľného ducha (naše skutočné ,,ja“), dušu (jemné obaly ducha) a telo ako pozemský nástroj (najhutnejší, nám viditeľný obal). Medicína bude celostná a riešiť bude všetky tieto tri zložky s najvyšším postavením ducha, potom duše a nakoniec pozemského tela.

    V ekonomike, tak ako v celej spoločnosti bude snaha o dodržiavanie Vôle Božej (desatora) na prvom mieste a všetky rozhodnutia, snahy, plány a realizácie budú jej podriadené. To znamená, že v ekonomike nebude miesta pre úžeru (úroky) a pláce bez práce. Bude platiť Zákon vyrovnania, že až keď človek dá, môže brať.

    V oblasti poľnohospodárskej, vodného a lesného hospodárstva bude práca pretkaná činorodou spoluprácou s prírodnými bytosťami ako služobníkmi Všemohúceho. Tak ako to bolo kedysi. Napríklad pri stavbe pyramíd. Keďže oni napĺňajú výhradne Vôľu Všemohúceho, ich rady sa budú vždy zachvievať v Jeho Vôli, čo prinesie požehnanie celému Stvoreniu.

       
Zdroje:

[1] – Rohrbeck, J.: Siedmy zmysel človeka a zvierat, rozhovor s Rupertom Sheldrakeom. In:  Svet Grálu, 2009, č. 22, str. 12

[2] – Čechová, H.:  Enioanatomie – naděje a perspektiva, rozhovor s Doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc. In:  Phoenix,  2010, č. 2, str. 6

[3] – http://www.sophia.sk/polemiky  (korešpondencia RNDr. Emila Páleša. CSc  s členmi klubu Sysifos v sekcii polemiky)

[4] – Humble, J. V.: O vitamínu C a pomeroch v lekárskej vede. In: Miracle Mineral Solution – Zázračný Minerální Doplněk pro 21. století, 1.diel,  str. 164, ISBN 978-80-254-4140-4

[5] – Humble, J. V.: O příčině inkfartů a FDA, In: Miracle Mineral Solution – Zázračný Minerální Doplněk pro 21. století, 1.diel, str. 130, ISBN 978-80-254-4140-4

[6] – WM magazín, 02/2002

      [7] – Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola

      [8] – Štefková, A.: Bohovia starých čias. In: Svet Grálu, 2010, č. 23, str. 14

[9] – Šuláková, M a Gottweiss, J.: ,,Kiežby boli všetky prírodné bytosti šťastné!“, rozhovor  s Margot Ruis. In: Svet Grálu, 2010, č. 23, str. 23

     [10] – Filler, E.:  Živá voda Viktora Schaubergera. In: Svet Grálu, 2005, č. 2,  str. 30 – 31

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.