6. 2. 2011

Ezoterický pohľad na futbalových fanúškov

Martin Hruštínec

Stali sa už pravidlom informácie z médií o vyčíňaní či besnení tzv. futbalových fanúškov. V poslednej dobe je tento fenomén výraznejší, vystupňovanejší. Stal sa akýmsi módnym hitom veľkej časti populácie prevažne mladšej generácie. Je zaujímavé, že tento druh ,,hobby“ je najviac rozšírený práve v oblastiach s prosperujúcou, rozvinutejšou ekonomikou, čo je spojené s konzumným spôsobom života. Málokto pochybuje, že výtržnosti spojené s takýmto fandením do civilizovaného sveta nepatria.

Otázkou však zostáva, čo tieto masy vedie k takému nezmyselnému plytvaniu času akým je hulákanie, pokrikovanie a zbožňovanie svojho nového boha (futbalový klub, hráč a pod.) v tom lepšom prípade a v tom horšom výtržnosti, vandalizmus a bitie sa navzájom ozlomkrky. Príčinu vidím v nepochopení zmyslu svojho bytia a neochota na tom niečo zmeniť.

Boh je zdrojom všetkého života v celom Stvorení a všetko živé vrátane človeka je v plnej miere závislé na sile nepretržite od Neho vyžarovanej. Bez tejto sily by všetko zaniklo a pomreli by aj ľudia. Preto je správny poukaz na Všemohúceho ako na zdroj života. Všetky sily vo vesmíre, ktoré poznáme, sú len následkom, odstupňovaním Jeho sily. Taktiež, je len na človeku, ako s touto silou naloží. Má slobodnú vôľu, môže ju aj zneužiť na nečisté ciele, čo samozrejme v konečnom dôsledku vedie k nie príliš vítaným spätným účinkom. V dôležitosti tejto sily, energie hľadajme problémy dnešného ľudstva, v našom prípade príčinu vzniku (nielen) futbalových fanúškov.

Súčasný ateistický, konzumný spôsob života nemôže dať človeku onú zázračnú silu, energiu k plnohodnotnému životu. Práve preto a pre nič iné je vidieť v rozvinutejších kútoch sveta narastajúci počet týchto ľudí. Ich rast je priamo úmerný s rastom ekonomiky a životnej úrovne (viď. druhá polovica 20. storočia v Európe). Myslia si (podvedome), že týmto fandením získajú onú, tak pre život dôležitú energiu, ktorú nemôžu získať svojim konzumným fungovaním. Človek odtrhnutý od Boha sa zákonite odtrhol aj od energie potrebnej k prežitiu. Preto tak mnoho nešťastí, chorôb a úmrtí. Niet divu, že podvedome hľadáme náhradné zdroje. Niet divu, že si navzájom kradneme aj tie posledné zbytky síl, ktoré nám ešte ostali. Stali sme sa zlodejmi, energetickými upírmi.

Nárast futbalových fanúškov je  možné vysvetliť zúfalou snahou ukradnúť, uchmatnúť čo najviac cudzej energie pre seba. Nie sú schopní si ju získať prirodzenou cestou a tak siahli po iných metódach. Jemnohmotne je možné vidieť dej, kedy húf takýchto fanúškov idúc, hulákajúc a revúc mestom naháňa strach okoloidúcim. Strach spôsobí trhlinu v aure človeka a je vidieť ako sa energie jednotlivých náhodných okoloidúcich odtrhávajú a smerujú k novodobým upírom, k mase chuligánov. Títo ju pre seba uchmatnú a po takomto jednom pochode mestom sa cítia veľmi dobre až povzbudzujúco. Samozrejme všetko sa deje na podvedomej úrovni. Potom sa chvália, že takéto fanúšikovanie im dodáva silu, eufóriu, súdržnosť. Od koho ju berú (kradnú) nevedia. Strach je to, čo potrebujú vyvolať u druhých. Potrebujú nasiať cudzej sily, keďže si ju nevedia získať prirodzeným spôsobom.

V zmysle zákonov Všemohúceho ide o zločin krádeže, preto je energia, ktorú si takto prisvojili len podružná stačiac na zásobovanie tela, nejde o duchovnú silu. Tá sa takto nedá získať. Z toho dôvodu aj duch takýchto ľudí chradne a človek smeruje k predčasnej smrti, po ktorej ľudský duch vojde na onen svet ako žobrák, potĺkajúc sa nevládne pustou krajinou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.