3. 7. 2011

Kedy školstvo začneš osobnosti vychovávať?


Martin Hruštínec

Vieme to všetci, len sa o tom otvorene nehovorí. Mlčanie zachvátilo národ. Dosť bolo mlčania.
Alebo sa o tom hovorí, ale nie v médiách, ani v oficiálnych inštitúciách. Tam sa zaryto mlčí alebo bagatelizuje alebo zametie problém pod koberec.
Ide o absenciu duchom veľkej mládeže.
Kde vidieť po vstupe na akademickú pôdu či už na základnú, strednú alebo vysokú školu žiariace oči ušľachtilosti kde dôstojnosť a úcta sú prirodzenou vlastnosťou študentov?
Kde vidieť veľký charakter mládenca alebo slečny, chcenie naučiť sa niečo nové s radostnou nádejou, že raz budú smieť ľuďom pomáhať ?
Kde vidieť zasnenú tvár po ideáloch túžiacu?
Kde vidieť prirodzenú lásku k sebe navzájom, k prírode...lásku, ktorá hory prenáša?
Kde vidieť pôvab mladých žien, sviežu veselosť, dôstojné vystupovanie, čisté srdce a stud, pred ktorým sa musí každý muž skloniť?
Kde je tá veľkosť ducha, tá charizma osobnosti nebojácneho bojovníka za Pravdu a Svetlo, za ochranu slabších, žien a detí?   
Kde je česť človeka?
Kde je to Svetlo, ktoré ucítite pri vstupe na takúto pôdu, na ktorej študentský stav s vďačnosťou svoje vzdelanie, svoje vedenie, svoj cit buduje? To Svetlo, ktoré Vám nedovolí vstúpiť skôr kým sa nestriasete všetkých zbytočných myšlienok, aby ste boli hodný takej návštevy?    
Kde to všetko je?

Iste, nájdu sa aj naozajstné osobnosti ale koľko?
Úlohou školy je vychovať žiaka pre život. Aby sa vedel orientovať, začleniť sa, ako plnohodnotný článok komunity. Otázkou teda ostáva, prečo sa to školstvu nedarí. Prečo vyššie spomínané hodnoty chýbajú?
Charakter žiaka je, ako ateizmom neopodstatnená veličina, úplne zatlačený do úzadia a naopak rozumové informácie najrozličnejšieho druhu ako ,,alfa a omega“ vyzdvihované.
,,Po ovocí poznáte ich“. Ovocím školy je naša mládež.
,,Dobrý strom bude rodiť len dobré ovocie, zlý strom len zlé.“ Aké ovocie je naša mládež?
Poznáme vôbec filozofiu ateizmu? Čo je to vlastne ateizmus?  Čo vyučuje ateizmus?
Železnou a nosnou myšlienkou ateizmu sú tvrdenia:

·         Život vznikol náhodou z chaosu


·         Človek je teda náhodným produktom chaosu


·         Neexistuje spravodlivosť, lebo chaos a náhoda ju vylučujú


·         Keďže neexistuje duša, vedomie je len mozog, ktorý sa smrťou rozkladá

·         Preto neexistuje cieľ človeka, po smrti umrie a prestáva existovať

·         Existuje len hmota, nič nehmotného

·         Sex je len hmotné spojenie muža a ženy, líšiacich sa od seba len stavbou tela

Toto sa ale v školách na všetkých stupňoch oficiálne vyučuje. Aj keď možno niekedy zaobalené do ,,vedeckých“ fráz typu ,,Darwin objavil“.  Tieto ateistické lži neobstoja ani pred vedou samotnou a predsa sa vyučujú. Školstvo je de facto v ateistickom područí aj keď si to nechce priznať.
Čo je dôsledkom týchto oficiálne vyučovaných nezmyslov? Je to veľmi prosté. Pokiaľ neexistuje zmysel nášho života, keďže ten vznikol súhrou šťastných náhod, pokiaľ neexistuje duša (moje ja), ktorá by po smrti mohla ďalej existovať a teda ani konečná spravodlivosť, tak zákonite si idem užívať. Čo sa budem namáhať za pár korún, okradnem a mám, nech ten krátky život za niečo stojí, veď po smrti ma už nič nečaká. Takto sa uvažuje, po tom, ako dotyčný prijal do podvedomia ateizmus!!! Ale ani uvažovať nemusí, jemu to už v škole ako na tácke naservírujú:

·         ,,On je ale zlý, aspoň, že sa dobre učí“

·         ,,Môžeš si myslieť čo chceš, ale nahlas to nehovor“ Inak povedaná, pretvaruj sa.

·         ,,Učte sa, aby ste sa v živote mali dobre“  Vsugerovávanie nadradenosti vzdelania pred charakterom

Pri troške zamyslenia by nám malo byť ihneď jasné, že vyučovaná teória chaosu môže v duši dieťaťa len chaos plodiť. O čo sa toto dieťa má oprieť???!!! O chaos???!!! O bezcieľnosť???!!! O náhodu???!!!
Väčšina cítime, že tieto teórie sú nezmyslami. Ale nič preto nerobíme, aby sme napravili osnovy. Nič. Takže sme si niečo zasiali a teraz žneme mládež, ktorá nás hnevá.
Boh je Tvorcom vesmíru, nás samých. Svet sa Jeho Vôľou riadi a či už ju nazveme vesmírne zákony, prírodné zákony, kozmické zákony, to je jedno.  Oni pôsobia spravodlivo a dokonale, teda žiadna náhoda.
Opakom ateistických dogiem je teda:

·         Život vznikol z Božej Vôle ako prejav dokonalej lásky

·         Človek je teda chceným a zamýšľaným tvorom

·         Spravodlivosť existuje a je dokonalá (ale nie podľa ľudskej ľubovôli)

·         Človek je nehmotný ,,duch“ a telo je jeho nástroj k sebazdokonaleniu svojho ,,ja“

·         Existuje cieľ človeka, život má zmysel a po smrti (vedomie) nekončí

·         Hmota je len posledným stupňom, skutočný život je život duchovný, ktorý samozrejme existuje

·         Sex má byť len dávanie seba samého, pri ktorom dochádza k výmene duševných a duchovných síl, podmienkou sexu je láska a vnútorná čistota   

Skúste sa nad tým zamyslieť. Aká by bola mládež, ak by sa mohla o tieto body oprieť?
Tu už nie je chaos, náhoda, bezcieľnosť. Skúste Pravdu vycítiť.
Pri poznaní týchto zákonitostí ani len žuvačku neukradnem, keďže viem o absolútnej spravodlivosti.
Desatoro bude úplne prirodzené v mojom živote, lebo viem, že sa oplatí ho nasledovať. Len na svoju vlastnú škodu by som ho obchádzal.
Už viem, že existuje konečná spravodlivosť, už viem, že do posledného haliera sa človeku všetko vráti, už viem, že život má zmysel a keď ho nájdem budem skutočne šťastný. Už viem, že nie hmotné veci sú podstatné ale duchovné.
V prvom rade však učitelia musia tu byť vzormi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.