18. 9. 2011

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr

Martin Hruštínec

V tomto krátkom článku budeme vychádzať len a len z fyziky.
Logika fyziky nech je našou rečou.
Súčasný vedecký svet sa zhodol na existencii Veľkého Tresku ako počiatku vzniku vesmíru.
To znamená, že tu bol stav kedy náš vesmír neexistoval, až v jednej chvíli týmto Veľkým Treskom započal jeho vývoj.
Hlavnou axiÓmou fyziky je fakt, že kde je sila je aj zdroj sily!
Skúste sa nad tým zamyslieť, videli ste niekedy, aby nejaká sila alebo prejav sily vznikla sama od seba? Vždy pri konkrétnej  sile je identifikovateľný aj ZDROJ tejto konkrétnej sily. Je to proste fakt, sila, jej účinok, jej prejav, nevznikne z ničoho nič.
Preto tento FAKT je AXIÓMOU FYZIKY! A učí sa na všetkých stupňoch škôl.
Keďže vesmír mal svoj počiatok, to znamená, že pred týmto počiatkom žiadna hmota neexistovala je ÚPLNE LOGICKÉ A V SÚLADE S HLAVNOU AXIÓMOU FYZIKY, že táto obrovská sila VEĽKÉHO TRESKU musela mať svoj zdroj!
A je logické, že tento zdroj musel byť ne-hmotný. Nemohol byť hmotný, keďže hmota neexistovala.
ZDROJ Veľkého Tresku je teda NEHMOTNÝ!

Logika, logika a nič viac len logika.
Ak teda ateisti tvrdia, že nič nehmotné neexistuje, a že Veľký Tresk (ten im bol čert dlžen) nemá nehmotný zdroj, tak odporujú hlavnej axióme FYZIKY.  Týmto svojim postojom sa nechcene dostali do pozície akýchsi veriacich, ktorých tvrdenie a názor nemá oporu vo vede. Veria v nelogiku úplne odtrhnutú od fyziky.
Práve týmto ich názorom, že Veľký Tresk nemôže mať nehmotný zdroj sa vylúčili zo seriózneho vedeckého dialógu.
Zázrak je definovaný ako: vznik niečoho z NIČOHO. Túto definíciu som sa naposledy učil na hodine náboženstva na základnej škole. Tu je vidieť, že aj ateisti veria v zázrak, keďže negujú nehmotný zdroj Veľkého Tresku, ktorý podľa hlavnej axiómy fyziky musel byť. 
Keďže sa v tomto článku prísne držíme vedy, môžeme bezpečne povedať, že zdroj Veľkého Tresku bol nehmotný a je úplne jedno ako si ho jednotlivec nazve. Niekto ho menuje Boh, iný Prazdroj, Prasila, Svetlo, Všehomír atď.
Avšak rôzni uctievači materializmu prišli s rôznymi teóriami prečo ten Veľký Tresk, ako prvotný impulz vzniku vesmíru, má svoj počiatok v hmote. Tu treba hneď nazačiatku povedať, že vedecký svet nie je zjednotený pre žiadnu takúto ich teóriu.
Na znázornenie si predsa len ukážme aspoň jednu. Vyhŕkli na masy laikov s magnetickou singularitou. Ale kto vie čo to znamená? Preto prišli s cudzím slovom, aby to vyzeralo ako tak vedecky. Pri zrozumiteľnom vyjadrení by riskovali stratu dôvery.
Ateisti predpokladajú magnetickou singularitou začiatok Veľkého Tresku v malilinkom bode s NEKONEČNOU HUSTOTOU, s NEKONEČNÝM TLAKOM a TEPLOTOU. Týmto chceli posunúť ZDROJ sily Veľkého Tresku do hmotnej aj keď malilinkej častice.
Ďalšie teórie nadväzujúce na túto teóriu tvrdia, že tento proces singularity sa nekonečne cyklicky obnovuje (vznik vesmíru a zánik do malilinkej častice). Tu sa zas chceli, tým svojim nekonečným cyklom vzniku a zániku, vyhnúť úplnému počiatku vzniku hmoty.
A opäť nastáva rozpor s logikou a vedou samotnou. Ateisti pracujú s pojmom ,,nekonečný“. Lenže tento pojem vzťahujúci sa na hmotu nie je vedecký.
,,Nekonečnosť“ v hmote nie je možné odmerať, uchopiť, chytiť, pracovať s ňou. A už vôbec si ju predstaviť (nastáva kolaps logiky). V matematike pri niektorých operáciach je zakázané s ňou manipulovať.  
Na hmotný svet sa pojem ,,nekonečno“ nevzťahuje.
NEKONEČNOSŤ hmoty je vylúčená a odporuje hore spomínanej hlavnej axióme fyziky.
Ateisti tu použili termín z náboženstva, z iracionality, z duchovna a z ezoteriky.
Takto sa dostali do schizofrénneho stavu mysle, kedy pavedecké slovné experimenty (nekonečnosť hmoty) spájajú s vedou.

2 komentáre:

  1. Toto je klasicka ukazka argumentu z nevedomosti. Veda nevie co bolo pred velkym treskom.. nikto netvrdi ze hmota zrazu vznikla.

    Odpoved je ZATIAL NEVIEME .. a nie 'to boh'

    OdpovedaťOdstrániť
  2. To skúste povedať ateistom, ktorí "vedia", že za veľkým treskom určite nestálo niečo nehmotné.

    Na druhej strane uvážte, že tento článok celkom logicky dokazuje , že zdroj veľkého tresku musel byť nehmotný, keď hmota pred jeho vznikom neexistovala. Opakom hmoty je predsa NE-hmotnosť.

    OdpovedaťOdstrániť

Komentáre sú moderované.