23. 6. 2012

Kde sa berie istota v nevieru ,,neviditeľných“ vecí?

Je určitá skupina ľudí, ktorá odmieta existenciu prírodných bytostí (škriatkovia, víly, elfovia...), rôznych energií, duše, ducha, duchovného sveta atď.

Ak človek tvrdí, že nevie či dané ,,neviditeľné“ veci existujú, tak to je v poriadku lebo nevylučuje ani jednu ani druhú možnosť (existujú-neexistujú). Takýto prístup je nezaujatý a teda správny.

V tomto článku budeme hovoriť o fenoméne odmietania, ktorý nechce nič viac vidieť len tú svoju pravdu, že duchovné veci neexistujú. Tento postoj je nevecný a zaujatý, lebo daný človek už dopredu vie ako sa veci majú a akékoľvek dôkazy sú dopredu odsúdené na odmietnutie. Dokonca, ak by sa takémuto človeku zjavil anjel, tak by to poprel a nahováral by si, že išlo o halucináciu (zrejme z jedla, ktoré mu v reštaurácii naservírovali). Takýto človek si už nejakú výhovorku, vlastný ,,dôkaz“, nájde.

Takže rád by som sa týchto ľudí opýtal, ktorí s ,,istotou“ tvrdia, že škriatok, víla, duša, anjel neexistuje, odkiaľ berú tú svoju istotu?

V čom sa ukrýva?

Z fyziky vieme, že elektromagnetické žiarenie má určitú frekvenciu. VIDEL niekto z pozemšťanov takú rádiovú vlnu!? Alebo videl niekto z pozemšťanov mobilné vlny? Televízne vlny? Ja osobne keď sa pozriem na mobil vidím len mobil, žiadne mobilné vlny som ešte nikdy nevidel. Nikdy.

Ľudstvo dokázalo toto elektromagnetické žiarenie objaviť svojimi zostavenými prístrojmi a aj ich využiť vo svoj prospech (rádia, TV, mobily, satelity...).

Ale ešte v nedávnej minulosti ľudia ani nemali potuchy, že také niečo existuje. Pred érou elektriny, ak by ste povedali, že na neviditeľných  vlnách, žiareniach budú sa nosiť vaše slová a budete môcť komunikovať s človekom tisíce kilometrov od vás, tak neviem, neviem ako by ste dopadli. ,,Veď ako môže existovať niečo, čo nevidíme, čo súčasná veda nepotvrdila?“ – mnohí by povedali.

Predstava, že na nejakom neviditeľnom žiarení sa bude nosiť obraz z Ameriky do Európy a ľudia tak okamžite uvidia čo sa deje na opačnom konci zemegule, bola pre človiečika ešte nedávno v podstate dosť NEPREDSTAVITEĽNÁ a ak by sa aj odvážil niečo publikovať, šupli by jeho dielo do ríše fantázií, rozprávok a mysticizmu.

Technickým pokrokom sa zostavili prístroje, ktorými dokážeme generovať, analyzovať, merať, zachytávať a využívať vo svoj prospech dané žiarenia. Tie žiarenia, ktoré nám v nedávnej minulosti boli ešte neznáme!

Takže, stále ich nevidíme ale už sme o ich existencii presvedčení, lebo máme dôkazy, že keď zatelefonujem kamarátovi tak s ním komunikujem, že keď zapnem TV tak si pozriem priamy prenos nejakého futbalu atď. Samo od seba by to nešlo.

Avšak ľudstvo sa stále vyvíja. Kde teda berieme istotu, že ten dnešný pokrok je už na konci? Že sme všetko objavili?

Veď, čo sa týka žiarenia, objavili sme ho len do určitej frekvencie! Stále sa vyvíjajú dokonalejšie a dokonalejšie prístroje, ktoré sa snažia detekovať ešte jemnejšie žiarenia, ešte s väčšou a väčšou frekvenciou a menšou vlnovou dĺžkou.

To, že naše doterajšie prístroje pracujú so žiarením s frekvenciou ,,len“  do určitej veľkosti (parametra), predsa nemôže znamenať, že tu je koniec (strop) a toto je posledná vlna a už žiadna iná vlna neexistuje, lebo ten náš prístroj také niečo nie je schopný zachytiť!!!

Víly, škriatkovia, elfovia, duše zomrelých, anjely atď. to všetko sú veci – žiarenia o určitej frekvencii, ktoré naše oko nie je schopné zachytiť. Proste nemá na to vybavenie, podobne ako nevidí mobilné vlny (žiarenie).

Je teda nepochopiteľné, ak niekto radikálne povie, že také niečo neexistuje, lebo sa to nepotvrdilo prístrojmi.

Kto chce, môže si pozrieť najnovšie výskumy z Kapského Mesta, kde sa podarilo zostrojiť citlivé prístroje detekujúce ešte jemnejšie žiarenia (keďže vývoj ide stále dopredu)  a tak zachytiť energetické parazity (o určitej frekvencii) a odfotiť ich: http://www.agapebrno.cz/Clanky/Archiv/2012/Astralni-parazite/AURA--A--ASTRALNI--PARAZITI.aspx

Niekto by sa mohol opýtať, ako je to s ľuďmi, ktorí sú schopní zachytiť, vidieť prírodné bytosti, duše zomrelých, rôzne energie, atď, keď väčšina populácie také niečo nevidí? Ak niekto zachytí alebo uvidí horespomínané energie, tak určite nie so svojim telesným okom ale s okom jemnejším, ktoré je súčasťou jeho astrálnych alebo duševných obalov. Môžeme to nazvať aj jemnejších obalov (tiel), ktoré kmitajú o určitej frekvencii. Takže opäť platí, že takú vílu alebo škriatka môže vidieť len rovnorodým zrakom duševného obalu o tej istej frekvencii. Podobne ako rádio, ktorým chytíme určitú stanicu až vtedy, keď ho naladíme na rovnakú frekvenciu vlny na akej tá stanica je nesená.

Ak by sa niekto opýtal, prečo väčšina ľudí nevidí tieto jemnejšie žiarenia, keď schopnosť na to má vo svojich jemnejších duševných obaloch (duša), tak odpoveď je jednoduchá – ľuďom sa to nechce používať, lebo tomu buď neveria alebo sa nad tým ani nezamýšľali. Vieme, že čo sa nepoužíva to ochabne.

Tak sa aj takto okľukou oboznamujeme s týmito formami života pomocou novej techniky. V každom prípade som si istý, že tieto prístroje v blízkej dobe zmenia nazeranie na svet u mnohých a aj pod vplyvom týchto výskumov a poznatkov sa ľudia predsa len zamyslia a bude pribúdať schopností nášho spojenia sa s ,,neviditeľným“ svetom. Lenže potom pojem ,,neviditeľný svet“ zanikne, stanúc sa tak absolútnou súčasťou nášho života a našej komunikácie a spolupráce s týmto svetom. Deti neschopné tohto kontaktu budú s láskou odvádzané do špeciálnych (osobitných) základných škôl, kde sa kontaktu (pre nich zatiaľ neviditeľného sveta) budú pomaly, pracne učiť.
 
Na základe horeuvedéneho stojí už len otázka ,,odkiaľ teda berú mnohí tú istotu, že nič čo ich oči nevideli alebo prístroje nezachytili nemôže existovať?“ Ide o nelogické tvrdenie, keďže ako sme si povedali, nik nemôže s istotou tvrdiť, že vývoj našich prístrojov je u konca a to, čo v súčasnosti nimi zachycujeme je to posledné žiarenie.

Správnejší je skôr záver:  ,,neviem, nechám sa prekvapiť čo rozvoj techniky objaví“. Takýto človek si necháva voľné pole pre svoje hľadanie pravdy.

Preto ľudia – materialisti, idúc proti vedeckým zákonitostiam svoje radikálne tvrdenie berú len so svojej viery.

Snáď si ešte oslobodia myslenie a cítenie, ktoré je teraz predpojaté nesprávnym svetonázorom. Avšak, každý jednotlivec má svoju vlastnú slobodnú vôľu a akýkoľvek prejav viery, názoru treba rešpektovať. 

Martin Hruštínec

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.