6. 7. 2012

LETS (Local Exchange Trading System) - miestny systém výmenného obchodu.

Objavil som skvelú stránku poukazujúcu na výmenný systém LETS v Brne. Ide o nepeňažný systém výmenného obchodu nezávislého od súčasného peňažného systému. LETS vlastne tento systém dopĺňa. Podľa výsledkov, ktorý už LETS dosiahol, tak máme dočinenie s plne funkčným a reálnym systémom, samozrejme, keď sa dodržujú určité pravidlá. LETS je úžasný v tom, že nie je pre každého, špekulant nemá šancu, paraziti, úžerníci sú mimo ,,hry". 

Tento systém je nielen spravodlivý (alebo sa aspoň o to usiluje) čo do transakcií - zákon vyrovnania. Ale človek nadobudne určité výchovné impulzy, ktoré mu napomôžu lepšie chápať Boží Zákon vyrovnania, kedy len v dávaní sa môže brať a to len toľko, koľko človek dá.

Som si celkom istý, že ak by sa tento systém LETS zaviedol na školách (od cca 15 rokov vyššie) tak študenti nadobudnú určité zručnosti v spravodlivom obchodovaní, kedy človek môže vziať len toľko, koľko dá alebo dal. Priblížia sa spravodlivosti nielen v obchode ale i obecne. Čo bude skvelým štartom a devízou do budúcnosti študenta. 

ODKAZ:   http://www.rozletse.cz/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.