30. 7. 2012

Ľudstvo v očakávaní Posledného súdu


V súčasnosti čoraz častejšie počuť medzi ľuďmi reči o poslednom súde. Hovorí sa o tom tiež v kostoloch, v starých písmach, v rôznych časopisoch i v náboženstvách. Niektoré sekty oznamujú dokonca už skorý koniec sveta. A pretože "bez vánku sa ani lístok nepohne", ako hovorí porekadlo, pozrime sa bližšie, čo je na tom pravdy.

Pod slovom svet si niekto predstavuje našu zemeguľu, iní zasa hviezdnu sústavu. Z hľadiska posledného súdu ide o celé stvorenie, pozostávajúce zo siedmich galaxií, resp. svetových obcí, ako je to uvedené v Biblii (zjav. sv. Jána, kap. 1, verš 11). Podľa toho naša Zem patrí do galaxie Efezus.

Pojem posledný (svetový) súd, to nie je akýsi tribunál sudcov, akoby sa niektorí ľudia domnievali, ale skôr dianie, teda dej vyžarovania v zmysle Božích zákonov.

Sedem biblických obcí (svet) je usporiadaných do kruhu tak, že tvorí obrovský kolobeh. V ňom každá obec či galaxia vytvára jednak vlastný obeh, t. j. krúži po určených obežných dráhach a jednak je unášaná týmto kolobehom.

Stvorenie je dielom Stvoriteľa a ako také podlieha zmene. Prezrelé svetové telesá zanikajú a zmenou ich štruktúry vznikajú nové. To všetko trvá milióny, ba i miliardy rokov a samozrejme sa neodohráva naraz, ale postupne. Najsilnejší vplyv na takú zmenu má predovšetkým duchovné správanie sa ľudí na tej-ktorej planéte.

Ak chceme pochopiť, ako môže vplývať duchovné správanie sa ľudí na osud zemegule, treba si uvedomiť, že k nášmu hmotnému svetu patrí ešte aj omnoho väčší svet éterický, či jemnohmotný, ktorý je nášmu pozemskému zraku neviditeľný. Až z jeho najhrubšej zrazeniny vzniká potom svet hrubohmotný, počínajúc molekulami, elektrónmi, atď. Keďže človek má v sebe okrem iného aj tieto častice, je jasné, že vôľou svojho ducha môže ovplyvňovať, t. j. vyvolávať zmeny najmä vo svete jemno-hmotnom.

Na druhej strane vieme, že sú medzi nami ľudia, ktorí lipnú prevažne na hmote - či už na majetku, na peniazoch, a pod., ale tiež ľudia, ktorí chcú dobro a usilujú sa o duchovný vzostup. Konajú šľachetne voči svojím blížnym a udržujú si aj svoje myšlienky čisté.

Roztriedenie týchto dvoch skupín ľudí, podľa Biblie na kozlov a na ovce, je tiež jednou fázou posledného súdu. Ti prví, pripútaní iba na hmotu, budú spolu s ňou strhnutí do rozkladu, kdežto druhí budú vplyvom zvýšeného tlaku Božej sily povznesení ku Svetlu.

Podobné triedenie sa uskutočňuje aj u pozemsky zosnulých, ktorí v záhrobí, v rámci očisty tiež dospejú k bodu, v ktorom buď dozreli duchovne natoľko, že môžu byť vyzdvihnutí nahor, alebo z vlastného rozhodnutia svojím nízkym chovaním budú zvrhnutí do večného zatratenia. V tomto súde dostane sa každému človeku iba ovocie toho, čo sám chcel, t. j. čo si spôsobil svojím rozhodnutím.

Triedenie ľudí počas súdu však nebude prebiehať podľa ľudských predstáv. Bude to veľká očista, spojená so zúčtovaním za zverenú hrivnu, pri ktorej všetko zlé a nízke bude zvrhnuté do hlbín najnižšej úrovne, aby tam v hroznom utrpení dospelo snáď ešte k záchrane pred večným zatratením.

Ľudstvo túto planétu dostalo ako dar, hotovú, vybudovanú inými bytosťami, a ľudia ako koruna tvorstva, mali ju ešte duchovne zušľachtiť a oživiť.

Čo však s ňou ľudstvo urobilo? Zdevastovalo pôdu, otrávilo vody, lesy i vzduch; prederavilo ochranný obal okolo nej a postavilo mŕtvu techniku. Za všetko si ponesie primeranú odplatu. Boží hnev prepukne nad ňou v primeranej miere formou rozbúrených prírodných živlov. To všetko teraz človek musí zažiť (a čiastočne to už i teraz prežíva). Či nie sme svedkami toho, ako skoro denne vzrastajú rozpory, nenávisť, hlad, boje, choroby, nešťastie, prírodné katastrofy? To všetko sa ešte nikdy nekonalo v takej zhustenej forme. Sú to varovné signály, ktoré by mali človeka prebudiť, vyburcovať ho z duchovnej lenivosti, aby sa konečne dal na správnu cestu k Bohu! Ale on si miesto toho zakrýva oči a zapcháva uši a čítajúc o tom v novinách, nanajvýš je v duchu rád, že on je toho zatiaľ ušetrený! Dokedy však? Ukáže nám to možno najbližšia budúcnosť...

Eduard Hurta    (Bratislava)
Viac tu: http://www.svitanie.sk/news/ludstvo-v-ocakavani-posledneho-sudu/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.