7. 8. 2012

Rozprávka ako návod pre život

Martin HruštínecChcel by som vám dať do pozornosti jednu veľmi peknú ruskú kreslenú  rozprávku. To, že je bez prekladu  nie je podstatné, keďže vzhľadom k svojej prostote,  podstatu vyjadruje.

Ľudia v minulosti boli vnímavejší,  ľahšie pri svojej jednoduchosti vyciťovali jemné deje. Rozprávky slúžili ako obrazné vyjadrenie zákonitostí života. K poučeniu a ku výchove nielen dieťaťa, ale aj dospelého človeka.

Čo nám chce povedať táto rozprávka? Akú životnú múdrosť vo svojich symboloch nesie?

Mladé dievča má na starosti svojho malého bračeka, ktorého pri hre unesie kŕdeľ husí. Nešťastné dievča urobí jednu dôležitú vec. A tu vidieť hneď prvú inšpiráciu. Dlho nebedáka, neľutuje sa, ale okamžite začína konať. S odhodlaním, že nájde malého bračeka a privedie ho späť.  Koľko ľudí miesto toho, aby začali statočne konať, sa radšej utápajú v sebaľútosti?

Dievča sa ponáhľa. Cestou prichádza k veľkej peci, ktorá ju žiada o pomoc. Ťažko sa jej dýcha, potrebuje vytiahnuť upečené koláča. Dievča váha. Nechce sa zdržiavať, jej brat potrebuje pomoc. Ale napokon jej čisté srdce rozhodne pomôcť a vytiahne koláče z pece. Veľká pec sa jej za to poďakovala a ukazuje cestu.

Dievča beží ďalej, veľmi sa strachuje o brata, musí ho čo najskôr nájsť. Cestou narazí na jablonku. Tá ju prosí o zatrasenie, lebo už nevládze na svojich konároch niesť také množstvo jabĺk. Dievča aj keď nemá dostatok času, predsa len vo svojej prirodzenej dobrote zatrasie so stromom. Jablká popadajú k zemi a jablonke sa uľaví.

Na svojej ceste dievča stretne ešte bytosť rieky, ktorú brzdia vo voľnom toku tri ťažké kamene. Prosí dievča o pomoc, aby jej uvoľnila z cesty tieto balvany. Aj keď má dievča naponáhlo, predsa len pomôže, odtiahne kamene z toku a bytosti vody sa veľmi uľaví.

Dievča sa napokon dostane k domu starej, zlej ježibaby, ktorá skrze husi uniesla jej mladšieho bračeka. V čase, keď bola ježibaba zaneprázdnená, podarilo sa dievčaťu vyslobodiť chlapca z jej zajatia. Pri úteku, ježibaba zalarmovala svoje husi, ktoré ich začali prenasledovať.

Dievča poprosí bytosť rieky, ktorej prednedávnom pomohla s balvanmi o poskytnutie úkrytu. Vodný tok sa rozostúpil, dievča s chlapcom prešli k prírodnej stene vodopádu. Voda ich potom mohla ľahko skryť pred zrakmi prenasledovateľov.

Pri ďalšej ceste s husmi ,,za pätami“ dievča prosí jablonku, aby ju ukrylo v útrobách stromu. Jablonka otvorí ,,náruč“ svojich vetví a ukryje v nich dievčinu s chlapcom.

Situácia sa opakuje aj pri peci, ktorá navyše zlé husi celkom zneškodní. Dievča s malým bračekom sú voľní a v bezpečí môžu ísť domov.

O aký symbol ide v týchto dejoch?

Skúsime si to vysvetliť. Človek je vnorený, či chce alebo nechce, do Stvoriteľovho diela, v ktorom fungujú Jeho absolútne spravodlivé a dokonalé zákony alebo aj inak povedané zákonitosti. Tieto zákony Božie ako prejav Jeho Vôle pracujú bez akéhokoľvek ľudského pričinenia, na človeku úplne nezávisle. A to z lásky k človeku, lebo toto Božie dielo mu má pomôcť k dozrievaniu. Osud, nie je nič iné len napĺňanie Božieho zákona lásky k ľuďom. Náš osud nám pomáha stať sa zrelými. Aj tvrdými ranami. Ale tieto tvrdé rany si privodil človek sám. Jeden zo zákonov hovorí, že čo si človek zaseje, bude žať. Keď si teda človek svojimi skutkami zasial zlo, bude v budúcnosti na neho čakať zlo – jeho rozmnožené, ktoré on kedysi učinil. A v tom je tá láska a múdrosť Božia, lebo len takto môžeme pochopiť a stať sa zrelšími. Pochopiť vo vlastnom utrpení, aké utrpenie som zase ja kedysi činil blížnym. S predsavzatím, že už budem činiť len to dobré.   

Každým svojim chcením, myšlienkou, slovom i činom sa okamžite nadväzujú jemnohmotné vlákna vytvárajúc tak svoj budúci osud. Každé vlákno sa raz vráti či je dobré alebo zlé. Ako sa prejaví záleží na stave dotyčného v čase návratu. To znamená, že aj keď by sa malo vrátiť ešte mnoho zlých spätných vlákien z minulosti, ktoré dotyčný v nesprávnej viere vytvoril, tak svojou terajšou snahou o dobro môže symbolicky odčiniť minulú vinu nech je akákoľvek. Keď sa nesnaží vôbec, tak naplno.

V tejto rozprávke ide o poukaz na silu našej lásky a čistého srdca. Mladé dievča vo svojej vlastnej zúfalej situácii predsa len nemyslelo len na svoj bôľ, ale dokázalo pomôcť aj iným. Nesebecké jednanie aj v čase svojho utrpenia a svojich starostí.

V zákonoch Všemohúceho vždy dorazí spätný účinok nášho činu. A táto rozprávka na to  vo svojich symboloch poukazuje. V čase núdze prichádza pomoc. Dievča najprv pomohla bytosti vody, jablonky, peci, aj oni jej neskôr tiež pomohli. Čo si dievča svojou čistotou a láskou zasialo, teraz žalo.  

Rozprávka poukazuje, že práve čistota a láska človeka je tou hodnotou, ktorá nám zaručí správne rozhodnutia prežiarené Svetlom. A preto sa nám vždy podarí uniknúť aj so zdanlivo zúfalej situácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.