11. 9. 2012

Doktorka Rauni Kilde hovorí o tajnom pozadí sveta


Moja poznámka k videu:

Predkladám do pozornosti tento rozhovor kvôli informovanosti o tom, čo sa vlastne deje na tejto zemi. Dôležité je, aby človek svojim citom, intuíciou vyciťoval akúkoľvek informáciu a podroboval ju prísnemu skúmaniu.  

V žiadnom prípade nie je dôvod na strach. Práve naopak. Aj keď sa budú zdať niektoré informácie z tohto videa dosť strašné, v skutočnosti ide len o zákonitosti  podliehajúce prírodným zákonom. A aj to, že niekto určité zákonitosti zneužíva voči ľuďom je opäť len dôsledkom márnotratného snaženia väčšiny. Táto väčšina svojou duchovnou vlažnosťou (neostražitosť) podporuje procesy vlastnej manipulácie rozumovo najchytrejšími, najinteligentnejšími a nemorálnymi. Naschvál nepíšem ,,najnemorálnejšími“, lebo rovnako nemorálny môže byť aj akýkoľvek obyčajný človek len jeho rozumovo-prefíkané vlastnosti sú na úrovni tak maximálne okradnúť suseda,  vytunelovať nejaký podnik alebo proste osud to zariadil tak, že na vrchol svetovej pyramídy sa len v tomto živote nedostal. 

Tak ako bolo zvestované sa napĺňa a nezabráni tomu ani ten najprefíkanejší spolok bláznov, ktorý skôr pripomína boj mravca so slonom.  Vynikajúci dokument projektu Avalon ,, Anglo-saská misia a plán na tretiu svetovú vojnu“(na youtube už scenzurovaný) dáva za pravdu skutočnosti, že mocipánom (tí, ktorí teraz tlačia peniaze) proste nevychádzajú ich plány. Prečo? Lebo tlak Božieho Svetla, ktorý postupne narastá a narastá má za úlohu očistiť túto zem od temna. Všetko nízke a Svetlu odporujúce bude postupne odtrhnuté od zeme. Nejde teda o jednorazový ale o plynulý, postupný  proces. Hovoríme tomu transformácia. Viditeľným prejavom je pocit zrýchleného času. Áno, Svetlo zrýchľuje zákon akcie a reakcie. Čo zasadím svojím chcením, myslením, rečou alebo konaním sa mi omnoho rýchlejšie v spätných účinkoch vráti. Navyše zlo stráca dych a má čoraz menšie a menšie možnosti prejavu...už podľa plánov  temných elít sa tu mali diať nie pekné veci a oni sa nedejú. Radujme sa.

Je potrebné, aby sme zvýšili svoj duchovný potenciál. Jedinou cestou je láska k Bohu, od ktorej sa následne odvíja všetko pozitívne. Akýkoľvek hnev, zlosť nie len na suseda ale aj na tých mocipánov, o ktorých sa hovorí vo videu, je spolupodielaním sa na brzdení Svetla na Zemi. Pritom naša nefalšovaná láska aj k negatívnym ľuďom odzbrojuje takýto tip ľudí alebo oslobodzuje. Lebo aj on je len chybujúci, nedokonalý jedinec a prečo by sa nemohol obrátiť? Nehovoril nám náhodou Ježiš ,,milujte svojich nepriateľov“?  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.