13. 10. 2012

Je ľudstvo pripravené na perpetuum mobile?


Akou cestou by sa uberal život ak by ľudia dostali možnosť používať vo svojom dennodennom živote zariadenie generujúce energiu zadarmo alebo za veľmi nízku cenu? Poďme sa spoločne pozrieť na možný sled ďalšieho vývoja spoločnosti.

Čisto hypoteticky, ak by skryté sily v pozadí (dnes im hovoríme elita, ilumináti atď.) nedokázali ututlať nejakú technológiu, ktorá by značne uľahčila život ľuďom i prírode (čistá a lacná energia) a táto technológia by sa prevalila na verejnosť, že by nebolo možné ju už poprieť, a ak by nejaká firma začala s výrobou týchto zariadení vo veľkom, tak by sa zdalo, že ľudstvu svitá na lepšie časy. Predstavme si teda, že je možné zakúpiť či už pre byt, rodinný dom, bytovku, firmu, školu, nemocnicu...zariadenie produkujúce energiu zadarmo alebo za pár korún. Pekné. Potešia sa naše peňaženky i ochrancovia prírody.

Všetci dobre vieme, že nejde o malé výdavky, ktorými je v súčasnosti zaťažený občan. Priemerná spotreba elektrickej energie, ústredného kúrenia a plynu vyjde cca. 500 eur na osobu ročne [1]. Navyše ďalšie výdavky sa odrážajú aj v cene tovarov a služieb, za ktoré občan platí, lebo na ich výrobu je nutná energia. A tak platby za energie predstavujú  obrovskú položku v sume všetkých výdavkov.

Zdanlivo teda predaj zariadenia generujúceho elektrickú energiu zadarmo alebo za pár eur by mal u nás odštartovať sociálny zázrak smerom k lepšej budúcnosti.

Avšak kvalita života ľudskej populácie nie je závislá na technických vymoženostiach ale od duchovnej kvality jednotlivcov.  Ak je kolektívne vedomie chybné, tak aj chybným spôsobom bude zaobchádzať s akoukoľvek technológiou, ktorá sa jej dostane do rúk.  To je také jasné a zreteľné, že o tom nemôže byť pochýb, keďže to vidíme denne okolo seba a aj minulosť je dôkazom tohto tvrdenia.

Pred sto rokmi neexistovali autá. Celá ekonomika bola nastavená na úplne inom systéme technológií. Ak ste chceli pricestovať z jedného konca republiky do druhého trvalo to týždne ak tam nebola železnica. Dnes vám to ubehne za pár hodín. Dalo by sa teda povedať, že ak na scénu prišli prvé automobily, mali značne uľahčiť život. Do značnej miery samozrejme uľahčili ale šťastnejší nie sme a stále nestíhame. Po stránke ekonomickej stojíme pred zrútením a moderné technológie sme využívali aj na vraždenie. Čím sa ľudstvu dali silnejšie technológie tým viac mŕtvych vo vojnách. Taká je naša vizitka.

Ak kedysi neexistovali kopírky, tlačiarne, všetko sa muselo písať ručne alebo na písacom stroji. To si už ani nevieme predstaviť. Dnes za sekundu máte vytlačenú jednu stranu ale stále akosi nestíhame. Miesto toho chodíme z práce neraz zničení, uťahaní a nervózni a to používajúc technológie, ktoré nám mali skvalitniť a zjednodušiť prácu.  Aj tu je vidieť, že nevieme nastaviť systém tak, aby nám slúžil.

Príčina, prečo nevieme nastaviť systém s tými technológiami, ktoré máme tak, aby nám slúžil je v našich necnostiach. Ak je človek chamtivý, bude mať stroj, ktorý mu vyrobí 500 výrobkov za deň a zamestnancom dá také vysoké normy,  až z toho budú šalieť, aby tých 500 kusov proste vyrobili. O rok príde nový vynález, ktorý pri tej istej námahe vyrobí 1000 kusov výrobkov.  Takže teoreticky by  zamestnancom mohol znížiť normy a tým i tempo práce na polovicu, aby vyrobili tých 500 kusov. Ale nie!!! Chamtivý človek vidí už tých 1000 kusov a od zamestnancov bude požadovať rovnaký šialený výkon. Teraz si bude medliť ruky na 1000 kusov. Ak by prišiel ďalší nový stroj a vyrobil by za ten istý výkon už 10 000 kusov myslíte, že zamestnancom sa uľaví? Nie, stále budú drieť ako kone, lebo chamtivosť majiteľa firmy je duševnou chorobou, ktorá chce stále viac a viac.

A dnes celé ľudstvo je, žiaľ, duševne choré.

Takže. Príde na trh nový prístroj, ktorý bude generovať energiu zadarmo. Cena prístroja bude veľmi lacná. Dovolí si ju aj nižšia vrstva. Výrobca nie je zdierač, ide o férového človeka. Čo sa stane? Je viacero možností.

1.) Technológie sa zmocnia temné elity rôznymi právnymi a podlými kľučkami. Prístroj zrazu bude dostupný len bohatým a chudobnejší si ho môžu zadovážiť pôžičkou s patričným úrokmi. Následne prístroj skonštruujú tak, aby podliehal údržbe, ktorú budú za poplatky zabezpečovať ich ľudia.

2.) Vláda zdaní tieto prístroje.

3.) Či už by sa bod jedna alebo dva realizoval, pod vplyvom našej vlastnej chamtivosti by sme sa dostali do bodu, v ktorom sa momentálne nachádzame. Nemali by sme stále čas, platili dlhy, boli nervózni a svet by bol v rozklade.

4.) Prírodu by ľudia i naďalej drancovali. Rúbali lesy, ťažili nerastné suroviny, aj keď, možno ropa a plyn by už neboli zaujímavé, človek si už nájde niečo čo sa dá speňažiť.V súčasnosti zariadenia na systéme perpetuum mobile (už dávno vyrobené len nepoužívané) podľa môjho osobného názoru nevyriešia zásadné problémy v spoločnosti. Musím toto konštatovať, aj keď sám som priaznivcom týchto technológií.

Najmocnejšou silou v celom Stvorení je láska. V prvom rade by sme sa mali snažiť o lásku k Bohu. Od toho sa potom odvíjajú všetky cnosti a akákoľvek technológia v rukách takéhoto človeka bude slúžiť len ku blahu ľudí.

Spoločnosť, ktorá na prvé miesto postaví lásku k Stvoriteľovi je istý víťaz.

Platí to známe Ježišove: Hľadajte najprv  kráľovstvo nebeské, všetko ostatné vám bude pridané.

Zdroje:Autor článku: Martin Hruštínec