11. 10. 2012

PREČO STIAHLI „NEZÁVADNÚ“ OČKOVACIU LÁTKU?

 prečo štátny ústav na rozdiel od občanov údajne nič nezaznamenal? Slavo Horník píše

pondelok, 8. 10. 2012 bola náhle stiahnutá očkovacia detská vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašľu, hepatitíde B detskej obrne a ochoreniu, ktoré vyvoláva Haemophilus influenzae typ b. Táto vakcína bola označovaná ako „hexavakcína“.
Bratislava, 8.10.2012: „Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infanrix hexa, plv iul 10x0,5 ml, č. šarže A21CB191B. Dôvodom tohto rozhodnutia je mikrobiálna kontaminácia výrobného prostredia, ktorá bola zistená u výrobcu počas kvalitatívnej kontroly. Samotná vakcína mikrobiálne kontaminovaná nie je a nie je ovplyvnená ani jej bezpečnosť a účinnosť. Pacienti, ktorí boli touto vakcínou očkovaní, ohrození nie sú“, tvrdí ŠULK. Vedenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vzápätí tvrdí, že samotná vakcína je neškodná, a liek nemá priamy nedostatok. ŠULK opakovane tvrdí, že stiahnutá šarža lieku Infanrix Hexa je nezávadná. Množstvo ľudí, ktorí uvažujú, sa pýta, prečo teda stiahli túto očkovaciu vakcínu (v ČR dokonca dva dni predtým - v sobotu - cez víkend) a to 1. triedou urgentnosti, keď samotná vakcína vraj „spĺňala všetky požiadavky na kvalitu...“.

NIEKTO NÁS VODÍ ZA NOS
Farmaceutická páka so štátnym ústavom nás, zdá sa, že vodí za nos. Verejnosti sa hovorí o nejakej hmlistej mikrobiologickej kontaminácii v obale lieku, pričom vôbec nik nepovedal, o akú baktériu, či inú mikrobiologickú kontamináciu išlo. Rodičia sa na internetovej stránke „Sloboda v očkovaní“ pýtajú, „ako sa spätne zistilo, že bolo kontaminované výrobné prostredie baktériou pred 2 rokmi?“. Keďže, ako sme si už všimli, ŠULK neprezradil, o akú kontamináciu išlo, rodičia sa pýtajú: „Čo môžeme očakávať, príp. sledovať ak bolo dieťa očkované vakcínou tejto šarže, kontaminovanej touto baktériou?“. A zasa im nikto neodpovedá, len to ubezpečovanie, že „nikomu nič nehrozí“. Otázka „Na základe čoho je vyhlásená neškodnosť celej menovanej šarže, keďže väčšina vakcín už bola aplikovaná deťom, resp. koľko vakcín bolo otestovaných, aby sa (všetky) s určitosťou vyhlásili ako nekontaminované?“ ostáva takisto nezodpovedaná. Mohlo by sa zdať, že je všetko v najlepšom poriadku a štátny úradník dokonca chváli farmaceutickú firmu, čo vyrobila liek, že kontamináciu včas odhalila (?!), namiesto toho, aby vypočul otázku rodiča z hore uvedenej stránky, ktorý sa k veci pýta, „kde sa táto baktéria vzala v takom sterilnom prostredí?“
Je zaujímavé, že Státní ústav pro kontrolu léčiv v Prahe, ktorý podľa správy Slovenského štátneho ústavu pre kontrolu liečív v máji tohto roku skúmal liek spolu so svojim spomínaným slovenským náprotivkom, dospel k celkom inému výsledku, než aký zverejnil slovenský ústav ŠULK. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv uvádza vo svojom vyhlásení: „Léčivý přípravek se stahuje z dôvodu závady v jakosti: riziko potenciální mikrobiologické kontaminace.“ !!!
KOMPLIKÁCIE PO OČKOVANÍ, I SMRŤ
Z uvedených skutočností logicky vyplýva, že stiahnutú očkovaciu látku Infanrix Hexa mohli skúmať po tom, ako boli hlásené komplikácie po očkovaní. A tu sme možno pri koreni veci – prečo slovenský ústav zatajuje riziko nákazy u tejto vakcíny. Hlásenia o komplikáciách po očkovaní, zdá sa, že nie sú nijako zriedkavé. V článku Mariána Filla Teploty, kŕče a fľaky na pokožke po Infanrix Hexa + Prevenar (Sloboda v očkovaní, 16.8.2012).Malý syn Michaely z Bratislavy mal po očkovaní dnes už stiahnutou vakcínou nespavosť, horúčky a dlhotrvajúce kŕče, kŕčovité „mostíky“ a fľaky na koži. Destká lekárka matke dieťaťa tvrdila, že toto je celkom normálna reakcia na očkovaciu látku a že všetky očkované deti majú takéto stavy! Až ďalšia detská lekárka, lebo túto matka našťastie už nenavštevovala, sa zdesila a diagnostikovala, že syn po očkovaní prekonal reverzibilnú poruchu mozgu a že šlo o zlú a nežiadúcu reakciu. Po očkovaní hexavakcínou sa začali aj trampoty Mileny z Mariánskych Lázňov. Jej malá dcérka nakoniec umrela na zápal mozgových blán, avšak lekár nepripustil súvislosť s očkovaním (Smrť po očkovaní MMR, Marián Fillo, Slobodavočkovaní.sk, 25. 9. 2012).
Z mnohých prípadoch, z ktorých drvivá väčšina zostali utajené, keďže poniektorí lekári často komplikácie po očkovaní zľahčujú, ututlávajú a nechcú priznať, určite stojí za pozornosť prípad z januára tohto roku, o ktorom písal Ing. Marián Fillo (15.2.2012, Sloboda v očkovaní). Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix. V utorok, 3. 1. 2012, bol očkovaný Maroško, syn Katky z Hornej Oravy, dnes už stiahnutou vakcínou , ktorá podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv nie je nebezpečná – Infanrix Hexa a aj Synflorixom a Rotarixom (prvé dve boli povinné). O dva dni začal kašľať, dostal horúčku. Lekárka mu predpísala antibiotiká... a na tele sa mu začali tvoriť fialové škvrny. O chvíľu ich mal po celom tele. Umrel na tretí deň ráno, v piatok 6. 1. 2012. Diagnóza: akútna meningokokcémia (spôsobuje ju baktéria meningokok) a septický šok.
Podľa úradníka ŠULK-u v prípade komplikácií po stiahnutej očkovacej látke „neboli zistené príčinné súvislosti medzi udalosťou a podanou vakcínou“.
Možno by verejnosť aspoň mohla vedieť, koľko bolo hlásených komplikácií a akého druhu. Možno sme naivní, keď očakávame v tomto smere nejaké informácie.

Zdroj

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.