6. 2. 2013

Duchovné zákonitosti zdravia – cukrovka


Martin Hruštínec

Nové Hodiny Slovenov od spoločnosti Jaspis [1] prinášajú komplexné informácie o zákonitostiach zdravia z pohľadu síl, do ktorých sa nepretržite vnárame.

Človek sa počas dňa v menšom kruhu alebo počas roka vo väčšom dostáva do pôsobenia dvanástich žiarení zodiaku (kruhu). Pričom vplyv na jeho fyzické orgánySvjetovidov kruh, vplyv na jeho meriadianyPerúnov (emočný) kruh a vplyv na jeho čakrySvarogov (myšlienkový) kruh. Máme tu teda 12 zodiakálnych síl (farieb) v troch kruhoch. 

Tieto sily sprostredkovávajú priame sily bytostného, ktorí sú ako „poštári“ Všemohúceho. Každý bytostný prináša len jeden druh sily, ktorá je časťou Vôle Všemohúceho. Úlohou človeka je osvojiť si túto časť Vôle v konkrétnom čase a tak duchovne dozrievať. Pokiaľ človek nedbá na tieto pomoci, na tieto učebné látky, skôr alebo neskôr ochorie. Je to spôsobené tým, že náš organizmus je priamo spojený s týmito silami, a ak človek svojim nesprávnym konaním oslabí alebo zdeformuje ich tok, odzrkadlí sa to na čakrách, meridiánoch a fyzických orgánoch.

Cukrovka vzniká poruchou pankreasu, ktorý majú „na starosti“ Bytosti Svetla - Synič vládca znamenia Rak v Svjetovidovom kruhu (priamy vplyv na pankreas), Vojšeň vládca znamenia Zajac v Perúnovom kruhu (medovožltý meridián) a Koliedo vládca znamenia Rak v Svarogovom kruhu (medovožltá čakra). Treba si uvedomiť, že cez pôsobenie na  čakru nám žiarenie ovplyvňuje meridián a aj samotný orgán a cez pôsobenie na meridián, taktiež nám žiarenie ovplyvňuje prislúchajúci orgán ako i prislúchajúcu čakru. Je to navzájom prepojené.

V tomto prípade máme dočinenie s medovožltou silou, a vo všetkých troch rovinách je potrebné s ňou pracovať.

Synič, vládca znamenia Rak hovorí:  „Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“

Cukrovka vzniká, keď má človek pocit nedostatku lásky. Má pocit, že nie je milovaný, ľúbený, zväčša najbližšou rodinou – partnerom, deťmi alebo všeobecne ľuďmi, na ktorých mu záleží. Každý cukrovkár by si mohol vysledovať od koho očakáva lásku. 

Platí Boží Zákon, že ak človek dá, môže brať a aj mu bude dané. Naopak, ak človek chce prevažne brať, bude mu vzaté. To je zákonitosť, prirodzený dej. Boh do týchto vecí osobne nezasahuje. On vložil svoje Zákony do Stvorenia a tie sa napĺňajú. Podobne ako gravitácia funguje stále rovnako a človek ju môže využiť vo svoj prospech (podriadiť sa Vôli Všemohúceho) alebo si na nej ublížiť (nerešpektovať Vôlu Všemohúceho).

Ak teda človek chce len mať prejavy lásky od svojich blížnych alebo milovaných osôb, tak sám seba zneschopňuje preciťovať lásku, aj keby druhí mu jej dávali celými priehrštiami.

Cukrovkár vôbec nemusí byť zlý človek! Práveže sa snaží druhým pomáhať, robiť im len to najlepšie, obdarovávať ich, ale stále má pocit akéhosi nevďaku, nelásky tých druhých. Proste chce mať ich prejavy lásky. A to je to nesprávne! Lebo ak chce mať, bude mu vzaté.

Cukrovkár stojí v životnej skúške! Je skúšaný či sa zriekne sebeckej lásky, ktorá chce len mať a miesto nej vloží do svojho života lásku skutočnú, nezištnú, ktorá nemyslí na seba ale chce v prvom rade dávať. Lebo skutočná láska je len dávať a dávať len to, čo druhému prospieva k jeho duchovnému vývoju.

Ak človek chce dávať prejavy skutočnej lásky svojim blížnym alebo milovaným osobám, tak sám seba uschopňuje preciťovať obojstrannú lásku a žiaden pocit jej nedostatku nemá. Takýto človek cukrovku nedostane, lebo napĺňa to, čo hovorí Synič a tým si zabezpečuje primerané množstvo medovožltého vyžarovania pre svoj pankreas. 

V nejakej etape života môže nastať situácia, kedy človek naozaj nedostane lásku od toho, od ktorého ju očakáva. Tu je vidieť tiež skúšku, v ktorej človek môže stáť, keď sa dostane do situácie, kedy tí druhí môžu byť z nejakých príčin na neho chladní, ale on aj tak má prejaviť vôľu obdariť ich svojou láskou. Lebo láska nerobí obchody ani podmienky. Ak napríklad otec nedostáva lásku od svojho syna, tak otec je v skúške, či aj napriek tomu, že jeho syn sa k nemu začal správať chladne, dá synovi lásku. Ak otec obstojí v skúške, tak i napriek synovej ľahostajnosti, otec k nemu cíti lásku, nebude mať pocit jej nedostatku, nebude namrzený a cukrovku nedostane. To či človek dostane alebo nedostane cukrovku nezávisí od blížnych ale od človeka samotného. Otec si má uvedomiť, že je to spätný účinok toho, čo si on kedysi zasial. Aj on, keď bol mladý mohol sa začať správať k svojmu otcovi chladne. A teraz má možnosť to odčiniť tým, že nebude hromžiť na syna a prijme spätný účinok svojej vlastnej sejby a prežiari ho pravou láskou.

To, čo vidíme cukrovkárov v dennodennom živote, sú teda skúšky, či prejavia lásku k blížnym. Či už kvôli prekonaniu seba samého a zosilneniu, aby aj napriek tomu , že sa im dostávajú od iných prejavy lásky, sami sa namáhali dávať a opätovať lásku alebo kvôli tomu, že sa dostali do situácie, v ktorej od iných cítia chlad, lebo si túto situáciu v minulosti zasadili a teraz musia skutočnou láskou odčiniť. 

Symbolicky je to vidieť na pankrease, ktorý nevie vyrobiť inzulín, a tým telo človeka nedokáže zužitkovať (rozložiť) cukor. Cukrovkár nevie zužitkovať to sladké vo svojom živote, teda lásku. Lebo sám sa jej vzdal tým, že ju nechce sprostredkovávať druhým. 
  
V Perúnovom kole, ktoré vplýva na naše emócie a meridiány vládca znamenia Zajac Vojšeň hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“  

V rovine emócií cukrovkár musí ak sa chce vyliečiť, napĺňať to, čo hovorí vládca medovožltého znamenia Zajac Vojšeň. Už v emočnej rovine sa má snažiť žiť so svojimi blížnymi v láske. Ak bude napĺňať to, čo hovorí tento bytostný, tak cez medovožltý meridián bude ovplyvňovať priamo pankreas správnym spôsobom. Lenže práve tu je u cukrovkárov bežné obzeranie sa za minulosťou, v ktorej vidia dôvod svojej terajšej zatrpknutosti. Niekedy v minulosti nezvládli nejakú skúšku, v ktorej mali preukázať silu svojej lásky, ktorou by prekonali spätný účinok ich vlastných činov. Teda to nepríjemné, čo vtedy na nich doliehalo. Majú pocit, že vtedy v minulosti ich niekto nemiloval alebo nepreukazoval lásku. Musia pustiť minulosť za hlavu. Začať žiť teraz so svojimi blížnymi a láskou.

V Svarogovom kole, ktoré vplýva na naše myšlienky a čakry, bytostný znamenia Rak Koliedo hovorí: „Buďte poslami Svetla na zemi!“

Byť poslom Svetla nejakému človeku znamená chcieť mu pomôcť, sprostredkovať mu pomoci, ktoré potrebuje. Bez lásky to nejde. Toto sa má diať už v našich myšlienkach čo nadol ovplyvňuje medovožltý meridián a telesné orgány prislúchajúce k znameniu Rak, v našom prípade pankreas.  Je cukrovkár, ktorý sa trápi depresiami, že nie je milovaný poslom Svetla? Človek sa musí vzchopiť, zahodiť preč depresie a chmúrne myšlienky a zamerať sa na pomoc druhým, na lásku druhým a na Svetlo, ktoré sprostredkuje druhým!

Cukrovka priamo súvisí s medovožltým vyžarovaním, ktoré ovplyvňuje telesný orgán pankreas. To znamená, že cukrovkár má zdeformovaný tok tohto žiarenia a buď v organizme je málo medovožltej farby alebo príliš mnoho. Toto je teda spôsobené nesprávnym jednaním v živote, tak ako bolo vyššie napísané.

Každá farba zodiaku musí byť v organizme v rovnováhe s farbou ktorá stojí oproti. V tomto prípade oproti medovožltej farbe stojí farba modrá. Ak je v organizme málo medovožltej farby, tak modrej je neúmerne veľa a naopak ak je veľa medovožltej farby, tak zase modrej je málo. Nerovnováha vedie k telesným ochoreniam.

Pre úplnosť, ak si chce cukrovkár pomôcť, musí si okrem vyššie napísaných rád, osvojiť aj rady Bytostných prislúchajúcich ku modrému vyžarovaniu v zodiaku.

Konkrétne to je Studeč vládca znamenia Kozoroh v Svjetovidovom kruhu, Soivojj vládca znamenia Kohút v Perúnovom kruhu (modrý meridián) a Indro vládca znamenia Kozoroh v Svarogovom kruhu (modrá čakra).

Čo má teda cukrovkár ešte robiť? To, čo hovoria bytostní modrého vyžarovania.

Studeč, vládca znamenia Kozoroh hovorí: „Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“
Človek si musí uvedomiť, že skutočná láska v sebe obsahuje čistotu, ktorá sa môže druhým javiť až prísna. Ak máte napríklad dobrého priateľa, fajčiara v nemocnici a idete ho navštíviť, donesiete mu kilo jabĺk alebo balíček cigariet? Zmäkčilá, nezrelá láska bude voliť tie cigarety, lebo kamarát bude potešený. Ale skutočná, čistá láska mu donesie tie jablká, lebo sa nedíva na to, čo sa druhému páči, ale na to, čo druhému prospieva! Veď cigaretami ho zabíjam, to je láska? Láska chce druhému len to najlepšie, a preto je aj prísna (lebo druhému sa to nemusí páčiť), a tá prísnosť je tá čistota. Tomuto sa musia cukrovkári naučiť. Pravej čistej láske, ktorá nie je sladkasto zmäkčilá, ale pozor, tá prísnosť sa nesmie zvrhnúť na tupú samoúčelnú tvrdosť.
V rovine emócií vládca znamenia Kohút v Perúnovom kruhu Soivojj hovorí: „Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!“
Deň sviatočný nemusí byť ten deň, ktorý si ustanoví napríklad cirkev. Lebo čo s ľuďmi, ktorí pracujú v nedeľu? Človek si môže sám určiť deň, v ktorom bude svätiť – približovať sa k Bohu. Každý večer pred spaním si môže určiť chvíľku pre tento dej. Tu ide o to, aby si človek zrekapituloval predchádzajúce obdobie, či už 7 dní dozadu alebo celý deň dozadu. Lebo úlohou človeka je duchovne rásť k Svetlu a tieto rekapitulácie sú nevyhnutné. To, čo sa mi podarilo, to na sebe pochválim a dám si predsavzatie v tom pokračovať aj v budúcnosti. Naopak, to čo sa mi nepodarilo v predchádzajúcom období (napríklad bol som neláskavý), dám si hlboké predsavzatie to napraviť a nekonať už tak. Netreba plakať kvôli vlastným chybám. Nik nie je dokonalý a vyvíjame sa. Dôležité je poučiť sa z nich a ďalej sa snažiť konať tak ako je Bohu milé.
V rovine vlastných myšlienok (tá najjemnejšia rovina) vládca znamenia Kozoroh v Svarogovom kruhu Indro hovorí: „Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!“
Už v myšlienkach má cukrovkár prichádzať k človeku s ľudským teplom. Nie s chladom v duši. Už pri prvom kontakte si má strážiť to hrejivé teplo, aby zalialo blížneho. A nie len jeho,  ale celé Stvorenie, všade kde sa človek nachádza má prežarovať svoje okolie vlastným teplom.
Rešpektovaním tejto časti Vôle Všemohúceho, ktorú nám predkladajú vyššie spomínaní bytostní medovožltéhomodrého vyžarovania, si človek zabezpečí rovnováhu týchto farieb v organizme, neskalenosť ich žiarenia, čo má dobrý vplyv na pankreas, medovožltý a modrý meridián a čakry.
O ďalších duchovných zákonitostiach nemocí si povieme nabudúce. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.