14. 3. 2013

Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945

Martin Hruštínec

A.   Často počuť z úst niektorých, že Jozef Tiso bol fašistickým slovenským prezidentom.  Alebo inak povedané, že bol fašistom. Uvažujme.

  • Tiso udelil vyše 9000 výnimiek židom, ktorí mali byť deportovaní. Tiso si túto možnosť udeľovať výnimky musel vynútiť, keďže židovská otázka nebola v jeho kompetencii (bola v réžii Tuku). A teraz zásadná otázka. Prečo by fašista udeľoval výnimky židom? Veď ako fašista by sa musel tomu tešiť – tým odchodom nenávidených židov.
Jozef Tiso
  • Tiso chcel niekoľkokrát abdikovať na svoju funkciu prezidenta kvôli znechuteniu z celkovej situácie. Napokon ho židia prosili, aby ostal. Prečo by fašista chcel odísť z postu prezidenta? A prečo by sa fašista nechal prehovárať židmi, aby ostal vo funkcii? No nie je to na hlavu postavené? A prečo by mal byť fašista znechutený z celkovej situácie, v ktorej mohol lusknutím prsta odstrániť všetkých židov?
  • Prečo údajný fašista Tiso nebol na zozname vojnových zločincov? Ako je vôbec možné, že prezident republiky, ak bol taký fašista za akého ho teraz niektorí označujú, na tých zoznamoch chýbal? Alebo si budeme myslieť, že ten zoznam robili nejakí nesvojprávni diletanti, ktorí žrebovali z klobúka? Alebo, že prezident republiky bol len taká bezvýznamná osôbka, ktorá nie je podstatná?
Tieto tri body (a je ich aj viac) jasne dokazujú, že Jozef Tiso nebol za žiadnych okolností fašistom.

Lebo fašista sa inak správa a to je nepopierateľné. Pri podstivom preštudovaní tohto obdobia by sme zistili, že aj ako prezident nemal všemožné kompetencie (veď sme mali svoje ministerstvá s ich právomocami) a že Tuka a spol. ťahali štát k zlu a Tiso bol tomu brzdou – ťahal štát k Svetlu. Pozrite si výpoveď priameho svedka [1].

B.   Ďalší argument niektorých jedincov proti Tisovi je ten, že Slovenský štát vznikol prispením Hitlera, že vznikol jeho vôľou, že Slovenský štát je Hitlerov produkt, že ide o Hitlerov fašistický slovenský štát. Alebo, že nebyť Hitlera, tak by ani náš štát nevznikol. Ďalším proti Tisovým a proti slovenským argumentom je ten, že Tiso si mohol vybrať medzi väčším alebo menším zlom, pričom slovenský parlament (nie Tiso) si vybral to menšie zlo (inak by Slovensko bolo pod vládou fašistického Maďarska). Ale niektorí rojkovia odtrhnutí od zdravého uvažovania by zrejme chceli to údajné väčšie zlo, aby sme my ostali čistí, bez našich deportácií židov. Židov by samozrejme deportovali tak či tak Maďari - aj tie výnimky, ale hlavná vec, že my by sme ostali čistí. Farizejstvo pod rúškou akejsi ,,humanity“!

  • Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT by vznikol tak či tak aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. Za žiadnych okolností nešlo o voľbu väčšieho alebo menšieho zla ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


C.   Ďalším protislovenským argumentom často býva, že náš štát bol fašistický.

  • Je pravdou, že fašistické činy z tých najvyšších politických kruhov tu boli realizované. Že určité skupiny v štáte presadzovali riešenie židovskej otázky a tieto veci sú bez akýchkoľvek diskusií zločinom! Je však aj pravdou, že Tiso a spol. tieto tlaky blokoval. Takže naša vláda mala dva prúdy. Dalo by sa teda povedať, že jej prejavy boli schyzofrénne. Tuka ťahal štát k zlu, Tiso k dobru. Na to, aby sa Slovenský štát mohol nazvať fašistickým by sa však musela vláda – jeho politická moc i väčšina národa prihlásiť k tejto ideológii, čo v prípade nášho štátu neexistovalo. Naša politická moc bola rozpoltená (jedny Svetlo, druhí temno) a ľud obecne bol s takouto ideológiou nerovnorodý. Veľké množstvo ľudí s nasadením vlastného života ukrývalo židov vo svojich domoch. Náš štát sa preto nemôže označiť ako fašistický.


Ako označíme dnešnú Slovenskú republiku, ktorá vznikla 1.1.1993? Od jej vzniku sa systematicky pracovalo na rozkrádaní majetku štátu! V roku 1999 sa demokraticky teda nami volená politická moc rozhodla kolaborovať s NATO a USA a povolila prelety ich lietadiel nad našim územím (Grécko ako člen NATO to nedovolilo ani Rakúsko a iné štáty), ktoré bombardovali Juhosláviu (ešte k tomu bez mandátu OSN). V roku 2003 opäť naša politická moc podporila útok USA a jeho spojencov na Irak. A v roku 2010 naši predstavitelia opäť podporili bombardovanie a zmenu režimu tentoraz v Líbyi.

Všetky tieto agresívne ataky sú obyčajným zverstvom svetových vodcov a musia byť súdnym človekom odsúdeniahodné. Žiaľ, Slovenská republika tieto zverstvá podporila.

Nehovoriac ešte o tom, že Slovenská republika podporuje svojimi zákonmi mnoho zvráteností, akými sú úroky, ktorými hŕstka bohatých neslovenských pijavíc ožobračuje pospolití ľud. Naproti tomu Slovenský štát 1939-1945 mal bezúročnú politiku a razil si vlastné peniaze. 

Alebo potraty, ktoré majú na svedomí tisícky zavraždených ľudí.

Alebo zdravotníctvo, ktoré sa stalo biznisom a doslova slúži svetovým farmaceutickým koncernom.

Alebo spravodajstvo – americká propaganda, ktorá prefíkaným spôsobom vymýva mozgy národu.

Alebo rôzne občianské združenia, nadácie financované záujmovými finančnými skupinami, ktoré ako trójske kone fungujú v našej republike pre cudzie záujmy.

Atď.

Ako naše deti o 30, 50, 100 rokov budú hodnotiť našu Republiku, ktorá vznikla 1.1.1993? Ako fašistickú? Ako na republiku majúcu krv na rukách? Budú zrejme živo debatovať. Páčilo by sa vám, ak by uvažovali o tom , či bolo vôbec dobré , že sme vznikli ako samostatná republika?

Ja im však odkazujem, že vznik našej samostatnosti bol úplne prirodzeným, dobrým a  Bohom chceným dejom a musíme si tento dej, našu republiku vážiť a ctiť, ale naše chyby ostro odsúdiť (nielen tie hore napísané). Taktiež  samozrejme, si musíme uvedomiť, že ako nazvať tento štát, keď sa spolupodieľala na tých zverstvách? Opäť platí, že sa na to musíme dívať ako na celok, lebo do vrchných mocenských kruhov sa poväčšine žiaľ dostanú len kreatúry s vidinou osobného prospechu. Väčšina ľudí s týmito vecami nesúhlasila. Preto ju nemožno nazvať fašistickú alebo agresívnou. To nie. Dnešnú republiku by bolo možné nazvať kapitalistickou, keďže drvivá väčšina ľudí a aj politická moc sa zaoberá len naháňaním za peniazmi. A aj duchovne lenivou, lebo žiaľ, väčšina populácie a ani politická moc nemá záujem o duchovné prebudenie.

Ja osobne som teda na Slovenskú republiku hrdý, chápem jej vznik ako prirodzený a ako dar od Boha. Avšak idealizovať si ho nie je možné.

Tak to je aj so Slovenským štátom 1939-1945.

V tomto štáte aspoň Tiso sa snažil o nejaké politické zákroky blokujúce Tukov a nemecký vplyv. V súčasnej republike v politických kruhoch, žiaľ, nikoho takého nevidieť! Nikoho silného, ktorý by chcel zmierniť to smerovanie do bahna a špiny. Tým samozrejme neglorifikujem Tisu ako ideálneho. Napríklad kresťanský katolicizmus, ktorý presadzoval, mne osobne nie je pochuti. Ale on, ako katolík to aspoň myslel úprimne. Kdežto tie dnešné akože kresťanské strany sú len bandou farizejov, ktorí si s pojmom ,,kresťanský“ vydláždili cestu k politickej moci. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.