13. 9. 2013

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu veľa požehnaných rozhodnutí v ďalšom pôsobení.

Slovenský národ, prajem Ti a pomáham Ti, aby si si osvojil Slovo Božie – Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý sme sa učili vo fyzike a ktorý pôsobí samozrejme aj v spoločenskom živote. Aby si sa naučil v Božom zákone Akcie a reakcie správne smerovať "spoločenský vektor síl akcie v dávaní", aby v reakciách Ti mohlo byť dané!

Slovenky a Sloveni, volám k vám, ktorí dôverujete Božím zákonom, ale aj k vám, ktorí dôverujete Fyzikálnym zákonom, uskutočnime „Nový spoločenský vektor síl akcie v dávaní" a vyvoláme tým reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bude dané! Podobne, ako to v minulosti urobil jeden americký prezident: "...nepýtaj sa, čo Amerika urobí pre teba, pýtaj sa čo ty chceš urobiť pre Ameriku, čo pre ňu spravíš, čo jej dáš..."

Pán Dzurinda v minulosti sľúbil dvojnásobné platy, väčšina ľudí chcela mať dvakrát viac "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok reálne dvojnásobné platby! 
Pán Fico v minulosti sľúbil brať bohatým, väčšina ľudí chcela brať – "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté (Slovo bohatý má široký pojem – určitým spôsobom je bohatý aj ten človek, ktorý má garsónku, jesť a piť, on je bohatý oproti iným vo svete, ktorí hladujú!). Výsledok: ľuďom bolo zobraté i keď najmä cez ministerstvá patriace HZDS a SNS, ale zobraté veľa – čo museli a musia splácať.

Pán Fico v posledných voľbách sľúbil ľuďom istoty! Aj keď to mohol myslieť úprimne a výrazne sa mohol chcieť zmeniť v smerovaní, "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvoláva reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti je braná istota strechy nad hlavou, ako to dopredu symbolicky v deň volieb naznačila zhorená strecha hradu Krásna Hôrka!

Slovenky a Sloveni, je najvyšší čas na Zmenu! Pýtajte sa, čo môžete urobiť pre Slovensko a robte to v chcení, myslení, reči i v konaní! Vaše srdcia vám pomôžu precítiť, či smerujete k dávaniu, alebo k braniu! Uskutočnime svojou slobodnou vôľou, pomocou Božieho zákona, Novú spoločnosť! To všetko za použitia Zákona Akcie a reakcie v živote, či ho nazveme fyzikálnym zákonom, ľudovou múdrosťou (ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva), prírodným zákonom, vesmírnym zákonom alebo Božím zákonom (Čo zaseješ, to zožneš!), tento Zákon pôsobí vždy!

Slovenský národ, sám si musíš zvoliť správne smerovanie! Ak chceš byť užitočný, ak chceš vykonať niečo veľké pre iné národy, buď im príkladom v používaní Božieho Slova – v používaní Božieho zákona a staneš sa opäť Národom Slovenov – Národom žijúcim podľa Slova Všemohúceho!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.