16. 11. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Škorpión, Býk a Býk


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.


Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.


Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.


Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh


Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Škorpión v Svjetovidovom kruhu

Býk v Perúnovom kruhu  

Býk v Svarogovom kruhu

vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Škorpión v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ovsynič, ktorý človeku hovorí: „Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi! Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné! Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť!“
Ovsynič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Biesidič, Goryč, Snezič a Stradič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú jeho pôsobenie. Pričom v prvej polovici znamenia Škorpión pôsobia Biesidič, Goryč  a v druhej polovici Snezič, Stradič.
Biesidič človeku hovorí: „Človeče, zahĺb sa na okamih nad svojimi skutkami! Do hĺbky precíť, čo si urobil dobre, a čo si mohol lepšie spraviť! Pozor však, aby si nezotrvával dlho v zahlbovaní! Vcíť sa, zvažuj a presne si pomenuj, čo môžeš vo svojom chcení, myslení, reči a konaní ešte vylepšiť! Chvíľkovo sa zahĺb, len na prítomný okamih, potom upusti od hĺbania a čiň! Beseduj s blížnymi o svojich prežitiach, aby ste sa vzájomne obohacovali!“
Goryč hovorí: „Človeče, tvoja viera nech je pevná ako skala, aby sa ti mohla stať presvedčením! Staň sa pevnou horou prežití, ktorá je blahodárnou inšpiráciou pre iných ľudí! V pokore zastaň pred horou prežití iných ľudských duchov, ľudí z iných kultúr i z ľudí z iných svetov, potom v duchu vystúp na ich horu prežití, aby si z nej mohol čerpať rady i poučenie do svojho života!“

Snezič človeku hovorí:  „Človeče, nastáva obdobie pokoja a pokory! Vnútorne sa očisti, buď  ako biely sneh! Nech tvoja dlaň rozsieva vločky čistých a krásnych prežití, jedinečných ako sú vločky snehu! Nech tvoje prežitia a skúsenosti naplnené čistotou sa sypú na ľudských duchov vo Stvorení, ako sa sype sneh z oblohy! Rozsievaj čistotu, naplň ňou celý svoj život! Žena, v tomto dianí buď mužom príkladom ako Strážkyňa čistej túžby ku Svetlu! “
Stradič hovorí: „Človeče, keď máš plný pohár, musíš ho vyliať, aby si si mohol znovu nabrať! Nebuď na nič pozemsky viazaný! Musíš vedieť niečo stratiť bez toho, aby si sa nahor díval s výčitkou! Ži v rovnováhe citu a rozumu a neviaž sa na nič, čo máš, neviaž sa na minulosť, ani na budúcnosť, ale ži v prítomnosti! Buď voľný, ako orol žijúci v Zákonoch! Urob si miesto pre nové veci, oprosti sa od starých, aby si mohol prijať nové! Abrahám bol pripravený stratiť i svojho syna... Nauč sa strádať! Ak si myslíš, že si stratil, určite niečo získaš! Ak strádaš, je určite dôvod, prečo strádaš! V tvojom živote je ti často brané, lebo niečo iné je dôležité a potrebné, aby si získal k vývoju svojho ducha!“

Vládcom znamenia Býk v Perúnovom kruhu je bytostný Veľs, ktorý človeku hovorí: „Uctievaj Najvyššieho svojim žitím!“

Vládcom znamenia Býk v Svarogovom kruhu je bytostný Lada, ktorý človeku hovorí: „Nenechávajte chladnými svoje duše!“


Bytostný Ovsyničštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Veľs pôsobí na naše slová a emócie zo strednej hrubohmotnosti. Bytostný Lada pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky z jemnej hrubohmotnosti.


Toto obdobie pomáha rozvíjať u žien ženské a u mužov mužské cnosti. Žena vo svojej jemnejšej podstate je uschopnená vyciťovať z vyšších sfér inšpirácie, ktoré majú pomôcť riešiť rôzne problémy na Zemi. Muž  je hrubšej podstaty, čo mu zas umožňuje vo všeobecnosti lepšie pracovať s hmotou. Oba princípy – mužský i ženský majú spolupracovať. To znamená, že pri riešení problému žena má hľadať inšpiráciu – citom vyciťovať nejaký smer. A muž má hľadať spôsob ako tento smer zrealizovať!

Napríklad žena cíti, že treba postaviť prístavbu domu, nejakú ďalšiu izbu. Muž má hľadať spôsob ako to zrealizovať, či už to postaví sám alebo si najme firmu, to je už mužská, hutnejšia záležitosť. Nemal by frflať, že načo stavať ďalšiu izbu. On tým, že je hutnejší dokáže lepšie v tom mozgu argumentovať ako žena a v tomto prípade sú naozaj tie argumenty akoby logické v prospech muža (logické samozrejme, len keď sa na to muž díva povrchne), lebo žena to „len“ cíti. Ona to nevie zargumentovať, že prečo postaviť ďalšiu izbu. O dva roky sa žena dostane do požehnaného stavu a narodia sa im trojičky. Jej duchovné vedenie ju upozorňovalo, že treba tú izbu pristaviť, lebo ich čaká milé prekvapenie v podobe väčšieho prírastku do rodiny.

Tu si treba uvedomiť, že toto sa máme naučiť – ženy viac vyciťovať (pasívny princíp) čo treba urobiť a muži viac sa snažiť o realizáciu týchto inšpirácii (aktívny princíp), hľadať riešenia ako  urobiť to čo žena cíti. Samozrejme aj muž vie vyciťovať čo treba robiť a aj žena vie ako to urobiť, len je to v menšej miere.

Preto feministické snahy, ktoré chcú ženu zrovnoprávniť v činnostiach s mužmi sú škodlivé.

Ak je vyššie v texte napísané, že žena má schopnosti určiť svojim vyciťovaním smer, to neznamená, že to čo povie musí byť automaticky správne, lebo ak sa dnes pozrieme na ženy, tak uvidíme u veľkého počtu pokrivenie svojho princípu. Tak isto aj u mužov. Preto predpokladom napĺňania ženského princípu u žien a mužského princípu u mužov je vedomé chcenie byť ušľachtilý, dobrý človek. Aké jednoduché. Lenže chcieť znamená aj činiť podľa toho kedy automaticky sa tieto prirodzené vlohy prebudia!

Avšak ľudia nechcú byť vedome ušľachtilí, dobrí (teda prebudení, živí) a tak sa prirodzene tieto vlohy zasypávajú. Niekto ich má viac zasypané a niekto menej. Ľudia sú rôzni.

Najčítanejší denník na Slovensku je bulvár. To je taký dôkaz, viac už netreba. Veď je úplne prirodzené, že ak človek túži po ideáloch, tak taký duchovný mor, ako tieto média nazval Emil Páleš, ani len nechytí do ruky!

Tak ako môžeme chcieť, aby žena vycítila niečo čisté a ušľachtilé, aby priniesla nejaký krásny, múdry smer, keď sama je „zablatená“ špinou? Boží Zákon rovnorodosti také niečo nepripustí.

Len čistá žena môže prijať z hora čisté – teda krásne, múdre, ideálne. A o toto sa, ženy, usilujte – o čistotu v chcení, myslení, reči a konaní. Každá viete, čo je a čo nie je dobré.

Praví muži však túto čistotu, jemnosť musia ochraňovať. Musia sa stať bohatiermi, bojovníkmi Svetla ak sa chcú nazývať mužmi!

Teda aj muž sa musí snažiť o vlastnú čistotu, aby bol schopný chrániť to jemné u žien. A aby bol schopný jej inšpirácie pretaviť do hmoty, čo v mnohých prípadoch vyžaduje veľa síl. Platí, že čím ušľachtilejší človek, tým viac duchovných tvorivých síl môže získať. Všimnite si s akou nechuťou ľudia pracujú. Netreba sa im diviť, keď sú zavalení rôznymi haraburdami vo svojom mozgu a duši.

V tomto období je teda na nás vyvíjaný tlak vradiť sa do svojho princípu. Preto zvlášť ženy tým, že sú citlivejšie, intenzívnejšie prežívajú toto obdobie. Ťažšie na nich dolieha, ak nepoužívajú správne svoj princíp, ale aj keď ich partner neprejavuje pravé mužské cnosti. Lebo práve on by jej mal byť silnou oporou.

Ak má teda rodina, spoločnosť, štát správne fungovať, musia sa oba princípy dostať do rovnováhy, úcty a správneho pôsobenia.

Bytostný Biesidič nás nabáda okrem iného na spoločné besiedky, kde si ľudia vzájomne vymieňajú skúsenosti.

V období, v ktorom pôsobí bytostný Goryč sú veľmi dobré podmienky na prijatie inšpirácie pri riešení svojich problémov. Naša Zem je v určitom postavení, čo umožňuje ľuďom sa lepšie napojiť na prežitia a skúsenosti ľudí z iných planét a svetov. Je to dôležité hlavne pri takých problémoch, ktoré sa ešte u nás nevyskytli, resp. na ktoré sme ešte nenašli riešenie.

Preto v tomto období uctievame predkov. Máme najlepšie podmienky na kontakt s nimi. Do dnes sa zachoval sviatok pamiatky zosnulých. Sviatok všetkých svätých je už len pokusom cirkví prekryť náš pôvodný sviatok ich vymysleným. Veď svätý je len jeden Duch – Duch Svätý, časť Všemohúceho.

Keď nastúpi bytostný Snezič, väčšinou môžeme očakávať prvý sneh. Jeho krásna biela farba má nám pripomínať našu snahu o vlastnú čistotu, bielenie rúcha od nečistôt.

Bytostný Stradič nás učí k strádaniu, ktoré je potrebné pre rast nášho ducha. Ak má človek plný pohár, musí sa naučiť ho vyliať, aby si mohol znovu naliať. Čo to znamená? Život je pohyb a vývoj. Ak má napríklad hudobník desať koncertov za rok a nejakých pár stoviek poslucháčov prirodzene sa vyvíja a zdokonaľuje. Život chce, aby hudobník rástol a on zrazu cíti, že ho to vo vnútri ženie ešte niekam vyššie. A tak vyleje svoj pohár – tých desať koncertov ročne s nejakými stovkami poslucháčov. Napríklad odíde do iného mesta, vymení divadlo a za rok bude mať už tridsať koncertov s tisíckami poslucháčov. Zo začiatku sa mu zdalo, že stráda, lebo má menej času, je viac zamestnaný, je slávnejší a preto aj súkromie je obmedzenejšie. Ale Svetlo predkladá pred človeka len to, čo dokáže zvládnuť, čo mu prináleží. Preto hudobník touto zmenou len získa.  
  
Alebo nejaký podnikateľ vyrába desať druhov výrobkov. Cíti, že má napredovať a začne vyrábať dvadsať druhov výrobkov. Zo začiatku sa mu tiež zdalo, že stráda, lebo sa musel venovať technológii výroby nových tovarov, zamestnal viac ľudí a zisk nebol možno väčší, možno ešte menší. Ale postupne začala firma napredovať, zisky sa citeľne zvýšili, technológiu výroby si firma osvojila, zdokonalila a zefektívnila, takže napokon daný podnikateľ získal. Získal aj duchovne, lebo túžil dať zamestnanie ľuďom, preto potreboval zvýšiť výrobu a začleniť aj nové druhy tovarov.

V Perúnovom kruhu pôsobí na emóciekomunikačnú rovinu bytostný Veľs, ktorý hovorí, aby sme uctievali Všemohúceho svojím žitím. Zároveň nás učí, ako pevne zobraziť Božiu Dobrotu.

Ak si človek chce byť istý či pevne stojí v Božej Dobrote nech sa opýta sám seba: „tieto moje emócie, ktoré prežívam voči svojmu blížnemu a táto komunikácia s nim, môžem tu dať rovná sa, že je to zároveň k úcte Všemohúcemu? Každý človek dobre cíti, či jeho konkrétne chovanie je alebo nie je k úcte Najvyššiemu. Nič viac netreba. Človek hneď vie, či zobrazuje Božiu Dobrotu alebo nezobrazuje. Či ním preteká dobrota alebo zlota.

V Svarogovom kruhu pôsobí na myšlienky bytostný Lada, ktorá nás učí nenechať chladnými svoje duše. Lada takisto ako Veľs nás inšpiruje k zobrazovaniu Božej Dobroty. V tomto prípade však už v myšlienkach. Ak človek myslí tak, že nezostane chladným voči svojmu blížnemu tak stojí pevne v Božej Dobrote. Naopak, ak už myšlienky sú chladné, bez citu, Božiu Dobrotu nezobrazuje ale zlotu. To isté však platí aj k sebe samému.

Všimnime si, že aj v Perúnovej (emočnej) rovine, aj v Svarogovej (myšlienkovej) je v tomto období zastúpený Boží atribút Dobrotypevnom charaktere. Každé znamenie je buď kardinálne, pevné alebo pohyblivé. Títo dvaja bytostní sú tí, ktorí pevne zobrazujú – ukazujú, ako má vyzerať vzorovo Božia Dobrota.

Preto teraz dbajme zvlášť na to, aby sme si dobrotu dokázali udržať už v myšlienkach, slovách a emóciách. My samozrejme máme na to dbať počas celého roka, ale v tomto časovom úseku je tento druh úlohy najvypuklejší, keďže pevný atribút Božej Dobroty je zdupľovaný.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.