23. 11. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Strelec, Tiger a Baran


 Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Strelec v Svjetovidovom kruhu
Tiger v Perúnovom kruhu  
Baran v Svarogovom kruhu
vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.


Vládcom znamenia Strelec v Svjetovidovom kruhu je bytostný Prosič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, nauč sa prosiť vo Stvorení! Buď prieplavom, cez ktorý prúdi Sila Všemohúceho a rozvetvuj ju pre ľudí, pre bytostných i pre celé Stvorenie! Buď Čistou bránou, cez ktorú prúdi Čistota, Láska a Spravodlivosť!“
Prosič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Stranič, Spasič, Svjetič a Listevrezič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Strelec pôsobia Stranič, Spasič a v druhej polovici Svjetič a Listevrezič.
Stranič človeku hovorí: „Človeče, rozhodni sa, akým smerom pôjdeš, ktorou stranou sa vydáš! K duchovnému, alebo k pozemskému? Musíš urobiť pevné rozhodnutie v tom, na ktorú stranu sa vydáš, ak chceš dôjsť do cieľa! Existuje len jedna Sila, ale môžeš sa vždy rozhodnúť použiť ju na dve strany! Buď pôjdeš ku Svetlu, alebo do temnôt!“

Spasič hovorí: „Človeče, vydaj sa tou správnou cestou, len tak máš možnosť cez poznanie Slova byť „spasený“! Musíš byť ochotný i schopný používať Slovo vo svojom dennodennom živote! Spása je len pre tých, ktorí sa vydajú tou správnou cestou! Nájdi svoju vieru a cez vieru dôjdi ku spaseniu! Spoznaj správne Slovo a ži podľa neho! Byť spasený, alebo zatratený, inú možnosť nemáš, rozhodnutie je len na tebe! Všetky zlé spätné účinky ti láskyplne pomáhajú otočiť sa, lebo si šiel nesprávnou stranou! Všetky dobré spätné účinky ťa láskyplne povzbudzujú kráčať ďalej správnou stranou! Veľakrát si si nesprávnou sejbou vynútil aj tvrdé údery, avšak prichádzajú ti pomôcť odčiniť neprávosti, ktorých si sa kedysi dopustil, aby si aj ty mohol byť spasený a nebol zatratený!“

Svjetič človeku hovorí:  „Človeče, ucti si všetky dary, ktorých sa ti dennodenne dostáva! Ži každý deň tak, aby tvoj život bol modlitbou! Nielen Nedeľu máš svätiť, každý deň posväť svojím chcením, myslením, rečou a konaním! V činoch uctievaj Najvyššieho Triglava! Každý deň vzdávaj v skutkoch Vďaku Bohu!“
Listevrezič hovorí: „Človeče, priprav cestu Pánovi! Vo svojom srdci, vo svojom vnútri priprav cestu slovu Pánovmu, nech preteká tebou Jeho sila tak, ako preteká sila od stopky listu cez žilky, ďalej sa vetviac, až zaplní celý list! Od srdca tvojho, nech sila Slova preteká cievami, aby sa ti „vrezala do mäsa a kostí“! V takto nachystanej pôde zasievaj nové dobré skutky! Buď rozsievačom zŕn Slova! Prijímaj Slovo od Pána a dávaj Slovo ďalej! Dávaj čo máš, aby si mohol prijímať a z prijatého znovu rozvetvene dávaj! Rozvetvuj dávanie Slova, ako sa rozvetvujú žilky na liste, nech sila Slova z teba preteká k blížnym! V takejto príprave cesty Pánovi buď príkladom pre ostatných! Vybieľ svoje rúcho, účtuje sa ti každý jeden list, nič ti nie je odpustené! Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera!“

Vládcom znamenia Tiger v Perúnovom kruhu je bytostný Strojb, ktorý človeku hovorí: „Nie hmotné veci sú podstatné ale duchovné!“

Vládcom znamenia Baran v Svarogovom kruhu je bytostný Bielojar, ktorý človeku hovorí: „Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!“


Bytostný Prosičštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Strojb pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Bielojar pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.


Znamením Strelec začínajú Vianoce. Trvajú až do konca znamenia Kozorožec, teda 2 mesiace.

O čom sú Vianoce? Zem sa v čase Zimného Slnovratu nachádza najbližšie k centru našej galaxie, cez ktoré prúdi Svetlo Všemohúceho do našej Slnečnej sústavy, zároveň je Zem fyzicky najbližšie k nášmu domovu k Raju. Preto v tomto období cítiť ten hrejivý cit u srdca, to teplo a akúsi zvláštnu túžbu. Ako sa približujeme k Zimnému Slnovratu tak táto túžba narastá. Všetko je to umocnené sviatkom Ruže – sviatkom Božej lásky, ktorá sa vylieva do Stvorenia každoročne 29.12. Preto naši predkovia oslavovali Vianoce v tomto období, lebo chceli precítiť tieto silné prúdy svetla a lásky, chceli vycítiť teplo domova – Raja a chceli nabrať duchovných síl do ďalšieho roku. Je úplne prirodzené, že po spoznaní Syna Božieho Ježiša, začali si práve v tomto období pripomínať Jeho príchod na Zem, Jeho pôsobenie a Jeho Slovo, ktoré nám, pokiaľ ho správne používame, zaručí bezpečnú cestu domov.

Vládca znamenia Strelec Prosič je prieplavom, bránou Svetla Všemohúceho. Učí nás byť tiež takým prieplavom, aby sme vedeli silu svetla dávať tam kde je potrebná. Ak vidíme človeka, ktorý sa trápi s nejakým problémom, tak mu máme zo srdca poslať silu, aby zvládol danú situáciu. Máme za neho poprosiť. Vidíme človeka ako si nevie nájsť zamestnanie, takisto máme za neho poprosiť Všemohúceho. Netreba konkretizovať. Poprosíme pre neho o silu, aby to zvládol. Tak isto, ak na nás niekto zaútočí, napríklad nadriadený, treba za takého človeka poprosiť, aby sa spamätal, aby prišla k nemu nejaká dobrodejná bytosť, ktorá ho bude správnym smerom usmerňovať. Aby postupne odkladal zlé vlastnosti. Poprosíme o silu pre takéhoto človeka, aby to celé zvládol. Všade kde prídeme máme rozvetvovať silu Všemohúceho pokornou prosbou. Učí a pomáha nám v tom Prosič a zároveň aj dotyk domova, ktorý cítime. V tomto období je spojenie so svetlom akési ľahšie, sme ním  obklopení. Všetko sú to pomoci, ako ich využijeme záleží len na nás. 

Nesmieme zabúdať ani na prírodu, na zver a bytostných. Aj im máme sprostredkovať duchovnú silu, ktorú potrebujú.

Bytostný Stranič nás učí vybrať si tú správnu cestu. Lebo existujú len dve cesty. Dobrá a zlá. Dobrá vedie domov do Raja, ktorý teraz silno vyciťujeme a zlá do večného zatratenia. Buď alebo. Tu netreba nejaké filozofovanie. Každý cíti čo je dobré a čo nie. Je najvyšší čas sa už konečne pevne ku dobru rozhodnúť. Keďže sa nachádzame v súde, toho času veľmi málo ostáva.

Súčasne so Straničom pôsobí aj bytostný Spasič. Ich pôsobenie sa nedá od seba oddeliť. Len jedna vec nám zaručí návrat domov do Raja. Vradenie sa do Vôle Všemohúceho. Slovo, ktoré nám má k tomu pomôcť priniesol pán Ježiš pred 2000 rokmi, ktorého pôsobenie si počas Vianoc pripomíname. On však pred smrťou vidiac u ľudstva svoje odmietnutie zvestoval Syna Človeka (svojho brata). Prišiel na Zem tesne pred príletom kométy vyvolávajúcej svätý súd, ktorá má zavŕšiť jednu etapu ľudského vývoja, aby svojim Slovom, ako posledným záchranným lanom pomohol ľudstvu. Tým Slovom je Posolstvo Grálu. Je totožné so Slovom pána Ježiša len podané inou formou, prispôsobené obmedzenému vnímaniu dnešných ľudí. Kométa prinesie zosilnené účinky Božieho svetla, v ktorých dokáže obstáť len človek vradený do Vôle Božej! Preto je pochopiteľné, že pán Imanuel musel prísť a doniesť toto Slovo (Posolstvo Grálu)  o čosi skôr ako dôjde k veľkým zmenám na Zemi. A toto je ten svätý súd.

Ešte pre doplnenie je nutné uviesť, že v počiatkoch sa ľudstvo vyvíjalo správnym smerom. Bytostní, ktorí plnia výhradne Vôľu Všemohúceho ho usmerňovali tak, ako je Bohu milé. Keď však ľudstvo zišlo z tejto správnej cesty odkláňajúc sa postupne k temnu, nepočúvajúc bytostných a po úplnom stratení kontaktu s nimi, tak Všemohúci vo svojej láske poslal na pomoc prorokov. Ich úlohou bolo hlásať Slovo Božie a ním usmerňovať ľudstvo na stratenú správnu cestu. Napríklad cez Mojžiša dostalo desatoro. Ľudia nepočúvali. Preto sa muselo vteliť až samotné Slovo – pán Ježiš, ktorý bol silnejší ako proroci. On teda prišiel len kvôli nášmu zlyhaniu, kvôli našej obmedzenosti ísť správnou cestou. Vôbec sem nemusel chodiť, to by nebolo nutné, ak by sme išli správne. Napokon ho ľudstvo zavraždilo a paradoxne tento čin mnohí oslavujú. Taktiež nebolo nutné, aby sa vtelil na Zem pán Imanuel autor Posolstva Grálu.

Bytostný Svjetič nás učí ctiť si Všemohúceho. Náš život má byť naplnený úctou a vďakou k Bohu. Nie len v nedeľu si máme spomenúť na Všemohúceho ale každý náš skutok má byť modlitbou. Ak budeme takto žiť, budeme svietiť čo nie je len obrazné pomenovanie, lebo naša duša bude vyžarovať svetlo. Kam vstúpime, tam zároveň vstúpi s nami duchovné svetlo, ktorá povznáša okolie, dodáva silu a lieči rany.

Spolu so Svjetičom nastupuje k pôsobeniu bytostný Listevrezič, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme vo svojom vnútri pripravili cestu Pánovi. Máme sa snažiť z hĺbky duše, z ducha precítiť Lásku k Bohu i všetky Jeho milosti, ktoré sa nám dostávajú. Keďže sme v tomto období najbližšie k nášmu duchovnému domovu a približujeme sa ku sviatku Ruže sme tým posilňovaní. Tieto city majú prenikať našim vnútrom podobne ako sila, ktorá cez stopku listu a cez žilky zaplňuje celý list. Cez naše žily a cievy má sila Slova prenikať a vrezať sa do nášho tela, do mäsa a kostí. Nie je to žiadne podobenstvo.

V emočnej a komunikačnej rovine pôsobí Strojb vládca znamenia Tiger, ktorý hovorí „Nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné!“ Je úplne prirodzené, že človek bude po precítení a používaní rád vyššie spomínaných bytostných Prosiča, Straniča, Spasiča, Svjetiča a Listevreziča za podstatné a prvoradé považovať veci duchovné. Pozrime sa spoločne na toto obdobie každoročne sa opakujúce. Obchodné centrá a supermarkety plné ľudí naháňajúcich sa za hmotou (vianočné nákupy). Musíme si uvedomiť, že dary Všemohúceho sa nedajú nepoužívať, dajú sa len používať dobre alebo zdeformovať. A ľudia zdeformovali odkaz Všemohúceho prineseného bytostným Strojbom tak, že pre nich teraz znie: Nie duchovné veci sú podstatné, ale hmotné! Čo má dieťa z drahých hračiek pod stromčekom keď nedostalo lásku a teplo rodičov? Čo má človek z hmotného darčeka, keď neucítil lásku od svojho blížneho? Kedy ľudia pochopia to nedôstojné pachtenie sa po pozemskom, to malátne prežívanie Vianoc? Kde je život, kde je detská radosť? Kde je plnosť? Úprimná snaha o to pravé? Snaha po čistote a ušľachtilosti?

Zároveň v myšlienkovej rovine jemnej hrubohmotnosti pôsobí bytostný Bielojar vládca znamenia Baran. Je to znamenie v Svarogovom kruhu Svjetovidovej guli. A v tomto kruhu je znamenie Barana posledným, to znamená, že týmto Baranom končí Svarogov kruh. Tento kruh hovorí najviac a najpriamejšie k vývoju ľudského ducha. Preto naši predkovia ako aj iné kultúry začínajú nový rok zimným slnovratom, kedy od znamenia Barana preberá vladárske žezlo bytostný Rod, vládca znamenia Ryby. Teda znamením Rýb, zimným slnovratom začína nový rok (nový Svarogov kruh), ktoré môžeme nazvať duchovným rokom (najjemnejšie pôsobenie). Po Rybách nasleduje Vodnár, Kozorožec, Strelec, Škorpión atď.

Všimnime si jednu zaujímavú skutočnosť. Práve zimným slnovratom kedy je naša Zem najbližšie k nášmu domovu – Raju končí duchovný rok (počítaný vo Svarogovom kruhu). Máme byť v jednej etape (roku) zrelí a blízkosť domova má nám byť odmenou a povzbudením do ďalšieho roku, zároveň aj posilnením. V malom nám to ukazuje, že ak sa človek duchovne snažil, tak dokáže intenzívnejšie precítiť na tomto konci duchovného roka blízkosť domova. Vo veľkom je to to isté, len po úplnom ukončení svojho vývoja dôjde do cieľa – domov, do duchovného Raja.

A čo hovorí vládca znamenia Barana? „Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!

To znamená, že bytostný Bielojar pôsobí na nás v tomto zmysle, aby sme bielili svoje rúcho – dušu od všetkého nečistého. Niet inej možnosti dostať sa domov ako s čistým srdcom. Alebo si ľudia myslia, že do Raja vpustia nejakých zloduchov? Božie zákony sa nedajú obísť ani o milimeter, keď má človek v sebe napr. závisť tak ona dotyčného nepustí vyššie. To je zákon tiaže, ktorý sa určitým spôsobom prejavuje aj v hrubohmotnom prostredí. Napríklad keď ponoríte do vody kameň, tak on nebude plávať na povrchu ale klesne na dno lebo je ťažký. Naopak suché drevo bude plávať na povrchu. Hriešne duše takisto po smrti klesajú na dno – do temných úrovní a svetlé duše stúpajú na hor do svetlých úrovní. Pričom tých úrovní je veľmi veľa, lebo každý človek má odlišnú tiaž duše. 

V tomto období máme teda čistiť svoje duše od našich nepekných vlastností. Ako pomoc nám slúži zákon rezonancie, o ktorom nám už pred 2000 rokmi povedal pán Ježiš. „Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!“ Zmysel týchto Ježišových slov ešte podrobnejšie vysvetlil pán Imanuel vo svojom diele Posolstvo Grálu.

Tá trieska znamená chybu, ktorú vidíme u blížneho a rozčuľuje nás, ale práve tým, že nás rozčuľuje je tou pomocou pre nás. Lebo si máme uvedomiť, že ak nás to na tom druhom rozčuľuje, tak určite tú vlastnosť máme v sebe. A vtedy máme riešiť seba a nie toho druhého. Akonáhle riešime toho druhého, tak krivíme odkaz bytostného Bielojara. Riešiť toho druhého znamená, že nestúpame k Raju.

Ak riešime správnym spôsobom seba, tak zákonite stúpame vyššie a približujeme sa k Raju.

Čo je typické pre Vianočné Sviatky? Čistíme svoje obydlia. My cítime, že máme niečo čistiť, ale naša duchovná lenivosť zariadila s pomocou prepestovaného rozumu, že to duchovné nechávame krpatieť a pustíme sa do čistenia obývačky, spálne, okien atď. A tým premeškávame drahocenný čas. Dar Vianoc nechávame rok čo rok prejsť pomedzi prsty.

Preto sa snažme Vianoce prežiť dôstojne, ako sa na ľudí patrí.

Prajem vám požehnané Vianoce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.