29. 12. 2013

Láska najvyšším darom


A ukážem vám ešte omnoho vzácnejšiu cestu:

Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, ale lásku by som nemal, som iba duniaci kov a zvučiaci zvon.

Keby som mal dar proroctva, rozumel všetkým tajomstvám a obsiahol všetko poznanie, áno, keby som mal tak veľkú vieru, že by som hory prenášal, ale lásku by som nemal, nič nie som.

A keby som rozdal všetko čo mám, áno keby som vydal sám seba k upáleniu, ale lásku by som nemal, nič mi to neprospeje.

Láska je trpezlivá, láskavá, nezávidí, láska sa nechvastá a nie je domýšľavá. Láska nejedná nečestne, nehľadá svoj prospech, nedá sa vydráždiť, nepočíta krivdy. Nemá radosť zo zla, ale vždy sa raduje z pravdy. Nech sa deje čokoľvek, láska vydrží, láska verí, láska má nádej, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvo - to zanikne; jazyky - tie skončia; poznanie - to bude prekonané. Veď naše poznanie je len čiastočné, i naše prorokovanie je len čiastočné; až príde plnosť, vtedy to, čo je čiastočné, bude prekonané.

Teraz vidíme ako v zrkadle, len v hádanke, potom však uzrieme tvárou v tvár. Teraz poznávam čiastočne, ale potom poznám plne, ako Boh pozná mňa.

A tak zostáva viera, nádej, láska - ale najväčšia z tej trojice je láska.

Apoštol Pavol

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.