11. 1. 2014

Mocná Múdrosť

Vznikol Mediálny projekt Mocná Múdrosť, ktorý kladie Ideové základy pre budovanie Zeme Slova (em-Slo-va) národmi Baránka!

Naša história má minimálne 20 000 rokov, 16 000 je spísaných veľmi stručne a posledných 4000 veľmi podrobne! Začnime sa o ňu zaujímať! Genetický výskum potvrdil, že sme najstarším národom Európy! Na terajšom našom území sme nepretržite minimálne 4000 rokov! Skoro polovica obyvateľov Maďarska má Slovenský genofond...

Tu je príspevok, ktorý sme chceli dať ako posledný na stránku Prezident Slovenska, ale pre zaplnenú kapacitu FB sa tam už „nezmestil.“

Rozprávka od Božieho Posla s dobrým koncom?

Kde bolo tam bolo, v strede Yporue sa Najvyšší Všemohúci Triglav rozhodol vybudovať Raj na Zemi! Na jeho vybudovanie si vybral národ, ktorý vie ešte skutočne a verne slúžiť! Schopnosť slúžiť je najdôležitejšia pre vybudovanie napodobeniny skutočného Duchovného Raja v pozemskom svete! Národ spiaci pod zástavou dvoch spojených rovnoramenných krížov, predstavujúcich spoločné pôsobenie dvoch Bratov, dvoch Synov Najvyššieho Všemohúceho Triglava. Tento znak hovorí národu: „Vidiac Vôľu Božiu, máte ju s Láskou sprostredkovávať!“

Tento verne slúžiaci národ – vo svojom spánku, však zabudol, komu má slúžiť! Postupne ho zviedli do svojej služby všetci traja najväčší falošný proroci, ktorí mu sľubovali Raj na Zemi, ale priniesli peklo! Ochotne slúžil jednému, druhému i tretiemu hovoriac si, musím sa pridať k niekomu, kto je silný, ba najsilnejší, aby ma malého mal kto ochrániť! Národ netušil, že jeho pohľad bol čisto materialistický, chcel vidieť Najsilnejšieho v hmote a k tomu sa prikloniť – tomu slúžiť!

Prvý falošný prorok bol fašizmus a vieme ako skončil! 

Druhý falošný prorok bol komunizmus a vieme ako skončil!

Tretí falošný prorok, ktorý práve končí a v Asu mu chcú vybudovať sochu, je démonkracia!

Tu Najvyšší Všemohúci Triglav poslal prorokov, aby zvestovali národu, že ten, komu má národ slúžiť je v Nebi a nie v hmote! Že jedine On má možnosť obdarovať národ Rajom na Zemi, ale to len v prípade, že národ sa o to pričiní tvorivou prácou, ktorú činí ako vďaku Všemohúcemu, že sa národ o to pričiní rozvinutím skutočného človečenstva, ktoré spočíva jedine v službe Najvyššiemu, ktorý je v Nebi a je Tvorcom všetkého Duchovného a Bytostného, ktoré jestvuje nad hmotným Svetom i samotného hmotného Sveta i s jeho záhrobím.

I prišli takmer všetci Duchovní velikáni národa, aby národ viedli v tejto ťažkej dobe ku Svetlu! Niekdajší Rastislav ako Nalim Valsitsar Kináfetš, niekdajší Štúr, ako Rednaxela Kečbud, niekdajší Svätopluk Veľký dnes ako R. R., niekdajší Predslav dnes ako T. O., niekdajší Samo, ktorý bol neskôr Karol IV. dnes ako N. K., niekdajší Pribina, ktorý bol neskôr Přemysl Otakar II. dnes ako J. R. i mnoho ďalších, ktorých by sme dnes mohli rátať na celom území Baránka na 144.000.

Mnohí z nich sa medzi sebou bili o prvenstvo, netušiac, že prvenstvo patrí tak ako v minulosti, tak i v prítomnosti ich Kňažkám Čistoty, Lásky a Pravdy. Tu vstúpila medzi nich jedna z posledných v minulosti pôsobiacich Kňažiek na Devíne menom A.Á.

Vyzývame všetkých dnes opäť žijúcich Duchovných velikánov národa, aby ju dnes nenechali znovu zamordovať tak, ako sa to stalo v minulosti, ale pomohli jej, každý svojou schopnosťou, uskutočniť myšlienky nastolenia a bránenia Čistoty, Lásky a Pravdy, myšlienky výstavby Raja na Zemi.
Hoc národ malý, buďme konečne príkladom ľuďom na Zemi, príkladom v budovaní skutočného ľudstva! Nik to za nás nespraví! K čomu nás chcú prebudiť Blesky – Hromy? Aby sme boli: „Kto za Pravdu horí!“ Až potom budeme skutočne Slobodní, pretože samotná Sloboda spočíva iba v skutočnom Človečenstve a toto skutočné Človečenstvo spočíva jedine v službe Najvyššiemu Všemohúcemu Triglavu.

https://www.facebook.com/pages/Mocná-Múdrosť/539547766141682?ref=profile

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.