21. 4. 2014

K Veľkonočnému obdobiu: „Čo zasejeme, to zožneme a nielen na poli!“

Juraj Sitár, Veľká noc 2014
Prírodný zákon sejby a žatvy, zdôraznený Pánom Ježišom v Božom Slove ako Boží zákon, poľnohospodári dobre poznajú. Naplánujeme si čo chceme zožať, v určitom malom percente to zasejeme, staráme sa a nakoniec zožneme! Tento Zákon sme sa učili aj vo fyzike ako Zákon akcie a reakcie – každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru... Ale neučili sme sa, že tento Zákon pôsobí s úplnou samozrejmosťou aj v spoločenskom živote! Ak chceme mať, vektor (smer) našej sily – akcie je v braní! Reakcia je opačného smeru – bude nám zobraté! Ak chceme dať, vektor (smer) našej sily – akcie je v dávaní! Reakcia je opačného smeru – bude nám dané!
Zamyslime sa na chvíľu a to nielen vo Veľkonočnom období, či smerujeme „spoločenský vektor síl“ – akcie nášho národa – v dávaní alebo v braní!? Boží zákon – Vesmírny zákon – Prírodný zákon, či ľudovú múdrosť: „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva!“, sa máme naučiť používať v bežnom spoločenskom živote, aby sme správne smerovali „spoločenský vektor síl“ – akcie nášho národa v dávaní, aby nám v reakciách mohlo byť dané! Príklad v minulosti urobil jeden americký prezident, keď vyzval ľudí: „...nepýtaj sa, čo Amerika urobí pre teba, ale pýtaj sa, čo ty chceš urobiť pre Ameriku, čo pre ňu spravíš, čo jej dáš...“
Slovenky a Sloveni, ktorí dôverujete Božím zákonom, ale aj tí, ktorí dôverujete Fyzikálnym zákonom, pýtam sa: „Čo chceme urobiť pre Slovensko, čo pre neho spravíme, čo mu dáme?!“
Pozrime sa, ako spolu „už pekne demokraticky“ zasievame!
Pán Dzurinda v minulosti sľúbil dvojnásobné platy, väčšina ľudí na Slovensku chcela mať dvakrát viac – „spoločenský vektor síl“ – akcie bol v braní a vyvolal reakciu opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok – väčšina ľudí na Slovensku po ôsmych rokoch vlády mala dvojnásobné platby!!! Ľudovít Štúr už dávno povedal: „Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády len odrážajú jeho kvality!!!“
Pán Fico v minulosti sľúbil brať bohatým, väčšina ľudí na Slovensku chcela mať – „spoločenský vektor síl“ – akcie bol v braní a vyvolal reakciu opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok – ľuďom na Slovensku bolo zobraté v mnohých nevyšetrených kauzách, čo museli a musia splácať!!! (Slovo bohatý má široký pojmem – bohatý je aj ten človek, ktorý má garsónku, jesť a piť – on je bohatý oproti iným vo svete, ktorí hladujú!!!)
Pán Fico v posledných voľbách sľúbil ľuďom istoty, väčšina ľudí na Slovensku chcela mať – „spoločenský vektor síl“ – akcie bol v braní a vyvolal reakciu opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok – ľuďom na Slovensku je braná istota „strechy nad hlavou“, ako to dopredu symbolicky v deň volieb naznačila zhorená strecha hradu Krásna Hôrka – ľuďom na Slovensku je braná pôda spod nôh!!! Pôda, za ktorú bojovali a prelievali svoju krv naši otcovia, dedovia – naši predkovia so zbraňou v ruke!!! Nechávame si ju brať spod nôh, sediac v pokoji nášho domova a aj keď sa na Veľkú noc v kostolíku pomodlíme, stávame sa vydedencami vo „vlastnom dome“ – nájomníkmi – otrokmi!!! Budeme ešte siať a žať na našej pôde???
Drahé Slovenky, Sloveni, Slovenčatá a všetci ľudia žijúci na Slovensku, je najvyšší čas na Zmenu!
Pýtam sa: „Čo chceme urobiť pre Slovensko, čo pre neho spravíme, čo mu dáme?!?!?!“
Pýtam sa: „Čo robíme pre Slovensko v chcení, v myslení, v reči a v konaní?!?!?!“
Uskutočnime svojou slobodnou vôľou Novú spoločnosť – vedome pomocou Božieho zákona použitého v spoločenskom živote! Je jedno, či ho nazveme fyzikálne: „Zákon akcie a reakcie“, ľudovou múdrosťou: „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva!“, či ho nazveme Prírodným zákonom, Vesmírnym zákonom alebo Božím zákonom! Stále bude platiť: „Čo zasejeme, to zožneme!“, pretože tento Zákon pôsobí vždy!
Slovenský národ, sám si musíš zvoliť svoje smerovanie!
Chceš byť skazený a mať skazenú vládu, ktorá len odráža Tvoju kvalitu a vedie Ťa do záhuby?!?!?
Slovenský národ Ty vieš ešte slúžiť, ale komu slúžiš?!?!?
Ak chceš byť užitočný konečne slúž Najvyššiemu – vykonaj niečo veľké pre iné národy – buď im príkladom v používaní Božieho zákona v spoločenskom živote – v používaní Božieho Slova v spoločenskom živote – staň sa Národom Slovenov – Národom žijúcim podľa Slova Všemohúceho!!!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.