24. 8. 2014

Tretie ročné obdobie Leto

Martin Hruštínec


Leto má na starosti bytostný Letenic, ktorý hovorí: „Človeče, prinášam ozdravnú silu na Zem, posilňujem všetky tvoje skutky, ktoré si zasial, aby ti za ne mohla prísť žatva! Vedome z tejto sily čerpaj, aby ti priniesla požehnanie! Poskytujem ti priestor pre slobodu tvojho ducha, ale prinášam aj prísnejšie dôsledky za každé tvoje rozhodnutie! Muži, chráňte ženy a spoločne smerujte k láske a k dôvere! Všetci pracujte na spoločnom diele, pretože sami nič nezmôžete, je dôležité, aby ste boli súčasťou celku!“

V tejto fáze roka už môžeme žať to, čo sme na jar zasiali a o čo sme sa starali. A nejedná sa len o plodiny ale aj naše ciele a predsavzatia. Aj tie vedomé ale aj tie nevedomé. Sme konfrontovaní s prísnejšími dôsledkami našich činov čo je akt lásky Stvoriteľa.

Práca, či už v prírode, na poli, v záhrade  alebo na nejakom projekte, na nejakom cieli,  alebo práca na svojich vlastnostiach si vyžaduje pochopenie, že máme byť súčasťou celku a naše snahy majú smerovať k jeho blahu.  

Prvá polovica Leta je v znamení Leva a druhá polovica v znamení Panny.

V znamení Leva sa učíme správne používať rozum, v znamení Panny cit.

O období v ktorom sa naša Zem ponára do vyžarovania znamenia Leva je písané tu:

O období v ktorom sa naša Zem ponára do vyžarovania znamenia Panny je písané tu:
http://www.jupitera.sk/2019/08/novy-slovensky-kalendar-zem-v-slnecnej.html

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.