8. 11. 2014

Rovnováha v ekonomike

Jeden americký profesor ekonómie na miestnej vysokej škole nikdy nenechal prepadnúť jediného študenta, ale v poslednej dobe nechal prepadnúť rovno celú triedu. Trieda trvala na tom, že nikto by nemal byť chudobný ani bohatý, všetci by mali mať zhruba rovnako.
Profesor povedal: "OK, urobíme v tejto triede experiment Obamovho plánu. Známky z jednotlivých predmetov spriemerujeme a všetci tak budú dostávať rovnakú známku ako je priemer triedy, takže nikto neprepadne, ale ani nikto nedostane jednotku (známkami nahradil výšku príjmov daňového poplatníka).
Po prvom teste boli známky priemerne za 2, a preto každý študent dostal dvojku. Študenti, ktorí tvrdo študovali, boli trochu sklamaní a študenti, ktorí študovali málo boli spokojní.
Pri ďalšom teste študenti, ktorí študovali málo, študovali ešte menej a tí, ktorí študovali veľa, sa rozhodli, že im priemer stačí, takže aj oni študovali málo. V tomto teste bol priemer 4! Nikto nebol spokojný.
Pri treťom teste bol priemer 5. Ako skúšky pokračovali, priemer sa nikdy výrazne nezvýšil, všetko sa zvrhlo v následné hašterenie, obviňovanie a nadávky. Nikto nechcel študovať v prospech iného. Na ich veľké prekvapenie všetci prepadli. Profesor konštatoval, že socializmus už z princípu fungovať nemôže, pretože odmena za prácu môže byť skvelá, ľudia môžu mať motiváciu uspieť, ale keď si vláda vezme celú odmenu, nikto sa nebude snažiť.
Poučenie:
1. Vláda nemôže legislatívou urobiť z chudobných prosperujúcich a prosperujúcich legislatívne odstaviť od príjmov.
2. Nemožno rozmnožiť bohatstvo tým, že sa rozdelí.
3. Vláda nemôže dať nikomu nič bez toho, aby si to predtým nevzala od niekoho iného.
4. Čo dostane jeden človek bez toho, aby si to odpracoval, to musí niekto iný odpracovať, bez toho, aby za to dostal odmenu.
5. Ak si polovica ľudí predstavuje, že nemusí pracovať, pretože druhá polovica sa o nich postará, tak je to začiatok konca každého národa i spoločenstva, lebo keď tá druhá polovica zistí, že nie je dobré pracovať, pretože niekto iný bezpracne dostane to, čo oni vytvorili, tak táto druhá polovica stráca motiváciu a tiež prestane pracovať.
6. Boží zákon vyrovnania musí byť v legislatíve zakotvený, ak chce jednotlivec, národ, či spoločenstvo národov rozkvitať!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.