14. 12. 2014

Samoliečebný pud

Slovensko má svetový objav hodný nobelovej ceny – bardejovčan Štefan Zakuťanský objavil pre svet doteraz neznámy pud
 Instinct for self-healing
Všetky živočíchy na svete, vrátane nás ľudí, majú vrodený samoliečebný pud, ktorý je zakódovaný v génoch každého živočícha. Toto je nová správa pre celý svet, ktorú Vám teraz oznamujem“.
Vrcholom mojej 30 ročnej liečiteľskej a bádateľskej práce je objav existencie samoliečebného pudu. Tak ako I.P. Pavlov skúmal reflexy a objavil podmienené a nepodmienené reflexy u živočíchov a získal Nobelovu cenu za objav vprírodovednej oblasti, mne sa podarilo prísť na vrodený samoliečebný pud u živočíchov. Skôr by som to povedal tak, že existencia samoliečebného pudu sa mi vynorila počas mojej dlhoročnej bádateľskej práce, že kroky aké som v živote volil, ma doviedli k správnym dverám, za ktorými sa skrýval pre svet doteraz neznámy pud.
Samoliečebný pud zohráva v živote živočíchov svoje nezastupiteľné miesto tak, ako zohrávajú svoje nezastupiteľné miestá ostatné existujúce pudy (rozmnožovací, materinský, sací pud a pud sebazáchovy). Rozmnožovací pud sa realizuje sexuálnym stykom, aby pokračoval život ďalej. Materinský pud sa realizuje živením a ochranou mláďaťa,  kým mláďa bude sebestačné v živení sa a obrane. Sací pud sa realizuje satím prsníka. Samoliečebný pud sa realizuje masírovaním zárodkov a ložísk choroby. Vďaka znovuobjaveniu samoliečebného pudu je človek kompletnejší a dokonalejší. Je to návrat “strateného syna”. Tak ako na ruke existujú päť prstov, tak u živočíchov existujú päť základných pudov – inštinktov. Je kompletná ruka bez jedného prsta? Je kompletný človek  bez jedného pudu? Kto by nechcel byť kompletný a dokonalý?
Každý živočích je autonómny. Aby mohol byť živočích autonómny – nezávislý, aby žil a prežil, musí byť sebestačný v živení sa, obrane a samoliečbe. Sebestačnosť v samoliečbe živočícha príroda zabezpečila tak, že mu zakódovala do génov samoliečebný pud. Samoliečebný pud je najvyšší princíp liečenia, lebo on zastrešuje samoliečbu. Za samoliečbu garantuje sama príroda, lebo ak ona niečo zariadi, je to poriadne, dokonalé a funkčné. Vďaka samoliečebnému pudu vlastní každý živočích ako keby vlastné zdravotníctvo. V tom zdravotníctve má jedinec vlastný liek vo forme masáži a je sám sebe lekárom. Je to prvé a prapôvodné zdravotníctvo sveta, ktoré tu bolo dávno pred tým ako vzniklo súčasné zdravotníctvo. Je to súkromné vlastníctvo každého jedinca, ktoré nevyužíval, lebo o ňom nevedel, pritom celá živočíšna ríša ho počas svojho života využíva. Aj naší predkovia túto samoliečbu využívali v každej domácnosti počas všetkých generácii. Uvediem príklad,  v čom sa človek  ukracoval, keď nevedel o tom, že má  svoje “vlastné zdravotníctvo”: Máte doma vo dvore vlastnú studňu s kvalitnou vodou a nie ste na vlastnú studňu pripojený. Ste pripojený na iného dodávateľa vody, za ktorú musíte platiť, čo je proti zdravému sedliackemu rozumu. Nehovorím že štátne zdravotníctvo nie je potrebné, ale čo je bližšie, vlastné zdravotníctvo alebo štátne. Čo je bližšie, košeľa alebo kabát?Podobnú paralelu môžeme použiť pri stravovaní. Ktoré stravovanie je bližšie, domáce alebo reštauračné? Nehovorím, že reštaurácie nepotrebujeme.
Celá živočíšna ríša vyžíva samoliečbu masírovaním pri liečení 80% zdravotných problémov. Ony do dokážu a my nie? Aj naši predkovia používali samoliečbu v každej domácnosti. Ony mohli a my nie? Verte mi, že ak celá živoč. ríša sa tak lieči, aj naší predkovia sa takto liečili, že asi sa to oplatí. Všetci ľudia vidia, že Samoliečebný pud existuje, že je to svetový objav v prírodovednej a medicínskej oblasti, len vedecké inštitúcie akosi nie. Robme s tým niečo, aby sa aj ony prebudili a aby sa náš slovenský objav dostal do celého sveta! 
Štefan Zakuťanský 
Viac na stránke: http://samoliecba.szm.com/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.