9. 2. 2015

Moje reakcie na referendum za ochranu rodiny a hodnôt 7. 2. 2015

Martin Hruštínec


- Hovorí sa, že pád mravov predchádza pád civilizácie. Je to odpozeraná realita z predchádzajúcich dejín jednotlivých spoločenstiev. Západná anglosaská civilizácia je pred kolapsom, duchovne mŕtva a preto rôzne prejavy nemravnosti vrcholia. Je to teda prirodzený prejav pádu. Inak to byť nemôže. Som si absolútne istý, že Slovensko bez ohľadu na výsledok referenda si ponechá zdravé jadro, ktoré bude viesť národ duchovne a tak budeme aj ostatným národom nápomocní.

- Som Európan a som na to hrdý. Preto som za zastavenie rozkladných aktivít rôznych ľudskoprávnych organizácií ako je napr. adopcia detí homosexuálmi a pod. Je neuveriteľné, že rozvracači Európy so svojimi sexuálnymi problémami sa pasujú do rolí humanistov. Slovenská republika ak chce byť prínosným štátom musí hájiť čistotu a spravodlivosť. Zo Slovenska nech vanie čerstvý, svieži vetrík, ktorý pomáha liečiť národy svojim príkladom!!!

- Referendum vnímam aj ako ochranu homosexuálov pred karmickým zaťažením sa, ktoré by bolo spôsobené ich adopciami. Ďalej tým, že by sa im umožňovalo pokračovať v duchovnom páde, keďže homosexuálne manželstvá nie sú prirodzené. Ďalej je to ochrana tých, ktorí by vadnou sexuálnou výchovou zviedli na scéstie mnohé deti a karmicky sa tak silne zaťažili. Problém je, že spoločnosť nevie čo je duša, nevie o duchovných a duševných zákonitostiach . A preto ten chaos na strane zástancov ale i odporcov homosexuality.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.