28. 2. 2015

Ovládacie programy

Neznámy autor


Ovládacie programy sú veľmi silné, zákerné a dômyselne zabudované v každej oblasti nášho života. Čo je však najhoršie, ak sa pokúsite nahlas o zmenu, budú vás považovať za bláznov a v horšom prípade vás pošlú rovno do väzenia za porušenie zákonov, ktoré nám nadiktovali Sily temna. Jeden z účinných ovládacích programov je aj každodenná neúmerne dlhá práca a škola. V práci človek za tých 8-12 hodín denne nechá takmer všetku energiu, musí sa naháňať za tým aby uživil rodinu a ak mu ešte zostane čas, zapne si televízor a dielo ovládania je dokončené. Hlúpe reči o politike, o peniazoch a za tým krvavé, násilné filmy. V škole je to tiež podobne. Systém si vychováva deti podľa daných pravidiel, na to aby robili to čo ich rodičia. Samozrejme okrem toho že nás učia často úplné hlúposti, zbytočnosti a nepravdy, je systém výuky totálne neschopný. Škola hrou je neznámi pojem. Chýba vybavenie, kvalifikovaný učitelia a to čo by sa malo stihnúť v škole za polovičný čas sa nielenže nestihne, ale deti a študenti sú zavalení úlohami, aby ich náhodou nenapadlo začať uvažovať aj o niečom inom ako o materiálnom živote. Individuálny prístup ku žiakom a študentom je nulový a oni zažívajú v škole často krát ešte väčší stres ako dospelí. Výuka sa sústreďuje len na úzku časť potenciálu človeka (ľavú mozgovú hemisféru) a na city, tvorivosť, duchovnú oblasť a iné schopnosti sa zabúda. Navyše za to študenti dostávajú bodovanie a známkovanie aby sa mohli cítiť pred ostatnými menejcenný a hlúpy.

Svet je zariadený tak, že robíme toľké zbytočnosti, ktoré ničia našu planétu a nás. Obrovská produktivita práce sa sústreďuje na reklamu, armádu, médiá, cirkvi, ekonomiku, politiku, šport - pri ktorom ľudia prichádzajú o zdravie, show-biznis a priemysel produkujúci viac než sme schopní rozumne zúžitkovať.

Ľudia hľadajú východiská z tejto situácie, ale nachádzajú len alkohol, drogy, sex, tvrdú hudbu a násilie. Ak by sa naša práca sústredila len na dôležité a užitočné veci, každý by pri súčasnom stave ekonomiky pracoval 3-4 hodiny denne. Vyspelé (pozn. mimozemské) civilizácie pracujú 1-2 hodiny a ich produktivita je podstatne vyššia než naša.

Peniaze

HLAVNÝ OVLÁDACÍ NÁSTROJ negatívneho stavu - síl temna, pomocou ktorého zotročuje ľudstvo a odoberá mu energiu. Na zdokonalenie ovládania používa dva podprogramy Biznis a Kariéra. S peniazmi je prepojené dnes takmer všetko. Každý ich chce mať čo najviac, ale neuvedomuje si že tým ubližuje sebe, iným a našej planéte. Neodôvodnene odčerpáva energiu iným tvorom. K životu toho ale naozaj veľa netreba. Materiálne bohatstvo predsa nie je všetko. Má to byť len minimum na to aby bolo naše fyzické telo spokojné. Žiadny boháč ešte nebol šťastný len z peňazí. Peniaze nás nútia neustále pracovať a žiť v strachu o svoje zabezpečenie. Nútia výrobcov vyrábať miliardy nepotrebných výrobkov, ktoré násilím vnucujú spotrebiteľom (stačí sa pozrieť na reklamy propagujúce samé nezmysly). Vzniká kolotoč, ktorý končí okrádaním, ničením a vojnami. Nič ho nedokáže zastaviť, iba my ľudia !!!

Riešenie je v ľuďoch. Riešenie je láska.

Ekonomika

Súčasná trhová ekonomika je ďalšia nepotrebná inštitúcia, ktorej vznik si vyžiadalo zavedenie peňazí. Skúma ako rozdeľovať hmotné statky. Ako vidno robí to úplne zle a nespravodlivo. Trhový mechanizmus nie je o nič lepší ako komunizmus. Všetko je v podstate len v ľuďoch a nie v systéme. Nechcem obhajovať komunizmus, ani žiadny iný systém, ale súčasná ekonomika nie je ani najmenší krok vpred. Teraz sa dejú zlé veci a spoločnosť to toleruje, alebo si to ani neuvedomuje. Toleruje to štát a právny systém, lebo celé okrádanie ľudí a planéty sa robí v rámci zákonov, ktoré nám nadiktovali Sily temna. Zákonov sú stotisíce, je ich stále viac a viac a ani keď ich bude nekonečne veľa, nebudú dobré. Jediné zákony, ktorých sa musíme držať sú zákony Stvoriteľa...nič iné.

Banky, poisťovne, sporiteľne, investičné fondy, obchod, burzy, marketing, management, množstvo úradníkov a inštitúcií. Aké mrhanie prácou a zdrojmi. Navyše ekonomika núti ľudí neustále zvyšovať tempo a žiť v strese. Inak zostanú hladní, alebo bez strechy nad hlavou. Sú to preteky o energiu. Nútia nás stále sa učiť mnohé zbytočnosti, potrebné na prežitie.

Ekonómia je pomerne mladá nedokonalá veda. Nie je taká jasná ako matematika, alebo fyzika. Ekonómovia to odôvodňujú tým, že ešte na to nemala čas vyvinúť sa. Ale ani sa nikdy k dokonalosti nevyvinie. V súčasnosti existuje mnoho ekonomických prúdov, ale ani jeden nikdy nevyriešil to čo mal.

Trhový mechanizmus sa začína rozpadať. Aj súčasný ekonomický prúd, podľa ktorého sa zriadi väčšina štátov, má problémy, ktoré nevie riešiť. Východisko vidia len v zložitejších postupoch, matematických definíciách a väčšom využívaní informačných technológií na simuláciu ekonomických procesov. Bežní ľudia, hlavne tí v chudobnejších krajinách pociťujú drvivý dopad globalizácie, ktorej sa ekonómia nechce vzdať, lebo údajne prináša svetu oveľa väčšiu prosperitu ako napr. aj formou teórie komparatívnych výhod. Bolo by však dobré rozlišovať a ukázať, že globalizácia, namiesto toho aby chudobným krajinám pomohla, ich ešte viac zdevastuje a vysaje aj to málo čo tam zostalo. Krajina potom nemá inú možnosť, len sa podriadiť silnejšiemu.

Neprekonateľný problém im robia aj také jednoducho riešiteľné veci ako inflácia, tempo ekonomického rastu a nemožnosť čo i len priblížiť sa v praxi modelu dokonalej konkurencie.
Samozrejme, veď teória dokonalej konkurencie ide sama proti sebe. Čím viac výrobcov, tým väčšia konkurencia, menšia kvalita výrobkov, vyššie náklady na všetky položky, ale hlavne exponenciálny nárast komerčnej reklamy, ktorá je zbytočná, nepravdivá a manipulujúca s ľuďmi. Veľké percento produktivity práce ide práve tam a čím viac jej bude v televízii, tým drahšie budú pre nás všetky potrebné výrobky.

A z dlhodobého hľadiska nie je táto konkurencia o nič lepšia ako štátom kontrolovaný monopol. To vidno na dnešných krachoch významných "pilierov ekonomiky" a gigantických fúziách firiem. Vznikajú teda monopoly v rukách súkromníkov.

Politika

Politici sú len bábkami vo veľkom divadle, kde sa hrá najväčšia fraška vo vesmíre. Politici nemajú žiadnu skutočnú moc. Tú už dávno má negatívny stav so svojimi prisluhovačmi. Presviedčajú nás o opaku, ale ide im len o peniaze. O bežných ľudí sa nestarajú. Dávajú nám na výber medzi jedným zlom, alebo druhým zlom. Všetky volebné programy sú rovnaké.

Kde je priestor na lásku, radosť, porozumenie? Žiadna politická strana na svete nemá takýto program.

Veľké a drahé reklamné kampane nás presviedčajú aby sme išli voliť. Od volieb závisí naša budúcnosť.

Tak poďme voliť najvyššiu múdrosť, lásku, dobro a inteligenciu - Stvoriteľa prvotného, všetkého a všetkých.

Náboženstvo

Cirkvi, to sú dnes len organizácie bez pravej duchovnosti, ktorú stratili počas absorbovania negatívnych programov. Samozrejme že si to nemôžu priznať a slovo pravá láska nevnímajú často tak ako by mali. Na prvom mieste sú u nich rôzne rituály a obrady, ktorým navyše nerozumejú. Mával som také skúsenosti, že keď som kresťanom povedal len to, že to najdôležitejšie je pre mňa láska a náš Stvoriteľ, ale nemám potrebu chodiť do kostola, na spovede, nemám potrebu dodržiavať nejaké človekom vymyslené zvyky, pravidlá ,zdá sa mi to trocha smiešne a vôbec tomu nerozumiem,,, tak na mňa pozerali skôr ako na nejakého bludára, alebo na človeka ktorému treba pomôcť a presvedčiť ho, že do kostola treba chodiť, inak sa nedostanem do neba. Hoci v Biblii sa nič také nespomína, že každú nedeľu a každý sviatok musíte chodiť do kostola inak vykonáte hriech.

V Novom Zákone sa píše, kde Ježiš hovorí: "Boh je vo svojom svätom chráme" ; na otázku učeníkov kde je ten chrám, však odpovedá: "Chrám boží je v nás".

Začiatok zreteľného odklonu kresťanských cirkví od Kristovej náuky sa prejavuje už v náuke napísanej a šírenej apoštolom Pavlom. K formálnemu odklonu pripravil pôdu 1. ekumenický koncil v Nikaji v roku 325 v konfrontácii s ideami Areianov. Ku zjavnému odklonu od Kristovho učenia ale dochádza až na 5. ekumenickom koncile v Konštantinopole v roku 553, ktorý prehlásil tézy o reinkarnácii za bludné a jednoznačne odmietal apokastáziu (predošlú existenciu duše pred fyzickým telom). Najväčšou chybou je obhajovanie negatívneho konania heslom, že "to bolo v mene Boha", alebo "Boh to tak chcel." Premýšľali ste, kto je Boh? Veríte na jeho existenciu? Boh je láska, ako môžete podozrievať lásku z takých nízkych činov, vychádzajúcich z ľudských myšlienok.

S láskou uvažujúci človek sa tiež nemôže pozerať na to ako sú všetky náboženstvá nejednotné. Stovky a tisícky rôznych náboženstiev a prúdov. Ako môže niekto prehlasovať, že len to ich náboženstvo je to pravé a krvopotne sa snažiť presviedčať iných že len oni majú pravdu? Cirkev sa už toľko krát v minulosti mýlila a v zámienke "Boha" neváhala zabíjať, mučiť, upaľovať ľudí, usporadúvať križiacke výpravy a krvou kolonizovať iné krajiny. Nie je ani najmenej možné, že sa môže mýliť aj teraz?

Aj samotné kresťanské náboženstvá sú úplne rozbité (evanjelici, katolololíci, baptisti, pravoslávny a mnohé iné) a pritom vychádzajú z tej istej podstaty, z Biblie a z Kristovho učenia .

Kumránske zvitky nájdené pri mŕtvom mori sú ďalším otáznikom. Sú to pravdepodobne kópie vyhodených spisov z Biblie. Je ich omnoho viac strán ako má celá Biblia a stále sú prísne utajované.

Ďalším nepekným skutkom bolo utajovanie úplného znenia Tretieho fatimského proroctva, ktoré malo byť zverejnené už v roku 1960 !!! Neviem si predstaviť ako to mohol Vatikán zatajovať a oficiálne priznávať pod zámienkou, že ľudia na to ešte nie sú pripravení, hoci si to Panna Mária naliehavo želala a viac krát ľudstvo napomínala. Až v roku 2000 bolo pod tlakom zverejnené, ale pravda bola zamlčaná a jeho obsah bol radikálne zmenení tak, aby vyhovoval cirkvi.

Je mi to ľúto, ale mali by sme hľadať to čo nás spája a nie to čo nás rozdeľuje. A spája nás láska a očakávané zmeny, ktoré sa majú udiať na tejto Zemi.

Armáda

Jedna z najsmiešnejších inštitúcií je armáda, špionážne a sledovacie služby. Smiešny vojačikovia mysliaci si, že ak majú v ruke zbraň môžu všetko riadiť a rozkazovať. To je ale omyl !!! Práve oni sú tie najväčšie bábky na hranie v rukách Síl temna. Ľudstvo sa nechce poučiť. Naša Zem nepamätá snáď ani jeden deň v histórii ľudstva bez vojny a konfliktov. Armáda tu bola stále, ale ešte nikdy nič nevyriešila. Ani nevyrieši, lebo násilie plodí len násilie.

Nevedomí a ovládaní sú velitelia, vojaci a aj radoví občania, ktorí tieto inštitúcie podporujú. Armáda vyvoláva len strach, napätie, plodí nenávisť, utrpenie, ničí ľudské životy, devastuje prírodu a ešte sa za to nehanbí brať obrovské množstvo prostriedkov a energie. Ak by sa táto energia použila na láskyplný účel (a predstavitelia armády by začali pracovať pre spoločnosť), vyriešili by sa tým mnohé problémy. Ale štát dá radšej menej prostriedkov na školstvo a zdravotníctvo a pridá na armádu pod zámienkou obrany štátu.

Nepekný ťah v našom štáte boli aj udalosti okolo vstúpenia do NATO. Prieskumy verejnej mienky na začiatku jasne hovorili, že väčšina Slovákov si tam neželá vstúpiť. Keď to vládnúca moc zistila, okamžite spustila veľkú reklamnú kampaň aby ľudí presvedčila o opaku. A tomuto sa hovorí demokracia? Veď je to horšie ako komunizmus. Dnes si ľudia myslia že rozhodujú sami, ale v skutočnosti sú ovládaní niekým iným a najhoršie je, že to nevedia, alebo si to nechcú priznať.

Vo svete je teraz móda "boj proti teroru". Mnoho krajín a najmä USA hľadá zlo ďaleko od seba, ale pritom nevidia to najväčšie, ktoré je priamo pod ich nohami.

Strach

Jeden z najvýkonnejších programov negatívneho stavu je program STRACH. Strach z čohokoľvek a kdekoľvek. Človek ho prijíma za svoj tzv. "základný pud". To je omyl, strach je ilúzia, iba láska je pravá. Iba s LÁSKOU v srdci sa môžeme zbaviť akéhokoľvek ovládacieho programu. S čistou LÁSKOU k čomukoľvek a kdekoľvek.

Čierna veda

Veda založená na materializme a ani vedecky podanými dôkazmi nechce uznať niečo iné než materializmus. Keď sa vedcov spýtate že prečo nie, povedia: Pretože také niečo neexistuje a hotovo. Vedecká práca tým bodom skončila. To je príčina, prečo dnes jazdíme na autách fungujúcich na princípe výbuchov a lietame na raketách, ktorých pohonný systém je rovnaký ako keď nafúknete balón a necháte ho lietať pokiaľ nespľasne.

Veda nás otravuje. Chemikálie a syntetické látky pchá do všetkého, potravín, ovocia, liečiv, oblečenia za účelom dosiahnutia väčších ziskov. Nemenej dôležitým účelom je oslabiť a následne ochromiť našu vitalitu, znížiť naše vibrácie, urobiť nás povoľnejších a závislých na tomto systéme.

Potom nastupuje studená medicína s tvrdením že jedine ona nás vylieči, ale ktorú nezaujíma jedinec ako taký. Je podporovaná farmaceutickými spoločnosťami za účelom dosiahnutia ziskov a moci. Pre dosiahnutie svojich plánov ochotne manipulujú s genetikou ľudí, fauny a flóry - menia podstatu a prírodné zákony, robia pokusy na živočíchoch a ľuďoch. Iba s LÁSKOU v srdci sa môžeme zbaviť akéhokoľvek ovládacieho programu a prekaziť negatívnemu stavu jeho plány.

Mikročip

MIKROČIP - dielo našej vedy a technológia ovládania budúcnosti. Negatívny stav bude preferovať a preferuje zmenu hotovostných platieb na bezhotovostné. Dnes sa používajú platobné karty, zajtra biometrické karty, ktoré budú pozajtra nahradené implantovaním čipu vo veľkosti zrnka ryže do ľudského tela. Najneskôr do roku 2005 by každý občan EU mal mať čipovú kartu, ktorá nahradí kartu nemocenského poistenia (občiansky preukaz, kreditnú kartu?). V ázijských krajinách je to už dávno realita. Biometrická karta - jej čip môže uchovať informácie o Vás ako odtlačky prstov, fotografie, zdravotnú kartu, rodokmeň, genetické informácie, finančný stav a mnoho ďalších intímnych informácií. Budú vás presviedčať, že je to praktické, môžete všade chodiť, platiť a byť neustále pod dohľadom... Bez tejto karty nebudete existovať, nakupovať, cestovať... To je už len krôčik k nahradeniu tejto karty "praktickým" čipom v tele človeka. Vysvetlia vám, že ho nestratíte, nezabudnete... A pridajú vám k tomu "zadarmo" kontrolu a obmedzenie slobody. Budú vás sledovať na každom kroku používajúc na to najmodernejšie technológie. Treba si uvedomiť, že čip sa stane jediným možným spôsobom výmeny tovaru a služieb. Už dnes robia v USA implantácie dobrovoľníkom, tento čip dostal meno VeriChip. Podľa zdrojov je najvhodnejším miestom pre implantáciu čelo, alebo pravá ruka. V Európe pristúpili k implantácií čipov zvieratám ako psom, koňom, dobytku, za účelom sledovania ich pohybu a identifikácie.

Pomocou mikročipu sa postupne zvýši ovládanie človeka zo súčasných 85% na 99%.
(Biblia - Zjavenie Sv. Jána 13:16-18)

"A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího, Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest (666)"

TV - novodobý oltár

Človek denne sedí pred oltárom - televízorom. Sleduje násilie, stupídnosti, manipulačné správy. Kde je čas pre osobný rozvoj, duchovný rast? Televízne vysielanie patrí medzi hlavné ovládacie programy. Veď si pozrite vysielaciu štruktúru. Kde je miesto pre pravú lásku? Väčšinou len sama faloš...

Najviac ovládané televízie sú komerčné. Miera ovládania sa pohybuje okolo 80 - 90%. Nájdete tu len násilie a hlúpu "zábavu". Dokumentárne a výukové programy sú neznámi pojem, pretože by mohli viesť k zmúdreniu divákov. (...prípadnému prílivu duchovna, a odlivu materiálne orientovaných podnikateľov, poklesu ziskov z reklamy. pozn.)

Lepšie sú na tom štátne televízie ako STV a ČTV (viac financované štátom než trhovo – reklamou, pozn.). Tam je miera ovládania asi 30-40%. Ešte stále sa tu nájde mnoho kvalitných a pekných programov.

Podobne je to aj v iných masmédiách a na Internete. Internet je však slobodnejším celosvetovým médiom. Tu si už môžete vybrať, čo chcete čítať a pozerať. Sily temna to znepokojuje a preto robia všetko proti tomu, alebo sa snažia k nemu obmedziť prístup ľudí.

Show-bizbis

Manipulačný prostriedok vyplývajúci z ľudskej chamtivosti a pýchy. Slávny ľudia si často myslia že sú niečo viac ako ostatní. Ich namyslenosť nemá konca. Materiálny blahobyt je len pozlátkou chudobného duchovného života. Filmový, hudobný a zábavný priemysel je to, na čo sa ľahko chytia aj obyčajní ľudia a radi tak utratia veľa energie a finančných prostriedkov.
Spoločnosti zavádzajú Copyright aby tak mohli hromadiť obrovské bohatstvá a okrádať ľudí. Ten kto neposlúchne bude potrestaný.

Násilné filmy, tvrdá hudba, počítačové hry a masmédiá z nás robia poslušne poskakujúcich otrokov ochotných za svoje ovládanie ešte aj platiť.

Dokonca aj pôvodná podstata športu je v dnešnej dobe úplne zmenená. Stáva sa z neho prostriedok slávy a bohatstva. Ľudia športujú preto aby zarábali a stali sa slávnymi. Pritom prichádzajú o svoje zdravie, namiesto toho aby si ho upevňovali.

Ak stratia slávne osobnosti ľudí čo ich "uctievajú", stratia peniaze a spľasnú ako bublina.

Dobrých, významných ľudí si treba vážiť, ale svoju náklonnosť a vďaku im treba prejavovať trochu inak.

Stravovanie

Aj náš jedálniček sa uberá nesprávnym smerom. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorá by nám nemala byť ľahostajná. To, ako sa živia ľudia dnes sa ani nedá nazvať jedením. Otravujeme si telo celý život, prejedáme sa, miešame všetko so všetkým a potom sa čudujeme nad chorobami a problémami, ktoré nás postihnú. Keď sa medzi nami objaví niekto, kto je vegetarián, alebo je vyznávač rôznych "diét", pozerá na neho spoločnosť ako na niečo zvláštne, prinajlepšom ako na askéta. Skutočnosť je taká, že vegetariáni sú často diskriminovaní.

Problém stravovania sa formuje celé tisícročia. Človek má príliš dlhý tráviaci systém na to aby bol mäsožravcom. Aj keď prestal naháňať mamuty z nutnosti aby sa uživil, stále sa nevedel vzdať mäsa a dodnes ho prehlasuje za základ potravy. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča radikálne obmedziť konzumáciu mäsa a nahradiť ho väčším množstvom rastlinnej potravy a bielym mäsom (ryby, hydina).

Tvrdenie, že mäso je jednoznačne potrebné pre život človeka dnes nemá opodstatnenie. Ešte som nepočul o vážnych zdravotných ťažkostiach spôsobenými vegetariánskym štýlom života. Ale zato mäso je značne rizikový faktor a viem o problémoch, ktoré spôsobuje. Mäso sa trávi v organizme hnilobným procesom. Pri tom vznikajú škodlivé toxíny, ktoré sa podieľajú na vzniku chorôb ako rakovina, dna, cievne, zažívacie choroby a mnohé iné. To že je naša tráviaca sústava taká dlhá, má za následok že sa hneď nevylúči, ale zvyšky zostávajú v tele niekoľko mesiacov (niekedy aj viac ako pol roka).

Je pravda že telo priemerného človeka potrebuje istú časť živočíšnych bielkovín, ktoré sa v rastlinnej potrave nenachádzajú. Neplatí to však pre všetkých. Je to len smola a nevedomosť ľudstva, že ide týmto smerom.

Väčšina obyvateľov Zeme má krvnú skupinu 0. Je to najstaršia krvná skupina, vyvinutá pred niekoľko desaťtisíc rokmi. Ľudia s touto krvnou skupinou sú tzv. "lovecký typ" a sú viac prispôsobení na živočíšnu stravu ako ktokoľvek iný. Neskôr prišla krvná skupina B, ktorej nositelia sú jedlu relatívne dobre prispôsobiví a krvné skupiny A a AB, pre ktorých je mäso dosť ťažko tráviteľné, spôsobujúce obezitu a celý rad chorôb. Lásku k rastlinnej strave majú najviac ľudia s krvnou skupinou A (aj keď je to často subjektívne). Šťavnatý rezeň oberá týchto ľudí o energiu, sú unavení a nedokážu sa koncentrovať. Odporúča sa im stať sa vegetariánmi a konzumovať menej aj ostatné živočíšne produkty.

Keď by už mal človek konzumovať mäso, tak v minimálnom množstve a malo by byť z nižších živočíšnych druhov (ryby, hydina). Mäso je zdrojom hrubých vibrácií a vylúčením takejto stravy, človek okamžite pomôže nielen svojmu fyzickému telu, ale zdvihne si aj svoju duchovnú vibráciu. Presne to je aj dôvod, prečo hovoria vegetariáni o tzv. "pocite ľahkosti".

Okrem výberu jedla podľa krvných skupín, môže byť dobrou voľbou pre organizmus aj delená strava. Dnes sa mieša všetko so všetkým a naše úbohé telo je z toho celkom zmätené. Naši nedávny predkovia jedli omnoho skromnejšie a zdravšie. Keď bol chlieb, jedol sa chlieb, keď sa upiekli zemiaky, jedli sa tie a mäso bolo len zriedka.

Podstata je v tom, že potraviny sa delia na rastlinné, živočíšne a neutrálne (kyselinotvorné a zásaditotvorné). Keď ich zmiešame, telo má s trávením problémy, využije z nich menšiu časť energie ako keby to prebiehalo oddelene. To je dôsledok toho, že potom zjeme viac než je potrebné a energia sa nám ukladá vo forme tukov.

Tento nový spôsob "diéty" je vo svete dosť známi a umožňuje veľmi rýchlo chudnúť. Bolo by však lepšie pozerať sa na to ako na zdravý spôsob života.

Pri duchovnom vývoji, musí ísť súbežne aj vývoj fyzického tela, pri ktorom hrá stravovanie veľkú úlohu. Je na každom z nás aby si vybral to, čo je pre neho najlepšie a najzdravšie.

Sexualita

Dnešný pohľad na sexuálny život je úplne chybný. Prijali sme ho za jeden zo základných pudov. Sex má veľký význam, ale nie sex bez lásky ako je to dnes. Je to len deformácia našej doby. Stáva sa nekontrolovateľný a ovláda ľudstvo. Je všade, v televízii, na Internete, v časopisoch. Je výnosným obchodom číslo jeden. Všetci ho výdatne podporujú, propagujú a sexuológovia tvrdia, že je to úplne prirodzené myslieť naň každý deň.

Stal sa najbežnejšou drogou ľudstva. Je známe, že pri sexe sa vylučuje endorfín "hormón šťastia", ktorý robí z mnohých ľudí otrokov. Človek si takýmto správaním vytvoril tisíce rôznych sexuálnych anomálií, ktoré spoločnosť neuznáva, ale nevie nájsť ani spôsob riešenia. Chybu vidí len v jednotlivcoch. Práve v ľuďoch a v sexuálnom živote sa ventilujú problémy spoločnosti, s ktorými si nevie poradiť a robí sa že nič nevidí.

Nevieme dokonca ani o rozdielnom chápaní sexuality muža a ženy.

Dobre je to zobrazené na prvej tarotovej karte - obraz mága.

U ženy je oblasť hlavy aktívne elektrická (červená) a oblasť pohlavná pasívne magnetická (modrá). U muža je to naopak. Z pohľadu na oblasť hlavy jasne plynie, že žena je navonok citlivejšia, vášnivejšia, romantickejšia, prejavujúca viac emócií a intuície. Muž sa riadi zase skôr rozumovo a intelektuálne.

Čo sa týka pohlavia, muž je aktívny t.j. plodiaci princíp, žena je princíp pasívny, rodiaci. V pohlavnom živote má preto muž skôr otvorenejší prístup k sexu a žena zase viac k nežnostiam a erotike.

V dnešnej dobe nastáva chyba na obidvoch stranách. Muž vníma sexualitu v bežnom živote oveľa aktívnejšie a veľmi rýchlo nad ňou môže stratiť kontrolu. Preto by sa ženy mali chrániť (chrániť mužov), mali by byť oveľa cudnejšie a to nie len v obliekaní, ale hlavne v správaní a v myslení. Potom by sa zmenilo aj myslenie a konanie mužov. Dnes je to však začarovaný kruh, v ktorom vládnu peniaze. (obecne zisk - pre seba, pozn.)

Ženy si zväčša neuvedomujú svoj postoj a tak sa vystavujú veľkému nebezpečiu. Nie len na fyzickej úrovni, ale aj na mentálnej (myšlienkovej). Muži by sa zase mali naučiť oveľa viac kontrolovať a ovládať vlastné konanie a myslenie. Najdôležitejšia je kontrola a ovládanie myšlienok, pretože tam je zárodok každého konania.

Sexualita bola kedysi chápaná celkom inak. Fyzický pôžitok zo spojenia nebol nikdy na prvom mieste. Cieľom bolo splynúť v jednu bytosť, zharmonizovať svoje duševné vibrácie, vytvoriť a využiť mohutný prúd energie, bol to vrcholný akt prejavu lásky.

Všetko stvorené vo vesmíre bolo uskutočnené dejom lásky.

Sexuálny akt má veľký význam a silu, je to najväčšie tajomstvo lásky, tajomstvo stvorenia.

Tejto oblasti sa venuje aj mágia a mnohé tantry (napr. kundaliny joga) vo východných kultúrach. Pre nás ako morálne a duchovne nevyvinuté bytosti však nemá zmysel sa tým z magického hľadiska bližšie zaoberať. Ako ľahko by mohlo byť tohoto posvätného aktu, toho najvyššieho, čo je vôbec možné v tomto svete vykonať, zneužité k nízkej zmyselnosti a skaze. Najvyšší symbolický dôkaz toho nájdeme vo vyhnaní Adama a Evy z raja.

Budúcnosť
A to nemusíme ani hovoriť o systematickom ničení prírody a našej matky Zeme, systematickom vyhladzovaní živočíšnych druhov, elektromagnetickom smogu, civilizačných - umelých chorobách ... Je len v našej moci zmeniť tento stav LÁSKOU, pokiaľ ešte môžeme. Keď nastúpi program totálneho ovládania ľudských bytostí, už to nebudeme môcť zmeniť. Takže nech nás nemusí desiť pohľad do budúcnosti...

Zdroj: http://www.svitanie.sk/news/ovladacie-programy/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.