25. 4. 2015

Charakteristika znamení

Martin Hruštínec

Táto časť sa bude priebežne aktualizovať – dopĺňať sa bude to znamenie, ktoré práve pôsobí. V tomto prípade ide o rozbor vlastností podľa v spoločnosti najfrekventovanejšej časti horoskopu – v geocentrickej astrológii postavenie Slnka v čase narodenia. V heliocentrickej sústave je toto postavenie Slnka to isté. Vzhľadom k tomu, že každý človek vie, ako sa ľudovo hovorí, v ktorom znamení sa narodil, môže si na tomto mieste prečítať o sebe alebo svojich blížnych určitú charakteristiku viažucu sa na tento bod horoskopu – našu silu dynamicky pôsobiť na okolie a náš viditeľný prejav. Prosím berte na zreteľ, že ide len o tento jeden dar – jeden bod horoskopu, pričom človek má samozrejme aj iné planéty, dary, vlastnosti, karmu atď.

Kozorožec
Tak ako Strelec, tak aj Kozorožec sú Vianočné Znamenia. Preto, ak ich chceme pochopiť, musíme sa vcítiť do obdobia Vianoc, pričom ich prvá polovica spadá pod Strelca a druhá pod Kozorožca. Kým v adventnom čase Strelca sa ľudstvo pripravuje na Vrchol Vianoc, tak v druhej časti v Kozorožcovi prechádzajú Vianoce do svojej pasívnejšej časti.
Advent nám pomohol vyčistiť svoje rúcho, spojiť sa s Božou Silou, aby sme následne mohli započať Nový kolobeh v druhej polovici Vianoc. Tento Nový kolobeh, alebo Nový rok však už bude v Znamení Božej Múdrosti, ktorú Kozorožec predstavuje.
Táto práca prináleží v danom čase celému ľudstvu, avšak, ako sme v článku o Strelcoch spomenuli, Znamenia Strelec a Kozorožec sú takpovediac chodiace Vianoce, aby kam vstúpi ich noha, bol cítiť Vianočný závan šľachetnosti.
Múdrosť Kozorožca sa má prejavovať pravou čistou láskou. Preto pravou a čistou, lebo dbá výhradne na to, čo druhému prospieva a nie na to, čo sa druhému páči. Ide do nemocnice navštíviť chorého priateľa a namiesto cigariet mu kúpi kilo jabĺk. Aj keď z týchto jabĺk nebude nadšený, lebo je silným fajčiarom, predsa pravá láska jasne hovorí, že ovocie je to, čo chorý priateľ potrebuje a nie jedy. Alebo by dieťa chcelo sladkosť. Vieme, že sladkosti, aj keď sú chutné, predsa len zdraviu neprospievajú, tak dieťaťu vysvetlíme, ako sa veci majú a ponúkneme mu radšej med, alebo ovocie. Poprípade kúpime čokoládu síce drahšiu ale kvalitnejšiu, bez zbytočných chemikálii. Aká by to bola láska, ak by sme nemocnému priateľovi kúpili balíček cigariet? Alebo dieťaťu sladkosť so samými nebezpečnými éčkami? Bola by to z našej strany láska? Alebo ešte iný príklad. Dospievajúci syn chce od nás peniaze. Ak mu ich len tak dáme, učíme ho lenivosti. Je to pravá láska k synovi? Nebolo by lepšie povedať: „Dám ti peniaze, ale najprv poupratuj byt a sprav toto, toto a toto, a primerane k vykonanej práci dostaneš peniaze.“ Syn sa odučí lenivosti a naučí sa Božiemu Zákonu vyrovnania. Navyše do života pôjde s výzbrojou „najprv dať a potom brať“, keďže ani v živote mu nikto nič zadarmo nedá. Tento druh výchovy možno nazvať pravou, čistou láskou, lebo dáva pridanú hodnotu. V prípade dospievajúceho syna schopnosť sa o seba v živote aj bez rodičov postarať. Pravá láska je prísna...teda, ona je v prvom rade prirodzená, ľuďom sa však javí ako prísna, tvrdá alebo bezohľadná. Ale ak ide naozaj o pravú lásku, nič také, ako nespravodlivosť neexistuje. Vždy tam bude túžba dať so seba len to najlepšie, čo druhému prospieva. V tomto majú Kozorožcovia vynikať a sami tak činiť, avšak to nie je všetko. Aj nabádať druhých musia, aby sa aj oni sami o pravú lásku snažili. Tu majú najväčšiu silu pohnúť akoukoľvek vecou. Prídu za dcérou a povedia: „Chceš svojho manžela pochovať? Prečo mu varíš nezdravé jedlá? Zelenina ti nič nehovorí?“ Dcéra: „Mama, veď by ma s tou zeleninou pohnal kade ľahšie. Však vieš, ako má rád mäsko, prečo by som mu nedopriala?“ Matka Kozorožec sa však nedá odradiť a prísne nabáda: „Ak mu stále budeš vypekať len tie bôčiky a rezne, nadobro ho zruinuješ. Nie je síce malý chlapec, mohol by pochopiť, ako sa ničí, avšak ak ho skutočne miluješ, ak je v tebe ešte láska k nemu, začni mu zdravšie jedlá variť. Nehľaď na jeho chúťky po nezmyselných maškrtách, ale skús mu prísne dohovoriť.“ Kozorožcovia teda majú viesť blížnych k pravej a čistej láske. On nevie tento špecifický dar odložiť a prestať ho používať, to sa nedá. Podobne ako ruku, nohu nevieme nepoužívať. Čo však dokáže je používať svoju danosť nesprávne. To sa deje vtedy, ak sa človek životom vlečie, bez nejakého vyššieho cieľa. Potom sú títo ľudia nesmierne prísni, dokonca tvrdí, či už na seba alebo najbližšie okolie. Prísnu lásku pretransformovali na tvrdú, prísnu nelásku. Citlivejšie osoby, môžu až zdeptať. 
Teda, druhá časť Vianoc má naučiť ľudstvo pravej, prísnej, čistej láske, avšak ľudia narodení v tomto období majú byť v tom majstri.
Kozorožec je zviera, ktoré bez problémov dokáže liezť po strmých skalách, vyjsť až na samý vrchol, aby neskôr zišlo do doliny. A tak chodí hore dole, od najvyšších výšin po nížiny. Symbolicky nám chce pomenovanie Znamenia, podľa tohto zvieraťa, poukázať na  jeho charakteristický rys. Títo ľudia majú svojim vnútorným založením prahnúť po najvyšších výšinách, odtiaľ prijať múdre inšpirácie, aby ich vedeli v praktickom živote, teda tu dole, využiť pre rozvoj spoločnosti. Preto ich môže lákať aj výskum, vynálezy. Môžu dlho sedieť odlúčení od ľudí v nejakom laboratóriu a v tichosti bádať. Skúmanie rôznych tajomstiev života, ktoré ich priťahuje, sa nedá uskutočniť bez ich schopnosti napojiť sa na vyššie svety, preto sú v tejto oblasti veľmi dobrí. Sú trpezliví, húževnatí a systematickí. Tieto vlastnosti z nich robia rodených vedcov. Ale on nemusí mať vedecké povolanie. Vyššie uvedené vlastnosti môže uplatniť kdekoľvek, ak len samozrejme chce. Je to Znamenie, ktoré dokáže najlepšie pracovať s hmotnými prostriedkami. Vie vybaviť hneď a okamžite všetko, či na úradoch, v obchodoch, vo firmách, proste kdekoľvek. Jeho ťah na bránu je famózny. Ak vstúpi do zamestnania okamžite vie postaviť firmu, úrad, obchod na nohy, nerobí mu problém pracovať aj za štyroch. A tu sa musíme dotknúť boľavého miesta tohto Znamenia, lebo danosti, ktoré dostal do vienka sa nedajú nepoužívať, len slobodnou vôľou, buď správne alebo nesprávne do života aplikovať. Tým, že práca s hmotnými prostriedkami mu ide od ruky, často sa stáva, že uviazne, ako to zviera kozorožec, v doline. Akoby zabudlo, alebo nechcelo sa šplhať po skalách. Len nížina ho zaujíma. Potom tento druh ľudí sa pachtí za majetkami, peniazmi, nehnuteľnosťami, alebo v práci len robí, robí a robí. Často sa stáva, že v zamestnaní zoberie prácu za dvoch, urobí veľmi veľa, ale zamestnávateľ ho neocení. Neskôr sa toto vypätie  odzrkadlí na zdraví. Teda Kozorožec vie robiť, veľmi mnoho spraví, ale tak sa zacyklí v pozemských starostiach, že zabudne na vyšší zmysel života. To zviera mu ukazuje svojim výstupom po strmých skalách, ako má aj on svoj život zariadiť. Cesta do výšin je tá správna. Zviera nikdy nezostane stáť na jednom mieste, raz ide hore potom dole, na striedačku. Len človek ustrnul v nížine pozemskej všednosti. Nech si zoberie príklad od zvieraťa svojho Znamenia. Veď to Znamenie niečo znamená.
Zo zdravotného hľadiska vystupujú u nich do popredia zuby a kosti. Preto navonok nevyzerajú tak ohybní, elastickí, ale skôr kostnatí. Samozrejme nemožno ani tu zovšeobecňovať, závisí to aj od iných aspektov horoskopu. Aj ľudia, v iných Znameniach narodení, môžu byť kostnatí, majú toto Znamenie v ďalších planétach hojne zastúpené. Prečo najtvrdšia časť organizmu je u Kozorožca dominantná? Lebo Kozorožec je Saturnské Znamenie. Saturn svojim uspôsobením vplýva na minerálnu ríšu. Na to najtvrdšie čo je v prírode. Taký diamant sa utváral milióny rokov. Oproti iným prírodným prvkom ako drevo, voda, listy..., je tvorba minerálov prebiehajúca v tmavých útrobách Zeme z časového hľadiska neporovnateľná. V tomto Saturn vyniká. Jeho húževnatosť,  zmysel pre trpezlivosť, pomalosť a precíznosť sa v ľuďoch Kozorožca pretransformovali do tvorby kostí ako najsilnejšej, najodolnejšej a najtrvácnejšej časti organizmu pretrvávajúcej dlhé roky po pozemskej smrti. Tento Saturnský princíp precíznej trpezlivosti a systematickosti sa prejavuje aj vo vyššie uvedenej schopnosti vo vedeckých kruhoch, v húževnatom bádaní a výskumných projektoch. Špeciálne sa s Kozorožcom spájajú kolená. Len pravá láska, ktorá dbá na to, čo druhému prospieva, zabezpečuje ich zdravie.
Pozrime na emočnú a komunikačnú rovinu týchto ľudí. Ako už bolo povedané, prioritne majú dbať na skutočnú lásku. Preto ich emócie majú byť láskou nesené. Kozorožec, ako „chodiace Vianoce“, kam vstúpi, má závanom lásky oblažiť. V komunikácii s druhými je jeho najväčšia sila práve túžba žiť so svojimi blížnymi v láske. S ničím a s nikým nepohne, ak sa nechá obmäkčiť, ak jeho láska stratí na rýdzej čistote. Alebo a to je druhý extrém, ak bude voliť tvrdé, prísne slová bez lásky. Samozrejme, platí to aj k sebe samému. Ak bude Kozorožec hľadať výhovorky a ospravedlnenia pre svoje nesprávne konanie alebo bude na seba príliš chladne tvrdý, nepohne ani sám zo sebou. Ostane stáť na mieste.
Všimnime si, že čistota, ktorá je koľajnicou pre lásku, sa často spája s chladom. Nie nadarmo je ročné obdobie v Kozorožcovi najchladnejším v roku. Skutočne čistá žena si bude od okolia vždy zdravý odstup udržovať, niekto by povedal, je odmeraná a namyslená. Pričom takýto úsudok vychádza z dnešného nemravného spôsobu života, lebo čistá žena bude vždy prirodzene pôsobiaca a ten, kto túži po vyšších ideáloch, nikdy nenazve toto správanie odmerané, namyslené alebo chladné. Prvok chladu tam je samozrejme prítomný, ale v tom správnom smere, tak ako je Bohu milé. Tento druh chladu, teda potrebný odstup, dnes, žiaľ, je mimoriadne málo zastúpený. Len skrze tento chlad, či sa už jedná o ženu alebo muža, vchádza do duše láska. Skutočná láska, lebo čistota sú pre ňu koľajnice. My však máme slobodnú vôľu a aj tento prirodzený chlad, môžeme zdeformovať na chlad, ktorý dnes poznáme a je nám nepríjemný. Keď po tomto chlade, bez vrúcnejšieho citu, láska neprúdi a po rozhovore s takýmto človekom sme akoby zamrznutý. Preto musíme rozlišovať chlad prirodzený a chlad neprirodzený. Čistá žena alebo muž budú vždy s chladom vystupujúci, avšak vnímavý človek ucíti čerstvosť, oblažujúcu ľahkosť a príjemnosť tohto chladu. A hlavne v dnešnom nemravnom svete, to bude, ako keď sa na púšti vysilení, smädní zvalíte do tieňa a napijete studenej vody z oázy. Toto je chlad prirodzený. Ten neprirodzený chlad je stav, kedy všetko naokolo zamrzne. Vrúcna láska neprúdi. Je to niečo na spôsob extrémnej snahy po zásade, ktorú sa snažíme uplatňovať. Napríklad vidíme bezdomovca a my síce povieme pravdu, že si za to môže sám, lebo vieme, že čo človek seje, to zožne, avšak vyriekneme to s takým chladom, až je okolo nás tuhá zima. Chýba láska voči biednemu. Môžeme vidieť obrázky podvyživených  detičiek v Afrike a my na to, „však v minulom živote to boli bohatí Európania, hodovali, bezcitne sa správali, tak to teraz majú, tak im treba.“ Opäť chlad. Pričom je pravda, že tieto duše si to v minulých životoch siali a teraz žnú, aby pochopili svoj omyl, my však nemáme právo sa ku nim stavať len s chladom, ale treba pribaliť aj kus vrúcnej lásky. Aj bezdomovcovi máme pribaliť kus vrúcnej lásky, pričom vysvetliť zákon akcie a reakcie je úplne namieste. Každý človek sa musí naučiť pracovať s chladnou čistotou a láskou. Avšak Kozorožcovia majú byť viditeľnými chodiacimi Vianocami, v ktorých je táto nedotknuteľná čistota a láska plne prítomná. 
V súvislosti s chladom poukážme ešte na pojem stud. Už toto slovíčko upriamuje na niečo studené. Stud, niekto povie hanblivosť, je stav duše prirodzeného odstupu, ktorý nedovoľuje k nemravným pokleskom. Bez studu je každý človek stratený, lebo práve on vytyčuje potrebné, Bohom chcené mantinely.    
Pozrime na myšlienkovú rovinu. V tejto súvislosti treba veľmi dôležitú skutočnosť ukázať. Myšlienky Kozorožca sú prepojené s fialovou farbou. Fialová je najchladnejšou farbou v spektre farieb, najzásadnejšou v stupnici PH a zároveň všetko duchovné žiari fialovo. Náš cieľ, teda zrelosť ducha smeruje k fialovej. Preto Kozorožcovia sú predurčení, aby svojim životom a hlavne už v myšlienkach vytvárali podmienky pre duchovný vývoj sebe i druhým. Myšlienky Kozorožca, napojené na Božiu Múdrosť, sa prejavujú v najväčšej zásade, v najchladnejšej prísnosti, ktorú nás učil už Syn Boží: „Každý zožne to, čo zasieva!“ Okolo tejto zákonitosti sa tvorí myšlienkový základ Kozorožca. V tom tkvie jeho múdrosť i sila, keďže len vtedy pohne vecami, ak sa podľa toho zariadi. Kozorožec musí už v myšlienkach preverovať či to, čo sa chystá vykonať, mu v spätnom účinku prinesie šťastie alebo nešťastie. Samozrejme, nejedná sa len o jeho vlastné skutky, on môže a má svojich blížnych nabádať. Pozrime príklad už vyššie spomenutý. Jedná sa o dcéru, ktorá varí nezdravé jedlá svojmu manželovi. Ako pravý Kozorožec, prísne nabádala dcéru, aby sa viac zamyslela nad skutočnou láskou a začala zdravšie jedlá variť. Nielen jemu ale i sebe. Pokiaľ dcéra nechce počúvať a je to akoby „hrach na stenu hádzať“, potom v myšlienkach má k nej prehovoriť. „Dcérenka moja, vieš, že ti len to najlepšie chcem. Čo zasadíš, to zožneš. Vypekáš nezdravo, zožneš jeho i svoju chorobu. Skúste sa začať lepšie stravovať. Zožnete zdravie, lepšie sa budete cítiť a viac radosti do života príde.“ Myšlienky vždy predchádzajú slová a činy, preto Kozorožcovia majú v rukách najväčšiu zásadu, ktorou pokiaľ sa ňou riadia, docielia vždy skvelé výsledky. Majú byť teda zásadový a vždy si kontrolovať sejbu svojich skutkov, lebo žatva, Božie mlyny, už nie sú v ich rukách. Človek má slobodnú vôľu len na začiatku – pri sejbe svojich skutkov v chcení, myslení, reči a činoch, potom však nastupuje samočinná dokonalosť prírodných zákonov. Toto keď Kozorožec pochopí, a zariadi si podľa toho život, šťastie ho neminie. Túto nevyhnutnosť však musí pochopiť každý človek. A to bezpodmienečne. Len u Kozorožca je toto dianie najvypuklejšie, keďže tu má vonkajšiu silu. Každé Znamenie ukazuje časť z prírodných zákonov, pričom najlepšie osvojenie tejto jednej časti má práve ten, kto ho dostal do vienka pri narodení. On, pokiaľ správne uchopí to svoje, automaticky inšpiruje okolie. Vtedy mu bude skutočnou oporou, lebo iní ľudia s inými darmi, sa tak či tak, musia zaoberať všetkými Znameniami.
Najväčšia zásada „Každý zožne to, čo zasieva!“ môže u Kozorožca viesť, ako sme si už vyššie povedali, pokiaľ láska chýba, k prílišnej prísnosti. O bezdomovcovi alebo hladných afrických deťoch si pomyslia, „keď si to zasiali, tak si to teraz žnú, tak im treba!“ Táto zásada je ľudstvu daná v láske, aby sme sa naučili rozlišovať medzi dobrými a zlými sejbami. Nejde o trest ale pomoc. A zároveň sa jedná o úplne prirodzenú zákonitosť. Ak sa v zime neoblečieme, sadíme si budúce prechladnutie. Môžeme teda na prechladnutie pozerať ako na pomoc, aby sme pochopili čo máme robiť (v zime sa treba teplo obliecť), alebo ako na prirodzenú zákonitosť (telo chlad nevydrží). Každý si však musí vyvodiť správne ponaučenie. Preto Kozorožec nech dbá na zásadu, ale v spojení s láskou.
Ak to všetko zhrnieme od myšlienok, slov až k činom, lebo všetko začína už myšlienkami, tak Kozorožcovia majú pred každým činom preverovať, k akému výsledku on vedie. Čo idú „sadiť“ a aká bude „úroda?“ Pri tomto druhu uvažovania je jasné, že len po dobre budú túžiť, ich emócie ako i komunikácia sa naplnia láskou. Svoje okolie budú viesť k pravej, prísnej, čistej láske nielen dobre mienenou radou, ale svojim životom inšpirujú okolie. Práca im pôjde od ruky, rýchlo, efektívne so skvelým „ťahom na bránu“ pozdvihnú veci k lepšiemu životu.    
Vodnár
Vodnári majú byť vzormi múdrosti. Sú znalcami ľudských vlastností, ktoré vedia veľmi dobre pomenovať. Vedia, kto má čo doladiť, čo odstrániť a čo rozvíjať. Ich múdrosť spočíva hlavne v tom, že u seba dolaďujú svoje vlastnosti ako napr. tvrdohlavosť, lakomosť a pod. Je známe, že vlastnosť, ktorá nás rozčuľuje u iného človeka je v nás (inak by nás nerozčúlila). Preto Vodnár, keď sa rozčúli napr. nad závisťou svojho blížneho, znamená to, že má túto vlastnosť v sebe a jeho najväčšia sila spočíva v tom, že začne túto závisť odstraňovať zo svojej duše. Tým sa javí okoliu ako múdry, okolie to vyciťuje, vôbec to nemusí nejako vedome komentovať. Naopak ak človek – Vodnár nečistí svoje rúcho ale len sa pohoršuje nad vlastnosťou iného človeka, pôsobí na svoje okolie hlúpo.

Vodnári ako znalci ľudských vlastností majú najväčšiu silu pomáhať rozvíjať u seba ako aj u druhých tie pekné a odstraňovať tie škaredé. Pokiaľ nebudú súdiť blížneho, naopak s láskou a porozumením chcú mu pomôcť, môžu ho kľudne nabádať k práci na svojich vlastnostiach, zlozvykoch a pod. A naopak, povzbudzovať ho k rozvíjaniu pekných a užitočných dobrozvykov, smerovať ho k zlepšovaniu charakteru. V tomto smere môžu dať ľuďom veľmi veľa.
Ryby
Nachádzame sa v poslednom Znamení zodiaku - v Rybách, ktoré účtujú. Tak ako sú Vodnár a Ryby obdobím (od cca. 20. januára do cca 20. marca), v ktorom ľudstvo účtuje svoj život v posledných desiatich mesiacoch (od Barana po Kozoroha) aj keď zatiaľ len nevedome, lebo ľudia nič dôležité nechcú vedieť, tak aj toto Znamenie Rýb má v sebe takú vlastnosť účtovania. 

Ľudia narodení v tomto znamení disponujú silou múdrosti podobne ako Kozorohovia a Vodnári. U Rýb sa táto múdrosť, ktorá nemá s učenosťou nič spoločné, prejavuje v schopnosti uvedomiť si kde spravili chyby, oľutovať tieto chyby a napraviť ich. A to nie je všetko, lebo Ryba vie aj to, kde mohla niečo spraviť a nespravila, aj to vie oľutovať a napraviť. A toto je to účtovanie. Pokiaľ toto nebude u seba robiť ale sa sústredí len na kritiku okolia s výčitkami, čo kto spravil zle alebo kto čo mohol spraviť a nespravil, tak bude svoj dar zneužívať a v konečnom dôsledku bude pôsobiť hlúpo. Múdro pôsobiť znamená, že ona má nabádať bez výčitky a s láskou druhých i seba, aby svoje pochybenia oľutovali a napravili. 
Baran
Ľudia narodení v znamení Barana majú za úlohu prinášať dobrotu. To čo je na nich teda vidieť je dobrota alebo zlota, či prinášajú do situácie dobrotu alebo jej opak.

Títo ľudia, ak chcú pohnúť nejakou vecou, nemajú inú možnosť, len cez dobrotu.

Barani sú ľudia rozbiehači. Je to prvé znamenie zodiaku, a aj ľudia tohto znamenia sú na začiatku rôznych vecí, resp. ich najväčšia sila spočíva v rozbiehaní, v nabádaní, aby druhí začali s nejakou činnosťou, projektom a pod. Aj oni sami rozbiehajú veľmi radi. Dokončiť už môžu mať problém.

Musia si dať pozor na workoholizmus.

Prečo sa o baranoch tvrdí, že sú tvrdohlaví? Je to preto, lebo ak človek správne používa dar znamenia Baran, tak takýto človek vidí cieľ, začne ho rozbiehať a v tejto činnosti je cieľavedomý. Pokiaľ je cieľ ušľachtilý, dostane sa mu sily z hora a ak by aj tisíc ľudí sa postavilo proti, tak tento človek ide cieľavedomo stále za tým svojím cieľom, avšak nie dogmaticky, vie si dať aj poradiť, lebo prvoradý je cieľ – nie on. Tvrdohlavosť vzniká vtedy, keď človek postaví do popredia seba, vidí cieľ a ide bezhlavo za ním. Navyše, ako to už v takýchto prípadoch býva, cieľ je zväčša nesprávny.

Prečo sa o ľuďoch baranoch v astrologickej literatúre píše, že sú bojovní a že ich planétou je bojovne naladený Mars? Je to preto, že astrológovia odpozerali práve tú pokrivenú vlastnosť cieľavedomosti t. j. tvrdohlavosť a aj to, že ak chce niekto niečo rozbiehať vyžaduje si to značné nasadenie síl. Človek rozbiehač musí neraz ísť aj proti prúdu, proti zaužívanej zvyklosti. 

Predstavte si ako všetci používajú jeden prístroj na určitú vec a teraz človek rozbiehač príde s nápadom nového prístroja. Vieme z histórie, ako ťažko sa presadzovali nové veci. Navyše keď uvážime, že barani nemajú inú možnosť len pôsobiť v prinášaní dobroty alebo zloty a keď pozrieme na stav ľudí, tak hneď je jasné, že zneužitím tohto daru u väčšiny baranov dôjde k tomuto: tvrdohlavo a bezhlavo v zlote prinášajú zlotu! Žiaľ. Preto sa nesprávne priradila k tomuto znameniu planéta Mars. Mars k tomuto znameniu nepatrí! A vo svojej podstate Mars ani nie je negatívne bojovný. To si vymysleli len ľudia. Znamenie Barana je úzko prepojené s planétou Pluto!

Prečo sa o ľuďoch v znamení barana v astrologickej literatúre tvrdí, že sú to vodcovské tipy, vodcovia? Je to preto, že ich sila spočíva v rozbiehaní, teda sú na začiatku procesu. Obkolesia sa ľuďmi, ktorí idú za nimi. Keďže prinášajú a vidia cieľ, tento ukazujú ostatným, nabádajú ich k tomuto cieľu. Preto pôsobia akoby vodcovsky.

Čo konkrétnejšie by mohli dať títo ľudia svetu? Práve tú cieľavedomosť za niečím ušľachtilým. Keď sa už ľudia dokážu správať zaťato, že 50 rokov neprehovoria so svojim susedom, lebo sa ako desaťroční pobili o traktorík na pieskovisku, tak prečo by túto pokrivenú vlastnosť nemohli pretransformovať na niečo ušľachtilé?

Napríklad sa zatnime ako národ a kupujme len slovenské, ale zdravé, potraviny. Však tí nemci, francúzi...by museli neveriaco krútiť hlavami. Okamžite by sa zvýšila zamestnanosť. Okamžite!
Človek baran príde do obchodu a aj keď ho bude sto ľudí presviedčať, on cieľavedomo si pôjde za svojím ...kúpi len to naše zdravé, takto svojim príkladom bude nabádať ostatných ľudí nech sú v akomkoľvek znamení. On to rozbehne. 

Takže človek narodený v znamení Baran má cieľavedomo ísť za ušľachtilým cieľom s dobrotou v srdci, aby tento cieľ priniesol ľudstvu dobro. Aby ho povzniesol k Bohu.
Býk

Ľudia narodení v tomto znamení majú byť v dennodennom živote vzormi dobroty. Tak ako je toto ročné obdobie po dlhej zime zrazu milé, vľúdne, tak aj títo ľudia majú byť milí, vľúdni, k dobru naladení.

Ak chcú pohnúť nejakou vecou, tak len touto dobrotou, milotou, vľúdnosťou.

Dary znamení sa nedajú nepoužívať takže je jasné aký je človek, ktorý nedbá na dar znamenia Býk. Je vzorom zloty, nevľúdny a rozladený. V takomto stave však žiadnou vecou nepohne. Naopak jeho rozladenosť druhých odpudzuje.

Títo ľudia majú dar doťahovať, dolaďovať veci. Barani začínajú, sú rozbiehači ale Býkovia dolaďujú, začaté procesy.

Toto znamenie je špecificky spojené so Zemou. Aj od nej dostali svoje dary, ktorými sú väčší zmysel pre materstvo, potomstvo a život na zemi. Čo to znamená? Treba si predstaviť Matku Zem ako vo svojej štedrosti všetkým živým tvorom dala domov, potravu a všetko hmotné zabezpečenie. Tak aj títo ľudia inklinujú k hmotnému zabezpečeniu. Priťahujú ich teda peniaze, hmotné statky, dobré oblečenie a jedlo. Toto všetko je v poriadku pokiaľ sú si vedomí toho, že hmotné statky nie sú cieľom ale len prostriedkom k duchovnému vývoju na zemi. Ak si toto neuvedomia, tak sa z nich môžu stať naháňači pozemských pôžitkov. Lebo je to dar , ktorý sa nedá z človeka sňať, ale buď ho používa správne alebo nesprávne.

V klasickej astrológii sa teda správne uvádza , že týchto ľudí priťahuje pozemské zaistenie, či už seba alebo rodiny, žiaľ dnes je to tak, že toto sa stalo cieľom.

Správne použitie daru by viedlo tohto človeka k tomu, že by bol dobre zaistení, ale toto zaistenie by bolo prostriedkom, na ktorom nelipne. Bol by ostatným príkladom, ako zarábať peniaze, žiť dôstojne a zároveň aj ako nelipnúť, nebyť otrokom týchto statkov. Ako ich správne spravovať.

Keďže znamenie Býk je zemské znamenie je tu nebezpečenstvo dívať sa na veci z pohľadu zeme. Predstavte si človeka, ktorý sa vznáša balónom nad zemou a človeka, ktorý stojí na tejto zemi. Ktorý z nich viac uvidí? Človek na zemi má menší obzor, podobne aj človek Býk môže mať obmedzené vnímanie. On svoje okolie vidí dobre a dobre ho môže popísať ale veci, ktoré presahujú ďalej – veci globálne, veci duchovné už môže mať problém správne vnímať. Treba ešte raz upozorniť, že len vtedy, ak človek nedbá na dar tohto znamenia, kedy hmotu postaví ako cieľ. Akonáhle postaví hmotu, ktorá prirodzene hrá v jeho živote dôležitú úlohu, na miesto ktoré jej prináleží, tak nebude mať žiaden problém vidieť veci správnym spôsobom.


Blíženci

Najväčšou silou ľudí Blížencov je ich prejavovaná dobrota v dennodennom živote i v tých najmenších veciach.

Ich silou je aj rýchlosť, ktorú im sprostredkováva planéta Merkúr. Blíženci teda potrebujú byť  v pohybe, len si musia dať pozor, aby tento pohyb bol zmysluplný. Inak môže ísť len o „pohyb pre pohyb“, množstvo nachodených kilometrov tam, kde stačilo desať krokov. Majú si uvedomiť túto silu, teda rázne a rozhodne spraviť niečo bleskurýchlo a efektívne. Tam kde niečo stojí, kde je niečo pomalé alebo nečinné a vyžaduje sa pohnutie z miesta, má človek Blíženec prísť a preraziť.   

Blíženci sú ľudia, ktorí sa majú očisťovať skrze svoje prežitia a tým prejavovať a ukazovať Božiu Dobrotu na svojom živote. Každý deň prináša množstvo prežití, či už pekných alebo ťažkých, či už radosť alebo utrpenie a tieto sú veľkou pomocou k sebaočisteniu. Okradli nás? V poriadku, máme to prijať, odpustiť zlodejovi, tým prejavíme dobrotu, sme dobrí. Tým sa aj očisťujeme, lebo sme splatili dlh z minulosti, kedy sme tiež kradli. Veď vieme, čo povedal Ježiš, neodídeš kým nezaplatíš do posledného haliera. Povedal aj, že kto čo zaseje, to musí zožať. Takže ak je nám niečo ukradnuté, máme to prijať s radosťou, lebo tento spätný účinok za to, že sme kedysi kradli, musel prísť a už ho viac niet. Očistiť sa znamená aj to, resp. hlavne to, že si dáme predsavzatie nekradnúť.

Keď príde dobré prežitie, tak aj tú máme byť zaň vďačný, máme ho prijať a dať si predsavzatie ešte viac robiť druhým to, čo nám spôsobuje radosť. Opäť sa očisťujeme.

Blíženci sú ľudia, ktorí majú získať rovnováhu medzi citom a rozumom. Cit je prejav nášho „ja“, teda ducha, ktorý je nesmrteľný. My sme tým duchom. Rozum je prejavom mozgu, ktorý je viazaný na telo, priestor a čas,  je teda obmedzený len na malé veci. Rovnováha spočíva v tom, že cit určuje smer, určuje čo máme robiť a rozum je podriadený, vykonáva vôľu citu. Napríklad cítime, že máme opraviť strechu, tak ideme do tejto činnosti a rozumom hľadáme riešenia ako ju opraviť.

U Blížencov túto rovnováhu nájdeme hlavne v umení, to je aj oblasť kde by ju mohli nájsť a kde sa môžu veľmi dobre uplatniť. V budúcnosti to bude každé zamestnanie, keďže dnes je náš mozog neprirodzene v popredí.

Skúsme obrazne ukázať previazanosť činnosti Barana, Býka a Blížencov. Napríklad pri výrobe džbánu Barani ako rozbiehači prinesú všetko potrebné na jeho výrobu, Býkovia ako doťahovači ten džbán spravia a Blíženci do toho vnesú niečo umelecké, niečo kde je dynamicky vidieť vyváženosť citu a rozumu. Oni ten džbán vyšperkujú maľbou, dajú mu umelecký nádych.

Vyššie spomínané veci samozrejme sú univerzálne a platia pre každého človeka avšak ľudia Blíženci majú v týchto veciach silu a preto sú tieto veci u nich najviditeľnejšie.


Rak

Ľudia narodení v znamení Raka majú prinášať do života Božiu Moc – poMoc. Majú prinášať pomoc tam kde je bezmocnosť alebo tam kde je to potrebné. Títo ľudia sú veľmi citliví, niekedy až precitlivení. Táto vlastnosť pramení zo schopnosti Raka vycítiť, ktorá cesta kam vedie a ako dopadne človek keď sa rozhodne buď pre jednu alebo druhú voľbu. Ich pomoc teda spočíva hlavne v tom, aby nabádali iných na tú správnu cestu. Napr. môžu kamarátovi povedať: „Jano, dnes opäť ideš do krčmy, vieš ako to dopadne, zase prídeš domov opitý a budeš zle robiť“. Preto sa o ľuďoch Rakoch hovorí – „prorok rak“, vedia dopredu ako tá alebo oná zvolená cesta dopadne.  

Raci majú radi skúšky, radi nové veci skúšajú. Oni sami sú skúšaní životom či zvládnu to, čo si zvolili napĺňať. Keď sa tieto skúšky na nich valia, môžu cítiť až bezmocnosť, vtedy je potrebné zotrvať (pokiaľ ide samozrejme o niečo ušľachtilé) a  žiadaný výsledok potom príde.

Raci sú spojení s Mesiacom. Sú silne naviazaní na domov. Je vidieť u detí Rakov silnejšie puto s domovom, s rodičmi ale aj širším príbuzenstvom. Aj v dospelosti môže byť toto puto silné a samozrejme dosť si potrpia na vlastný domov, partnera a deti. Ženy v tomto znamení narodené sú citlivými, nežnými matkami. Raci milujú objatia, rôzne nežné hladkania a dotykové prejavy od svojho partnera.

Fyziologicky má väčšina Rakov plnšiu postavu, okrúhlejšiu tvár, nos širší, brada okrúhla. Rak ovláda žalúdok, pankreas, žlčník, pečeň a prsia, preto si musia, zvlášť na tieto orgány, dať pozor. Problémy tu nastávajú vtedy, ak sa nedokážu preniesť cez nejakú životnú skúšku. Ochorenie pečene hovorí o chybnom svetonázore, ktorý nám bráni skúšku zvládnuť, žlčník bude mať problémy, keď v životnej skúške prejavujeme vnútornú zlosť. Problémy s trávením máme vtedy, keď skúšku nevieme stráviť, cukrovka je zas o pocitu nedostatku lásky. Prsia zasiahne nádor, ak dospelému dieťaťu prejavuje matka lásku materinskú. Tu je v období asi pätnásteho roku dieťaťa matka postavená pred skúšku, či sa vzdá roly matky a prijme novú úlohu priateľky svojho dieťaťa. Vyššie napísané zdravotné zákonitosti sa samozrejme týkajú každého človeka, avšak Raci sú v tejto oblasti náchylnejší na prípadné problémy.


Lev

Ľudia narodení v tomto znamení majú byť viditeľnými vzormi moci. Moc však znamená po-moc. K moci sa dostane len človek, u ktorého druhí podvedome alebo vedome cítia, že má niečo, čo im môže pomôcť. Takýto človek, keď sa na to hlbšie a popravde pozrieme má byť v skutočnosti služobník. Ten kto je mocný v skutočnosti slúži. Preto sa na nich budú,  väčšinou podvedome, s prosbou o pomoc obracať (nielen na Levov ale aj na Rakov a Panny).

Čo som vypozoroval, týmto ľuďom je proti srsti, ak ich chce niekto riadiť. Radšej oni riadia. Dobre sa cítia v prostredí, v ktorom hrajú prvé husle, v riadiacich pozíciách, ako vodcovia na čele skupín.    

Ľudia v znamení Leva majú dar správne používať rozum. Dôkladne si premyslia, ako spraviť to či ono. Ale správne použitie rozumu vyžaduje riadiť sa citom. To znamená, že človek Lev ak niečo cíti, má hľadať spôsob ako to spraviť, lebo cit je prejavom ducha človeka a je preto neomylný. Ak teda Lev cíti, že má upratať, má hlavou hľadať spôsob ako na to. Nešpekulovať. Večer môže prísť dôležitá, neohlásená návšteva a je potom rád, že počúvnul svoju intuíciu. Negatívnym znakom Levov je práve hľadanie najrôznejších spôsobov prečo nespraviť to čo cíti, potom vychrlí množstvo dôvodov na obhajobu svojho nesprávneho postoja. Tu platí to známe: múdry hľadá spôsoby, hlúpy dôvody. 

Človek Lev je veľmi spoločenský. Zvýšenú silu dostáva od Slnka čo ho robí takým slniečkom a preto je rád medzi ľuďmi. Podobne ako Slnko, ktoré je stredobodom Slnečnej sústavy, najmocnejším objektom, ktorý svojou žiarou všetky ostatné planéty prežiari a zneviditeľní, tak vidíme Levov vo veľkolepých, prepychových spoločnostiach kde sú stredobodom spoločnosti. Majú radi lesk a luxus.

Zatiaľ sme však, žiaľ, ešte na míle vzdialení od správneho použitia tohto daru, ktorý sa zvrhol na okázalosť, márnomyselnosť a povrchné pozlátko. Ale môžme ho naznačiť. Vieme, že Boh chce, aby sme boli šťastní a toto šťastie asketizmus nevyžaduje. Preto prepych, lesk a pompéznosť, ktoré Levov priťahujú sú správne, len sa musia zachvievať v Božej vôli, inak povedané, človek nesmie tomu prepadnúť a stať sa toho otrokom.

Kľudne majme krásne a pompézne mestá. Majme strechy zo zlata, sochy osadené drahými kameňmi, fontány najkrajších tvarov, lavičky z najlepšieho dreva, okná okrášlené diamantmi...len nesmieme byť otroci týchto vecí. Avšak my sme, lebo také niečo nemáme, keďže by to okamžite niekto ukradol.

Nech si dá (nielen) Lev pozor na to, že bohatstvo, lesk a pompéznosť sú síce pekné ale majú slúžiť ľuďom, majú byť prostriedkom na vyjadrenie vďaky Všemohúcemu. Takýto lev bude potom úžasný, lebo iní budú v jeho blízkosti vyciťovať správne použitie týchto vecí.

V komunikačnej, slovnej rovine Lev pôsobí veľmi múdro. Keď si riadne premyslí ako spraví to čo cíti, teda to, čo je správne, tak v rozhovore môže druhého svojou vecnosťou až schladiť. Ako sa hovorí, „chladnokrvne zakončiť“, tak Lev s chladnou hlavou vyrieši situáciu, ale za predpokladu, ako bolo vyššie napísané, že hľadá spôsoby realizácie svojho cítenia. Naopak, ak toto nerobí, tak druhý človek, s ktorým rozpráva, vníma určitý druh hlúposti – keďže vtedy Lev argumentuje hľadaním dôvodov prečo vec nespraviť. V komunikácii človek Lev prerazí, získa si druhých na svoju stranu alebo zvládne problém či prekážku vtedy, keď rozumom hľadá spôsoby uskutočnenia toho čo cíti a prezentuje rôzne možné riešenia. Vtedy dokáže nájsť aj také postupy, ktoré sa zdajú byť až novátorské. Lev si musí uvedomiť, že každá situácia je jedinečná, preto aj riešenie problému musí byť jedinečné. A toto keď Lev predostrie druhým, získa si ich srdcia.

Osobitou rovinou je myšlienkový svet človeka. Aj keď konkrétne myšlienky nevidíme, každé znamenie je v tejto oblasti špecifické s určitým spoločným rámcom. Človek Lev ak chce vyriešiť akýkoľvek problém musí voliť myšlienky, ktoré ho budú povzbudzovať k pevnému postoju vo svojom presvedčení. Keď raz vie, že dva plus dva sú štyri, má voliť tomu zodpovedajúce myšlienky. Nemá pokukovať po inom výsledku, keď zreteľne vie, ako sa vec má. Napríklad, ak Lev cíti, že má uvariť večeru, má byť pevný v tomto presvedčení a hľadať spôsob, ako to uskutoční. Keď dovarí, ozvú sa na návštevu neočakávaní dôležití hostia a je rád, že uposlúchnul svoje jemné cítenie, ktoré ho nabádalo v tomto smere.

Toto znamenie ovláda srdce a srdcovo-cievny systém. Zdravie v tejto oblasti si Lev zabezpečí správnym použitím rozumu – hľadaním spôsobu, ako spraviť to, čo intuitívne vyciťuje. Ak sa citom neriadi, môžu nastať srdcovo – cievne problémy. Človek Lev si musí dať na toto pozor. Lev sa rýchlo rozčúli (či už to je všetkým viditeľné alebo v tichosti) čo znamená, že nepoužíva správne svoju hlavu. Lebo ak ho hnevá nejaká vec, tak má rozumom hľadať spôsob ako ju vyriešiť a nie sa rozčuľovať a koledovať si o infarkt

Vysoký krvný tlak vzniká pretláčaním našej vôle druhým. Chceme, aby sa veci diali po našom a keď to tak nie je, nastupuje tlak. Rozčúlime sa nad synovým správaním a volajú nám sanitku. Je to preto, že znamenie Leva nepoužívame správnym spôsobom. Znamenie je univerzálne, každý je ním zasiahnutý avšak ľudia, ktorí sa narodili v čase jeho pôsobenia, si musia dať na jeho špecifiká väčší pozor. Preto ľudia Levy majú najviac dbať na srdce a cievy, lebo tu je ich najväčšia sila alebo slabosť. Keď sa teda človek rozčúli nad synovým správaním a zoberie ho sanitka s vysokým tlakom do nemocnice, tak je isté, že tento človek bol pevný vo svojom, v tomto prípade však, nesprávnom presvedčení. Čo je súzvučné v takýchto prípadoch s tvrdohlavosťou. Napríklad „nikdy synovi neodpustím jeho správanie.“ Tvrdohlavo, pevne, neoblomne si takto Lev koleduje o zdravotné potiaže. Rozčuľuje nás len taká vlastnosť, ktorú máme aj my v sebe. Preto Lev má v prvom rade riešiť seba a v tom byť pevný. Má rozmýšľať ako vyriešiť problém a ponechať druhým slobodnú vôľu.

Pri nízkom krvnom tlaku sa prejavuje opačný extrém. Sme málo vnútorne pevní, necháme sa druhými utlačiť, podriaďujeme sa ich vôli. Tu je dôležité, aby si človek ujasnil svoju cenu, naučil sa povedať aj nie, stáť si za svojim, pochopiť jedinečnosť každej situácie a tak k nej pristupovať. Má hľadať spôsoby, ako zrealizuje svoje sny, túžby a inšpirácie.

Srdce bude zdravé ak budeme viac srdeční k druhým. Hlavne z našich emócii a slov má srdečnosť toho druhého oblažiť. Druhý musí cítiť teplo, ale ak cíti chlad, naše srdce môže mať problémy. Platí to pre všetkých, ale Levy sú v tejto oblasti zraniteľnejší.

Keď to teda zhrnieme, Lev má byť mocný a jeho moc tkvie a začína už v myšlienkach, kedy si pevne stojí za svojim. Vie, že treba to a ono spraviť, zreteľne to cíti. Nedá sa preto  zatlačiť okolím a volí ten druh myšlienok, ktorý hľadá možné riešenia. V komunikácii s druhými predostrie múdre, novátorské postupy a v konkrétnej realizácii už ich len prakticky uskutočňuje. V takomto prípade jeho srdcovocievny systém pracuje na jedničku s hviezdičkou.Panna

Ľudia narodení v znamení Panna disponujú silou, ktorá im umožňuje používať v dennodenných životných situáciách Božiu Moc. Konkrétne to znamená, že majú pomáhať. Avšak skutočná pomoc vyžaduje, aby neustále preverovali svojim citom, či ich dobrá snaha druhým aj skutočne prospieva.

Panny sa teda majú vzdať seba v prospech druhých, ale tak, aby to tým druhým aj skutočne prospelo.  Vyciťovaním majú preverovať svoju snahu pomôcť. Napríklad človek Panna ide pozrieť kamaráta do nemocnice. Vie, že má rad cigarety, ale svojim citom skúma či je správne mu ich kúpiť, či by mu prospeli. Napokon mu donesie radšej domáce jablká, lebo tie sú nepostrekované a zdraviu prospešné.

Panna má správne používať cit pri akejkoľvek situácii, to je jej úloha a danosť. Preto vie byť poriadne kritická a to pramení práve z tej danosti, že Panna musí preverovať, či to čo ona robí alebo druhí robia, je skutočne prospešné. Tu Panna robí chybu, že keď to vidí, tak to väčšinou obráti na kritiku, miesto toho, aby bez vyžadovania nabádala k správnemu.

Ďalším dôsledkom jej schopnosti citom preverovať či dobrá vôľa skutočne prospieva je pedantnosť a zmysel pre presnosť, poriadok. Jej cit túži po správnom prejavovaní vôle, a preto vo viditeľnom svete sa akoby táto vlastnosť transformuje do tej precíznosti.

Panna chce byť a má byť precízna. Veď si zoberme koľko má ľudstvo problémov. Napr. na Slovensku nevieme zvládať Rómov. Darmo budeme mať dobrú vôľu a postavíme im bytovky, zistíme, že za chvíľu ich rozoberú na šróbiky. Tu má práve Panna zaúradovať, lebo tu je jej najväčšia sila, aby jasne a zreteľne povedala či táto naša dobrá vôľa Rómom aj skutočne prospieva, či práve naopak ich učíme lenivosti, lebo si nič nevážia a ... ako sa vraví, my pôjdeme „za našu dobrotu na žobrotu.“

Alebo migračný problém, ktorému Európa čelí. Dnes je technicky možné loďami, autami, lietadlami, vlakmi do Európy celú Afriku presťahovať. Lenže Panna vie a aj má svojim citom vycítiť, či táto naša dobrá vôľa pomôcť, nie len Afričanom ale i Európanom skutočne aj prospieva. Ona okamžite vycíti či ide o skutočnú a dlhodobú pomoc. Podobne ako v tej múdrosti „ak chceš nasýtiť človeka na jeden deň, daj mu rybu. Ale ak chceš nasýtiť človeka navždy, nauč ho ryby chytať.“ Človek Panna má nabádať ľudí, aby „chytať ryby“ druhých učili. Ak to nerobí dostane sa do bezmocnosti, lebo jej danosť je danosťou Božej Moci.

Čo dnes väčšina ľudstva prežívame? Bezmocnosť. Sme bezmocní lebo rómov riešiť nevieme, sme bezmocní lebo nevieme čo s migrantmi, sme bezmocní lebo nám ekonomika padá, sme bezmocní lebo príroda kolabuje, sme bezmocní lebo...táto bezmocnosť by tu vôbec nebola, ak by sme ako ľudia preverovali našim citom, či to čo robíme aj skutočne nám a tým druhým prospieva a ak by sme sa snažili ísť až na samý koreň problému. Práve ľudia Panny majú v tom najväčšiu silu na svoje okolie dynamicky pôsobiť.

V komunikačnej, slovnej rovine človek Panna pohne vecou len a len láskou. Panna si musí uvedomiť, že láska hýbe svetom a v tom tkvie jej emočná sila. Preto ak chce pomôcť blížnemu, spoločnosti alebo aj sebe samej, samému, ešte skôr ako predostrie svoje precízne nápady, musí toho druhého zahaliť láskou. Ak táto chýbať bude, prejaví sa to v bezcitných požiadavkách plných kritickosti, pedantnosti a puntičkárstva. Alebo a to je druhý extrém, stane sa pre ostatných rohožkou, lebo jej láska bude zmäkčilá. Na to treba dať pozor.

Láska však nie je zmäkčilá. Láska chce tomu druhému len a len dobro, preto sa nedíva na to, čo mu je pohodlné, príjemné ale len ta to, čo mu prospieva. Preto vie byť aj prísna. Rodič svoje deti miluje, preto musí byť k nim aj prísny. Musí aj trestať keď to inak nejde. Skúste vždy vyhovieť požiadavke svojich detí. Veď by ich to mohlo stáť život.

Pozrime sa na myšlienkový svet Panny. Jej najväčšia sila v tejto rovine bude rozvinutá, ak bude chcieť pomáhať. Má voliť tie myšlienky, ktoré ju budú nabádať k prinášaniu pomoci druhým, ktoré z nej spravia doslova posla Svetla na Zemi. Keď si toto uvedomí a vnútorne sa tým bude zaoberať, kdekoľvek kde príde, ostatní ucítia z nej niečo, čo ani nepochádza z tejto Zeme ale z nejakých vyšších nadpozemských sfér. Žiaľ, dnes táto snaha chýba. Ale tie malé , skutočne malé výnimky sú nesmierne úžasní ľudia, s veľmi veľkou vnútornou potrebou prinášať ľuďom Božiu Moc. Oni to nemusia takto definovať, ale jednoducho sú to ľudia zaoberajúci sa pomocou druhým, pričom je jedno, aké zamestnanie a postavenie v spoločnosti zaujímajú.

V zdravotnej oblasti ovláda toto Znamenie hrubé, tenké a slepé črevo.

Hrubé črevo je spojené s našim prežívaním minulosti. Tenké črevo je spojené s prežívaním prítomnosti a slepé črevo bude mať problémy, ak sa nám niečo dostalo do slepej uličky a nevieme čo robiť. Hrubé črevo ochorie, ak sa budeme sužovať nad minulosťou, pričom rakovina v tejto oblasti znamená veľmi silné trápenie, akoby sme mali klapky na očiach. Slepé črevo ochorie, ak neprijímame prítomnosť so všetkým čo ona prináša a rakovina znamená jej silné nepretržité odmietanie. Pokiaľ chceme mať črevný systém v poriadku, tak vyššie popísanými vlastnosťami Panny si tento poriadok zabezpečíme. Naopak, ak zneužívame silu Panny, lebo danosť sa nedá nepoužívať, tak v tejto oblasti môžu nastať problémy.

Ak to teda zhrnieme od myšlienok, slov až k činom, lebo v živote všetko začína myšlienkami a končí činmi, tak ľudia Panny v ideálnom napĺňaní svojich daností túžia ľuďom pomáhať, túžia im prinášať Božiu Moc – pomoc a volia ten druh myšlienok, aby túto túžbu naplnili. V komunikácii volia láskavý tón, lebo vedia, že len prísnou, teda skutočnou láskou môžu pomôcť a do konkrétnych činov sa ich túžba pretransformuje k pedantnému riešeniu akýchkoľvek problémov. Pedantné, precízne riešenie znamená, že citom sa snažia vycítiť najlepšie možné použitie. Snažia sa byť skutočne nápomocní, preverujú čí ich snaha je naozaj prospešná. Takáto Panna bude pôsobiť na druhých dosť jemne, čo však neznamená, že muž v tomto Znamení je zženštilý. Toto s tým nemá nič spoločné, lebo pravý muž a pravá žena môžu a majú byť v akomkoľvek Znamení.    


Váhy

Ľudia narodení v znamení Váhy pracujú s prežitiami. V prežitiach je ich hlavná sila. Práve preto ich uvidíme pohybovať sa najmä v kolektíve, kde je väčšia príležitosť niečo zažiť ako osamote. Ich úlohou je odvažovať, merať, ktoré prežitie je pekné, ktoré škaredé, ktoré vedie k ušľachtilosti a ktoré k deformácii, ktoré prináša radosť a ktoré smútok, utrpenie. Podľa toho si riadiť život.

Keďže prežitia sú ich hlavnou hybnou silou, tak vedia veľmi dobre o nich hovoriť. Napríklad aj taký obyčajný obed vedia farbisto popísať, že sa druhým budú až slinky zbiehať. Môžu byť dobrými rozprávačmi príbehov.

Majú dar a zároveň úlohu druhých usmerňovať k takým činom, ktoré budú viesť k pekným prežitiam. Môžu vystríhať pred správaním, ktoré bude naopak viesť k nepekným prežitiam. Napr. človek Váha povie kamarátovi, aby nešiel do krčmy, lebo opäť príde domov opitý a žena, deti ale i on budú mať škaredý večer. Mal by ho nabádať, nech radšej ide domov, kúpil žene kvety, aby večer bol pokojný a pekný.

Ďalšou formou pomoci okoliu je poukázanie na vlastné prežitia. Tie prípady, ktoré sa Váhe podarili má dávať ďalej, nemá si ich nechávať len pre seba, napr. povie kamarátovi: "Začal som viac športovať a moje zdravie sa zlepšilo. Nikdy by som nepovedal, že pohyb je tak dôležitý!" Týmto môže kamarátovi veľmi pomôcť, lebo dal svoju skúsenosť. Ale aj z negatívneho prežitia môže ponúknuť pomoc vo vystríhaní. Povie: "Začal som piť alkohol a moje zdravie išlo prudko dole. Varujem ťa. Nerob to ako ja, radšej si za tie peniaze kúp niečo zmysluplné ako piť každý deň päť poldecákov tvrdého. Nikam toto nevedie, len do hrobu."

Prečo sa hovorí o týchto ľuďoch, že sú váhaví? Preto, lebo oni pracujú s prežitiami. Na jednu misku váh dávajú pekné a na druhú škaredé. Analyzujú k akému prežitiu bude viesť tá alebo oná situácia. Preto v obchode váha či si má kúpiť sveter, ktorý drží v ruke alebo nekúpiť. Automaticky sa díva na to či kúpou bude šťastný alebo nie. Či sa bude tešiť alebo banovať. Je to jeho dar, neuvedomuje si to a robí to podvedome. Preto zvažuje kvalitu svetra, všetko čo prichádza do úvahy. Na jednu misku váh dá všetko „pre“ sveter a na druhú všetko „proti“ svetru, aby v konečnom výsledku sa správne rozhodol.

Váhy majú svojmu okoliu prinášať Božiu Silu a odvahu. Všimnime si slovo „odvaha“, ktoré znamená „od Váh“, „od Váhy“. Čo je to odvaha? A čo je opak odvahy? Zoberme si šoférovanie. Keď sme prvýkrát v živote za volantom väčšina ľudí má v začiatkoch strach, teda opak odvahy. Až následne šoférovaním, teda prežitiami, skúsenosťami sa dostaví odvaha. Vtedy k šoférovaniu budeme pristupovať s odvahou. Ale môže nastať situácia, že máme zrazu šoférovať autom do veľkomesta s ktorým nemáme skúsenosti a dostaví sa opäť nedostatok odvahy, strach, tréma, nervozita. Po prvej jazde v takejto novej situácii nepríjemné psychické stavy vystrieda odvaha. Teda až prežitím danej veci nadobúdame odvahu. Prežitiami zvážime celú situáciu a samočinne nastupuje odvaha. To je zákonitosť, ktorú sa nikto v škole neučil ale každý ju používa nevedome ako dýchanie. Strach je absencia prežitia, človek nevie čo má očakávať a až keď sa to stane strach zmizne. Človeka pichne včela. Väčšina ľudí spanikári, budú sa báť o svoje zdravie lebo nevie čo bude nasledovať, chýba im predchádzajúce prežitie. Včelára keď pichne včela je pokojný, lebo po minulých prežitiach, teda po tých stovkách žihadiel už presne vie čo bude nasledovať, teda maximálne opuch a pracuje ďalej akoby sa nič nestalo. Naopak bude ešte rád, že dostal žihadlo, lebo zo svojich prežití už vie, že to lieči. Preto včelár prichádza k včeliemu úľu s odvahou, naopak nevčelárom, ktorí nemajú so žihadlami skúsenosti, odvaha chýba.

Odvaha je teda stav duše, opak strachu, ktorú sme po predchádzajúcich prežitiach a ich samočinnom odvážení, nadobudli. Odvážili sme ich, sme teda odvážni.

Odvážny nie je šialený. Vidíme strmú skalu pred nami. Odvážime, čo asi by sa mohlo stať, ak by sme ju chceli zdolať. Na jednu misku váh dávame: „nie sme horolezci, nemáme horolezeckú výstroj, je mokro,  mnoho životov aj profesionálov stáli tieto výstupy.“ Na druhú misku: „možno budem mať šťastie.“ Zdravo uvažujúci človek po zvážení „za“ a „proti“ si vyberie to „proti“ výstupu a je tiež odvážny, lebo si odvážil. Je odvážny, lebo bude možno jediný, ktorý odmietol vystúpiť na strmú skalu a vie, že ho budú kamaráti ohovárať, teda aj to je odvaha.

Pri nadobudnutí odvahy nie je nevyhnutné, aby ju človek získal len skrz svoje vlastné prežitie. Môže sa oprieť o akékoľvek prežitie, kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Máme byť schopný sa poučiť. Môžeme si povedať: „Petrovi sa to podarilo, lebo robil to a tamto, prečo by som to ja nezvládol? Prečo sa bojím?“ Tu nejde o porovnávanie, ale o poučenie so skúsenosti druhého, ktoré okamžite prináša odvahu. Aj keď na začiatku možno len malinkú, ale aj to je úspech. Bojíme sa podnikať? Tak si pozrieme úspešných živnostníkov zo svojho okolia. „Som ja horší?“ Už toto môže naliať odvahu do žíl.  

Každý človeka má pracovať s prežitiami a ich spracovaním má nadobudnúť odvahu, avšak ľudia Váhy majú v tomto vynikať. Doslova žiariť, lebo vo vyššie napísanom majú najväčšiu silu, nie len pre seba ale pre pomoc svojmu okoliu. Oni sú tí, ktorí majú najväčšie vlohy prinášať druhým odvahu po predchádzajúcom vážení. Odvaha je Božia Sila. Či už Váha zoberie svoje skúsenosti alebo skúsenosti niekoho iného, po odvážení, vytriedení, zosumarizovaní majú svoje okolie povzbudzovať k odvahe. Môžu zobrať skúsenosti nejakej civilizácie z pred päť tisíc rokmi a teraz nalievať Božiu Silu do žíl národu. „Keď to budete takto robiť, tak to zvládnete!“ O slovenskom národe sa hovorí ako o holubičom, teda národe, ktorý odvahou veľmi nevyniká, skôr povoľnosťou. Preto tu, by ľudia narodení v Znamení Váhy, mohli byť pri obrodení nášho národa doslova kľúčoví! Kam vstúpia, tam má spolu s nimi vstúpiť aj Božia Sila! Žiaľ nie je tomu tak. Váhy, začnite si svoju úlohu plniť!    
   
V zdravotnej  oblasti si musia dávať pozor na obličky, keďže ich zdravie je priamo závislé od citových prežívaní, hlavne s našimi najbližšími. Pri citových prežitiach, ktoré nevieme zvládnuť, budú obličky trpieť. Ak citové prežitia správne vyhodnotíme, keď nás nebudú sužovať a trápiť, obličky budú zdravé.

V komunikačnej oblasti, ak chcú Váhy uspieť, musia si zachovať čistotu. Čo je to čistota a čo je to nečistota? Čistota v komunikácii je vtedy, ak hovoríme s druhým (ale aj sami so sebou) tvorivo. „Ty to zvládneš, si šikovný...“ , „skúsme nájsť riešenie problému, hľadajme ako sa dá, pozrime na skúsenosti druhých, ako sa to im podarilo...“ Naopak nečistota v komunikácii je vtedy, ak netvorivosti dávame do popredia. Stávame sa doslova netvormi. „Nikdy sa ti nič nepodarilo, si nešikovný“, „nedá sa nič robiť, neverím, že to zvládneme vyriešiť...“

Pri netvorivom , teda nečistom jednaní s druhým človekom, Váhy budú vždy strácať silu, lebo tento druh komunikácie už v zárodku nejakého črtajúceho sa projektu, činnosti, aktivity zadúša všetky potrebné sily k rozbehnutiu. Veď len zvážme, keď si človek netvorivo povie : „som nešikovný, ani to nejdem robiť“, tak skončil ešte skôr ako začal.

Preto Váhy majú vždy a za každých okolností hľadať tie slová, ktoré nesú tvorivú silu, povzbudzujú a ponúkajú riešenia.

Vyššie popísaná kominukačná danosť sa uplatňuje na samom začiatku, keď je potrebné niečo nové rozbehnúť. Tu sú podobní Baranom, ktorí sú rozbiehači sami osebe, avšak Váhy rozbiehajú v jemnejšej rovine povzbudivými a tvorivými slovesami. Teda tam, kde sa niečo plánuje, sú Váhy vítanými radcami disponujúci schopnosťou sumarizovať skúsenosti či už svoje alebo iných a na tomto podklade tvorivo hľadať riešenia novej činnosti.

Pozrime do myšlienkovej oblasti týchto ľudí. Vieme, že pracujú s prežitiami. Niektoré sú pekné, iné škaredé, ba až otrasné. Veď sami vidíme čo sa deje, aké tragédie nás obklopujú. Jednému zhorel dom,  iného lúpežne prepadli a trvalo prišiel o zdravie, ďalší stratil celú rodinu pri dopravnej nehode a takto by sme mohli pokračovať a konca nedošli. Tu si musí Váha uvedomiť určitú skutočnosť, ktorá je danosťou jej daru v myšlienkach. Ide o uvedomenie si cesty Syna Božieho z Božskej nádhery až sem na pochmúrnu Zem. Jeho Otec vidiac neblahé smerovanie ľudstva, hriechom zaťažené k sebazničeniu, vo svojej nepochopiteľnej láske sa zmiloval a poslal svojho Syna Ježiša na pomoc. Ona spočívala v tom, že ľudstvu mal vysvetliť zákonitosti života a nasmerovať ho na správnu cestu vedúcu k šťastiu. Pred svojim zrodením vedel veľmi dobre čo ho môže očakávať. Od uznania až po veľmi pravdepodobné  nepriateľstvo, prenasledovanie a smrť. On Jediný čistý a Božský prijal túto skutočnosť a napriek možnej vražde vzal na seba túto obetu a inkarnoval sa. Vieme veľmi dobre ako to dopadlo. Najhorší scenár, teda potupná a ťažká smrť na kríži, vtedy u Rimanov veľmi obvyklá, sa naplnil. Váha si má uvedomiť, že jej utrpenie je ničím pred tým, čo sme spôsobili Synovi Božiemu. Utrpenie človeka je väčšinou karmické v zmysle „čo zaseješ, to zožneš.“ Keď on robil zlo, teraz sa mu vracia ešte znásobené, ktoré vidíme ako otrasné prežívanie. Mohol v 15. storočí dedinu vypáliť a teraz keď mu v dome zhorela celá rodina, je len dôsledok spätného účinku, veď nie nadarmo sa hovorí, že Božie mlyny  melú pomaly, ale isto. A teraz nich si porovná seba so Synom Božím. On zožal utrpenie, ktoré v 15. storočí spôsobil, ale Syn Boží bol bez najmenšieho prášku viny. Dokonca ešte umučený prosil Otca, aby odpustil, lebo nevedia čo títo ľudia činia. Tak aké to reptanie? Avšak aj Syn Boží mal karmu. Táto bola však nie toho druhu „čo zaseješ, to zožneš“, ale  dobrovoľnou, kedy vedel dopredu pred narodením čo sa môže stať, no i napriek tomu vzal na seba túto možnosť. To je teda tiež karma, kedy vidíme stav spoločnosti a dopredu vieme predvídať, že miesto radostného vítania budú po nás kamene hádzať. A tak je to u mnohých, ktorí prinášajú požehnanie ale sú tŕňom v oku neprajníkov. Môžu ich prenasledovať, ale i zabíjať, pričom ich karmou nie je to, že kedysi prenasledovali alebo zabíjali, ale to, že pred narodením videli túto možnosť a vzali ju na vedomie. Preto človek Váha, často atakovaná okolím, s nepekným prežívaním si má povedať: „Buď som ja toto kedysi robil a teraz žnem a tým odčiňujem, alebo nič zlého som nerobil, ale dopredu som vedel, že spoločnosť je odvrátená od Pravdy, tak ma hania. Ďalšia možnosť neexistuje. Ak ide o prvý prípad, tak sa teším, že odčinením mi bude odpustené. Ježiš trpel bez viny, ja trpím vinný. Navyše, čo je moje utrpenie proti Jeho utrpeniu? Tak čo mám reptať? Ak ide o druhý prípad, tak dobrovoľne som vzal na seba tento osud vediac dopredu, čo sa môže diať. Syn Boží urobil v princípe to isté, len s tým, že on Je samotná Láska a ja len ľudský duch. Som vari viac? Tak čo sa sťažujem. Ježiš na kríži ešte aj za nich prosil. Nemal by mi byť príkladom? Nie je tým ukázané, že nie hmotné veci sú podstatné ale duchovné? Navyše mňa nikto nepribíja o drevo, prečo teda reptám, keď ma iba vyhodili z roboty a okradli o česť?“ Asi takýto je myšlienkový svet Váh, pričom má samozrejme slobodnú vôľu. Môže svet vidieť ako zlý a nespravodlivý alebo ako dobrý i napriek rôznym protivenstvám. Samozrejme, takto vyhodnocovať situácie sa má naučiť každý človek, avšak Váhy tu disponujú najväčšou silou. Oni sa to učiť nemusia, sú predurčené k tomu, aby už v myšlienkach pomáhali  ostatným v ich ťažkých životných situáciách. Napríklad keď vidia ťažkú chorobu kamaráta, majú sa s ním v duchu rozprávať v zmysle vyššie napísaného. Myšlienky určite dorazia do cieľa. Keď uvidia záujem, môžu aj prehovoriť. Ak bude Váha takto pôsobiť, bude z nej vyžarovať Božia dobrota čo ľudia vycítia.

Keď v skratke zhrnieme pôsobenie Váh od myšlienok, slov až k činom, lebo myšlienky vždy predchádzajú, tak Váhy uvedomujúc si obetu nevinného Syna Božieho, nebudú už reptať na aj tie najťažšie prežitia. S pokorou svoj osud príjmu. Už v myšlienkach nabádajú blížneho, aby aj on ho prijal, cez tvrdé rany sa očistil a bol vďačný. Po tomto v komunikácii bude prirodzene prevládať čistota, povzbudzovanie k tvorivosti. Následne triedením a spracovaním rôznych prežití Váhy prinášajú spoločnosti ale i sebe Božiu Silu a odvahu k viditeľným činom. Treba však poznamenať, že len k takým, ktoré sú v zmysle Božieho plánu. Poskytnutie odvahy môže byť aj takéto: „Počúvaj kamarát môj. Ježiš sa nebál i napriek tomu, že vedel do čoho ide. Tak ani ty sa neboj, chceš ľuďom pomáhať a závistlivci ti polená pod nohy hádžu. Iné to ani nemôže v takomto stave spoločnosti byť. Odvážne vpred je Bohu milé! Tak choď, veď si o to prosil.“ 


Škorpión

Znamenie Škorpión učí ľudí správne rozvíjať ženský alebo mužský princíp podľa pohlavia daného človeka. Je veľmi dôležité, aby s tým bol každý oboznámený, keďže len vtedy môžeme žiť plnohodnotne. Žena má byť pravou ženou, teda jemnou, ušľachtilou, pôvabnou čo je súzvučné s cudnosťou. Väčšina ľudí si celkom správne uvedomuje jemnejšiu, citlivejšiu povahu ženy, avšak táto jej osobitosť nie je niečím slabším alebo menejcenným, ale je to niečo, čo patrí k jej druhu. Žena svojou vnútornou citlivosťou je schopná vycítiť to, čo muž schopný nie je. Jej jemnejší druh umožňuje spojiť sa so svetlými úrovňami a odtiaľ prijímať inšpirácie na akýkoľvek problém. Preto sa jej hovorí, že má byť krkom, ktorý ukazuje smer. Ona ten smer vyciťuje, vie čo sa má spraviť, čo uskutočniť či už v malom (rodina) alebo vo veľkom (štát). Samozrejme, toho je schopná len žena čistá, ktorá dbá na mravnosť. Úlohou mužov je túto mravnosť a čistotu chrániť. Skrz ňu prúdi mužom, deťom, zvieratám, bytostným, celému Stvoreniu oblažujúca sila, ktorá človeka posilní, lieči rany, utešuje. Muža dokáže vyburcovať až k hrdinským činom. On vo svojej podstate nedisponuje tak jemnými citmi, preto nie je schopný prijímať inšpirácie resp. nie tak intenzívne. Ako hutnejší druh je viac uspôsobený na prácu s hmotou a preto je u neho kľúčové prevádzať ženou prijaté inšpirácie do života. U žien je teda dominantné „čo“ treba v spoločnosti spraviť a u mužov je dominantné slovíčko „ako“ to uskutočniť.

Žena krkom ukáže smer – čo treba spraviť a muž hlavou (preto sa mu hovorí hlava rodiny) hľadá spôsob ako to zrealizovať.

Toto majú ľudia robiť nech sú narodení v akomkoľvek Znamení. Ženy majú dbať na ženský princíp, aby boli ako dobré víly a muži majú dbať na mužský princíp, aby boli bohatieri. Avšak ľudia narodení v znamení Škorpión disponujú od Slnka darom, ktorý spôsobuje, že oni v tomto sú viac viditeľní. Preto Škorpióni majú ísť ostatným viditeľným príkladom. Ženy Škorpiónky majú byť viditeľnými dobrými vílami a muži Škorpióni viditeľnými bohatiermi, ktorí sa s úctou správajú k ženám. Ak tak nerobia, všetci vidia zneužitie ich princípu. Preto sa v klasickej astrológii píše o Škorpiónoch ako problémových jedincoch v oblasti partnerských vzťahoch a  sexualite. Je tomu preto, lebo ľudstvo nechce dbať na vlastné dary. Každé zo Znamení nám dáva znamenie, o aký druh daru ide.

Znamenie Škorpión zároveň učí ľudí zosobňovať Božiu Silu. Toto zosobňovanie Božej Sily sa deje práve skrz správne použitie ženského a mužského princípu. Spoločnosť vybudovaná na harmónii týchto princípov je veľmi silná. Štát, v ktorom muži počúvajú svoje „krky“ , a hľadajú spôsob ako uskutočniť to čo tieto „krky“ vycítili, je okamžite ostatným štátom vzorom použitia Božej Sily. Naši predkovia mali na čele najčistejšie ženy – kňažky, ktoré mali spojenie s vyššími svetmi. Devín bol jedným z ich sídiel, z ktorého prijaté inšpirácie predávali ďalej mužom - starešinom. Tí mali za úloha nájsť riešenie pre realizáciu týchto inšpirácii. Keď riešenie našli, poverili mladého vladára k uskutočneniu. Takýmto spôsobom bola u našich predkov Božia Sila prítomná. Muži vtedy niesli meno Sloveni, ženy Slovenky a štátne zriadenie Slovenikam. Rimania neboli jediní, ktorým sme dokázali úspešne čeliť. Zlom nastal niekedy na prelome tisícročí, kedy sme kňažky odstránili, prijali katolícke chápanie sveta čo malo za následok postupné upadanie slovenského národa, ktorého štátnym útvarom už bolo Uhorsko. Uhorsko znamená aj ľud žijúci u hor a nemá nič dočinenia s dnešným Maďarskom, iba ak len ten, že ono vzniklo priklonením sa časti pôvodného slovenského obyvateľstva k maďarskému „duchu“, ktorý sem zavliekli húni. Aj tu je možnosť poučiť sa z histórie a opäť zaviesť harmonické spolupôsobenie oboch princípov na úrovni štátu. Potom bude Slovensko opäť zosobňovať Božiu Silu.

Harmonické manželstvo taktiež zosobňuje Božiu Silu a dokáže silno preraziť akýkoľvek problém. Preto národ alebo štát, v ktorom sa deformuje harmónia v rodine sa okamžite oslabuje. Partneri, ktorí sa k sebe hodia, musia manželstvá budovať na láske, rešpekte princípov a snahe partnerov napĺňať každý ten svoj. Touto snahou je muž doplnením ženskému princípu a naopak žena doplnením mužskému princípu, z čoho nevyhnutne vznikne manželský mier. Už z vyššie uvedeného je jasné, že homosexuálne „manželstvá“ nemôžu byť harmonické, teda ani nemôžu stáť v Božej Sile. Nutne tam chýba jeden z princípov. Chýba doplnenie. Doplnenie chýba aj u tzv. manželstvách, bez ohľadu na to, v akom chráme boli partneri zosobášení, pokiaľ sa títo k sebe nehodia a k ich spojeniu došlo na základe niečoho iného ako čistej láske, ktorá chce druhému len slúžiť.

Podľa klasickej astrológie môžu mať Škorpióni problém pri výbere partnera a nie je vylúčené, ak ostanú sami. To je spôsobené ich danosťou dbať prísnejšie na správanie opačného pohlavia a je možné, že prílišnou kritickosťou ich napokon nik neosloví. Čo v takom prípade? Ak si chce človek nájsť partnera, s ktorým bude šťastný musí pre to vytvoriť základ vo svojom vnútri. Má pristupovať k tejto veci zodpovedne s otvorenými očami s túžbou byť doplneným opačnému pohlaviu. K tomu patrí dbanie na vlastnú mravnosť, aby sme si zachovali vyššiu úroveň. Zákonom rovnorodosti – rovný rovného si hľadá, k nám príde do cesty ten pravý a vhodný pre našu úroveň. Samozrejme, človek bez partnera nie je niečo, čo by sme mali označovať ako zlo. V mnohých prípadoch je žiaduce, aby človek prežil pozemský život sám a ani tam nie je ochudobnený o spolupôsobenie s opačným pohlavím, ktoré môže prebiehať aj mimo manželstva. Napríklad v práci kde žena zabezpečuje jemné pôsobenie, ktoré sa kolega snaží chrániť a hrubším spôsobom realizovať prijaté inšpirácie. Takáto práca sa stane požehnaním a prinesie ďaleko viac výsledkov ako je dnes bežné. Spolupôsobenie sa môže diať medzi otcom a dcérou alebo matkou a synom. Taktiež medzi bratom a sestrou. Tých možností je neúrekom. Človek môže spolupôsobiť s opačným pohlavím nachádzajúcim sa na druhom brehu. Teda so svojim zomrelým partnerom, dieťaťom, príbuzným, priateľom...alebo s niekým kto sa nepotreboval narodiť, ale z druhého brehu sa rozhodol pomáhať. Či už cez cítenie ako časť svedomia alebo sa stretnú v noci počas spánku pozemšťana. Dotyčný človek, ak je muž, prijaté inšpirácie v čin prevádza. Ak je žena,  tak cíti mužskú oporu a ochranu.    

Škorpión je podobný s povahou Marsu, ktorý dodáva zvýšenú silu, energiu, ráznosť. Preto u ľudí v tomto Znamení narodených je dominantná určitá akčnosť, ktorú ak obrátia proti druhým, môže viesť niekedy k uštipačnosti, môžu človeka slovom až pichnúť. Ten komu to patrilo to ucíti hlavne ak sa to týka partnerských vzťahov, mužského a ženského správania, sexuality, lebo tam, ako sa hovorí sú „doma“.

Vo viditeľných činoch má u Škorpióna, ako už bolo povedané, prevládať Božia Sila, akčnosť, ráznosť, razantnosť. Aby toto všetko bolo správne použité, aby nespôsobovalo utrpenie, aby bolo obrazne povedané kladivo do utierky zabalené, tak v emočnej rovine, komunikácii a v myšlienkovom svete, sú títo ľudia vyzbrojení Božou Dobrotou. Teda v jemnejších rovinách u nich vládne dobrota, milota, láskavosť a keď táto zaobalí celého človeka, môžu sa rázne pustiť do práce so silou Škorpióna. Ale len vtedy. Beda ak je podkladom opak, teda zlosť. 

V čom spočíva ich dobrota v komunikácii? Majú dar viesť rozhovor tak, aby z ich strany to bolo ku cti Najvyššieho. Emočne to majú byť pevní, vyrovnaní ľudia, ktorí svojim životom uctievajú Boha. Pri každej príležitosti nech si položia otázku: „Bol tento rozhovor, ktorý som viedol, úctou k Najvyššiemu? Čo by na to povedal Kristus?“ Každý bude cítiť, ako to s jeho slovami, tónom hlasu, emóciami naozaj bolo. Či sa tam zachvievala dobrota, zlosť, či vlastnému správaniu sa dalo dať prirovnanie „ku cti Všemohúcemu“ . Slobodná vôľa je zachovaná avšak dary sa dajú použiť len na dve strany. 

Pozrime na myšlienkovú rovinu. Aj tam má vládnuť Božia Dobrota spočívajúca v nenechávaní chladnou svoju dušu. Vnútorné teplo je to, čo im umožňuje správne sa rozhodnúť. Nech si vždy položia otázku: „Teraz keď som jednal s tým človekom, bolo v mojej duši teplo? Alebo som k tomu človeku vysielal chlad?“ Dar nenechať svoju dušu chladnou smerom k blížnym samozrejme ponecháva slobodnú vôľu. Preto Škorpión buď bude mať v danom čase teplo v duši a ľady dobrotou topiť, alebo chlad v duši a sršať zlotou. S dobrotou v duši sa ľahšie naplní u žien dobrá víla a u mužov bohatier. Naopak, zlota spôsobí, že žena sa prejaví ako fúria a muž ako despota, vtedy sila Škorpióna zatlačí necitlivo na blížnych. Chlad v duši je podhubím pre nepeknú komunikáciu, v ktorej nedbáme na úctu k Najvyššiemu. To je jeden z dôvodov, prečo sa v klasickej astrológii o Škorpiónoch hovorí, že dokážu slovom pichnúť, sú uštipační. Za to však nemôžu dary, ale ich zneužitie.

Keď v skratke zhrnieme pôsobenie Škorpióna od myšlienok, slov až k činom, lebo myšlienky vždy predchádzajú, tak Škorpión má hneď na začiatku dbať o to, aby nenechal svoju dušu chladnou. Jeho myšlienky teda musia v sebe obsahovať ľudské teplo, čo umožní, aby komunikácia niesla úctu k Všemohúcemu. Takto naladený môže vykročiť ako bohatier alebo dobrá víla k uskutočneniu hrdinských činov ak je muž, alebo k prijímaniu inšpirácii pre riešenie problémov na Zemi, ak je žena.

Škorpión ovláda pohlavné orgány a všetko čo s tým súvisí. Preto si musia dať na túto oblasť zvlášť pozor a najspoľahlivejšou prevenciou bude u žien prejavovaná čistá ženskosť a u mužov bohatierstvo, ktoré túto čistú ženskosť chráni.  


Strelec

Na to, aby sme pochopili ľudí narodených v Znamení Strelca, skúsme sa vcítiť do obdobia Vianoc. Vianoce začínajú štvortýždňovým adventným obdobím, počas ktorého sa má ľudstvo pripraviť na ich vrchol. Ten je niekde okolo Zimného Slnovratu, po ktorom Vianoce prechádzajú do svojej pasívnejšej fázy. Pomaly doznievajú, ale sila Vianoc má v ľudstve kvasiť, aby v novom roku začalo svoje aktivity budovať s láskou. Prvá časť Vianoc – advent, je v období Strelca a druhá časť Vianoc – prinášanie do nové roka lásku, je v Kozorohovi.

Preto, ak chceme pochopiť hybnú a viditeľnú silu Strelcov a Kozorohov, musíme pochopiť podstatu Vianoc, keďže oni sa narodili práve na Vianoce.

Na Vianoce má celé ľudstvo naplniť to, čo toto obdobie prináša, ale Strelci a Kozorohovia si ho nesú celý život a dá sa povedať, že sú to svojim spôsobom, chodiace Vianoce. Aj v júli, v páľave pozemského dňa, alebo kedykoľvek v roku, keď vstúpia medzi ľudí, má spolu s nimi vstúpiť niečo z Vianoc. I keď to bude len malilinký záchvev, predsa to bude niečo z tohto obdobia a to je hlavná a všetkými viditeľná sila, ktorou svoje okolie formujú.

Poďme si teda niečo povedať o Strelcoch narodených v adventnom období.

Advent je prípravou na koniec roka, kedy bilancujeme a dávame si nové predsavzatia. Tu musíme hneď povedať, ako by tá príprava mala vyzerať, lebo ona, žiaľ, nie je správna. Keď si ujasníme, že zmyslom života je spása našich duší a hmotné veci sú druhotnou záležitosťou, potom advent správne pochopíme. Každý, niekto viac, iný menej, cíti už pár týždňov alebo dní pred štedrým večerom, respektíve okolo neho, akúsi tajomnú silu. Niečo zvláštne. A toto zvláštne je približujúca sa láska, ktorá keď príde, je tým vrcholom Vianoc. Adventom má ľudstvo pripraviť svoju dušu na prijatie tejto lásky a Strelci počas celého roka majú blížnym pomáhať v jeho zmysle. Ak pochopíme tento zmysel, pochopíme aj hlavnú silu Strelcov. Alebo naopak, ak pochopíme hlavnú silu Strelcov, pochopíme advent.

V krátkosti zhrnuté, ľudia sa majú v advente pripravovať čistením svojej duše od necností. Nie poukazovať na druhých akí sú, ale zamerať sa len a len na seba. Riešiť vlastné chyby. Vyzdvihovať duchovné hodnoty nad tie pozemské, pričom oni nie sú bezvýznamné, lebo treba aj jesť, slušne bývať, ale tieto  nemajú byť zmyslom života, iba prostriedkom. Je potrebné naučiť sa poprosiť aj za nepriateľov. Za priateľov a blízkych je prosba jednoduchá, ale my máme nasledovať Krista, ktorý jasne povedal, milujte aj svojich nepriateľov. Toto je stručné posolstvo Vianočných príprav v čase Znamenia Strelca. Poďme sa detailnejšie pozrieť na Strelcov, na ich silu, ktorou pohnú seba i druhých dopredu, aby „ducha adventu“ dokázali pretaviť do dennodennosti. Aby zo všedného dňa spravili také malé Vianoce.

Názov znamenia je symbolom, ktorý má pomôcť priblížiť a pochopiť jeho činnosť. Tak aj Strelec vyjadruje niečo, čo ho charakterizuje. Úlohou ľudí v tomto znamení narodených je podporovať okolie Božou Silou, teda posilňovať to, čo je slabšie. Takýto človek je naozaj strelcom, ktorý hľadá cieľ a vždy trafí. Podporovanie okolia Božou Silou sa deje cez prosby. Sila Všemohúceho je vždy k dispozícii a oni sa majú jej len chopiť. Doslova majú byť čistou bránou, cez ktorú táto sila prúdi, všetko oblažuje a posilňuje. Vidia smutného kolegu. Jeho povzbudenie je odrazu ich cieľom. Poprosia za neho: „Prajem kolegovi, aby sa už netrápil nad deťmi, nech nájde správne riešenie svojho problému. Pane, prosím ťa, daj mu k tomu silu a ďakujem, že som mu smel pomôcť.“ Poprosiť vedia nie len za konkrétneho človeka, ale aj akúkoľvek spoločenskú situáciu. Prišlo ku živelnej pohrome, tak sa napoja nahor ku Svetu: „Pane, prosím ťa, pomôž nájsť riešenie, ako zvládnuť ťažobu týchto dní a ďakujem, že smiem aj takto sprostredkovať silu ľuďom, žijúcich na opačnej strane planéty.“ Vedia teda nájsť cieľ, spojiť sa s vyššími svetmi a odtiaľ prijatú silu nasmerovať tam kde treba. Najlepšie a najintenzívnejšie je to vtedy, keď ich túžba po pomoci vychádza z čistého citu a prosby sú bez slov. Slová majú byť len mostom na zintenzívnenie sily citu. Je dobré naučiť sa pri prosbách a modlitbách používať čo najmenej slov. Strelec má, samozrejme, vedieť poprosiť aj sám za seba. Niečo sa mu nedarí, spojí sa s Božou Silou, poprosí: „Pane, prosím ťa, pomôž mi vyriešiť môj problém. Nie moja vôľa nech sa stane ale Tvoja vôľa. Ďakujem, že viem o Tebe a že smiem poprosiť za seba.“

Tieto schopnosti nie sú viazané na náboženstvo. Akýkoľvek Strelec sa môže a aj musí naučiť spájať nahor ku Svetlu bez ohľadu vierovyznania, farby pleti, národnosti, pohlavia, spoločenského postavenia.

Schopnosti Strelca ho predurčujú k angažovanosti v duchovnej oblasti. Pokiaľ Strelec správne využije svoj dar, je výborným kňazom, cez ktorého prúdi na poslucháčov oblažujúca Božia Sila. Avšak, tento druh činnosti nie je viazaný len na kňazstvo.  

Strelec si musí byť vždy vedomý, že nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné. Všetko príkorie, ktoré sa nám deje, rôzne nepríjemnosti a bolesti sú tu z nejakej príčiny. V konečnom dôsledku sú tu preto, aby nás očistili a priblížili k Bohu. Teda pre naše dobro. Preto aj Strelci, keď prosia za druhých, si vždy majú uvedomiť túto skutočnosť. Nereptajú ani nebedákajú, ale pomáhajú sprostredkovať Božiu Silu, aby keď ju človek uchopí, mohol ľahšie prejsť ťažkosťami. Ich prosby nemajú mať presný konkrétny cieľ (napríklad nech ten chudobný vyhrá milión v lotérii), ale pôsobeniu Božej Sily nechajú voľný priebeh. Ona vie najlepšie, ako posilniť človeka. Strelci sú len prieplavom, cez ktorý táto sila prúdi, nie sú ani jej zdrojom a ani neurčujú jej ďalšie pôsobenie. Z ich komunikácie musí byť toto vedomie citeľné. Po každom rozhovore s nimi, musia tí druhí byť obohatení o to niečo neviditeľné, čo zo Strelca vyžaruje. A to niečo stojí nad hmotou, nad pôžitkami, ktoré prináša. Rozhovor so Strelcom má druhému sprostredkovať adventný čas. Toto je ich jediná komunikačná sila. Len vtedy pohnú vecami a záležitosti sa budú hýbať správnym smerom, keď svoje slová zaobalia do skutočnosti, že nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné. Pričom hmotné veci majú slúžiť vyšším cieľom. Strelec ich nezanedbáva, ale správne používa. Akonáhle Strelec zatlačí duchovné do úzadia a hmotné záležitosti vyzdvihne, jeho komunikačná sila slabne. Vecou nepohne. Alebo docieli niečo iné, čo nechce. Je to vidieť v čase adventu, kedy sa ľudia pachtia za darčekmi. Dosiahnu to, že sila Vianoc im pretečie pomedzi prsty. Do nového roka idú bez posilnenia.

V myšlienkovej rovine, ktorá je najdôležitejšia, lebo myšlienkami všetko začína, si Strelci majú uvedomiť, že ak chcú naplniť svoje ciele, nesmú riešiť druhých. Naopak, musia sa sústrediť celou svojou silou len a len na seba a svoje vlastnosti. Oni jediní vedia, kde sú ich slabé miesta, akými necnosťami trpí ich duša. Už v myšlienkach nech sa zaoberajú jej očistou. Ježiš jasne povedal, že každý má vybieliť svoje rúcho, ak chce vojsť do kráľovstva Božieho. Strelci majú byť prieplavmi Božej Sily, preto každá nečistota na duši zatarasuje, prekáža a spomaľuje jej prietok. Ak si Strelec toto uvedomí a nerieši druhých, jeho myšlienky budú krúžiť len v rovine práce na sebe. Zákonite bude z neho cítiť obrovskú dobrotu, ktorú prinesie všade tam, kam jeho noha vkročí. Bude obľúbený. Pohne všetkým a všetkými. V dobrom slova zmysle, lebo on pracuje na sebe, teda aj jeho cieľ je ušľachtilý.

Preto keď vidí blízkeho so zlou vlastnosťou, tak mu ju nevyčíta, ani len vo svojich myšlienkach. Naopak poprosí za silu, aby mu pomohla túto vlastnosť prekonať. A ide ďalej. Uvidí kolegu ako sa rozčuľuje a je z toho chorí. Nevyčíta mu jeho správanie. Poprosí za neho, aby mu sila pomohla tak, ako mu pomôcť má. Nešpecifikuje. Nie hmotnú záležitosť dáva do popredia. Ak je infarkt jediná vec, ktorá mu môže pomôcť, tak vyššia sila zabezpečí, aby ho dostal. Neprieči sa tomu.  Prosbou bude priebeh znesiteľnejší. On vie, že je len prieplavom. Sila už pôsobí sama. Vlastné priania a lipnutie na konkrétnych výsledkoch, by silu len zoslabovalo.

Podvedome ho to ťahá k duchovným oblastiam, preto ho môžeme vidieť práve tu sa viac pohybovať, avšak ak ustrnie, môže sa u neho prejaviť dogmatizmus. Prirodzená vlastnosť spájania sa s vyššími silami sa pretransformuje na vieru zo zvyku. Je jedno či katolícku, evanjelickú, budhistickú...Na to si musí Strelec dávať pozor. 

V astrologickej literatúre sa správne píše, že Strelec ovláda bedrové kĺby a stehennú kosť. Ak Strelec správne používa svoj dar, tieto orgány vyživuje svetlomodrým vyžarovaním. Každé znamenie je špecifické a vplýva na inú časť tela, pričom človek nevie svoje danosti nepoužívať. Buď ich používa správne, alebo ich kriví, čo v spätnom následku prináša problémy. Tak aj Strelec, ktorého najväčšou danosťou je poprosiť za blížneho, sprostredkovať mu Božiu Silu, pokiaľ toto nerobí, približuje sa koxatróza. Kĺby majú problémy. Ochorenie mu chce ukázať chybný postoj  k blížnym. Namiesto toho, aby za nich poprosil, láme nad nimi palicu. Vidí manžela smerujúceho k alkoholizmu. Namiesto prosby a viery, že raz sa mu podarí byť poriadnym chlapom, láme nad ním palicu hovoriac: „on sa už nikdy nezmení.“ Svojim postojom mu bráni v duchovnom pohybe. Má mu dodať sily, namiesto toho mu berie aj tie posledné zvyšky. V spätnom údere sú zasiahnuté bedrové kĺby, človeku je znemožnený fyzický pohyb. Ona znemožňuje manželovi duchovný pohyb, jej je zobratý najskôr ten fyzický. Čo človek zaseje, to zožne. Na toto si musia dať pozor všetci ľudia, avšak Strelci sú najháklivejší, lebo tu je ich najväčšia vonkajšia sila. Takže nelámte nad blížnymi palicu, poprajte im a verte im. Vaše kĺby budú zdravé. Toto samozrejme platí aj k sebe samému. Aj sami sebe máme veriť, poprosiť za silu. Niečo také: „ja sa to nikdy nenaučím, ja to nezvládnem“ musí odísť z nášho slovníka nenávratne preč. Inak nás navštívia bolesti v bedrových kĺboch, koxatróza a iné problémy znemožňujúce nám pohyb. Lebo my sme ho najprv sami sebe znemožňovali duchovne už dlhý čas. Fyzické prejavy sú následkom. Preto je dôležité vedieť byť zhovievavý aj voči sebe a veriť si.

Keď  v krátkosti zhrnieme prejav Strelca od myšlienok, slov až k činom, tak oni, pokiaľ chcú pohnúť vecou, musia sa už v myšlienkach zaoberať čistením svojho rúcha. Teda svojej duše, na ktorej sú nalepené rôzne nepekné vlastnosti. Keďže neriešia druhého, ale prioritne len seba, zákonite z nich vyžaruje dobrota. V komunikácii sa táto prejaví vo vyzdvihovaní duchovných hodnôt. Pominuteľné pozemské veci sú zatlačené do úzadia a slúžia len ako prostriedok k vyšším cieľom. Tým cieľom je zušľachťovanie okolia, približovanie sa k Bohu. A potom, keď takouto dobrotou bude Strelec prežiarený, nasledujú prosby. Najlepšie bez slov. Či už za seba, iných alebo nejaké situácie, on svojou dobrotou vytvoril základ, aby sa stal prieplavom Božej sily, ktorá posilňuje všetko slabšie, pomáha urovnávať cesty. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.