22. 4. 2015

Prírodné bytosti a žalmy

Neznámy autor

Obrázok je zo stránky http://www.duchovni-poradna.cz/

V křesťanské nauce jsem neslyšel o Božích bytostech v širokém slova smyslu. Jenom se mluví o andělích a archandělech. A to velmi málo. Teď jsem se znovu začetl do bible a tam jsem objevil stručné záznamy i o jiných bytostech.

Toto vědění je velmi důležité. Tyto bytosti mají různé úkoly. Okolo člověka je taková malá dílna. Jedni zapisují myšlenky člověka, druzí zapisují slova a třetí zase zapisují činy. Další zase spojují lidi. Např. urazíš člověka a on Tě začne nenávidět. Vznikne spojení mezi Vámi, které trvá tak dlouho dokud trvá nenávist. Nebo si něco pozemského zamiluješ. Například máš dům s pěknou zahradou a je Ti tam moc dobře. Po smrti jsi k němu připoutaná a jako duch nevraživě sleduješ každého, který se Ti tam nastěhuje. Můžeš ho i otravovat, nebo i strašit. To bude záležet na tom jak bude citlivý. Atd. Taková spojení nevzniknou jenom sama od sebe. Ony jsou realizovány Božími bytostmi.

Ale jsou i bytosti jiného řádu. Např. bytosti moře, lesa, potůčků, řek, podzemí, moře, větru, mračen, ohně, celých pohoří, zeměkoule atd. Ti se starají o chod všeho živého na zemi i ve vzduchu.

Naše maměnka a zarputilí křesťané říkali, že pohané uctívají pohanské bohy. Byl jsem poučován, že je to nesprávné a teď nemohu říci, zda říkali, že neexistují, či existují. O tomto problému jsme doma téměř nemluvili a já jsem zpočátku bral za samozřejmé, že neexistují, a že je to pouze pohanský výmysl. Později jsem si uvědomil, že Všemocný Pán nebude všechno vymýšlet a sám vykonávat, ale že si vytvoří své výkonné služebníky, které bude pouze řídit. A tak to skutečně je.

Teď znám lidi, kteří tyto bytosti vidí a tak jsem vzal bibli a hledal, zda je tam nějaká zmínka.

Žalm 95 ---3) Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.
Žalm 96---4)  neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
5) Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
Žalm 97----7) Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí.
Žalm 104 ---3) Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si činíš vůz a vznášíš se na perutích větrů.
4) Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
Žalm 135 --- 5) Já přec vím, že Hospodin je veliký, náš Pán je nade všechny bohy
Žalm 148 --- 1 až 8

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!
Chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.
Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.
Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy
chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal a bylo to stvořeno,
on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,
oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,

Národy, které již ztratily vědění o Jediném a Nejvyšším Pánu Bohu, uctívaly tyto výkonné Boží bytosti, které jejich kněží viděli a uctívali je. A také o tom zanechali zprávy. O jejich sídlech i o jejich jménech atd.

Možná se zeptáš: „A Pán Ježíš o nich nemluví?“

Podívejme se na Ev Mat. 8/(23 až 27)

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to je, že ho poslouchají větry i moře?“

Větry a moře ovládají Boží bytosti a ty okamžitě poslechly Syna Božího. Toto všechno bylo připraveno pro Jeho oslavu, jako ten muž slepý již od svého narození a další spousta zázraků, které vykonal jako Syn Boží.

Pamatuj, že každá situace, v níž se nalézáš, je nutná pro Tvůj vývoj. Každé slovo, čin a jiné působení jsou kaménkem ve stavbě, kde pomalu přibývá vrstva k vrstvě, až zralý duch bude vpuštěn do ráje.                       

Kdo dojde - co ho čeká?

Poslední hodina lidského ducha před vstupem do ráje je tou nejtěžší hodinou jeho celého bytí, nejen jeho posledního (pozemského) života, nebo jeho putování úrovněmi, ale nejtěžší hodinou celého jeho bytí od začátku. Potom prožije lidský duch ještě jednou všechno, co udělal špatně a to bude to nejstrašnější, co kdy zažil. Ještě jednou bude muset prožívat veškerou hloubku svých nesprávných citů, myšlenek a jednání. Při tomto prožívání se téměř zhroutí a poslední prášek jeho ješitnosti odpadne. Teprve tím bude čistý a zralý pro vstup do ráje. Bude spěchat vstříc říši radosti, jejíž nádheru si nikdo neumíme představit.
(Slova Abd-ru-shinova zapsal Dr. Hütter)

„Co oko nevídalo a ucho neslýchalo“.

(je zapsáno v bibli)


Článok zo stránky www.svitanie.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.