28. 2. 2016

InoEduFest - Dr. Emil Páleš - alternatívne školstvo


1 komentár:

  1. Alternatívne školy sú také školy, ktoré uplatňujú alternatívne pegadodické koncepcie. Sú úplne iné od tradičných škôl vo všetkých základných systémových znakoch. Kladú dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa, sebariadenie, zmyslupnosť, sebakontrolu, dobrovoľnosť, samosprávu a tvorivosť.

    Alternatívne školstvo nevníma žiaka ako nádobu, ktorú treba naplniť vedomosťami. Ale skôr ako lampu, ktorú treba zapáliť.

    Riadi sa zásadou: Dieťa by malo žiť svoj vlastný život, nie život podľa predstáv svojich úzkostlivých rodičov ani podľa názorov pedagógov presvedčených, že vedia čo je pre deti najlepšie.

    Viac sa môžete dozvedieť tu: http://bezbolestneucenie.sk/alternativne-skolstvo

    OdpovedaťOdstrániť

Komentáre sú moderované.