26. 3. 2016

Poznanie o existencii minulých životov (o reinkarnácii, o prevteľovaní ducha)

Jaroslav Rajnoha

Len na sociálnej sieti Facebook sa skoro 200 000 ľudí hlási k slovenskej stránke Reinkarnácia (k existencii minulých životov). Koľko ich však môže byť v skutočnosti? Znamená to, že už mnohí možno aj začínajú tušiť zrnká skutočnej Pravdy a mnohým sa teda začína vo vedomí niečo vyjasňovať z tej Pravdy Najvyššej a jej princípov. Mnohí z nás si tak začínajú uvedomovať, že život nemôže byť postavený na náhodách a že jedine z reinkarnácie (z existencie minulých životov, resp. z prevteľovania ducha) môže vyplývať Najvyššia spravodlivosť ku každému človeku, ktorá zahŕňa hlavne napr.:
 - počet a veľkosť obdržaných talentov pri narodení,
 - obdržané schopnosti,
 - zdravie pri narodení,
- spätné pôsobenie za dobré i zlé skutky z minulých životov počas tohto súčasného života (karma, resp. osud) inak povedané:. „Každému sa raz všetko vráti."

Toto sú všetko „veci“, ktoré človek nedostáva pri narodení náhodne, a ani počas života nás prekážky, ktoré musíme každý iné, a každý individuálne riešiť a zdolávať nestretávajú náhodne! Dostaneme len také a toľké talenty a schopnosti, ktoré sme si sami už v minulosti stihli vybudovať a rozvinúť, to znamená, že spravodlivo dostaneme len to, čo sme v minulých životoch s námahou a vlastnou snahou dosiahli, resp. získali. Napr. ak niekto nadobudol zručnosť v istej oblasti, veľmi sa snažil rozvíjať niečo dobré, tak toto sa mu nestratí, on si to „vo vienku“, alebo neskôr kedykoľvek v živote vo svojom podvedomí nájde a ak chce môže to rozvíjať aj v súčasnom živote, ale možno už za iných podmienok a iným smerom. Tak isto i všetky, zdanlivo prekážky sú nám počas života do cesty stavané nie náhodne, ale individuálne presne! Každému len také, ktoré potrebuje pre svoj duchovný rozvoj, pre zlepšovanie sa a približovanie sa k Najvyššiemu Dobru. Človek má však slobodnú vôľu a preto nie vždy ju dokáže nasmerovať tak, aby ponúkaný mu život aj zužitkoval k postupu, k lepšiemu, ale potom to je jeho chyba!
O tom, že život nie je náhoda, ale že každý dostane v živote len to, čo si zaslúži, čo mu patrí, hovoril už aj sám pán Ježiš Kristus a to čo povedal by sme v princípe mohli zhrnúť do slov: „Ako zasejete, tak budete aj žať, dobré i zlé!“. Jeho vyjadrenia k tejto téme uvedené v Biblii nájdeme tieto:
  • „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" – Lukáš 6:31;

  • „Bez príčiny sa vám ani vlas na hlave neskriví" inak povedané: „Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.“ – Matúš 10:29-30

  • „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ - Matúš 7:1-2;

  • „Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.." - Lukáš 6:37-38;

  • „Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." - Lukáš 12:59;

  • „Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými" – Matúš 19:30

V bežnej ľudskej reči toto isté vyjadrujeme aj takto: „Každému sa raz všetko vráti."; „Náhody neexistujú.";  „Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo"; ... Všetci určite poznáme tieto vyjadrenia. Ak teda veríme, že náhody neexistujú, ale existuje Najvyššia spravodlivosť a ak teda môžeme "žať len podľa toho, čo sme už predtým zasiali"; "ak sa nám bez príčiny nemá skriviť ani vlas na hlave" a existoval by len jeden jediný život pre každého ako sa bežne v našich končinách hlása, vystáva nám z toho logická otázka: Prečo napr. mladí 15-16 roční ľudia "žnú" pád lietadla, riadeného človekom, ktorý rozmýšľa a počína si šialene...kedy stihli zasiať tak hrozné činy, za ktoré by museli takto platiť? Rozmýšľali a počínali si aj oni niekedy takto šialene? Kedy? ...alebo: Náhle je znesený zo sveta človek, o ktorom všetci vravia, že to bol dobrý človek, kamarátsky, nikomu neublížil a predsa sa mu stalo toto...kedy to stihol zasiať?
Spravodlivosť voči jednotlivcovi sa totiž ani žiadnym iným logickým spôsobom ako reinkarnáciou (prevteľovaním ducha, resp. existenciou minulých životov) vysvetliť nedá !!!
Z nasledujúceho knižného dokumentu: „Reinkarnace v kresťanství ..“ (link nižšie) je zrejmé, že i v kresťanskej vierouke bola reinkarnácia (existencia minulých životov) prirodzenou súčasťou a to do roku 533 kedy jej učenie zakázal cirkevný koncil v Konštantinopole na politický nátlak císara Justiniána.
O tom, že i v časoch pána Ježiša Krista boli ľudia stotožnení s reinkarnáciou, teda s prevteľovaním ducha (duše ...duša však nie je totožný výraz s výrazom duch) a brali ho ako prirodzenú súčasť života svedčia i nasledujúce biblické citáty:
// Učeníci sa ho pýtali (pána Ježiša): "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal: "Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. // - Matúš 17:10-13
// Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?" Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov." // - Lukáš 9:18-19


Odkaz na článok: Kto za pravdu horí

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.