17. 5. 2017

Čo dal Slovensku komunizmus?

Martin Hruštínec

Po druhej svetovej vojne sa ľudstvo na dva tábory rozdelilo. Na západný a východný. 

Západná strana išla cestou kapitalizmu a musíme uznať, že životná úroveň jej obyvateľov bola podstatne vyššia ako životná úroveň východného bloku, ktorý šiel cestou komunizmu.

Slovensko malo po vojne len dve možnosti – buď sa stať štátom západného alebo východného bloku. Oba prúdy predstavovali dve rozličné protipólne svetonázorové ideológie. Ľudstvo bolo tak vyhranené, že nejaká tretia cesta, žiaľ, pre Slovensko neexistovala.

A teraz zásadná otázka. Bolo by pre Slovensko lepšie, ak by sme sa po vojne dostali pod západný vplyv, tak ako napr. susední Rakúšania?

Takmer každý vám dnes odpovie, vidiac životnú úroveň západniarov, že pre nás by bolo výhodnejšie dostať sa pod Americký ako Ruský vplyv. Odôvodňoval by to slobodou slova, voľným pohybom a lepšou životnou úrovňou.

Dospel som však k názoru, že pre Slovensko bolo najlepšou cestou východný blok! Teraz je úplne jedno akým spôsobom sme sa tam dostali, či vôľou ľudu alebo politickými podrazmi, alebo či si sféry vplyvu rozdelili mocnosti. Alebo či sme sa tam ocitli pričinením Božej prozreteľnosti. Podstatné je, že pol storočia sme boli súčasťou mocenského záujmu Moskvy a v tomto článku si povieme, čo nám toto obdobie dalo a ako by to vyzeralo, ak by sme sa po vojne ocitli na druhej strane.

Komunizmus ako aj demokracia patria do kategórie troch veľkých falošných proroctiev 20 – tého storočia. Prvým falošným proroctvom, ktoré prorokovalo prosperitu bol fašizmus. Fašizmus bol porazený komunizmom, ktorý taktiež bol obrovským falošným proroctvom, ktorý zviedol milióny ľudí. Taktiež sľuboval raj na zemi. Komunizmus bol na prelome osemdesiatich a deväťdesiatich rokov porazený demokraciou. Demokracia je tretie falošné proroctvo, ktorá zlikviduje samú seba. Na to si sama vystačí.

Z toho vyplýva, že Slovensko v rokoch 1948 – 1989  nebolo v ideálnom systéme ale v ideálnom systéme nebol ani západ. Západ išiel cestou kapitalizmu a ten ako taký z povahy veci kladie na prvé miesto peniaze resp. hmotné zabezpečenie. Preto sa západná Európa spolu s USA i Kanadou vyšvihli v raste životnej úrovne veľmi vysoko. Žiaľ pre tento cieľ používali aj nekalé zásahy do krajín tretieho sveta, ktorému prírodné zdroje kradli. Vysoký životný štandard spôsobil aj lákanie ľudí z týchto zaostalejších krajín, aby išli západniarom robiť ten druh práce, o ktorú už domáci nejavili záujem keďže videli, že majú dostatok bohatstva, aby si cudzincov zaplatili. A tak sa začalo pomalé ale systematické sťahovanie afrických a blízkovýchodných moslimských národov  do západnej Európy. V podstate je tu vidieť určitú podobnosť s Rímskou ríšou, v ktorej životná úroveň bola natoľko vysoká, že skoro každý neriman sa chcel stať občanom Ríma. A tak sa aj dialo, dokonca aj armáda obrovské množstvá cudzincov priberala. Ďalšia podobnosť, hodná povšimnutia je z USA. Aj tam černochov ako otrokov z Afriky dopravovali. Dnes majú černocha za prezidenta. Ak by ste v čase otroctva povedali, že jedného dňa sa svet dočká černošského prezidenta Spojených Štátov Amerických, tak vás bez výnimky vysmejú. Prvé „lastovičky“ novej doby je už vidieť aj v Európe keď sa primátorom poprednej Európskej metropoly stal moslim. Tu nejde o to či je to dobré alebo zlé, len poukazujem na zmenu, ktorá so stopercentnou istotou západnú Európu postihne. Ako som už vyššie napísal západná Európa sa v otázke životnej úrovne vyšvihla veľmi vysoko ale zároveň morálne zdegenerovala. Táto degenerácia sa prejavuje nízkou pôrodnosťou, drancovaním tretieho sveta, neochotou pracovať, pornografiou a pod.

Vysoká životná úroveň spojená s morálnym úpadkom je pre národy vražedná. Je to tá najhoršia kombinácia a každú civilizáciu pochovala. Západný blok je stelesnením tejto kombinácie. Naopak východný blok bol viac menej chudobný a aj menej skazený.

Západná Európa je momentálne pod vplyvom už spomínaného sťahovania národov multikulturálna a už len peniazmi pokope držaná. Je to už iná Európa akú sme poznali ešte z pred 50 rokov. A za ďalších 50 rokov už ju nespoznáme lebo to tradičné úplne zmizne. Morálne slabý národ nikdy nemôže pohltiť do seba iné národy.  Skôr budeme svedkom postupného rodenia sa nového, podobne ako tomu bolo v Amerike, kedy sa z európskych prisťahovalcov stávali Američania. Zmeny boli viditeľné aj vo fyziologických zmenách lebky [1]. Lenže pred narodením sú typické rôzne pôrodné bolesti a tieto sa dnes začínajú črtať (terorizmus, uzavreté moslimské getá, kriminalita). Nehovoriac ešte o bolestiach, ktoré nastanú po páde ekonomiky.

Ak by sa teda Slovensko po vojne ocitlo v západnom bloku, tak by sme tu teraz možno mali dvojtisícovú minimálnu mzdu a všetci by sme v garážach najmodernejšie autá mali, štyrikrát do roka k moru chodili ale na druhej strane by sme sa báli svoje deti na opačnú stranu mesta poslať, lebo by tam ležalo nejaké africké geto pozostávajúce z lacnej pracovnej sily. Zrejme by sme už boli zvyknutí na nejaký ten teroristický útok a multikultúrne ulice by sa nám javili ako niečo normálne, alebo aspoň ako daň za naše bohatstvo. Naša pôrodnosť by bola na úrovni dnešnej západnej Európy, pričom stretnutie s arabskou mamičkou s veľkým bruškom, obkolesenou troma malými deťmi a  kočíkom pred sebou, by bola celkom bežná vec. Poznali by sme pornografiu, pred ktorou sme boli komunistickým režimom chránení. Slovenské tradície a kultúra by sa samozrejme razantne vytrácali, lebo kombinácia všetkých vyššie spomínaných javov nevyhnutne vedie k tomu. Lenže tradície a kultúra, úcta k predkom, k prírode, k Bohu je ako koreň stromu, z ktorého nevyhnutne národ silu čerpá. Ak by sme prišli o tento koreň, tak ako národ zahynieme a naše miesto niekto iný zaujme. Tento osud západ čaká.

Z toho dôvodu bolo dobré, že sme žili v bloku, ktorí mnohí zatracujú. Lenže vtedy sme nepociťovali ani hlad, ani strádanie. Nebol tu luxus ako na západe, ale to základné sme mali. Samozrejme, ak by sme boli ako národ na tak veľkej duchovnej úrovni, že by nám demokracia prospievala, tak kľudne...ale my sme boli na úrovni detí. Nechajte deti rozhodovať o životne dôležitých veciach a uvidíte čo sa stane. Samozrejme, sú to len prognózy na úrovni „čo by bolo, keby bolo.“ Ale faktom je, že pol storočia sme boli v takom systéme v akom sme boli a tento článok chce ukázať aj inú „stránku mince“, ktorú v médiách vôbec nevidieť, nepočuť.

To čo sa nám teraz na západe javí ako veľké, je v skutočnosti ako sa ľudovo hovorí „zapadákov.“ Musíme si uvedomiť, že veľkosť a silu národa netvorí jeho materiálna moc ale jeho spojenie s Bohom, s predkami, s tradíciami avšak nie dogmaticky ale prispôsobené dobe. Ak toto chýba skôr alebo neskôr sa materiálne bohatstvo rozplynie a  úpadok nastane. Slovensko má zatiaľ silný koreň, pričiňme sa o to, aby spojenie bolo ešte silnejšie, mohutnejšie a aby sme ostatným národom príkladom išli.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.