31. 7. 2017

Táto pravdivá definícia demokracie stála Sokrata smrť!

Milan Šupa

"Tieto slová o demokracii napísal pred 2500 rokmi jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias Sokrates a za ne bol aj na základe vykonštruovanej obžaloby odsúdený na smrť: "Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia!"

Čo sa zmenilo za tých 2500 rokov na slovách veľkého mysliteľa Sokrata, ktoré vyriekol o demokracii a neodvolal svoju teóriu ani za stratu svojho života. Nezmenilo sa vôbec nič a história nám dokazuje, že tak bolo v každom období, kde sa demokracia striedala s krutými autoritatívnymi režimami svetských ako aj teokratických vládcov.

V dnešnom systéme tzv. zastupiteľskej liberálnej demokracie vládne bezbrehá nenažraná oligarchia podkutá vládami a parlamentmi, v ktorých vo väčšine sedia zločinci a politickí gauneri schovávajúci sa za nedotknuteľnú bariéru demokracie, plne totožnej s tou, o ktorej hovoril pred 2500 rokmi Sokrates. A práve títo "demokrati" sú presne rovnakí gauneri a zločinci, ktorí si osobujú právo na vládu a spravodlivosť. Výsledkom tohto rozporu je rastúca nenávisť chudobnej väčšiny, ktorá sa bude vždy snažiť o zvrhnutie akéhokoľvek tyranskému systému podobajúceho sa tomu, o ktorom hovorí Sokrates. Najviac proti týmto slovám budú škriekať všetci súčasní "demokrati", ktorí sú v podstate rovnakými zločincami a politickými gaunermi ako najväčší tyrani každej doby.

Dnes sme jednoducho v štádiu, keď ako Sokrates správne predpokladal, zločinci v súčinnosti s oligarchami ovládli demokraciu a robia všetko preto, aby si to ľudia neuvedomili a nedokázali sa proti tomu postaviť. Zavádzajú rôzne zákony a postihujú pod rôznymi zámienkami oponentov, čím demokracia postupne prejde do tyranie.

Apropos, súčasnú demokraciu zasiahol ošiaľ honby na extrémizmus, ktorý má hlavné korene v hlbokej diskrepancii systému moci vládnych elít a utláčanej väčšiny. Pôvodná príčina vzniku tohto kardinálneho problému súčasnosti je zamlčaná a hľadanie extrémistov je len falošným krycím manévrom v snahe odpútať pozornosť od pravej príčiny veľkej krízy demokratického systému pomenovanej Sokratom, najväčším mysliteľom všetkých čias. Jeho pravda však trvá dodnes."

19. 7. 2017

Fatimské proroctvo

Martin Hruštínec

V tomto období si pripomíname sté výročie Fatimského proroctva. Od 13. mája 1917 do 13. októbra 1917 sa trom malým deťom zjavila šesť krát Kráľovná nebies. Najpodstatnejšia časť zjavenia, v ktorom je informácia o Ježišom zvestovanom Synovi Človeka, ktorý sa nachádza medzi ľuďmi (v tom čase) katolícka cirkev zamlčala. Podľa jezuitov, ktorí patrili k najdokonalejšej „tajnej službe“ Vatikánu, každý novozvolený pápež sa mal rozhodnúť či túto informáciu zverejní alebo nezverejní. Ako vieme zatiaľ sa k tomu žiaden pápež neodhodlal s výnimkou Jána Pavla I., ktorý za záhadných okolností zomrel, pričom podľa Jezuitov chcel informáciu zverejniť.

9. 7. 2017

Posolstvo Grálu v slovenskom jazyku

Pán Eduard Hurta st. je prvým prekladateľom Posolstva Grálu (predvojnové vydanie) do slovenčiny, ktorý sa tento rok v plnom zdraví dožíva 100 rokov. Minulý rok bola o ňom reportáž na TV JOJ, keďže bol účastníkom SNP a keďže mal vysokú hodnosť zachránil mnoho ľudských životov pred istou smrťou. Aj jedného Nemca. Zaujímavé, že redaktor napísal: "Akási neviditeľná ruka ho chránila a chráni doteraz." V reportáži je záber na knižnicu aj s jeho napísanými alebo preloženými knihami.

Vzhľadom k tomu, že existujú dve verzie Posolstva Grálu - jedna predvojnová a druhá povojnová (tá veľká zelené kniha), tak v slovenskom jazyku v knižnej podobe sa dá aj tá predvojnová verzia kúpiť. 
Predvojnová verzia sa skladá z dvoch kníh - Posolstvo Grálu a Doznievanie. Obe vyšli v r. 2004.
K tomu existuje aj knižka Odpovede na otázky. Vo Vydavateľstve Vienala preložená pánom Pisárom.
Okrem toho, pán Eduard Hurta st. preložil do slovenčiny aj známu knihu Franchezzov odkaz zo záhrobia. Je autorom knihy "Všetko musí byť nové." 

Kto by chcel knihy objednať nech sa obráti na vydavateľstvo vienala(zav)vienala(bodka)sk