8. 8. 2017

Dokazuje Pálešove dielo existenciu Syna Človeka?

Martin Hruštínec

Chcel by som vecným spôsobom z pohľadu, ktorý mi umožnila knižka „Sedem archanjelov“ [1] napísať ohľadne súčasného obdobia archanjela Michaela, ktorý ako menší duch času pôsobil v období rokov 1845 – 1917 a ako väčší duch času začal pôsobiť v roku 1879 (do roku 2233).

Na str. 56 sa píše: „V Jánovom zjavení je opísaný Michael ako archanjel, ktorý stojí v slnku a bojuje s drakom. Je to kresťanský archanjel smrti a posledného súdu. Na západných priečeliach katedrál s váhami a mečom váži a triedi duše.“

To váženie a triedenie duší sa deje po smrti človeka. Egypťania zobrazovali tento dej ako misku váh, kde na jednej miske je pierko (symbol absolútnej ľahkosti) a na druhej naše srdce. Len ak naše srdce bude ľahšie ako toto pierko, tak Michael nás pustí zo Slnečnej sústavy ďalej do vyšších svetov. Ak nebude ľahšie, ak tam bude nejaká väčšia alebo menšia špinka, tak sa opäť narodíme alebo budeme prebývať v blízkosti Zeme k odčineniu. Avšak je zaujímavé, že súčasne je archanjelom posledného súdu. Pričom na tento posledný súd upozorňoval Ježiš, ktorý tvrdil, že sa tak stane v dobe Syn Človeka, a že keď príde uvedie nás do všetkej pravdy. Abdrushin vyhlásil, že je tým Synom Človeka, ktorého Syn Boží Ježiš zvestoval k Súdu a ku spaseniu. Nie je zaujímavým faktom, že sa narodil v roku 1875 práve v období menšieho ducha času a len štyri roky pred začiatkom toho väčšieho?

Michael nemôže vykonať posledný súd, môže vykonať len ten malý po pozemskej smrti. Ale ak sa traduje, že je archanjelom posledného súdu, nie je to preto, že v niektorom jeho období tento súd nastane a samotný Syn Človeka sa narodí?

Zaujímavé je, že Michael sa zobrazuje ako ten, ktorý kopijou prebodne draka a kresťania tohto draka nazvali Lucifer. V spise „Mária Magdaléna 2. časť, zo séria Zaviate doby sa prebúdzajú“, ktorého autor pochádza z Abdrushinovho okolia, je vylíčený dej, ako Abdrushin spútava Lucifera na 1000 rokov a svoju nohu položí na jeho krk. Nevideli jasnovidní ľudia v zjaveniach tento dej a pripísali víťazstvo omylom k Michaelovi? Tento dej sa udial práve v čase pôsobenia tohto archanjela. Žeby títo ľudia vedeli alebo tušili, že sa Luciferovo spútanie udeje v Michaelovi a preto ho aj označili ako archanjela posledného súdu?

Na str. 57 sa píše, že slovania pomenovali pod menom Svarožic slnečné božstvo. Podľa Koledovho Daru Slovenom od Juraja Sitára (Pribina Chariotov) naši predkovia pomenovali Parsifala – Syna Človeka ako Svarožic a očakávali jeho príchod k súdu. Zároveň menovali malým Svarožicom aj slnečné božstvo, teda bytosť Slnka, ktorá je zástupcom Svarožica v Slnečnej sústave.  No a nie je zaujímavé, že Syn Človeka, teda Svarožic prišiel na Zem práve v čase pôsobenia svojho zástupcu – archanjela Michaela?

Autor ďalej uvádza, že Michael inšpiruje človeka k vyššiemu poznaniu pravdy, k filozofii a nabáda človeka k vnútornej slobode. Na str. 64 je napísané: „Patrí k úlohe doby vytvoriť novú filozofickú syntézu a ukuť nové pojmy, takrečeno nové Platónske spisy, ktoré budú v nasledujúcich 25 storočiach tvoriť ideovú kostru spoločenského života. Snom michaelských dôb je celistvá múdrosť...“

V ktorom inom období sa mal narodiť ten, ktorý nás má podľa Ježiša Krista uviesť do celej pravdy? Ten, ktorý nám prostredníctvom svojho diela [2] odhaľuje obrovské múdrosti, vďaka ktorým sa očistíme, získame vnútornú slobodu a správnu cestu z bludiska a zmätku dneška?

To, že sa hlásim k Abdrushinovi – Synovi Človeka – Svarožicovi (ako ho nazvali naši predkovia) neznamená, že toto vyššie napísané je niečo, k čomu som dospel po nejakom násilnom chcení vidieť tieto dôkazy. „Sedem archanjelov“ som čítal postupne, jedného archanjela za druhým a keď som sa dostal k Michaelovi, odrazu pri čítaní mi len naskakovali súvislosti. Aj bez tejto knižky, by som samozrejme vedel a mal presvedčenie. Ale je pekné a úžasné, že tieto spojitosti sa v nej nachádzajú.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.