15. 5. 2018

Kresťania na Slovensku

Wratislaw Bohatier

Všeobecne zaužívaná predstava je, že na Slovensku žije asi 90 percent kresťanov. Takže asi všetci by sme mali prežívať raj na Zemi. Podľa toho ako to v súčasnosti (2018) na našom milovanom Slovensku vyzerá, tak to raj na Zemi určite nepripomína. Ako je to možné? Veď štatistiky neklamú.... V prvom rade si treba určiť kto je to kresťan. Kresťan je človek, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista. Priamo Syna Božieho, jeho slová, učenie, život.... To jest, že medzi seba a Pána Ježiša nepostavil ani Katolícky Výklad ani Pravoslávny Výklad ani Evanjelický Výklad ani žiaden iný Výklad  iných cirkví (možno povedať aj siekt, ktorých už je možno cez 20000). Nepotrebuje vôbec navštevovať žiadny chrám (avšak kľudne môže, ak mu v nasledovaní napomáha), nemusí počúvať žiadneho iného človeka, ktorí sa mu snaží slová, učenie, život Pána Ježiša sprostredkovať (avšak kľudne môže, ak mu v nasledovaní napomáha), stačí jednoducho chcieť, prosiť o službu a sám život mu ukáže a povedie človeka, aby Jeho učenie dostal do mäsa a krvi.

Čo však vraví štatistika o množstve Kresťanov na Slovensku, ak si ju riadne preštudujeme? Podľa údajov, ktoré som našiel na http://www.vlada.gov.sk/slovensko, tu máme 0,00 percenta obyvateľov Slovenskej Republiky, ktorí sa hlásia ku Kresťanstvu. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je rozdelenie obyvateľstva podľa náboženského vyznania nasledovné:

  •         rímskokatolícke (62,0 %),
  •         evanjelické a.v. (5,9 %),
  •         gréckokatolícke (3,8 %),
  •         reformovano kresťanské (1,8 %),
  •         veriacich menších cirkví (2%),
  •         veriaci neregistrovaných cirkví (0,5%),
  •         nezistené (10,6%),
  •         bez vyznania (13.4%)


Žiaden Kresťan sa tam nenašiel, iba ak nanajvýš Reformovaný, alebo taký, ktorý to radšej neuviedol teda v podstate zaprel (Bez vyznania, Nezistené, Iné a neregistrované). Preto, to čo dennodenne prežívame, vo všetkých oblastiach života (v rodine, práci, na úradoch, atď.) určite nepripomína raj na Zemi.

Význam slov

REpublika – public po anglicky znamená verejný, štátny a RE je egyptske označnie Lucifera, padlého anjela. Lucifer verejne.

REformovaný - RE je egyptske označnie Lucifera, padlého anjela teda Luciferom formovaný.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.