23. 7. 2018

Kedy príde Vek Vodnára

Martin Hruštínec


V článku „Globalizácia z pohľadu Novej Astrológie Slovenov [1]“ bolo povedané, že Nová Astrológia Slovenov prináša ľudstvu datovanie tzv. Vekov.

Okolo nich sa toho v poslednom čase mnoho popísalo. Bádatelia dnešnú dobu posúvajú do Veku Vodnára alebo tento Vek v krátkej budúcnosti očakávajú. Z ich strany ide o omyl a ten si na konci článku vysvetlíme.

Najskôr však k samotným Vekom. Čo je to Vek? Planéty sa svojim nepretržitým pohybom do veľkého množstva vyžarovaní vnárajú, ktorých pôvodcami sú Priame sily Bytostné, našimi predkami označované tiež Bytosti Božia alebo fyzikou známe ako vlny svetla. V astrologickej terminológii im hovoríme Znamenia. Časový úsek jednotlivého vyžarovania (Znamenia), pôsobiaceho na nás, je rôzny. Napríklad jeden z tých menších je v trvaní dvoch hodín. To je Zodiak počítaný od východu Slnka. Alebo najzaužívanejší a najpopulárnejší v trvaní tridsiatych dní. Tu sa Zodiak ráta od jarnej rovnodennosti. A takto by sme mohli pokračovať až  by sme došli k Zodiaku tzv. Vekov. Avšak tieto Veky sa nepočítajú vzhľadom na postavenie našej planéty ale vzhľadom na postavenie Jupitery, ktorá je svojim spôsobom veľmi špecifická, keďže ako jediná planéta viac energie dáva ako prijíma, preto sa jej hovorí druhé Slnko Slnečnej sústavy. Navyše tieto Veky vychádzajú zo Svarogovho kola Slnečnej sústavy. Okrem Svarogovho kruhu, počítame aj Perúnov a Svjetovidov. Viac o týchto kruhoch, ako aj iných vedomostiach, sa čitateľ dozvie z knihy Koledov Dar Slovenom  [2].

Obeh Jupitery celým Svarogovím kolom kedysi trval presne 25 920 pozemských rokov a hovoríme mu aj „Platónsky rok“. Jeden Vek je jedno Znamenie, v ktorom Jupitera pobudne 25 920 : 12 Znamení = 2160 pozemských rokov a tomuto časovému úseku – Veku, hovoríme aj „Platónsky mesiac.“  Dnes sa „Platónsky rok“ pohybuje v časovej dĺžke okolo 25 639,2 roka a „Platónsky mesiac“ 25 639,2 : 12 Znamení = cca. 2136,6 pozemských rokov.

Zdrojom jednotlivých Vekov, ako sme si už vyššie uviedli, sú Priame sily Bytostné, našimi predkami označované tiež Bytosti Božia.

Vo Veku Rýb, Rod dáva ľudstvu Znamenie: „Každý zožne to, čo zasieva!“  
Vo Veku Vodnára, Kryšeň dáva ľudstvu Znamenie: „On je Život!“
Vo Veku Kozorožca, Indro dáva ľudstvu Znamenie: „Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!“
Vo Veku Strelca, Kitovras dáva ľudstvu Znamenie: „Vážte si svetlých nitiek nad vami!“
Vo Veku Škorpióna, Perún dáva ľudstvu Znamenie: „Neuhýbajte z cesty svojho poznania!“
Vo Veku Váh, Volos dáva ľudstvu Znamenie: „Nezáviďte si navzájom a sami sa namáhajte!“
Vo Veku Panny, Maja dáva ľudstvu Znamenie: „Láskou zhojíte všetky rany ľudstva!“
Vo Veku Leva, Dadžbog dáva ľudstvu Znamenie: „Buďte pevnými vo svojom presvedčení!“
Vo Veku Raka, Koliedo dáva ľudstvu Znamenie: „Buďte poslami Svetla na Zemi!“
Vo Veku Blížencov, Kupala dáva ľudstvu Znamenie: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“
Vo Veku Býka, Lada dáva ľudstvu Znamenie: „Nenechávajte chladnými svoje duše!“
Vo Veku Barana, Bielojar dáva ľudstvu Znamenie: „Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!“


Slovenská kultúra, majúca spojenie s Bytosťami Božia, poznala Veky aj ich charakter.

Podľa počítačového programu Novej Astrológie Slovenov [3] ľudstvo vstúpilo do Veku Rýb 20. 8. 368. V súčasnosti sme ešte stále vnorení  vo vyžarovaní  tohto Veku a toto potrvá až do roku 2502, kedy „vladárske žezlo“ predá Rod – vládca Znamenia Veku Rýb Kryšňovi – vládcovi Znamenia Veku Vodnára. Teda až v roku 2502 do Veku Vodnára vstúpime.

V Božskej časti, ktorá je mimo nášho Stvorenia, pod trónom Všemohúceho, našimi predkami nazývaného tiež Najvyšší Všemohúci Triglav, stoja štyri bytosti – Božia Múdrosť označovaná tiež Baran, Božia Sila, označovaná tiež Orol, Božia Moc, označovaná tiež Lev a Božia Dobrota, označovaná tiež Býk. Tieto štyri bytosti obsahujú v sebe všetko čo Stvorenie pre svoju existenciu potrebuje, z nich bolo vyskladané a sú zdrojom štyroch atribútov – Múdrosti, Sily, Moci a Dobroty. Mnohé staré kultúry medzi nimi aj slovenská, ich poznali. Ako dôkaz slúži sfinga, ktorá ich vyobrazuje. Jej tvár predstavuje Barana, zobrazujúci sa s ľudskou podobizňou. Krídla sfingy predstavujú Orla, hriva Leva a telo Býka.  Baran, Orol, Lev a Býk, ktoré predstavujú vyššie spomínané atribúty, nemajú nič spoločné s pozemskými zvieratami  - s baranom, orlom, levom a býkom. Je o nich zmienka aj v Jánovej Apokalypse a často sú na kresťanských maľbách vyobrazené. Sochy štyroch bytostí boli súčasťou hradu Devín, ktorý bol Napoleonom v roku 1809 vyhodený do vzduchu, čím ľudstvo ďalšiu čriepku múdrosti stratilo, čo bol aj zámer celej akcie. Kráľovská astrológia pracuje len s týmito bytosťami, keďže dvanásť znamení Zodiaku je vyskladaných zo štyroch bytostí pri tróne Všemohúceho, pričom:

pohyblivé Znamenia zužitkovávajú daný atribút (Božiu Múdrosť, Božiu Silu, Božiu Moc a Božiu Dobrotu),

pevné Znamenia zobrazujú daný atribút (Božiu Múdrosť, Božiu Silu, Božiu Moc a Božiu Dobrotu),

kardinálne Znamenia prinášajú daný atribút (Božiu Múdrosť, Božiu Silu, Božiu Moc a Božiu Dobrotu).

Pozrime si konkrétne, čo má ktoré Znamenie na starosti:

Ryby – zužitkovávajú Božiu Múdrosť
Vodnár – zobrazuje Božiu Múdrosť
Kozorožec – prináša Božiu Múdrosť

Strelec – zužitkováva Božiu Silu
Škorpión – zobrazuje Božiu Silu
Váhy – prinášajú Božiu Silu

Panna - zužitkováva Božiu Moc
Lev - zobrazuje Božiu Moc
Rak - prináša Božiu Moc

Blíženci - zužitkovávajú Božiu Dobrotu
Býk - zobrazuje Božiu Dobrotu
Baran - prináša Božiu Dobrotu

Do kolobehu Vekov sa vnárame opačným poradím ako poznáme z klasickej astrológie, to znamená, že tu počítame od Rýb po Barana. Treba si to predstaviť ako mechanické hodinky, v ktorých množstvo malých i veľkých ozubených koliesok do seba zapadajú, vytvárajúc tak ľavotočivé a pravotočivé pohyby.

Ako správne chápať pohyblivosť, pevnosťkardinalitu? Ak si chce ľudský duch vyvíjajúci sa v hmotnostiach, daný atribút osvojiť, je potrebné, aby sa najskôr oboznámil s jeho zužitkovávaním, potom zobrazením a nakoniec prinášaním vo svojom živote. Keď prejde týmito tromi procesmi, pochopí celok, teda celú Božiu Múdrosť, Božiu Silu, Božiu Moc a Božiu Dobrotu.

Vo svojom duchovnom vývoji má človek ako prvé spoznať pohyblivé Znamenie, teda zužitkovávanie daného atribútu. Zužitkovávanie znamená, že sa ho snaží používať vo všetkých dennodenných životných situáciách. Preto sa mu hovorí pohyblivé Znamenie, lebo ide o činorodú aktivitu, ktorá najviac pohybu vyžaduje. Po absolvovaní tohto procesu, nastupuje pevné Znamenie. Tu má človek zobraziť  daný atribút, alebo inak povedané, má v ňom pevne stáť ako vzor. Potom prichádza kardinálne, teda prinášajúce Znamenie. Človek si už osvojil použitie atribútu v dennodenných životných situáciách, čo si vyžadovalo aktívny pohyb, dokáže byť už vzorom pre ostatných ako má atribút vyzerať a teraz je už pripravený ostatným ho prinášať.

Skúsme si to obrazne predstaviť.

Máme kuchyňu s kuchárskym učňom. Pohyblivý princíp sa prejaví tak, že dotyčný kuchár pripravuje rôzne pokrmy jedál od omáčok, polievok, mäsových výrobkov, pomazánok...až po zmrzlinu. V danom čase zužitkováva obrovské množstvo rôznorodých receptov, čo vyžaduje flexibilitu alebo inak povedané – pohyblivosť. Práve tejto pestrosti aktivít hovoríme v astrologickej pojmológii pohyblivý princíp.

Postupne si kuchár všimne, že zo všetkých druhov pokrmov najlepšie výrobu čokolády ovláda. Začne sa špecializovať týmto smerom a za nejaký čas sa v tejto oblasti na majstra vyšvihne. Bude vedieť pripraviť čokoládu na akýkoľvek spôsob, či horkú, sladkú, bielu, mliečnu...či v tuhom alebo tekutom stave, horúcu alebo studenú a to všetko lahodnej chuti. Iní kuchári chodia k nemu po rady, učia sa od neho. Stal sa vzorom vo výrobe čokolády. Ostatní vedia, že ak im niečo nepôjde, či už konzistencia, chuť, farba, vôňa majú tu človeka, o ktorého sa môžu, ako o pevný stĺp, oprieť. Podrží ich. Toto predstavuje v astrologickej pojmológii pevný princíp, kedy sa z človeka stal pevný bod - vzor pre ostatných.

Potom nasleduje tretia fáza prinášajúceho princípu. To znamená, že kuchár môže kolegom ale i širokej verejnosti, či už doma alebo v zahraničí, prednášať. Môže robiť rozhlasové ako i televízne relácie. Do novín, časopisov, školských učebníc publikovať, vlastnú knihu o výrobe čokolády napísať. Tejto kardinálnej činnosti musel najskôr predchádzať princíp pohyblivý, kedy sa kuchár ako učeň,  so širokou paletou rôznych receptov oboznamoval. Keď zistil, že má talent na výrobu čokolády, už len jej sa venoval a časom sa majstrom stal. Až potom mohol svoje kulinárske umenie ostatným prinášať, teda aplikovať kardinálny princíp.

Vráťme sa do roku 368, kedy z Veku Barana sme sa do Veku Rýb prehupli. A nešlo len o prelom Znamení, ale novým Vekom sme prešli aj do nového kolobehu – do Platónskeho roka. Týmto obdobie antiky skončilo a  nastúpil stredovek. Vieru antických bohov zakrátko nahradil rímsky katolicizmus, ktorý sa ujal svojej moci okolo roku 380. Z Ríma sa potom nové náboženstvo niekde pomalšie, inde zas rýchlejšie, do celého sveta šírilo. Samotná Rímska ríša v roku 476 zanikla. Podľa historikov tento rok bol koncom nielen ríše, ale aj antiky a staroveku. My teraz vieme, že tým koncom bol rok 368 a viditeľný pád rímskeho impéria o sto rokov neskôr bol len následkom nepochopenia novej doby, jej výziev a hlavne zneužitia Kristovho učenia.

Vo Veku pohyblivého Znamenia Rýb má jednotlivec ako i celé ľudstvo používať Božiu Múdrosť vyjadrenú vetou, ktorú hovorí vládca tohto Znamenia Rod: „Každý zožne to, čo zasieva!“ Máme sa naučiť vo všetkých životných situáciách, že čokoľvek čo spravím sa mi aj rozmnožene vráti. Za jedno zrnko, príde skôr alebo neskôr, celý klas. Rokom 368 až do dnešných časov, zažíva ľudstvo kvôli nesprávnym sejbám intenzívnejšie vojny, hladomory a iné utrpenia, lebo tento druh žiarenia Veku Rýb nás má túto jednoduchú zákonitosť akcie a reakcie naučiť. Kto ju pochopí, kto si to ujasní a podľa toho koná, ten múdrym spôsobom svoj život vedie. Božiu Múdrosť správne zužitkováva, čo mu v spätnom pôsobení obrovské požehnanie prináša. Keď v roku 2502 vstúpi ľudstvo do Veku Vodnára malo by mať už ujasnené zužitkovávanie Božej Múdrosti, malo by už prežívať obrovské šťastie a blaženosť zo spätných účinkov na neho dopadajúcich. A tento blažený stav, prežívajúci už vo Veku Rýb – a kľudne aj v jeho prvých rokoch – má byť odrazovým mostíkom pre plné prežitie vety, ktorú vládca Znamenia Vodnár hovorí: „On je Život!“ Sám Boh Otec Všemohúci – Najvyšší Všemohúci Triglav - Zdroj všetkého, z ktorého povstalo všetko a bez ktorého by nič nemohlo existovať, len On je skutočným Životom. Všetko ostatné, teda aj ľudský duch, i anjeli v nebi nie sú skutočným životom, len na Ňom závislým druhom vzniknutým z Jeho vyžarovania. Vyžarovanie, z ktorého sa sformovali svety a bytosti v nich, nie je samotným Stvoriteľom. Toto pochopiť, precítiť, znamená, že človek, resp. ľudstvo zobrazuje Božiu Múdrosť. Takýto človek, uvedomujúci si svoju malosť a skutočnosť, že len On, teda Otec sám je Životom, predstavuje vzor múdreho človeka. Tomu však nevyhnutne predchádza pochopenie zákonitosti, že každý zožne to, čo zasieva, teda, že je tu Vyššia Moc, ktorá všetko spravodlivo a dokonalo riadi.

To, že ľudstvo v dnešnom čase prežíva utrpenie za utrpením znamená, že ešte nevie použiť vo svojich rozhodnutiach Božiu Múdrosť, alebo inak povedané, ľudstvo je hlúpe. Človek má predsa slobodnú vôľu k rozhodnutiu, ktorá mu nikdy nebude odňatá. Má len dve možnosti  - konať múdro alebo konať opačne, teda hlúpo. Má možnosť sa rozhodnúť, avšak dopadajúci spätný účinok je závislý od toho prvého rozhodnutia. Vek Vodnára vôbec nezaručuje odlesk Raja na Zemi, ako si mnohí myslia. Vládca Znamenia nemôže ľudstvu slobodnú vôľu k rozhodovaniu odňať. To znamená, že keď ľudstvo nebude chcieť precítiť, pochopiť skutočnosť, že „On je Život!“, tak bytostný Kryšeň to bude rešpektovať. Bude rešpektovať holý fakt, že ľudstvo bude vzorom – ale nie múdrosti, ale hlúposti. Iní ľudskí duchovia z iných planét môžu ku nám chodiť na poznávacie zájazdy, ukazujúce im, ako vyzerá vzorový hlupák.

Otázkou však zostáva, prečo sa nové energie prisudzujú Veku Vodnára, ktorý až o 500 rokov nastane? Čas Kryšnu je predsa ďaleko, avšak dobu veľkých zmien obrovský počet ľudí podvedome cíti. Aj zrýchľujúci sa čas je dôsledkom veľkých zmien, ktoré sa dejú v súčasnosti a ktoré sa ešte väčšie v blízkej budúcnosti udejú. Má to svoj dôvod. Sme súčasťou veľkej udalosti predpovedanej už v Biblii. Ide o niečo, čo v prirodzenosti chodu každej planéty musí nastať. Jedná sa o Posledný súd, kedy planéta Zem prichádza do určitej fázy vývoja, v ktorej temno nemôže existovať. Mnohými ľuďmi vyciťované zmeny sú vlastne zosilnený tlak Svetla spôsobujúci rýchlejšie rozuzlenie karmy a odtrhnutie temných energií zo Zeme, keďže prirodzeným Zákonom rovnorodosti a tiaže sa tieto nemôžu udržať. Preto sa Zem očisťuje čoraz intenzívnejšie až bude Zem čistá a krásna ako nikdy predtým. Sme len na začiatku týchto procesov.

V blízkej budúcnosti zvýšený tok Svetla spôsobí, že už len temná myšlienka bude mať za následok okamžite zdravotné problémy a takto postihnutý jedinec nebude schopný ju uskutočniť. Pokiaľ sa nevzdá tvrdošijného lipnutia na zlých úmysloch, nebude sa môcť na Zemi udržať a zomrie. Už teraz choroby, ktoré sa kedysi v starobe vyskytovali, dnes sú do nižšieho veku posunuté.

Na dnešné dianie veľmi často upozorňoval aj Ježiš Kristus:

36Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. (Evanjelium podľa Matúša 12. kap.)

49Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. (Evanjelium podľa Matúša 12. kap.)

31Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. 32I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov. (Evanjelium podľa Matúša 25. kap.)

27a dal Mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. 28Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú Jeho hlas, 29a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. (Evanjelium podľa Jána 5. kap.)

Posledný súd zabezpečuje Syn Človeka. Z lásky k zblúdenému ľudstvu sa narodil o niečo skôr ako nastanú zmeny, aby svojim Slovom spísaným v knihe Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu [4], mohol čo najväčší počet ľudí zachrániť. Lebo ľudia sa už tak zamotali, že len Slovo Božie im môže správny smer ukázať.  Aj na príchod Syna Človeka Ježiš Kristus upozorňoval:

13Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka]. (Evanjelium podľa Matúša 25. kap.)

28Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť (Evanjelium podľa Matúša 20. kap.)

26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. (Evanjelium podľa Jána 15. kap.)

5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: „Kam ideš?“ 6 Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. 8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. 9 Hriech je, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. (Evanjelium podľa Jána 16. kap.)

Tým Tešiteľom, Duchom pravdy, ktorý Ježiša oslávi je Syn Človeka. Svojim Slovom Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu [4] uvádza človeka do plnej Pravdy.

Ťažko povedať, prečo bádatelia prisudzujú zosilneným energiám, vyvolaným Posledným Súdom, Veku Vodnára. Vedieť to však nie je podstatné. Tento článok poukazuje na to najdôležitejšie - na Slovo Božie teraz sa na Zemi nachádzajúce, prinesené Synom Človeka pre záchranu a spasenie.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.