10. 8. 2018

Jeseň


Anonym

Na jeseň tohto roka bude dôležité, aby ľudia zmenili svoje návyky ohľadom dýchania, požívania nápajov, jedla, alkoholu, vykonávanie fyzických a sexuálnych aktivít (základné inštikty). Ak doteraz mohli v podstate beztresne holdovať obžerstvu (smrteľný hriech), alkohlizmu, mohli zneužívať pohlavnú silu, prepínať svoje fyzické telo k nezmyslom, nesprávne dýchať a ako tak to vedeli ustáť, na jeseň to už bude iné. Akékoľvek zneužitie pohlavnej sily,  jej nepoužitie správným teda tvorým spôsobom, nadmerné požívanie jedla či alkoholu, nesprávne dýchanie, nezmyselné prepípanie fyzických možností tela k nie prospechu seba a iných,  spôsobí okamžité oslabenie organizmu, doslova to vysaje všetku energiu z človeka. Človek bude chorý (NEmocný), bude veľmi unavený, cítiť sa bude nemocný, zničený, bez energie, bude mať obrovské problémy vykonávať bežné aktivity počas dňa. Ak však bude pohlavná sila použitá správnym spôsobom, ak bude človek jesť to čo má a v primeranom množstve, ak bude správne dýchať, používať fyzickú aktivitu k prospechu sebe a iným, požívať alkohol ako prirodzenú medzicínu,  potom získa také množstvo sily, že to čo mu trvalo urobiť hodiny stihne bez problémov za minúty, vôbec nebude unavený, bude plný síl a šťastný.

Aby bolo jasné nieje zmyslom alebo potrebou vzdať sa úplne sexuálneho života, byť abstinentom, prípadne sa týrať nejedením toho alebo tamtoho ale základné inštinkty ovládnuť a používať správnym spôsobom a vo vhodných časových intervaloch. Základom musí byť cit - svedomie, až potom všetko ostatné. Ak cit – svedomie je nad základným inštiktom, ovláda ho, potom  je možné ozdraviť sa na tele i duši (kalokagatia).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.