21. 12. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Kozoroh, Zajac a Ryby


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Kozoroh v Svjetovidovom kruhu
Zajac v Perúnovom kruhu  
Ryby v Svarogovom kruhu
vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.


Vládcom Znamenia Kozoroh v Svjetovidovom kruhu je bytostný Studeč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“
Studeč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Radič, Moislič, Svietič a Gostič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici Znamenia Kozoroh pôsobia Radič, Moislič a v druhej polovici Svietič a Gostič.

Radič človeku hovorí: „Človeče, používaj svoj vnútorný hlas, svoje ľudské svedomie, svoj ľudský cit! Sú ti vždy najlepšími radcami! Prijímaj rady svojho citu a udržuj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Moislič hovorí: „Človeče, aby si udržal rovnováhu medzi citom a rozumom, oprosti sa od vecí – od hmoty! Neviaž sa na hmotu, za hodnoty považuj nehmotné – duchovné veci! Je pochabé mať za cieľ svojho života, že niečo hmotné bude tvoje! Nič si odtiaľto nevezmeš na druhý breh, pretože všetko je Pánove! Premysli a zrealizuj to, čo cítiš a nepozeraj na to, či budeš z toho niečo mať! Keď všetko dáš, dostaneš všetko, keď skryješ i pred tebou bude skryté!“

Svietič človeku hovorí:  „Človeče, keď si prijal Slovo a riadiš sa podľa neho, kráčaj s presvedčením ku Svetlu a svieť ostatným na tejto ceste ako pochodeň!“,
Gostič hovorí: „Človeče, buď si vedomý toho, že si v celom Stvorení len hosťom! Bytostní služobníci Všemohúceho tkajú plášť Stvorenia, v ktorého záhyboch sa môžeš ukrývať! Ak tento plášť špiníš, potom vedz, že títo služobníci ho v presne stanovenom čase vyčistia a spolu so špinou zhynieš i ty, ako jej pôvodca! Vedz, že ty ako hosť sa nikdy nemôžeš stať vlastníkom plášťa, ktorý celý patrí Všemohúcemu! Bytostní sú budovatelia a správcovia Stvorenia a ty, ako ľudský duch, v ňom navždy zostaneš hosťom! Preto sa v celom Stvorení správaj tak, ako by si bol na návšteve u najlepšieho priateľa! Nenič, čo nie je tvoje, ale spolu s Bytostnými to zveľaďuj, chváliac tak činom Všemohúceho!“

Vládcom Znamenia Zajac v Perúnovom kruhu je bytostný Vojšeň, ktorý človeku hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“

Vládcom Znamenia Ryby v Svarogovom kruhu je bytostný Rod, ktorý človeku hovorí: „Každý zožne to, čo zasieva!“


Bytostný Studečštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Vojšeň pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Rod pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.


Zimným Slnovratom začína nový Svarogov kruh, preto naša kultúra slávila vznik nového roka (kruhu, kola) a lúčila sa so starým práve v tomto bode.  Samozrejme aj iné kultúry, ktoré dospeli k tomuto poznaniu. Štedrý deň, ktorý sa  z tohto slávenia zachoval v minulosti pripadal na Zimný Slnovrat 24. decembra, keďže jednotlivé slnovraty a rovnodennosti sa časovo pohybujú a nikdy nezostávajú na tom istom dátume. Tak isto Letný Slnovrat v minulosti pripadal na 24. júna, preto sa pri tomto dátume dochovalo meno „Ján“  a skákanie cez svätojánske ohne. 24. júna na Letný Slnovrat Sloveni slávili vrchol pôsobenia Cernboga, polovicu roka a 24. decembra sme slávili Štedrý deň, začiatok Nového roka a vrcholné pôsobenie Beloboga. Rimania, ktorý od Slovenov toto rátanie roka prevzali, taktiež sláviac Zimný Slnovrat - z ich pohľadu Saturnálie, posunuli začiatok nového roka zo Zimného Slnovratu na dnešný 1. január. Bolo to spôsobené tým, že oslavy Saturnálií trvali niekoľko dní a nový rok posunuli na deň nástupu úradníkov, politikov do práce. Teda z pohľadu Ríma to malo svoj praktický význam. Dôkaz o Rímskom prevzatí nového počítania roka je nezvratný. Pôvodne ich začiatok nového roka začínal na Jarnú Rovnodennosť. Počítajme spolu – ich 1. mesiac bol marec (Jarná Rovnodennosť) , 2. apríl, 3. máj, 4. jún, 5. júl, 6. august, 7. september, 8. október, 9. november a 10. december. Tieto názvy mesiacov používané aj dnes sú latinské, teda rímske, našimi predkami žiaľ neskôr prevzaté ale na druhej strane plnia dôkazovú funkciu, že Rím rátal začiatok nového roka od Jarnej Rovnodennosti, preto deviatemu mesiacu hovoríme september – septem = 7, desiatemu mesiacu hovoríme október – octo = 8, jedenástemu mesiacu hovoríme november – novem = 9 a dvanástemu mesiacu hovoríme december – decem = 10. Keď Rím prevzal nové počítanie roka zrejme už nestihol zmeniť názvy jednotlivých mesiacov, ktoré v takejto nesprávnej forme používame dodnes.    

Svjetovidovom kruhu vládca Znamenia Kozoroh Studeč nás v tomto období učí pravej láske, ktorá vplyvom duchovnej lenivosti stratila na pravom význame. Miesto skutočnej lásky sme do svojich životov posadili falošnú lásku zmäkčilosti a povoľnosti. Lebo ak niekoho skutočne máme radi, tak predsa mu chceme len to najlepšie aj keby sa to druhému nepáčilo. Napríklad kamarátovi, ktorý holduje cigaretám jasne a zreteľne povieme, že jeho zlozvyk ho zabíja. Skracuje život. A pokiaľ by od nás chcel, aby sme mu išli do obchodu kúpiť balíček cigariet, tak také niečo musíme odmietnuť. Pravá láska sa díva len na to, čo druhému prospieva a nie na to, čo mu robí potešenie. Pri výchove detí je to zreteľnejšie vidieť. Asi ťažko si predstavíme, že rodičia nechajú svoje deti hrať sa s motorovou pílou. Je úplne jasné, že rodičia nedajú deťom tak nebezpečnú vec práve preto, že svoje deti milujú a chcú im len to najlepšie. A ak by dieťa plakalo a vynucovalo si tak nebezpečnú vec, tak je namieste aj výprask. Keď to inak nejde.

Máme sa naučiť seba ale aj druhých nabádať ku Svetlu. Lenže dnešný svet je tak odklonený od priamej cesty k Svetlu, že taký človek bude vo väčšine prípadov vzbudzovať u druhých len obťažujúcu prísnosť. Lenže pravá láska je prísna. Prísne povieme deťom, aby sa nehrali s motorovou pílou, lebo si odrežú ruky, nohy. Tá prísnosť je na mieste pokiaľ stojí v pravej láske a zároveň je spravodlivá. Tak isto prísne povieme kamarátovi, že tie cigarety mu nekúpime.

Dôvodom prečo môže pravá láska svojou prísnosťou zraňovať je ten, že u druhého človeka nie je niečo v poriadku. Keď povieme kamarátovi, že sa cigaretami zabíja, môže ho táto informácia zraniť ak si zapchával uši aj oči pred informáciami o fajčení a jeho vplyve na zdravie.
 
Pravá láska je čistá. Preto 7. septembra sa do Stvorenia vylieva čistota. Máme do Vianoc dostatok času na prijatie tohto daru a jeho zveľadenie v našom vnútri. Čistota sú koľajnice pre lásku. Ako sme ukotvili v našom vnútri čistotu, tak prijmeme lásku, ktorá sa vylieva do Stvorenia 29. decembra.

Všimnime si, že tento dej vyliatia lásky a posilnenia ľudstva láskou je práve v období znamenia Kozoroh, ktorého vládca Studeč nás učí pravej, prísnej a čistej láske! Kozoroh symbolizuje prostredníka medzi Svetlom a hmotnosťou. On zíde z tých vysokých strmých skál, z toho „neba“ až dole do doliny. Tak aj my máme byť takými prostredníkmi, ktorí sa naučia z výšin, z nebies prijímať záchvevy čistoty a lásky, ktoré dole v hmotnom živote ukotvíme.  
  
Bytostný Radič nás učí, aby sme sa pri dávaní lásky riadili svojim vnútorným hlasom, svedomí, citom. Máme dbať na svoj cit, aby naša láska stála v pravej prísnosti, teda v pravde a spravodlivosti.

Bytostný Moislič nás nabáda, že ak sa chceme správne riadiť vnútorným hlasom, musíme za hodnotné považovať duchovné veci. Človek si musí v hierarchii hodnôt urobiť poriadok. Je pochabé, ak na prvé miesto postaví nejaký mamon. Cieľ našej cesty má byť nehmotný.

Bytostný Svietič nám už aj svojim menom ukazuje, že máme byť svietiacou pochodňou pre svojich blížnych. Avšak byť takýmto svetlom pre iných znamená, že budeme žiť v čistote a láske. K tomu nám má pomôcť Slovo Božie.

Bytostný Gostič nám hovorí dôležitú vec, ktorú ľudstvo nechce rešpektovať. Sme len hosťami v tomto svete, všetko patrí jedinému majiteľoviVšemohúcemu. Našou úlohou je na stanovený čas túto Zem zveľaďovať ku ctivďake Všemohúcemu. Pri hlbšom pozorovaní musíme dôjsť k poznaniu, že žiadnemu človeku nepatrí ani atóm hmoty. Všemohúci je Stvoriteľ všetkého a človek je len tvor, ktorý má tvoriť, teda pracovať už so stvorenými vecami. Aj samotný človek je len plodom Stvorenia, vznikol Vôľou Božou. Všemohúci je Zdroj všetkého, človek je na ňom plne závislý. Na veky. Ľudstvo sa však správa akoby ono bolo pánom Zeme. Tam treba vyrúbať horu, tam treba vyťažiť zlato, tadiaľto pôjde diaľnica a tu postavíme mrakodrap. Pýta sa čo na to povie Boh? Lenže aj toto špinenie Stvorenia má svoje hranice – čas. Jedného dňa tento čas uplynie a tí, ktorí nechceli počúvať výstrahy, nechceli sa zmeniť pôjdu spolu so špinou do rozkladu. Rozklad je to najstrašnejšie čo sa môže človeku udiať, znamená, že za nevýslovných múk stratí vedomie a prestane osobne jestvovať. V Novom Zákone je dosť upozornení na tento dej, ktorému sa hovorí Posledný Súd. 


V Perúnovom kruhu vládca Znamenia Zajac bytostný Vojšeň nám hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“ Naše emócie a slová majú byť láskyplné. V komunikácii s blížnymi dbajme o udržanie si lásky. A opäť aj tu nám bude pomáhať láska, ktorá sa každoročne 29. decembra vylieva do Stvorenia. Pomáhať nám samozrejme bude aj blízkosť domova, keďže sa počas Zimného Slnovratu nachádzame fyzicky najbližšie k Raju – k nášmu domovu. Vianoce sa oprávnene nazývajú Sviatkom lásky. Využime teda pomoci, ktoré nám každoročne poskytujú.

V Svarogovom kruhu, ako sme si už napísali, sa dostávame do nového kola (roka). Začína nový Svarogov rok – začína Znamením Ryby.
Vládca znamenia Rýb bytostný Rod hovorí: „Každý zožne to, čo zasieva!“
Touto múdrosťou máme teda započať nový kolobeh, uvedomujúc si, že ak chceme mať šťastný, spokojný a zdravý rok, tak si to teda musíme zasadiť, aby sme tieto hodnoty počas roka mohli žať. Všimnite si, ako si rok čo rok na Silvestra ľudia prajú hodne zdravia, šťastia a spokojnosti, aby sa darilo a zlo obchádzalo. Nepočúvajú však bytostného Roda, lebo nie sú zdravší a ani šťastnejší, spokojnejší. Mali by skôr priať druhým hodne síl k realizácií dobra, aby sa snažili žiť tak, ako je Bohu milé. Nech sa snažia rozdávať radosť a šťastie svojmu okoliu. Veď už Ježiš hovoril, že čo človek zaseje, to aj zožne. Darmo budeme niekomu priať  šťastie, pokiaľ ho nebude chcieť rozdávať (siať) plnými priehrštiami, tak sám sa šťastiu uzavrie.
My sa však otvorme a snažme sa sadiť len to dobré, otvorme sa svetlu, láske a Slovu Božiemu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.