20. 1. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Vodnár, Drak a Vodnár


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Vodnár v Svjetovidovom kruhu
Drak v Perúnovom kruhu  
Vodnár v Svarogovom kruhu
vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Vodnár v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ledič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, rozhoduješ sa, ktorou cestou pôjdeš. Priamou, alebo krivou! Topia sa ľady pre ďalšie smerovanie tvojho ducha! Vylaď u seba všetko, čo si pokrivil, ratuj svoju dušu, pestuj krásu a harmóniu! Živé Slovo je ti nablízku!!!“
Ledič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Krivič, Ratič, Krasič a Strunič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Vodnár pôsobia Krivič, Ratič a v druhej polovici Krasič, Strunič.
Krivič človeku hovorí: „Človeče, keď sa príliš oddávaš rozumovaniu a hĺbaniu, tak ťa to odvádza od správnej cesty! Krivíš to, čo cítiš! Keď niečo krivíš, v spätnom účinku to nakoniec pokriví teba! Narovnaj v sebe všetko, čo si pokrivil a viac to nekriv! Najviac si pokrivil svoj pojem o Láske, preto ti nemôže pomáhať! V prvom rade narovnaj svoj pojem o Láske a nekriv ho viac! Láska nie je zmäkčilá, zmäkčilosť vedie k lenivosti ducha, nie je Láskou! Láska robí druhému výhradne to, čo mu pomáha byť lepším, ušľachtilejším, čo mu pomáha k duchovnému vzostupu! Jej súčasťou je tá najvyššia prísnosť! Nekriv viac svoj pojem o Láske, potom ti bude vždy napomoci!“

Ratič hovorí: „Človeče, ratuj svoju dušu! Zachráň svoju dušu túžbou ku Svetlu! Z túžby ku Svetlu nech rastie tvoje chcenie činiť - sadiť to, čo si praješ žať! Záchrana a spása je jedine v Slove, ktoré musíš prijať, aby žijúc podľa neho si sa sám oslobodil od pút, ktoré si si naviazal! Musíš si pomôcť prostredníctvom Slova, ktoré ti ukazuje cestu ku Svetlu, kráčať však po tejto ceste už musíš sám!!! Bojuj proti temnu v tebe a okolo teba, aby si mu nepodľahol a čiň to, čo ti pomáha ku Svetlu!“

Krasič človeku hovorí:  „Človeče, pestuj krásu a dbaj na krásu! Krása je v prirodzenosti, dbaj na vnútornú krásu bez pretvárky! Snaž sa, aby všetko, čo tvoríš, bolo krásne a spojené s krásou! Spoznaj hodnotu krásy a prejavuj ju v skutkoch! Tvor všetko krásne a nenechaj sa pri tom ovládnuť rozumom! Tvoj rozum nech je v službách tvojho citu!“
Strunič hovorí: „Človeče, buď ako struna vyvážený! Vždy jemne vyvažuj medzi citom a rozumom! Tvoj cit nech rozhoduje, nech udáva pohyb ako vlna struny a tvoj rozum nech prevádza záchvev citu do hmotnosti, nech ukotvuje cit v hmote presnou formou ako uzol struny! Buď však vyladený na presný harmonický tón, nebuď už viac falošný! Všetky struny tvojej duše nech sa zachvievajú v harmónii ako struny najlepšie vyladeného hudobného nástroja! Buď v súznení i s ostatnými ľuďmi ako nástroje v najlepšom orchestri!“

Vládcom znamenia Drak v Perúnovom kruhu je bytostný Lele, ktorý človeku hovorí: „Nechci to, čo ti nepatrí!“

Vládcom znamenia Vodnár v Svarogovom kruhu je bytostný Kryšen, ktorý človeku hovorí: „On je Život!“


Bytostný Ledičštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Drak pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Kryšeň pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

Vládca znamenia Vodnár nás učí múdrosti, ktorú nám už pán Ježiš pripomenul. „Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!“

Znamená to, že ak nás niečo na druhom človeku rozčuľuje, tak zákonite to isté máme v sebe. Ak nás rozčuľuje na druhom napríklad pýcha, tak aj my máme niekde vo svojom vnútri pýchu. Len ju môžeme prejavovať iným spôsobom ako dotyčný človek. Keď toto vieme, tak máme ísť priamou cestou, to znamená snažiť sa o odstránenie danej vlastnosti u seba. Práve v tomto období budeme viac náchylnejší vidieť triesky v očiach svojich blížnych.

Bytostný Krivič nás učí nekriviť to čo cítime. Keď niečo cítime máme ísť za tým a hľadať spôsoby ako to spraviť. Nie rozumom hľadať dôvody prečo to nespraviť. Najviac sme pokrivili svoj pojem o láske, ktorá nie je zmäkčilá ale dáva človeku len to, čo mu prospieva. Preto sa javí ako prísna.

Bytostný Ratič nás nabáda k ratovaniu svojej duše. Máme sa chytiť Slova Božieho, lebo len život podľa Slova nás privedie domov. Tým Slovom Božím je Posolstvo Grálu od Abdruschina - Syna Človeka, ktorého sám Syn Boží Ježiš zvestoval ľuďom ku pomoci, ktorý nás má uviesť do všetkej Pravdy [1]. Chytiť sa Slova Božieho však znamená žiť podľa neho. Človek dokonca ani nemusí vedieť, že tu pán Ježiš alebo Imanuel boli, dôležitý je jeho život podľa Božej Vôle a naopak ak človek vie aj naspamäť celé Posolstvo Grálu a neaplikuje ho do života, nič mu to nie je platné.

Bytostný Krasič nás vedie ku kráse. Máme byť prirodzení, lebo len v prirodzenosti je pravá krása. Táto prirodzenosť je však prejavom nášho ducha, preto sa treba vždy riadiť ním a rozum nechať v službách citových záchvevov. Mnoho ľudí si myslí, že napr. nudizmus je prejav prirodzenosti. Prirodzené je len to čo je v súlade s Božou Vôľou. Takže ak zvieratá behajú nahé, aj keď aj oni sú zahalené kožušinou alebo perím, tak u nich je to prirodzené. Lenže u človeka to prirodzené nie je, lebo má v sebe ducha. Tento duch jasne a zreteľne cíti stud, ak by sa mal človek odhaľovať na nejakej nudapláži. Tento stud ako prejav ducha je vyciťovaním Božej Vôle. U citu, prejavu ducha je omyl úplne vylúčený lebo duch je ako magnet priťahovaný ku Svetlu a jeho vlastnosťou je byť prirodzene v súlade s Vôľou Božou. Preto máme na jeho tiché volanie dbať. Nudisti svoj stud zasypali a ich rozum im vykonštruoval bludnú domnienku, že pobehovanie nahý je prirodzené.

Bytostný Strunič nás učí k vyváženosti ako struna čo sa dá dosiahnuť len keď počúvame svoj cit (prejav ducha) a rozumom hľadáme riešenia ako ho naplniť. Nemáme byť falošní. To znamená, že máme byť cituplní, máme dbať na svoj vnútorný hlas, svedomie. Nenechať sa zotročiť hĺbavosťou rozumu. Rozum je dobrý sluha ale zlý pán.

V emočnej a komunikačnej rovine na nás pôsobí bytostný Lele – vládca znamenia Drak. Hovorí: „Nechci to, čo ti nepatrí!“

Je dôležité, ak chceme byť v emóciách pokojní, aby sme prijali skutočnosť, že človeku nepatrí nič! Všetko je Všemohúceho a všetko tu aj po smrti zanecháme! Ani naše telo nám nepatrí, patrí Všemohúcemu, ktorý nám ho poskytol k vývoju na dobu určitú. Dokonca ani mi sami sebe nepatríme, ale patríme Všemohúcemu, ktorý nás stvoril. Máme len zveľaďovať ku cti a sláve Všemohúceho darované nám dary, aby slúžili k dobru. To neznamená, že všetko rozdáme a staneme sa bezdomovcami. To by bolo rúhanie, lebo dary nám zverené máme správne spravovať. Lele nás upozorňuje, aby sme nelipli. Lebo lipnutie je nezdravá pripútanosť k niečomu čo nás bude zdržovať na ceste ku Svetlu.

To, že nám nič nepatrí je absolútnou istotou. Po smrti za nami nikto nepríde s listom vlastníctva na majetky, ktoré sme na zemi vlastnili. Navyše už človek nemá telo, je buď pripútaný k zemi a so svojimi bývalými majetkami nič nespraví alebo je v iných svetoch s inými povinnosťami. A ak sa znova inkarnuje nemá právo žiadať späť svoj majetok z minulého života, lebo on mu ani nikdy nepatril lebo ho mal len v správe.

Táto veta: „Nechci to, čo ti nepatrí!“ sa vzťahuje aj na súdenie blížneho! Nám neprináleží súdiť. To prináleží len Všemohúcemu. Súdenie sa však prejavuje v emočnej rovine. Navonok sa môže jednanie človeka ukazovať ako súdenie, lenže ním vôbec nemusí byť. Niekedy je potrebne druhému „vyčistiť žalúdok“, povieme aj „nepríjemnú“ pravdu, ale pokiaľ je pohnútka čistáv túžbe pomôcť aj takýmto spôsobom, tak to nie je súdenie.

Táto veta: „Nechci to, čo ti nepatrí!“ nás ďalej upozorňuje, že ani vlastné názory, aj keby boli správne, nemáme právo nasilu nútiť druhému. Nepatrí nám teda brať druhému slobodnú vôľu. 

Všimnime si opäť, ako sú jednotliví bytostní prepojení. Vládca znamenia Vodnár nám v tomto období zosilnene ukazuje tie chyby na blížnych, ktoré máme v sebe, aby sme vedeli čo u seba máme čistiť. Nie u blížneho ale u seba! A v emočnej rovine nám Lele, vládca znamenia Drak vysvetľuje, aby sme nesúdili za tieto chyby svojich blížnych, lebo nám tento súd nepatrí! Takže už tu keď vidíme smietku v oku brata svojho, nám Lele pomáha udržať si pokoj v emóciách!

Ale keď nepočúvame bytostných tak sa nečudujme, že máme infarktové stavy kedy nás rozčuľujú vlastnosti našich blížnych. Práve Lele a Ledič nám môžu pomôcť pri srdcovocievnych ochoreniach pokiaľ ich počúvame. Typickým infarktovým prejavom je rozčuľovanie sa hlavne nad vlastnosťami druhých, bez ochoty riešiť seba a tvrdé presadzovanie vlastných názorov.  Ďalej to môže byť aj prílišná upachtenosť za vecami.

V myšlienkovej rovine nás bytostný Kryšeň učí precítiť skutočnosť, že On je Život! On Všemohúci! On jediný, všetko ostatné je od Neho závislé a vzišlo z Jeho Vôle.

Ak sa nám podarí precítiť tuto skutočnosť, ľahšie pochopíme, že nám naozaj nič nepatrí, lebo sme sa na stvorení daných vecí nijako nepodieľali. My už len rôzne druhy hmoty do nejakej podoby skladáme. Človek nie je schopný ani len atóm vytvoriť.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.