27. 2. 2019

Ruská hymna v podaní ruských umelcov

Odporúčam toto video z Červeného námestia.
Má mimoriadne pozitívny, silný psychologický efekt na ruský národ. Všimnite si, hymnu spieva nie len pospolitý ľud všetkých vekových kategórii ale aj dôstojníci stojaci v strede, v srdci speváckeho zboru.
Tým sa chce ukázať tomuto národu, že sa má o koho oprieť, že má armádu! Že sa nemusí báť, že je chránený.
Koncert je z obdobia, kedy boli vynakladané mimoriadne snahy o zahajanie 3. sv. vojny útokom na Rusko.

24. 2. 2019

Triky potravinárskeho priemyslu

Odkaz

Nakuknite do tajov potravinárskeho priemyslu. Týka sa to absolútne každého, preto je tento dokument tak dôležitý. Dozvieme sa v ňom koľko šampiňónov sa nachádza v šampiňónovej polievke, ako sa vyrába pizza, ako sa vyrába (falšuje šunka), ako sa lepí mäso, ako potravinoví mágovia menia naše chute a mnoho iného.

19. 2. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Ryby, Had a Kozoroh

Martin Hruštínec 

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

15. 2. 2019

Prečo ženu za prezidenta voliť nebudem

Martin Hruštínec

Lebo žena je žena a muž je muž. Obe pohlavia majú v spoločnosti rôzne úlohy a nie je možné, aby žena robila veci mužským spôsobom a muž robil veci ženským spôsobom.

Funkcia prezidenta si vyžaduje mužský princíp. Prezident ako hlava štátu (muž je hlavou rodiny) je navonok viditeľný, aktívny. Táto funkcia si vyžaduje muža, ktorý je od prírody hrubším, hutnejším ako žena, preto aj viac znesie. Navyše, buďme realisti, dnešná doba je čo sa politiky týka, špinavá, plná intríg a hadov v oblekoch, čo si vyžaduje obrniť sa patričnou „hrubou kožou.“ A to nie je všetko. Dejiny ukazujú, že skutočná duchovná zgerba, neraz podhodila ľudu čistejšieho jedinca, aby si cez neho tento ľud získala a po jeho chrbte sa k moci vyšplhala. A teraz si predstavte, že do tohto bahna hodíte ženu, veď nech sa stará. Len pozrite na dnešné ženy v politike. Čo vidíte? Mužatky. Lebo inak to nejde, musia sa obrniť, opancierovať, keďže to čo sa dnes deje, normálnym nie je.  

Pred štyrmi rokmi kandidovala na prezidenta Helena Mezenská. O jej vnútorných kvalitách a čistom chcení som presvedčený, ale nemal som to svedomie posunúť ju svojim hlasom do tohto kresla. Veď by musela nevyhnutne klesať na duchu a...trpieť. Napokon som aj rád, že sa v posledných voľbách do parlamentu nedostala.

Žena je krkom a nie hlavou. Žena je teda tá, na ktorej hlava stojí a otáča sa tým smerom, ktorý krk udá. Teda úloha ženy je iná a keďže je jemnejšia, citlivejšia...stojí o čosi vyššie ako muž. Vyššie svojou intuíciou. A my ju chceme z tohto piedestálu zvrhnúť, ponížiť, znížiť? Prezident má byť muž – on je ten viditeľný, ten hrubší, ktorý znesie útoky a silné údery protivníkov, ale za jeho chrbtom stojí...žena. Ona, aj keď pre spoločnosť neviditeľná, určuje, čo sa má v národe robiť, kam má smerovať a k týmto cieľom usmerňuje muža (nemyslí sa manžel, ale nevylučuje sa ani to) – prezidenta (bohatiera) na priame vykonávanie.

10. 2. 2019

Otázka na prezidentských kandidátov

Martin Hruštínec


Všetci kandidáti na prezidenta by mali dostať otázku: "Viete, že keď sa stanete prezidentom pristúpi ku vám duchovný vodca slovenského národa, ktorý vás bude sprevádzať nepretržite celé volebné obdobie? A pod týmto vplyvom bude na vás viditeľné to, čo doteraz viditeľné nebolo? Viete, že vaša zodpovednosť po tom, ako sa stanete prezidentom, stúpne raketovo a dôsledkom sa nebudete môcť za žiadnych okolností vyhnúť, lebo spravodlivosť zabezpečuje vyššia Autorita, ktorá stvorila všetky svety? Viete, že jedno vaše chybné rozhodnutie z lajdáckosti, z ambícií alebo nebodaj zo zlého úmyslu ovplyvňuje celý národ, teda milióny ľudí a preto spätný účinok v zmysle Ježišovho prísneho napomenutia "čo zaseješ to zožneš", bude pre vás zdrvujúci? A čo keď takýchto zlých rozhodnutí bude mnoho? Veríte vo Všemohúceho, veríte, že život smrťou nekončí? Veríte v konečnú a dokonalú spravodlivosť a veríte v Ježišovo napomenutie ohľadne Posledného súdu? Ste si vedomí toho, že dnešní politici vo väčšine ak nie všetci, len odčiňujú pochybenia z minulých životov a vôbec sa im to v dnešnej prelomovej dobe Posledného súdu nedarí a zahrávajú sa so svojím večným vedomým bytím či definitívnym nebytím?“

A otázka na tých čo tento text čítajú: „Ak by vyššie položené otázky prezidentskí kandidáti precítili, koľkí z nich by zostali kandidovať?“