19. 2. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Ryby, Had a Kozoroh

Martin Hruštínec 

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Ryby v Svjetovidovom kruhu
Had v Perúnovom kruhu  
Kozoroh v Svarogovom kruhu
vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Ryby v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ljuteč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, pozri sa do zrkadla, aby si vedel aký si! Nie aký si bol, aký si teraz! Pozri, ako často používaš smerom k blížnym svoje pekné vlastnosti, a ako často im spôsobuješ utrpenie svojimi zlými vlastnosťami! Daj si hlboké predsavzatie k zmene svojich postojov v novom Kolobehu! Od ničoho a pred ničím neutečieš, tvoji skutkovia na teba čakajú! Oľutuj všetko zlé, čo si blížnym spravil a naprav to! Oľutuj každú minútu svojho života, v ktorej si nespravil niečo dobré pre blížneho a v novom Kolobehu pre blížneho, každú minútu svojho života v chcení, myslení, reči, alebo konaní, niečo dobré urob! Buď pre blížnych čistou horskou bystrinou, krištáľovočistou vodou horského jazera!“
Ljuteč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Travič, Čurič-Rdič, Steblič a Ognebog, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Ryby pôsobia Travič, Čurič-Rdič a v druhej polovici Steblič, Ognebog.
Travič hovorí: „Človeče, všetko staré otrávené v sebe zrúť! Oddeľ to od seba, aby mohlo vyrásť nové – čerstvé, zelené, ako tráva na Jar! Zelená je symbol dôvery, snaž sa celým svojím životom, aby si bol hodný dôvery svojich blížnych! Neotravuj blížnych, otrávené nesmie mať viac miesta v tebe! Odstráň u seba to, čím si stratil dôveru u blížnych a naprav svojím novým spôsobom života svoje doterajšie chyby! Tým sa zazelenáš ako nová svieža tráva!“

Čurič-Rdič hovorí: „Človeče, aby rozkvital tvoj rod, musíš svoj plod počať v čistej láske a nie v hriešnej smilnosti! Musíš zabezpečiť jeho vývoj a potom to staré musí prenechať miesto novému! Mládež vaša, ktorá kvitne a formuje sa, je držiteľkou rána! Daj si však veľký pozor, nezväzuj sa pozemsky v rodinných vzťahoch! Len pozemsky existuje otec, mama, dieťa..., avšak duchovne ste všetci bratia a sestry! Odpútaj sa od vnímania pokrvných zväzkov a vnímaj všetko v duchovnej rovine! Precíť a mysli na to, že náš skutočný Otec je len jeden a ten je tam hore! Všetci ľudskí duchovia vo vývoji sú deťmi Stvorenia, máte sa však stať deťmi Všemohúceho!“

Steblič hovorí:  „Človeče, buď svojím vlastným stromom, aj keby si mal byť malý ako steblo! Nemáš byť jablkom, aj keď najkrajším, na strome niekoho iného! Buď sám sebou! V snahe ísť za Svetlom, staň sa vlastným stromom, majúcim svoje ovocie, o ktoré sa s láskou staráš! Máš v duchovnom vývoji pod sebou iných ľudských duchov, o ktorých sa máš starať ako záhradník! Ak však nadíde ich čas, pusti ich od seba, ako strom zhodí svoje jablká! Je to potrebné pre ich vývoj, aby sa každý z nich stal svojím vlastným stromom, starajúcim sa o svoje ovocie!“
Ognebog hovorí: „Človeče, si zvlášť vítaný vo Stvorení, ak svoju ľudskú jedinečnosť spojíš s pokorou! Čím viac budeš vedieť o Stvorení, tým viac budeš pokorný a môžeš sa viac rozvíjať k duchovnej samostatnosti! Máš v sebe iskru ducha, zapáľ ju a rozvíjaj, nech tvoj duch horí ako neuhasiteľný plameň! Keď vieš byť samostatný, máš plný priestor na sebarealizáciu! Stoj pevne na Zemi a ak už správne stojíš, buď si vedomý ochrany zhora - z Prameňa Života a Zdroja Svetla!“

Vládcom znamenia Had v Perúnovom kruhu je bytostný Lietic, ktorý človeku hovorí: „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“

Vládcom znamenia Kozoroh v Svarogovom kruhu je bytostný Indro, ktorý človeku hovorí: „Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!“

Bytostný Ljutečštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Had pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Indro pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.


Znamením Ryby končí rok v Svjetovidovom kruhu. Obdobia VodnáraRýb sú zároveň súdiacimi obdobiami – ľudstvu ako celku i jednotlivcovi sa účtuje celý doterajší rok (od znamenia Barana do Vodnára a Rýb). To účtovanie znamená, že na povrch vyplávajú určité veci, ktoré sme buď za doterajší rok zvládli alebo nezvládli. Ak sme niečo zanedbávali čo sme nemali, resp. sa menej snažili, ako by bolo nutné, tak sa to ku našej pomoci prejaví ako niečo nepríjemné, bolestivé. Tá bolesť nám má ukázať kde musíme pridať v našom vývoji. Teda aj toto súdiace obdobie (Vodnár, Ryby) v skutočnosti nám pomáha. My ľudia si často pod pojmom „súd“ predstavujeme nejakú odplatu, odvetu, pomstu podfarbenú zlosťou,  ale Všemohúci sa prejavuje len pomáhajúcou láskou.

Tieto dve obdobia znamení Vodnár a Ryby patria teda medzi najťažšie obdobia roku. Je tomu tak našou vinou, keďže sa nesnažíme s celou silou o vlastnú očistu duše od zlých vlastností. Kľudne by toto obdobie mohlo byť krásne, radostné a šťastné, kde by sme boli konfrontovaní s našimi skvelými výsledkami.

Bytostný Ljuteč vládca znamenia Ryby nás učí, že nie je dôležité, aký človek kedysi bol, ale aký je teraz! Ak teraz nie sme čistý, naša nečistota vyjde na povrch a je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme hlboko oľutovali svoje chyby a začali vážne pracovať na ich odstránení. Lenže to nie je všetko. Máme oľutovať aj to, kedy sme mohli niečo dobré spraviť a nespravili to. Aj v tomto prípade si máme zobrať predsavzatie, že začneme konať viac dobra. Našou prioritou musí byť láska k Bohu, k blížnym a naše čisté, skutočne čisté vnútro. Máme byť, ako nás Ljuteč učí, pre blížnych čistou horskou bystrinou, krištáľovočistou vodou horského jazera! To znamená, že akákoľvek depresia, smútok, trápenie, ktoré teraz viac doliehajú na človeka má byť pre nás popudom k tomu, aby sme smerovali ku krištáľovočistej vode nášho vnútra, aby sme pre to urobili maximum, aby sme sa tým vážne zaoberali. Aby sme skutočne chceli byť čistými a tým užitočnými pre svojich bratov a sestry.
Travič nám pomáha to čo je v nás otrávené, a ktoré v tomto období vypláva na povrch od seba odstrániť.
Čurič-Rdič nám pomáha chrániť a starať sa o svoje potomstvo. Máme si uvedomiť, že všetci sme bratia a sestry, máme spoločného Otca a na pokrvné zväzky sa máme dívať duchovne. Nemáme sa nimi spútavať.
Steblič nám pomáha uvedomiť si, že je lepšie byť sám sebou aj keď zatiaľ „malým steblom“ ako nebyť sám sebou. Byť sám sebou znamená ísť za Svetlom, lebo len vtedy človek vyvíja svoje dary a schopnosti, ktoré sú jedinečné. Navyše túto snahu nemôže nikto iný za neho spraviť len on sám.
Ognebog nám pomáha spojiť našu ľudskú jedinečnosť s pokorou, ktorá sa rozvíja s poznaním Stvorenia. Ak budeme správne stáť v tomto Stvorení budeme pod ochranou Božou.
Bytostný Lietic vládca znamenia Had nás učí udržať si čistotu vo všetkých našich rovinách – v chcení, myslení, reči a konaní. To znamená, že to čo bytostní Ljuteč a jeho štyria pomocníci hovoria máme v týchto všetkých oblastiach napĺňať. Nie teda, že iba naše myšlienky budú čisté ale skutky už nie. Alebo na slová si dáme pozor ale v myšlienkach si čistotu nechceme udržať. Naša túžba po Svetle, po vlastnej čistote sa musí uskutočňovať v chcení, myslení, v reči a konaní, proste všade, len tak bude naša túžba naozajstná a mocná!
Bytostný Indro nás učí v myšlienkach prežarovať svoje okolie ľudským teplom. Ak vystúpi nejaká zlá vlastnosť na povrch (napr. lakomstvo) a začneme ju od seba odstraňovať, ako sme si popísali vyššie, tak ľudské teplo pôjde z nás prirodzene. Ak človek nebude chcieť toto lakomstvo odstraňovať, tak nie je možné, aby prežiaril ľudským teplom svojich blížnych. Ak bude chcieť odstraňovať ale cíti, že mu to až tak dobre nejde, tak snahou o ľudské teplo už v myšlienkach, ako nás Indro učí, si nesmierne pomôže. Základom je naša skutočná pokorná túžba po Svetle a svojom vlastnom očistení sa od nepekných vlastností. Vtedy svojim vnútorným ľudským teplom sme schopní prežiariť Stvorenie, pomôcť mu a pomôcť aj sebe.     

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.