15. 2. 2019

Prečo ženu za prezidenta voliť nebudem

Martin Hruštínec

Lebo žena je žena a muž je muž. Obe pohlavia majú v spoločnosti rôzne úlohy a nie je možné, aby žena robila veci mužským spôsobom a muž robil veci ženským spôsobom.

Funkcia prezidenta si vyžaduje mužský princíp. Prezident ako hlava štátu (muž je hlavou rodiny) je navonok viditeľný, aktívny. Táto funkcia si vyžaduje muža, ktorý je od prírody hrubším, hutnejším ako žena, preto aj viac znesie. Navyše, buďme realisti, dnešná doba je čo sa politiky týka, špinavá, plná intríg a hadov v oblekoch, čo si vyžaduje obrniť sa patričnou „hrubou kožou.“ A to nie je všetko. Dejiny ukazujú, že skutočná duchovná zgerba, neraz podhodila ľudu čistejšieho jedinca, aby si cez neho tento ľud získala a po jeho chrbte sa k moci vyšplhala. A teraz si predstavte, že do tohto bahna hodíte ženu, veď nech sa stará. Len pozrite na dnešné ženy v politike. Čo vidíte? Mužatky. Lebo inak to nejde, musia sa obrniť, opancierovať, keďže to čo sa dnes deje, normálnym nie je.  

Pred štyrmi rokmi kandidovala na prezidenta Helena Mezenská. O jej vnútorných kvalitách a čistom chcení som presvedčený, ale nemal som to svedomie posunúť ju svojim hlasom do tohto kresla. Veď by musela nevyhnutne klesať na duchu a...trpieť. Napokon som aj rád, že sa v posledných voľbách do parlamentu nedostala.

Žena je krkom a nie hlavou. Žena je teda tá, na ktorej hlava stojí a otáča sa tým smerom, ktorý krk udá. Teda úloha ženy je iná a keďže je jemnejšia, citlivejšia...stojí o čosi vyššie ako muž. Vyššie svojou intuíciou. A my ju chceme z tohto piedestálu zvrhnúť, ponížiť, znížiť? Prezident má byť muž – on je ten viditeľný, ten hrubší, ktorý znesie útoky a silné údery protivníkov, ale za jeho chrbtom stojí...žena. Ona, aj keď pre spoločnosť neviditeľná, určuje, čo sa má v národe robiť, kam má smerovať a k týmto cieľom usmerňuje muža (nemyslí sa manžel, ale nevylučuje sa ani to) – prezidenta (bohatiera) na priame vykonávanie.

1 komentár:

Komentáre sú moderované.