20. 4. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Býk, Koza a Škorpión


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Býk v Svjetovidovom kruhu
Koza v Perúnovom kruhu  
Škorpión v Svarogovom kruhu

vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.


Vládcom znamenia Býk v Svjetovidovom kruhu je bytostný Lado, ktorý hovorí:  „Človeče, v kľude sa nalaď na to, čo prichádza v Novom kolobehu, zbav sa nepotrebného a nechaj sa viesť!“

Lado má pod sebou ďalších štyroch bytostných Milič, Živič, DozdičVedič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Býk pôsobia Milič, Živič a v druhej polovici Dozdič, Vedič.

Milič človeku hovorí: Človeče, stoj, čo stoj buď milý, nedaj sa odviesť zo správnej cesty!“

Živič hovorí: „Človeče, oživ v sebe Pravdu a ži Pravdu!“
Dozdič hovorí: „Človeče, zbav sa starého ako tej vody, ktorá je opotrebovaná – nepotrebná! Premy svoj organizmus novou vodou – Vodou Života! Prečisti sa ňou!“

Vedič hovorí: „Človeče, nechaj sa viesť svojím vnútorným hlasom, pomocníkom, svedomím! Kto má vedenie, ten má vedenie! Kto sa necháva viesť, ten vie, čo práve potrebuje, čo má robiť, má svojho vodcu! Kto niečo naozaj vie, ten je vždy vedený – vie sa nechať viesť!“

Vládcom znamenia Koza v Perúnovom kruhu je bytostný Koljedo, ktorý hovorí: „V živote neexistujú náhody!“

Vládcom znamenia Škorpión v Svarogovom kruhu je bytostný Perún, ktorý hovorí: „Neuhýbajte z cesty svojho poznania!“


Lado vládca znamenia Býk nás v tomto období nabáda k dolaďovaniu rozbehnutých činností. Ak sme mali v znamení Barana s čistým rúchom začať realizovať nejakú činnosť, tak teraz už musíme byť  pripravení túto činnosť jemne doladiť, upraviť. Teda, ak sme v Baranovi s niečím začali, dali sme do pohybu rôzne sily, ktoré s určitosťou na nás v období Býka zapôsobia. Napríklad máme rozbehnutú stavbu garáže a teraz nám do tejto činnosti môžu prísť rôzne situácie, s ktorými sme na začiatku ani nerátali. Preto sa v tomto období musíme učiť  jemnosti. Máme byť kľudní. Byť pripravení sa v kľude naladiť na prichádzajúce impulzy z našej činnosti. Keď staviame garáž, tak sme napríklad zistili, že strecha má mať iný tvar. Máme to v kľude prijať, v kľude popremýšľať, poprípade prijať inšpiráciu na realizáciu tejto zmeny. Bez tejto vnútornej jemnosti by sme možno ani na nutnú zmenu neprišli, alebo ak by sme prišli, tak by sme nevedeli ako ju uskutočniť.  Ak niekto rozbehol cudzí jazyk, ktorý sa chce naučiť, tak teraz má dolaďovať, lebo činnosť je v plnej sile rozbehnutá. Môže dolaďovať formu štúdia, zistil, že jedna forma mu nevyhovuje ale iná mu už vyhovuje viac. Môže si rozvrhnúť hodiny. Atď. Ďalší príklad: Niekto rozbehnul v znamení Baran urovnanie vzťahu zo susedom. Práve toto je obdobie, v ktorom má prijať aj to, že sused nemusí byť hneď prístupný na jeho snahu o lepší vzťah. Veď sa možno dvadsať rokov hádali o tri metre štvorcové zeme a preto by bolo možno naivné si myslieť, že za mesiac to už bude medzi nimi úplne urovnané. Človek sa má naladiť na to, čo prichádza, aj na to vynadanie, aj na tú nechuť, aj na tú neochotu a chlad v srdci suseda. A práve týmto naladením sa, je i napriek tomu kľudný, vľúdny a má možnosť zbaviť sa nepotrebného, ako Lado učí. Tým nepotrebným je presne to, čo mu bráni doladiť svoje snahy k urovnaniu vzťahu, napríklad vlastnosť, ktorá ho u suseda najviac rozčuľuje. Keď ho rozčuľuje, že sused je tvrdohlavý v kľude má prijať jeho tvrdohlavosť a sám si má uvedomiť , že ak ho jeho vlastnosť na susedovi hnevá, tak ju má v sebe a rieši ju. Samozrejme, každý človek svojim vlastným naladením vycíti, ktorá vec je nepotrebná pri realizácie jeho cieľa, ktorú má odložiť, aby sa v kľude nechal viesť.

Lado nás teda učí v kľude prijímať impulzy z činností, ktoré sme už skôr začali realizovať. Máme byť naladení na prijatie čohokoľvek lebo ak nie sme, tak nebudeme schopní ďalej pokračovať.

Ako pôsobí človek, ktorý nepočúva Lada? Je rozladený, nervózny, nevrlý a nevie prijať, naladiť sa na impulzy, ktoré mu jeho činnosť prináša. V takomto stave je nemožné, aby niečo dokončil.

Lado svojim pôsobením učí ľudí zobrazovať na svojom živote Božiu Dobrotu.    
Lado má pod sebou ešte štyroch bytostných, ktorí s nim spolupôsobia a rozmieňajú na drobné to, čo on hovorí.

Milič učí ľudí, aby boli nech sa deje čokoľvek, stoj čo stoj milí! Nech nám akékoľvek situácie prichádzajú do života, máme si zachovať vnútorný mier v duši a byť milí. Či už staviame garáž a zistíme, že strechu je nutné inak postaviť alebo študujeme cudzí jazyk a niečo treba vo výučbe pozmeniť, doladiť, musíme ostať milí. Len tak môžeme byť v kľude naladení. Aj človek, ktorý chce urovnať spor zo susedom, musí sa naučiť byť na neho milý i v prípade, že sused nemá záujem.

Treba si uvedomiť, že mi našou činnosťou sa snažíme uskutočniť niečo dobré, užitočné. Len naša snaha byť milí nám umožní ostať na správnej ceste, ktorá vedie k nášmu určitému cieľu. Našou neochotou byť milí, si cestu k tomuto cieľu zatarasujeme.

Živič nás zase učí k oživeniu Pravdy. Lebo len ak budeme žiť Pravdu a riešiť, dolaďovať naše činnosti v súlade s Pravdou, len vtedy budeme stáť na správnej ceste.

V druhej polovici znamenia Býk nastupuje bytostný Dozdič, ktorý nás učí k premytiu svojho vnútra od starého a nepotrebného. Pri dolaďovaní našej činnosti je to potrebné. Tu symbolicky tou vodou je Slovo Božie. Práve týmto Slovom sa máme naučiť premyť svoje vnútro od rôznych negatív, ktoré je potrebné odstrániť a ktoré mi prišli do cesty ako prekážka pri dolaďovaní svojich činností.  Slovo Božie má tu byť majákom.

Posledným bytostným spolupôsobiacim s bytostným Lado je Vedič, ktorý nás učí k spojeniu sa so svojim vnútorným hlasom, duchovným pomocníkom, svedomím, čo nám zabezpečí duchovné vedenie pri dolaďovaní našich rozbehnutých činností. Len našou vnútornou, duchovnou aktivitou, našou snahou vyciťovať srdcom sa môžeme spojiť s našim vedením a tak byť ním vedení. To je náš vnútorný hlas, naše svedomie, ktoré nám pomáha na ceste životom.  Napríklad, ak niekto rieši vzťah so susedom, tak okrem vyššie spomínaných rád bytostných, musí sa v tejto činnosti riadiť aj svojim svedomím, má sa ním nechať viesť k doladenie svojich aktivít smerom k susedovi. Jeho duchovní pomocníci, s ktorými je spojený, ho k tomu budú inšpirovať a viesť.


V emočnej rovine, vládca znamenia Koza Koljedo nás učí, aby sme si uvedomili, že v živote neexistujú náhody. Koljedo zosobňuje atribút Božej Sily. Ten kto v plnosti precíti jeho text, ako posolstvo od Všemohúceho a bude sa ním riadiť, emočne sa naladí na Božiu Silu. Ak v tomto období „prenasleduje“ ľudí jarná únava, čo znamená, že sú bez síl, svedčí to len o tom, že ignorujú pôsobenie Koljedu. Bytostní pôsobia či o nich ľudia vedia alebo nevedia. Ich vyžarovania sa nedajú odsunúť na bok. Buď ich ľudia používajú správne alebo nesprávne. Nepoužívanie je vylúčené. Už sme vyššie spomínali človeka, ktorý si chce riešiť vzťah so susedom.  V tomto období mu od neho chodia rôzne spätné impulzy a má doladiť svoje pôsobenie smerom k nemu. Ak emočne začne prežívať hnev, že aké je to nespravodlivé čo mi on robí, že ja sa tak snažím, prečo sa nechce udobriť, prečo je protivný, tak dotyčný človek bude prichádzať o silu. Lebo nerešpektuje časť Vôle Všemohúceho, ktorú sprostredkúva bytostný Koljedo: „V živote neexistujú náhody!“ Ak sa sused nechce udobriť a je protivný, tak to nie je náhoda. Nesmie to človek brať ako niečo, čo by bolo náhodné. Všetko je zákonitosť a všetko človeka vedie k Pravde a k Láske. Ku konečnému cieľu stať sa skutočným človekom s veľkým „Č“.  Tu si má dotyčný uvedomiť, že sa háda so susedom už veľa rokov, že sa s ním možno háda už niekoľko životov. A nie je náhoda, že ako suseda dostal práve jeho. Z tých miliárd ľudí má za suseda len tohto, s ktorým má také problémy. Len prekonaním svojich negatívnych vlastností sa oslobodí. Vzťah so susedom je teda dôsledkom minulých siatí a zároveň príležitosť vyrásť ako človek.

Keď človek bude pochybovať o Božej veľkosti, ktorá riadi tento Vesmír od najväčšieho telesa až po najmenšie častice, tak zákonite bude veriť na náhody a tým sa so silou môže rozlúčiť.

V tomto období má človek precítiť, že niet náhod a tým sa spojiť so Silou Všemohúceho na emočnej úrovni.

Nech sa udeje človeku čokoľvek,  nikdy to nie je náhoda.  Naše životy sú riadené Božími zákonmi Lásky a múdro vedú človeka aj cez tvrdé prežívanie (keď to inak nejde) ku skutočnej duchovnej slobode a veľkosti.

Preto aj dolaďovanie svojich aktivít, ako nás učí Lado je podmienené uvedomením si, že to čo nám prišlo do prežívania nie je náhoda. Až týmto uvedomením nadobudneme v emočnej rovine silu, aby sme mohli naše záležitosti dotiahnuť do cieľa.


Zo Svarogovho kruhu prijímame v tomto období inšpirácie cez myšlienky k realizácii našich dennodenných záležitostí od bytostného Perúna, ktorý hovorí: „Neuhýbajte z cesty svojho poznania!“

Ak má človek poznanie, že Božie zákony fungujú dokonale, že v živote niet náhod, tak už v myšlienkach si má v tejto veci zachovať pevnosť.

Uhnúť z cesty svojho poznania znamená, že zapochybujeme o sebe, o Božej dokonalosti, o veci, ktorú riešime. Už v myšlienkach. V tomto období zvlášť si na to dávať pozor.

Napríklad človek, ktorý stavia garáž už v myšlienkach keď vidí, že tá strecha bude musieť mať iný tvar, môže začať pochybovať o svojom diele, či ho dokončí, či bude schopný zrealizovať zmenu stavby a podobné pochybnosti. Študent cudzieho jazyka môže pochybovať o tom či má vôbec zmysel učiť sa ten jazyk. Pritom neuhnúť z cesty svojho poznania znamená, že i napriek ťažkostiam ostane pevne stáť, uvedomujúc si svoj cieľ, svoje predsavzatie. Má len dve možnosti, uhnúť alebo stáť pevne a neuhnúť. Keď vie, že má zmysel sa ten jazyk učiť, tak hlúpe myšlienky, ktoré ho zvádzajú na scestie odsunie svojou silou presvedčenia bokom. Ako človek snažiaci sa vyriešiť vzťah zo susedom pri počiatočných neúspechoch uhne zo svojho presvedčenia? Jednoducho tak, že si povie: „nemá to cenu s tým susedom, nejdem sa ďalej namáhať, to sa nedá, on sa nechce udobriť.“

Všimnime si, ako sa všetky roviny – hrubá hrubohmotnosť, stredná hrubohmotnosť a jemná hrubohmotnosť navzájom dopĺňajú a podporujú. V hrubej hrubohmotnosti dolaďuje svoje správanie smerom k susedovi. Vylepšuje, díva sa z jedného, z druhého uhla pohľadu, je kľudný a naladený na konštruktívne riešenia. Zachováva si milotu smerom k nemu, aj keď ten je spočiatku nevrlý. Oživuje v sebe Pravdu, lebo len tá mu zabezpečí potrebnú múdrosť. Prijíma a snaží sa riadiť Božím Slovom, ktoré ho symbolicky premýva od nánosov zla, ktoré bolo kedysi príčinou jeho nešvárov zo susedom.  Necháva sa pri tom viesť svojim vnútorným hlasom, svedomím. Toto všetko vplýva na jeho viditeľné činy smerom k susedovi. Dotyčný si pri tom všetkom (v strednej hrubohmotnosti) uvedomuje nemožnosť náhody. Aj táto situácia, do ktorej sa dostal je zákonitosťou a v pokore ju prijíma.  V myšlienkach (jemná hrubohmotnosť) sa snaží ostať pevný a nenechať sa odradiť či už neúspechmi alebo hlúpymi myšlienkovými formami.

Je veľmi dôležité si uvedomiť jednu vec. Človek je podstatou „duch“. A ako ľudskému duchu je mu umožnené sa kedykoľvek spojiť s akýmkoľvek bytostným. Ak je znamenie Baran o začatí rôznych vecí, projektov a pod., tak nemusí čakať celý rok na toto znamenie, aby začal. Môže začať kedykoľvek keď si poprosí o silu znamenia Baran, ktorú má na starosti Belojar. Tak isto ak človek potrebuje niečo doladiť, tak opäť nemusí čakať až na znamenie Býka. Kedykoľvek keď si poprosí o silu tohto znamenia môže si svoje veci dolaďovať. Už v rozprávke o dvanástich mesiačikoch bola táto skutočnosť povedaná. Dievčatko išlo za dvanástimi mesiačikmi, práve bol pri žezle bytostný majúc na starosti zimné obdobie a ona prosila toho jarného bytostného o predanie sily pre svoju chorú matku. Ide o to si uvedomiť, že celoplošne je naša planéta vždy pod silou nejakého bytostného na cca. 30 dní. V tomto období pod silou znamenia Býka. Všetko je podriadené tomuto vyžarovaniu a človek sa nemusí zvlášť namáhať, aby z tejto sily mohol čerpať. Ide to akosi samo. Ale ak jednotlivý človek si v tomto období poprosí o vyžarovanie znamenia Kozoroha, lebo pri riešení svojho problému potrebuje toto žiarenie, tak samozrejme ono mu bude poskytnuté. Predpokladom je čistota svojho vnútra a láska. Aj dievča v rozprávke malo čistotu a lásku k svojej chorej matke a preto od bytostného jari potrebné vyžarovanie dostalo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.