22. 5. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Blíženci, Opica a Váhy


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Blíženci v Svjetovidovom kruhu

Opica v Perúnovom kruhu  

Váhy v Svarogovom kruhu

vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.


Vládcom znamenia Blíženci v Svjetovidovom kruhu je bytostný Koupalo, ktorý hovorí: „Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia, v napĺňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Koupalo má pod sebou ďalších štyroch bytostných Plodič, Listvič, Jagodenič a Kvietč, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Blíženci pôsobia Plodič, Listvič a v druhej polovici Jagodenič, Kvietč.

Plodič človeku hovorí: Človeče, choď po správnej ceste, každý krok za Svetlom vedie cez dobré skutky! Zasievaj dobré skutky v chcení, myslení, reči a konaní! Pretav dobré chcenie do plodov na úrovni myšlienok, slov aj činov! Keď budeš takto žiť vlastným životom, potom budeš mať dobrú žatvu!“

Listvič hovorí: „Človeče, prinášaj harmóniu do života, buď ako rozkvitnutá príroda! Rozvetvuj svoju dobrú snahu, ako sú rozvetvované žilky na liste!“

Jagodenič hovorí: Človeče, prinášaj medzi ľudí viac lásky! Všetko, čo robíš „vyfarbi“! Vnášaj do všetkého niečo naviac! Tým niečím naviac je láska!“

Kvietč hovorí: Človeče, pozeraj šťastne nahor ku Svetlu ako kvietok so všetkou svojou láskou, vďakou a úsilím o krásu! Šťastie nájdeš len vo Svetle!“   

Vládcom znamenia Opica v Perúnovom kruhu je bytostný Kryšnij, ktorý hovorí: „Nezosilňujte svoje žiadostivosti a pudy!“

Vládcom znamenia Váhy v Svarogovom kruhu je bytostný Volos, ktorý hovorí: „Nezáviďte si navzájom a sami sa namáhajte!“


Koupalo vládca znamenia Blíženci na nás vyvíja tlak, aby sme skrze svoje prežitia očistili svoje duše. Čo si máme pod tým predstaviť? Nech máme akékoľvek prežitie, či pekné alebo nepekné, tak je to dôsledkom našich minulých siatí. Ježiš to vyjadril slovami: „čo zaseješ, to zožneš!“ Z fyziky vieme, že každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru. V ľudských osudoch akcia opačného smeru sa môže prejaviť aj o tisíce rokov pri ďalších inkarnáciách. Preto mnohí ľudia reptajú na osud, na Boha, na spravodlivosť keď vidia, ako niekto dobrý trpí bezprávie. Lenže ľudia vidia len zlomok celkového diania. Aby pochopili, museli by vidieť za hranicu, ktorá je dnešným ľuďom zväčša ukrytá.

Koupalo nás zároveň učí zužitkovávať Božiu Dobrotu, keďže on je nositeľom tohto atribútu. To znamená, že tie prežitia nám majú pomôcť sa očistiť a smerovať k vlastnej dobrote svojho vnútra. Ďalej nás učí k vyváženiu citu a rozumu. Cit je prejavom ducha. Cit (naše svedomie) vie veľmi dobre čo máme robiť, keďže náš duch ako rovnorodý s duchovným svetom, vie nájsť cestu, ktorá je správna, lebo vedie domov – do duchovnej ríše. Rozum však je prejavom nášho hrubohmotného mozgu, ktorý je dobre uplatniteľný len v čisto pozemských veciach a len vtedy, ak bude pod dozorom citu. Cit teda určuje „čo máme robiť“ a rozum len vykonáva svoju prácu na dosiahnutie tohto cieľa.

Preto zvlášť v tomto období si máme dať pozor na svoje prežitia, aby sme sa skrze ne dokázali očistiť a udržali v rovnováhe náš cit s rozumom. Teda neboli príliš rozumoví, pri riešení svojich prežití, lebo rozum je dobrý sluha ale zlý pán.  Ale zároveň ani „nelietali v oblakoch“.

Ak nás rozčúli sused a máme z toho veľmi zlé prežitie, čo máme robiť? Ako sa vďaka tejto situácii očistiť? Zákony fungujú absolútne dokonale. Možno si sused zapamätal (samozrejme podvedome), ako sme mu pred tisíc rokmi znepríjemňovali život. A teraz nám to vracia. Neodpustil nám. To očistenie znamená, že prijmeme dané prežitie s pokorou. Uvedomíme si, že zákony Božie fungujú a tak sme niečo odčinili. Dáme si predsavzatie, že také niečo, čo nám urobil sused, nikdy nikomu robiť nebudeme! A to je to očistenie sa! Samozrejme toto očistenie podmieňuje, že svoj cit dáme na prvé miesto a rozum na druhé. My jasne cítime, že daná situácia nás má očistiť a že nie je náhodná. A tohto citu sa držíme. Rozumom už nešpekulujeme, ako to tomu susedovi vrátime. Odpustíme mu. Toto očistenie sa, neznamená však, že ak nám niekto chce robiť sústavne zle, že si to necháme. Veď tým by sme dotyčnému človeku len škodili. Ak nám napríklad nejaký človek neustále niečo kradne zo záhrady, tak sa očistíme tým, že mu odpustíme, prijmeme to ako zákonitosť, že aj my sme kedysi kradli a dáme si predsavzatie také niečo nerobiť iným. Rozumom pri tom hľadáme spôsob, ako zabrániť susedovi, aby nám nekradol naše veci. Cit už vykonal svoju prácu – určil smer, očistili sme sa a teraz je rad na rozume, aby hľadal pozemské riešenia. Tak zavoláme políciu, alebo riadne oplotíme záhradu a kúpime si psa.

Aj pri dobrom prežití sa máme očisťovať. Máme si tiež uvedomiť, že toto pekné čo sme zažili, sme kedysi siali. Tiež to máme s pokorou a s vďakou prijať ako zákonitosť a poďakovať za to Všemohúcemu a dať si predsavzatie, že aj v budúcnosti budeme také pekné zasievať. Aj tu máme mať v rovnováhe cit s rozumom. Pri ďalšom siatí toho pekného, ktoré cítime, rozumom hľadáme spôsob ako to uskutočniť. Napríklad, ak organizujeme nejaké tvorivé dielne pre deti, tak to, že chceme niečo deťom sprostredkovať, to cítime – to je ten prejav ducha. Ale ak by sme následne nezapojili do ďalšej práce rozum, tak by sme len „lietali niekde v oblakoch“ a mali len nejaké neurčité vízie. Na premenu našich vízii do hmoty, je určený rozum. Takže rozumom hľadáme riešenia, ako zorganizovať dané tvorivé dielne.

Bytostný Plodič, ktorý spolupôsobí s Koupalom nás učí k dobrým skutkom vo všetkých úrovniach – v chcení, myslení, reči a konaní. Koupalo a jeho štyria pomocníci nás učia zužitkovávať Božiu Dobrotu. V tomto období už majú byť viditeľné nejaké plody z činností, ktoré sme rozbehli na jar (viď. predchádzajúce časti o znameniach Barana a Býka). Tak napríklad študent, ktorý sa učí cudzí jazyk, by už mal spozorovať nejaké plody – výsledky svojho štúdia. Muž, ktorý stavia garáž, by už taktiež mohol vidieť plod svojej snahy. Keď niekto v znamení Barana si dal za cieľ  urovnať vzťah so susedom, tak aj v tomto prípade už by mohli byť viditeľné nejaké plody jeho námahy. Tak ako v prírode je vidieť plody aj keď sú ešte nezrelé, tak aj u ľudí už by nejaké plody mali byť viditeľné, ale nemusia byť ešte zrelé, ešte to nemusí byť tá konečná fáza.

Samozrejme, tie plody budú viditeľné len za predpokladu, ak sme sa riadili bytostnými v predchádzajúcich obdobiach a ak v tomto období sa snažíme napĺňať rady bytostného Koupalu a jeho štyroch pomocníkov.

Bytostný Listvič, nám hovorí, aby sme svoju dobrú snahu rozvetvovali tak, ako sú rozvetvované žilky na liste. Ak nás Plodič učil, aby sme zasievali dobré skutky, tak Listvič nás nabáda, aby sme túto snahu nedávali len do toho nášho problému, ktorý riešime, ale aby sme všade svoju dobrú snahu rozvetvovali. Tak ako žilky na liste sú rozvetvené po celom liste, aj naša snaha o dobro má byť, všade kam vkročí naša noha, viditeľná. Ak sa napríklad nejaký človek snaží urovnať spor so susedom, tak svoje dobré chcenie, skutky nemá prejavovať len voči susedovi, ale presne tak aj voči ostatným ľuďom.

Bytostný Jagodenič nás učí, aby sme naše dobré, rozvetvené skutky ešte „vyfarbili“. Aby sme do nich vložili niečo naviac. Tým naviac je láska.

Bytostný Kvietč nás učí, aby všetko naše smerovanie viedlo ku konečnému bodu – ku Svetlu. Ako príklad nech nám sú kvety, ktoré ako semienko z tmavej zeme sa derú za svetlom a svoje hlavy otáčajú smerom ku Slnku. Každá naša činnosť a každý náš cieľ na zemi má byť naplnený svetlom, má slúžiť ku cti a vďake Všemohúcemu.


V emočnej rovine Kryšnij vládca znamenia Opica nás učí, aby sme nezosilňovali svoje žiadostivosti a pudy. Aby sme netlačili na blížnych s našimi potrebami. V tomto období sme vo fáze, kedy by už mali byť viditeľné nejaké plody našich rozbehnutých činností a práve tu nás Kryšnij vystríha a zároveň učí trpezlivosti a miernosti. Lebo keď vidíme ten náš plod (tak, ako vidíme ešte zelený plod čerešne v prírode), tak nás to láka k tomu, aby sme urýchlili jeho zrelosť, alebo aby sme ho požívali ešte nezrelý. To je, ako by sme chceli jesť nezrelé čerešne. Študent nemeckého jazyka, ktorý už vidí nejaké plody svojej snahy, nemá podľahnúť netrpezlivosti, keď to ešte nie je úplne dokonalé. Alebo nemal by na seba vyvíjať tlak, aby už jeho jazyková znalosť bola profesionálna. Tak isto človek, ktorý sa snaží urovnať vzťah so susedom, aj keď vidí určité plody svojej snahy, určité zlepšenie vzťahu, nemá vyvíjať tlak na suseda, aby to spolužitie medzi nimi už konečne bolo dokonalé. Ten vzťah ešte v tejto fáze nemusí byť dokonalý. Človek musí krotiť svoje žiadosti v emóciach. On práveže má použiť energiu znamenia Blíženci na vyšperkovanie tých rôznych detailov, ktoré sa musia ešte spraviť. Lebo dielo ešte nie je úplne hotové. Ak by sme to mali prirovnať k výrobe keramiky, tak v znamení Baran prinesieme hlinu a plány. V znamení Býk sformujeme džbán a dáme do pece vypáliť. V znamení Blížencov je už vidieť plod našej snahy – džbán, ale ešte nie je zrelý. Ak nepochopíme čo nám Kryšnij hovorí, tak začneme takýto džbán používať. Čo nie je správne. V Blížencoch máme dopracovať detaily – vyzdobiť ho, natrieť glazúrou a pod.


V rovine našich myšlienok v tomto období pôsobí bytostný Volos, vládca znamenia Váhy. Volos hovorí, aby sme si nezávideli navzájom a sami sa namáhali. Je veľmi dôležité si ujasniť, že „závidieť“ znamená aj „porovnávať sa“.  Práve v tomto období, skrz naše myšlienky, máme prijímať inšpirácie k tomu čo Volos hovorí, ale pokiaľ ľudia sa nebudú snažiť o duchovný vývoj, tak dané pomoci zdeformujú. Ľudia tieto pomoci nedokážu nepoužívať, len ich pokriviť. A tak v tomto období sa väčšina ľudí zapodieva myšlienkami, v ktorých sa porovnávajú s ostatnými. Či už v povýšeneckom zmysle, kedy porovnávajú seba s niekým neúspešným. Alebo v poníženeckom  zmysle, kedy porovnávajú seba s niekým úspešnejším.

Volos prináša atribút Božej Sily. To znamená, že ak napríklad študent nemeckého jazyka sa začne porovnávať s iným študentom nemeckého jazyka, že aký je neschopný a ten druhý, ako vie výborne komunikovať, tak dotyčný študent stráca silu! Ale takisto študent stratí silu, ak sa bude povyšovať a bude porovnávať seba s nejakým slabším študentom. „Koľko málo slovíčok vie oproti mne. Som ďaleko zdatnejší.“

Človek, ktorý stavia garáž a začne sa porovnávať s iným človekom typu: „ten Jano takú skvelú garáž spravil, mne sa to nikdy nepodarí“ alebo: „Fero nie je technický typ, jeho garáž nie je taká dobrá ako tá moja, ja mám k tomu väčší vzťah“, takýmto porovnávaním stratí silu k ďalšej činnosti.

Kto sa začne porovnávať, čo je forma závisti, tak pri strate sily samozrejme nemôže byť ani reč o vlastnej námahe k činnosti.

My máme ísť jasne za svojim cieľom! Neporovnávať sa pri tom s ostatnými, veď každý človek je jedinečný, a sami sa máme namáhať.

Študent nemeckého jazyka nech nehľadí na to čo vie ten druhý, nech sa neporovnáva a nech sa sám namáha ten jazyk naučiť.

Muž, ktorý stavia garáž nech nepokukuje po druhých mužoch v zmysle porovnávania seba s nimi, nech sa len ďalej snaží pracovať na svojom diele. Nikdy nebude také isté, ako má niekto iný. Lebo všetci sme jedineční.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.