21. 6. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Rak, Kohút a Panna


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Rak v Svjetovidovom kruhu

Kohút v Perúnovom kruhu  

Panna v Svarogovom kruhu

vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.


Vládcom znamenia Rak je bytostný Synič, ktorý hovorí: „Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“

Synič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Pšelič, Vodič, Nerstič a Zvyzdič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Rak pôsobia Pšelič, Vodič a v druhej polovici Nerstič, Zvyzdič.

Pšelič človeku hovorí: „Človeče, naďalej sa snaž a usiluj ako včielka! Zákony Všemohúceho ti prinesú inšpiráciu i oplodnenie tvojej snahy!“

Vodič hovorí: Človeče, vybieľ svoje duševné rúcho, očisti sa cez prežitia a dobré skutky Vodou Života! Každý vo svojom princípe, ženskom alebo mužskom!“

Nerstič hovorí: Človeče, zbav sa svojich zlozvykov, nerestí! Dbaj na harmóniu medzi ženským a mužským princípom! Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Zvyzdič hovorí: „Človeče, staň sa Žiarivou pochodňou! Svetlom pre ostatných! Rozsievaj poznanie! Si ako hviezda na oblohe za spanilej noci, každá z hviezd žiari svojou krásou pre všetkých a spolu tvoria nádherný celok!“


Vládcom znamenia Kohút v Perúnovom kruhu je bytostný Soivojj, ktorý hovorí: „Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!“


Vládcom znamenia Panna v Svarogovom kruhu je bytostný Maja, ktorý hovorí: „Láskou zhojíte všetky rany ľudstva!“


V pôsobení Syniča vládcu znamenia Raka sme sa dostali do obdobia, kedy už nejaké výsledky našej práce, ktorú sme započali na jar sú veľmi viditeľné ale ešte nie sme na konci. Tu hrozí nebezpečenstvo, že sa uspokojíme s tým čo sme už dosiahli. Zoberme si príklad študenta, ktorý na jar začal študovať cudzí jazyk. Na začatie činností je najideálnejší čas, ako sme si v predchádzajúcich dieloch hovorili, v znamení Barana. Takže študent cudzieho jazyka v tomto období znamenia Raka už vidí nejaké konkrétne výsledky svojej snahy. Lenže ešte nie je na konci. Práve teraz začína byť skúšaný či zvládne to, čo si zvolil napĺňať. Je skúšaný či vytrvá. A táto skúška nie je nič iné ako pomoc k jemu vlastnému zosilneniu. Nie je to skúšanie alebo pokúšanie, ako to robil Lucifer. Ide o niečo celkom iné. Sú tisícoraké možnosti skúšok. Napríklad má pocit, že už dobre ovláda jazyk a má nutkanie toho nechať. Alebo sa naskytne príležitosť dostať sa na lepšiu školu a má prejaviť odvahu, sebadôveru a silu k napredovaniu, čo nie je nič iné, ako zotrvanie na svojej ceste ku Svetlu.

Práve v tomto období sa ľudia akoby dostávajú na križovatku dvoch ciest. Ak si človek niečo veľmi prial a robil pre to niečo, tak sa dostane do situácie, kedy sa mu naskytne príležitosť ísť ešte ďalej  a je len na ňom či zotrvá na započatej ceste, či si vyberie tú možnosť, ktorá mu umožňuje dosiahnuť cieľ. A to je tá skúška. Samozrejme je myslená činnosť a cieľ, ktorý je ušľachtilý.

Zoberme si ďalší príklad človeka, ktorý na jar začal riešiť zlý vzťah so susedom. V tomto období Raka ak sa v predchádzajúcich obdobiach poctivo snažil, je viditeľný úspech. Už spolu debatujú. Už ho sused pozval na kávu. Už sa pekne zdravia. Nebezpečenstvo je v tom, že tento úspech sa mu môže javiť ako konečný a v polceste zastaví! Lebo obdobie Raka je v polovičke znamení. Nie sme teda na konci. Čo má človek ešte robiť so susedom, keď už ho aj pozval na kávu a ich vzťahy sa značne urovnali? To čo hovorí Synič! Naďalej sa usilovať. Naďalej pracovať a neuspokojiť sa s čiastkovým, aj keď pekným výsledkom. Aj toto je skúška, tá dobrá atmosféra medzi ním a susedom, že či i napriek tomu, sa bude stále snažiť o vylepšovanie  vzťahu. Neustále musí byť bdelý, neustále pracovať na zlepšení. Veď len pred pár mesiacmi sa hádali. Nepoľavovať v úsilí.

Bytostný Pšelič, ktorý hlbšie rozvíja to, čo hovorí Synič nás nabáda, aby sme pri dosahovaní nášho cieľa v tomto období usilovne pracovali ako včielka. Tento bytostný len pripodobňuje to, čo máme teraz robiť, ku činnosti včely, lebo na nej je tá usilovnosť a činorodosť nesmierne viditeľná. Lieta z jedného kvetu na druhý, keď prídete k úľu, tak si všimnete obrovské pracovné nasadenie. A aj preto sa prváčikom za dobré výsledky dáva v škole pečiatka so včelou.

Študent cudzieho jazyka je teda skúšaný, či bude napĺňať svoj cieľ – vedieť dobre cudzí jazyk a práve v tomto období aj keď už vidí výsledky sa má ako tá včielka neustále namáhať, pracovať na dosiahnutí cieľa. Takže žiadne leňošenie.

Keď príde skúška, v ktorej máme prejaviť sebadôveru, silu a vôľu, lebo sa nám otvorili nové, doteraz neznáme cesty k nášmu cieľu, tak najlepšou odpoveďou je vlastná usilovnosť. Vtedy môžeme očakávať aj inšpiráciu a oplodnenie našej snahy.

Bytostný Vodič nás nabáda k vybieleniu svojho duševného rúcha. V rámci našej usilovnosti a prekonávaní skúšok máme dbať aj o čistotu svojho vnútra. Pričom muži majú dbať na svoj mužský princíp. A ženy na svoj ženský princíp. Pre lepšiu predstavu muži sa majú správať ušľachtilo ako chrabrí bohatieri, ktorých často obdivujeme v rozprávkach alebo vo filmoch. A ženy sa majú správať ako ušľachtilé princezné z rozprávky napr. „Princezná so zlatou hviezdou na čele“ alebo ako Nastenka z  „Mrázika“. Žena sa má naučiť rozvíjať svoj jemnocit, s ktorým sa dokáže spojiť s výšinami a odtiaľ brať inšpirácie. Muž zase, tým že je hutnejšej podstaty, tieto inšpirácie zrealizovať v hmote. Preto sa správne hovorí, že žena je krkom a muž je hlavou. Žena ukazuje smer, inšpiráciumuž hľadá spôsob ako túto inšpiráciu zrealizovať.

Bytostný Nerstič nás v druhej polovici znamenia Rak nabáda k zbaveniu sa svojich zlozvykov a nerestí. Je to obdobie, v ktorom vrcholia teploty a preto je tu tendencia mať na sebe menej odevov ako po iné časti roka. Bytostný Nerstič má meno odvodené od slova neresť, lebo práve on vystríha človeka, aby sa jej zbavil. A keďže tých odevov na ľudskom tele je  menej, tak hlavne muži si musia dať pozor, aby pod vplyvom pohľadu na obnažené časti ženského tela tá neresť nebujnela! Aj keby sa muž dostal do celého zástupu nahých žien, musí ak chce obstáť ako muž, zachovať si vlastnú čistotu v chcení, myslení, reči a konaní. Ženy sa zas majú naučiť nevystavovať svoje obnažené telo cudzím pohľadom. Prečo Nerstič hovorí v prvom rade mužom, aby sa pri pohľade na ženu správali ukáznene? Prečo takto isto nehovorí aj ženám, aby sa pri pohľade na muža stránili nerestí? Preto, lebo mužské telo je hutnejšej podstaty ako ženské, a teda aj pudy u mužov sú silnejšie ako u žien. Preto majú muži s tým väčší problém. Žiaľ, v dnešnej dobe to ženy mužom nijako neuľahčujú. Je hlbokou pravdou, že pád mravov predchádza pád civilizácie. A keďže ľudstvo nechce počúvať tohto a iných bytostných, ktorí nabádajú k ušľachtilému spolupôsobeniu mužského a ženského princípu, tak sa nečudujme, že to s našou civilizáciou ide z kopca. Všetky krízy, ktoré dennodenne sú omieľané majú svoj koreň v odtrhnutí sa človeka od svojho Stvoriteľa, od lásky a ušľachtilosti. Niet inej cesty pre civilizáciu, len sa vradiť do Vôle Božej. Tentoraz to bude vynútené, s tým, že kto sa nechce vradiť, nebude môcť na tejto planéte viac škodiť.

Takže Nerstič nás veľmi dôrazne upozorňuje, aby sme jasne a zreteľne odtrhli od seba akúkoľvek neresť! Aby sa muži správali ako skutoční muži a ženy ako skutočné ženy. Je najvyšší čas!

Bytostný Zvyzdič nás nabáda k tomu, aby sme boli žiarivou pochodňou a svetlom pre ostatných. Všimnite si, že nie je možné oddeliť pôsobenie týchto bytostných. Ťažko niekto bude svetlom pre ostatných, keď sám ešte nezvládol svoje neresti. Keď človek počúva a riadi sa Nerestičom, tak jeho ďalšou úlohou je byť tým svetlom pre ostatných. Žiarivým príkladom. Človek si má uvedomiť, že je, ako tá hviezda krásny a jedinečný. Nie sú ani len dvaja rovnakí ľudia v celom Stvorení. Každý jeden je originál. Ale spolu ako ľudstvo tvoria nádherný celok. 


V emočnejkomunikačnej rovine bytostný Soivojj vládca znamenia Kohút nás učí robiť si rekapitulácie. Posvätiť deň, ako sa píše v desatore, znamená aj vrátiť sa dozadu, do minulosti (najlepšie si pamätáme posledných sedem dní) a zrekapitulovať si dané obdobie. Ide o duchovný vývoj, lebo ak uvidíme niečo čo sa nám nepodarilo, čo sme pokazili, tak sa z toho poučíme a dávame si predsavzatie robiť to už inak, lepšie. Naopak, ak uvidíme, že sa nám niečo podarilo, tak si taktiež dávame predsavzatie robiť to naďalej tak isto, ak nie ešte lepšie. My vlastnou rekapituláciu posledného obdobia stabilizujeme svoje emócie.

V tomto období, keď pôsobí znamenie Rak, kedy máme v našich činoch preukázať odhodlanie ísť za cieľom, nepoľavovať v polceste, tak tu je nám bytostný Soivojj veľmi nápomocný. Ak poľavíme, resp. nezvládneme skúšku, okamžite si môžeme zrekapitulovať naše činy  a vidíme výsledok! Tým sme zastabilizovali svoje emócie, ktoré mohli byť našim nesprávnym rozhodnutím rozorvané,  môžeme sa poučiť a začať konať už správnym spôsobom. Alebo ak sme zvládli skúšku a nepoľavujeme na polceste, tak rekapituláciou sa uisťujeme , že sme na dobrej ceste.

Aj pri tom Nerstičovi, keď muž ide cez mesto a v tých horúčavách vidí  množstvo polonahých žien, večer si má urobiť rekapituláciu či sa správal ako pravý muž. Či v myšlienkach obliekal tie ženy, či im pomáhal stať sa skutočnými ženami. Žena si môže večer zrekapitulovať či v daný deň zvolila správny odev.


Bytostný Maja nás v tomto období cez myšlienky inšpiruje k niečomu veľmi dôležitému. Už v myšlienkach máme blížnym ale i sebe hojiť akékoľvek rany. Sme v období skúšok, kedy človek musí napnúť viac síl k činorodosti, niekedy prichádza aj ťažšia skúška, ktorá nás má posilniť a my práve tu máme prejaviť vôľu zahojiť ranu. Ale ako? Jedine láskou. Lebo len láska dokáže zahojiť akúkoľvek ranu. Aj keď niekedy človek môže rezignovať a vravieť si, že práve jeho rana je tá nezahojiteľná, tak v skutočnosti láska dokáže zahojiť úplne všetky rany ľudstva. Toto však človek dokáže pochopiť až vtedy, keď sám precíti lásku. Vtedy pochopí, že láska je všetko, že je to najvyšší dar od Všemohúceho.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.