23. 7. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Lev, Pes a Lev


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Lev v Svjetovidovom kruhu
Pes v Perúnovom kruhu  
Lev v Svarogovom kruhu
vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Lev v Svjetovidovom kruhu je bytostný Žitneč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Rozum! Hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom ako urobiť to, čo cítiš, nie nad dôvodom, prečo to nespraviť! Dozrieva všetko, čo si nasial v chcení, myslení, reči a konaní! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Spoznaj, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“
Žitneč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Klenčič, Gromič, Ezernič a Symič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Lev pôsobia Klenčič, Gromič a v druhej polovici Ezernič a Symič
Klenčič človeku hovorí: „Človeče, uč sa preklenovať priepasť medzi citom a rozumom – medzi duchom a hmotou! Buď spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou! Musíš pokorou schladiť svoj rozum, aby pracoval pod vedením citu a nie bez citu, aby si bol cituplný a nie bezcitný!“
Gromič hovorí: „Človeče, daj do rovnováhy svoj cit a rozum! Prinášaj víťazstvo ducha nad hmotou! Aby boli tvoje diela ohromné – prichádzajúce ako hrom, citom rozhoduj a rozumom vykonávaj! Tým zozbieraš nádherné plody ducha zo svojich siatí už tu v hmotnostiach!“

Ezernič človeku hovorí:  „Človeče, z tvojich siatí ti prinášam v plnosti dozreté plody! Sú súčasne aj zrniečkami pre ďalšiu sejbu! Vytváraj novú pôdu pre sejbu nových skutkov! Požehnané plody zo žatiev sprostredkovávaj ďalej, daj ich do kolobehu! Tvoja bohatá žatva prežití nech je zdrojom tvojich nových siatí!“
Symič hovorí: „Človeče, sumarizuj to, čo si urobil za predchádzajúce obdobie, čo si vykonal sám pre seba, a čo si priniesol pre okolie! Precíť a uvedom si, čo z toho, čo si zasial, si zasial správne a komu si tým pomohol, či si zmenil sám seba a akým spôsobom! Zamysli sa nad sebou samým, sumarizuj všetko, čo si priniesol dobré i zlé a zober si z toho ponaučenie!“

Vládcom znamenia Pes v Perúnovom kruhu je bytostný Jar, ktorý človeku hovorí: „Všetko musí byť nové!“

Vládcom znamenia Lev v Svarogovom kruhu je bytostný Dadžbog, ktorý človeku hovorí: „Buďte pevnými vo svojom presvedčení!“


V období znamenia Leva nás Žitneč učí správne používať rozum. Aby sme správne pochopili funkciu rozumu, musíme si vysvetliť niektoré základné skutočnosti, o ktorých žiaľ väčšina populácie nevie...lebo nechce. Človek je podstatou ľudský duch. Jeho pôvod je v duchovnej ríši, nad hmotnosťou. V tejto duchovnej ríši v jeho spodnej časti sa sformovali duchovné zárodky, ktoré však neboli seba vedomé. Všemohúci vložil do týchto duchovných zárodkov túžbu po seba uvedomení a tak sa v nich celkom prirodzene táto túžba prebúdzala. Hmotnosť, v ktorej sa dnes nachádzame je pôdou pre tieto duchovné zárodky, aby sa v nej vyvinuli ako zrelí ľudskí duchovia. Pôvod nás ľudí je teda v spodnej časti duchovnej ríši (Raj), kde sme najprv boli týmito nevedomými duchovnými zárodkami. Mnohými inkarnáciami na Zemi sa tieto zárodky majú stať čím ďalej vedomejšie a napokon sa vrátiť domov – do Raja, už ako vedomí ľudskí duchovia na večné veky!

Náš cit, ktorý cítime v oblasti hrude je prejavom tohto ducha! Teda nášho JA alebo ešte lepšie povedané nás samých. Rozum, ktorý produkuje myšlienky je zas prejavom mozgu, ktorý patrí do hmotnosti. Náš duch sa vyvíja tým, že formuje hmotnosť. Ako pomôcku dostal rozum. Preto ak človek niečo cíti – je to prejav jeho ducha, ktorý chce formovať hmotnosť a tým sa vyvíjať. Rozum ako skvelý nástroj na formovanie hmotnosti má potom hľadať spôsob, ako uskutočniť to, čo človek cíti.  

Ak človek bude svojim rozumom hľadať spôsob ako uskutočniť to čo cíti, budú jeho skutky cituplné. Vždy v súlade s Božou Vôľou lebo duch prijíma duchovné impulzy, ktoré svojou povahou sú vždy vradené do tejto Vôle.

Naopak, ak človek nepočúva svoj cit (niekedy sa prejavuje ako svedomie) a rozumom hľadá iné riešenia tak jeho skutky sú bez – citné.

V tomto období sa teda máme naučiť správne používať svoj pozemský nástroj – rozum! Cit určuje a rozum hľadá spôsob, ako to tu v hmote vykonať.

Klenčič ešte dopodrobna rozvíja pôsobenie bytostného Žitneča. Učí nás preklenúť priepasť medzi citom a rozumom. Teda priepasť medzi naším JA a naším rozumom. Máme s pokorou  schladiť náš nástroj – rozum, aby sa dostal na to miesto, ktoré mu patrí. Teda do služieb nášho ducha!

Bytostný Gromič nám jasne hovorí a inšpiruje k ohromným dielam. Veľká vec sa môže vykonať len vtedy, ak duch je činný a drží riadne opraty – rozum vo svojich rukách. Dnes, žiaľ je v našej civilizácii vidieť presný opak. Rozum určuje. Preto skutky našej civilizácie sú bezcitné, chladné a mŕtve, keďže sú prejavom mŕtveho mozgu, ktorý by sme mohli prirovnať k počítaču. Mozog funguje len preto, že je oživovaný vyžarovaním ducha. Tento nástroj ako čisto pozemská pomôcka čoby počítačový program nikdy nemôže sám od seba vytvoriť niečo veľké. Sám od seba môže vytvoriť len niečo mŕtve a nezdravé, lebo je len nástrojom.

Zoberme si príklad študenta, ktorý sa začal ešte v období znamenia Barana učiť cudzí jazyk. V tomto období už nejaké plody svojej snahy vidí, teraz má ale dbať na svoj rozum, aby výhradne vykonával to čo cíti, že treba urobiť. Len vtedy jeho snaha prinesie ohromné dielo. Má na to pamätať.

Napr. muž, ktorý na jar začal riešiť zlý vzťah so susedom, ktorý trval niekoľko rokov, tak v tomto období už žne „klasy“ svojej snahy a jeho novoutvorený vzťah sa mu zdá ohromný. A právom, lebo ešte pred pár mesiacmi sa so susedom hádal. Avšak ak nepoľaví v úsilí, ak naďalej sa bude snažiť o ešte väčšie zušľachtenie vzťahu, tak o rok bude tento vzťah ešte ohromnejší, že môže robiť prednášky na tému, ako urovnať zlý vzťah.

Keďže v období Ezerniča už dozreli naše plody, ktoré sme v minulosti zasadili (nemyslia sa len plodiny ale aj skutky), tak on nás učí v plnosti zužitkovať plody našich siatí a zároveň vytvárať si novú pôdu pre ďalšiu sejbu. Tak ako v prírode keď na jar zasejeme hrach, urodí sa nám veľa zrniečok hrachu. Časť z nich skonzumujeme a nejakú časť zrniečok si ponecháme na novú sejbu. Presne takto isto postupujeme aj pri duchovných sadeniciach.

Napr. muž, ktorý na jar začal riešiť vzťah so susedom a teraz konečne vidí ako pekne spolu vychádzajú, vidí niečo ohromné, keďže sa riadil citom, tak teraz si má vytvárať pôdu pre ďalšie skutky. Ako? Môže z tejto skúsenosti čerpať  inšpirácie – zrniečka, smerom k iným ľuďom, kde ešte nemá dobrý vzťah. Má prežité ako Božie Zákony fungujú. Vytvára si vhodnú pôdu – u svokry, u ďalšieho suseda, u syna atď. Aj tam chce svoju skúsenosť aplikovať a budovať lepší vzťah.

Zároveň spolu s Ezerničom nastupuje do pôsobenia v druhej polovici znamenia Lev bytostný Symič, ktorý nás učí sumarizovať celé obdobie od jari, kde sme začali (sadili) budovať nejaké dielo až po dnešné obdobie, kedy vidieť dozreté plody. V tomto období teda sumarizujeme všetko. Čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo, ako sme riešili dané situácie a berieme si z našich prežití ponaučenia. 


V emočnej rovine na nás pôsobí bytostný Jar, vládca znamenia Pes, ktorý nám hovorí, že všetko musí byť nové!

Treba si uvedomiť, že akákoľvek situácia je vždy nová. Aj umývanie riadu, teda činnosť, ktorú vykonávame opakovane a zdá sa nám jednotvárna je v skutočnosti vždy nová.

Len tomu človeku, ktorý vnútorne neprežíva zdanlivo opakujúce sa činnosti, sa zdajú byť nudné, teda tie isté. Naopak, ak človek vloží do každej činnosti srdečnosť, zabezpečí, aby každú situáciu prežíval vždy riadne, živo, teda nanovo. Vládca znamenia Pes Jar nás teda nabáda ku srdečnosti v emočnej rovine.

Človek môže a má vložiť do akejkoľvek činnosti, situácie svoju srdečnosť. Aj pri umývaní okien má vložiť srdečnosť. Je to energia, ktorá zabezpečí, že dané okná budú nielen fyzicky čisté ale aj jemnohmotne čisté – obalené srdečnosťou. Ľudia čo budú v miestnosti to vycítia.

Srdečnosť je emočný stav, ktorý zabraňuje infarktom. Keďže sa nachádzame v období znamenia Leva, ktorý vplýva na naše srdcia, tak našou ochotou byť srdeční si zabezpečujeme zdravé srdcia.

Dary bytostných sa nedajú nepoužívať. Dajú sa len používať správne alebo ich pokriviť, teda používať nesprávne čo sa odrazí na našom zdraví. Ochorenia srdca, infarkty sú dôsledkom našich bezcitných rozhodnutí, v ktorých sa neriadime citom. Nepočúvame Žitneča. Rozum a vlastné priania dávame na prvé miesto a rozčuľujeme sa (vysoký krvný tlak) keď to nie je podľa nás. Alebo zmalomyseľnieme (nízky krvný tlak). Navyše pri presadzovaní našich bezcitných rozumových cieľov sme nesrdeční! Srdečný človek musí mať zdravé srdce. Tieto deje sa nedajú od seba oddeliť, lebo bytostní nastupujú súčasne a navzájom sa dopĺňajú.


V myšlienkovej rovine pôsobí vládca znamenia Leva bytostný Dadžbog, ktorý hovorí: „Buďte pevnými vo svojom presvedčení!“  Nie je to ten Lev v Svjetovidovom kruhu, o ktorom sme si napísali vyššie. Svjetovidov kruh je zodiak, ktorý ráta západná astrológia, je nám teda známy. V tomto prípade ide o Leva v Svarogovom kruhu teda v inom zodiaku, ktorý má vplyv na naše myšlienky. Alebo inak povedané, cez tento zodiak ľudia prijímajú žiarenia- inšpirácie cez myšlienky z jemnej hrubohmotnosti.

Byť pevný vo svojom presvedčení znamená, že to čo človek cíti, má si aj uhájiť! Stáť pevne. Všimnite si, že v tomto období sa má človek naučiť správne používať rozum. Teda to čo cíti, má rozumom hľadať spôsob ako to uskutočniť a nie naopak. Zároveň má každú situáciu prežiariť srdečnosťou (len vtedy bude skutočne nová). Tieto snahy máme podporiť už vo svojich myšlienkach, kde budeme pevne stáť vo svojom presvedčení, že to čo cítime je správne.

Presvedčenie je vlastnosť ducha, ktorý niečo precítil, prežil a preto je presvedčený o danej veci. Prejavom ducha je cit, takže človek má podporiť tento inak veľmi jemný záchvev svojim pevným presvedčením stáť si za týmto citom!

Čo je dnes typické v dnešnej spoločnosti? Ak niekto chce realizovať niečo ušľachtilé, lebo to tak cíti, tak väčšina ľudí mu budú chcieť jeho snahu vyhovoriť. Či už dohovorom tipu: „ načo sa snažíš aj tak sa ti to nepodarí, však rob to ako ostatní, načo si robíš zbytočné starosti, sadni si poobede pred TV a maj pohodu...“  až po ohováranie, alebo aj fyzickú likvidáciu (napr. rôzni zvestovatelia, proroci). A aby toho nebolo málo, tak sa do toho začne montovať rozum resp. skrz rozum záhrobní duchovia našepkávajúci človeku, aby upustil od svojho cieľa.

Tu má teda človek prejaviť svoju snahu byť pevný vo svojom presvedčení, stáť si za tým čo cíti, dôrazne rozum dostať do služieb ducha a snažiť sa stoj čo stoj o dobrosrdečnosť! Potom nebude existovať nič, čo by mohlo takéhoto zlomiť.

Ježiš ako Syn Boží je nám opäť obrovským príkladom. On vo svojom pevnom presvedčení ísť za svojou úlohou pomôcť tým nemnohým, sa nezľakol ani smrti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.