19. 9. 2019

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Váhy, Myš a Blíženci

Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Platí pravidlo, ktoré budeme používať stále:

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Býk, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Koza a v Svarogovom kruhu v Znamení Škorpión.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Blíženci, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Opica a v Svarogovom kruhu v Znamení Váhy.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Rak, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Kohút a v Svarogovom kruhu v Znamení Panna.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Lev, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Pes a v Svarogovom kruhu v Znamení Lev.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Panna, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Sviňa a v Svarogovom kruhu v Znamení Rak.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Váhy, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Myš a v Svarogovom kruhu v Znamení Blíženci.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Škorpión, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Býk a v Svarogovom kruhu v Znamení Býk.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Strelec, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Tiger a v Svarogovom kruhu v Znamení Baran.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Kozoroh, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Zajac a v Svarogovom kruhu v Znamení Ryby.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Vodnár, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Drak a v Svarogovom kruhu v Znamení Vodnár.

Ak je Zem v Svjetovidovom kruhu v Znamení Ryby, automaticky je aj v Perúnovom kruhu v Znamení Had a v Svarogovom kruhu v Znamení Kozoroh.

Takže, keď sa človeka opýtame v akom Znamení je narodený, alebo aké je práve teraz Znamenie, tak to isté Znamenie je aj v Svjetovidovom kruhu a podľa tabuľky zistíme aj Znamenie v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Svjetovidova guľa
Svjetovidov kruh
Perúnov kruh
Svarogov kruh
Baran
Kôň
Strelec
Býk
Koza
Škorpión
Blíženci
Opica
Váhy
Rak
Kohút
Panna
Lev
Pes
Lev
Panna
Sviňa
Rak
Váhy
Myš
Blíženci
Škorpión
Býk
Býk
Strelec
Tiger
Baran
Kozoroh
Zajac
Ryby
Vodnár
Drak
Vodnár
Ryby
Had
Kozoroh

Znamenia sú žiarenia, ktorých zdrojom sú Bytosti Svetla. Ich vyžarovanie je presne sa zachvievajúce vo Vôli Všemohúceho. Oni sú Jeho poštári, ktorí prinášajú časť Jeho Vôle. Úlohou človeka je spoznať reč svojho Stvoriteľa. On skrze svojich služobníkov – Bytostí Svetla, učí človeka a ak človek prejavuje snahu, namáha sa a počúva, tak je na dobrej ceste vedúcej domov do Raja. Zem je cvičiskom, školou pre ľudského ducha, aby sa ako nevedomé duchovné semienko vyvinul k plnému vedomiu a tým k dokonalosti v rámci svojho duchovného druhu. Bytosti Svetla plniaci výhradne Vôľu Všemohúceho nám majú k tomu pomôcť. Avšak slobodná vôľa človeka pritom nie je narušená. V podstate má len dve možnosti – vývoj alebo zastavenie sa vo vývoji.

Poznávaním častí Vôle Stvoriteľa, ktorú v danom čase prinášajú Bytosti Svetla nám do prežívania, sa ľudský duch vyvíja.

V tomto článku si budeme hovoriť o období (cca. jeden kalendárny mesiac), v ktorom je naša planéta pod pôsobením Znamení

Váhy v Svjetovidovom kruhu
Myš v Perúnovom kruhu  
Blíženci v Svarogovom kruhu

vo Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Váhy v Svjetovidovom kruhu je bytostný Zernič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“
Zernič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Gribič, Berezič, Lovič a Zelinič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Váhy pôsobia Gribič, Berezič a v druhej polovici Lovič a Zelinič.
Gribič človeku hovorí: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“
Berezič hovorí: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“
Lovič človeku hovorí:  „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!“
Zelinič hovorí: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“

Vládcom znamenia Myš v Perúnovom kruhu je bytostný Chrs, ktorý človeku hovorí: „Udržuj krb svojich myšlienok čistý!“

Vládcom znamenia Blíženci v Svarogovom kruhu je bytostný Kupala, ktorý človeku hovorí: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“


V tomto období sme sa dostali do polovice roka v Svjetovidovom kruhu. Obdobím znamenia Váhy začíname druhý polkruh znamení. Bytostný Zernič nás nabáda k zbieraniu vlastných prežití a ich podávaniu ďalej ostatným. Keď sme na jar (začiatok roka v znamení Baran) začali rôzne činnosti a v priebehu roka na nich pracovali, teraz v znamení Váhy máme určité prežitia. A tieto sú cenným zdrojom skúseností. Napr. študent cudzieho jazyka má skúsenosť ako sa učiť cudzí jazyk. Muž, ktorý na jar začal stavať garáž má už skúsenosť so stavbou garáže, vie akých chýb sa má vyvarovať, aký stavebný materiál je najlepší a pod. Človek, ktorý riešil konflikt so susedom má zas skúsenosť z tejto oblasti. Každý človek má nejaké prežitie, nejakú skúsenosť. V tomto období máme svoje skúsenosti podávať ďalej ostatným a prijímať rady od ostatných. Tým sa obohacovať. My sa samozrejme máme poučiť aj z vlastných prežití, zobrať si ponaučenie do budúcnosti. Prežitia sa rozdeľujú na dva druhy, tie kde sme príkladom a tie kde príkladom nie sme. Tam kde sme príkladom to je prežitie z úspechu, niečo sa nám podarilo. Napr. niekto sa naučil hrať na hudobný nástroj a teraz môže svoje skúsenosti odovzdávať tým ľuďom, ktorí sa chystajú taktiež učiť hrať na nejaký hudobný nástroj. Tam kde nie sme príkladom aj takéto prežitie môže pomôcť. Niekto niečo pokazil, napr. muž, ktorý staval garáž nakúpil zlý materiál a niečo sa mu pokazilo, spadla strecha. Teraz už vie, čo má robiť a v takýchto situáciách ľudia zväčša hovoria „už by som to ináč robil“. Staviteľovi garáže síce spadla strecha ale tým, že poradí zo svojej skúsenosti druhým ľuďom „nerobte to takto, mne spadla strecha“ tak im zachráni ich strechu.

Čo je podstatné? Podstatný je náš vnútorný duchovný pohyb! Máme byť živí! Niečo sa nám podarí? Svoju skúsenosť dávajme ďalej a ak sa nám niečo nepodarí, tak aj tak svoju skúsenosť dávajme ďalej, lebo tým takisto pomáhame! Byť vnútorne živí znamená, že nebudeme sa trápiť nad rozliatym mliekom a nadávať si, že čo som to zase urobil ale že budeme mať v sebe túžbu pomôcť druhým vlastnou skúsenosťou, vystríhať ich. A to je to podstatné, v tom je duchovný vývoj, lebo máme v sebe lásku, ktorá chce druhému pomôcť. Človek síce „rozleje vlastné mlieko“ ale svojou úprimnou túžbou nielen toto u seba napraviť ale aj pomôcť ostatným, aby si oni vlastné „mlieko nerozliali“, môže svojou radou pomôcť tisícom a tým sa stane nesmierne cenným.

Preto nás Zernič učí, aby sme zozbierali a roztriedili prežitia a ďalej s nimi pracovali. Mať prežitia ešte nič neznamená. Až keď ich svojou duchovnou snahou správne spracujeme až potom budú mať hodnotu.  

Gribič nás učí dávať naše prežitia na spoločnú kopu. Každé prežitie je ako jeden plátok hríba. Ak viacej ľudí dá na spoločnú kopu svoje prežitie (plátok hríba) vznikne tým kopa skúseností. Potom je jednoduché zobrať si z danej kopy skúseností ten „plátok“, ktorý práve potrebujeme pre vlastnú potrebu. Gribič nás ďalej učí čistému spolupôsobeniu muža so ženou.

Berezič nás upozorňuje na naše nepekné prežitia. Máme si aj z takéhoto druhu prežitia zobrať ponaučenie, aby sme v budúcnosti smeli žať len tie pekné. Máme sa teda očistiť od toho čo nám takéto nepekné prežitia spôsobilo. Napríklad ak má niekto nepríjemné prežitie z hádky so svojim partnerom, tak by mal skúmať, aký podiel viny na tom nesie. Možno príde na to, že hádku spôsobila jeho tvrdohlavosť a neústupčivosť. Nánosom na jeho duši sú teda tieto vlastnosti, ktoré má odložiť. Svoje prežitie len tak správne zužitkuje.

Človek má pamätať, že aj z negatívneho prežitia môže dať radu ako výstrahu ostatným ľuďom, čoho sa majú vyvarovať.

V tomto období je vhodné piť brezoví čaj, ktorý prečisťuje naše obličky.

Bytostný Lovič nás učí dôslednosti pri zhromažďovaní svojich prežití. Máme zaloviť vo svojej živej pamäti či sme ešte na nejaké prežitie nezabudli, aby sme ho mohli dať na spoločnú kopu prežití, aby mohlo aj ono pomôcť. V období znamenia Váh (ale aj Škorpión) je dobré, aby si ľudia vymieňali skúsenosti. Vhodné na to sú rôzne besedy, spoločné posedenia. Kedysi toto obdobie bolo u nás živé. To čo sa zachovalo sú hody avšak ich skutočný význam sa už vytratil. Hody majú byť spoločné odovzdávanie si skúseností. Je jeseň, úroda zožatá, uschovaná na zimu a na spoločnom stole sú prebytky, ktoré nám po žatve ostali.

V tomto období má kožušina zvierat najlepšiu výhrevnosť, preto naši predkovia prirodzene lovili v období Loviča.

Bytostný Zelinič nás učí transformovať naše skutky. Nemáme sa viazať na minulosť, na to čo sa nám stalo či už pekné alebo nepekné ale máme si z minulosti zobrať poučenie prostredníctvom prežitia.  Človeku, ktorý staval garáž a spadla mu strecha nebude nič platné ak sa bude stále vracať do minulosti a trápiť sa. Má danú vec transformovať. Zobrať si poučenie do budúcnosti a nechať minulosť minulosťou, netrápiť sa, nesťažovať sa, hľadať pozitívnejšie stránky (napríklad môže byť vďačný za to, že mu strecha spadla pri stavbe garáže a nie pri stavbe niečoho väčšieho).

V tomto období je vhodné nakladať do suda kapustu, ktorá bude cez zimu zdrojom cenných látok. Aj v tomto prípade ide o transformáciu zelenej kapusty do jemného vyžarovania.


V Perúnovom kruhu vládca znamenia Myš bytostný Chrs nás učí udržovať krb svojich myšlienok čistý. V tomto kruhu, ktorý vplýva na naše emócie a slová, týmto bytostným začíname nový emočný rok. Vládca znamenia Myš nás preto nabáda k čistému mysleniu, lebo ak začíname riešiť nejaký problém (Myš je na začiatku Perúnovho kruhu), tak základom je čisté myslenie. Do nečistého myslenia spadajú všetky netvorivé slová tipu „nedá sa, nezvládnem, to sa nepodarí“ a pod. Je to veľmi rozšírený nešvár. Naopak čisté myslenie je také, ktoré podporuje to čo cítime. Cítime, že máme niečo spraviť, tak rozumom hľadáme spôsob ako to premeniť v čin. Udržujeme krb svojich myšlienok čistý, nevpúšťame tam nečistoty, ktoré by nám chceli vyhovoriť naše snaženie. 


V Svarogovom kruhu vládca znamenia Blíženci Kupala hovorí: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“ Tento bytostný pôsobí na nás cez naše myšlienky, aby sme dokázali preukázať dobrotu aj v tej situácii, ktorú vyhodnotíme ako ťažkú. Treba si uvedomiť pôsobenie Pána Ježiša, ktorý z lásky k ľuďom prišiel až sem na Zem, aby nám svojim Slovom ukázal pravé hodnoty, cestu do večnosti. Inak povedané, aby nás zachránil od večného zatratenia do ktorého sa ľudstvo hnalo. Na to, aby sa ľudstvo pohlo správnym smerom stačilo žiť podľa Jeho Slova. Smrť na kríži samozrejme nebola chcená, lebo sama osebe nemôže ani prinútiť ľudí ku Svetlu ani ich očistiť od hriechov a je v úplnom rozpore s Božím Zákonom. Naopak touto nezmyselnou vraždou si ľudstvo na seba uvalilo ťažkú vinu. Jediné čo človeku pomôže je teda život podľa Slova Pána Ježiša. On vidiac ako sa Ho temno pokúša zlikvidovať, zdiskreditovať, rozhodol sa pre tých pár nemnohých podstúpiť utrpenie, ktoré na neho pripravovalo. Lebo Jemu by nerobilo problém včas ujsť do inej krajiny do bezpečia a dožiť svoj život v ústraní a v pokoji. Lenže to by zároveň znamenalo, že aj tí nemnohí, ktorí ešte majú živého ducha by mohli na Jeho Slovo zabudnúť, čo by pre nich predstavovalo nebezpečenstvo duchovnej smrti. Preto z lásky k ľuďom podstúpil smrť na kríži. Aby sa na Jeho Slovo, v ktorom učil ľudí Zákonom Božím nezabudlo. To bola teda tá obeta, v ktorej vylieva za ľudí svoju krv. On nevinný za nás hriešnych. Dokážeme to niekedy precítiť?

Bytostný Kupala poukazuje na túto obetu Pána Ježiša.  Máme si z nej zobrať príklad. Čo je naše utrpenie proti bolesti, ktorú prežíval Pán Ježiš? Hneváme sa na zamestnávateľa, lebo nám dal výpoveď? Pán Ježiš išiel na kríž z lásky k nám a my nevieme odpustiť ani kvôli takej hlúposti, ktorú navyše zveličujeme? Nevieme zamestnávateľovi vyslať lásku? 
 
Nevieme odpustiť ľuďom čo nám robia aj vedome zle? Ježiša vedome surovo pribili na drevo a On ešte aj za týchto ľudí prosil svojho Otca, aby im odpustil. A my nevieme odpustiť svojim susedom, ktorí nám nerobia ani tisícinu z toho, ktorú prežil Pán Ježiš?

Veľmi dobrým príkladom nám môže byť aj lotor, ktorý bol taktiež križovaný spolu s Ježišom, ale on nereptal na svoj osud, práve naopak prijal svoj ťažký údel ako zaslúžený, lebo v minulosti sa prehrešoval voči iným. On pochopil, že čo človek zaseje to zožne a s pokorou to prijal. Preto mu Ježiš povedal, že ešte v ten deň budú spolu v nebi.

V dennodenných situáciách máme zaujať správne stanovisko. Lenže bez lásky to nejde. Ak cítime krivdu spomeňme si na Pána Ježiša a jeho ťažký koniec na tejto Zemi. On aj v tých najťažších chvíľach odpustil tomuto temnu prepadnutému ľudstvu. Aj my sa snažme odpustiť, navyše si uvedomiť, že my trpíme preto, lebo sme si to kedysi zasiali na rozdiel od Syna Božieho. Máme správne prijať situáciu aj keď je bolestivá a tým sa očistiť. Lebo prežitím (aj tým najťažším) a uvedomením si Božieho Zákona „čo zaseješ, to zožneš“, kedy si človek povie, že „takéto zlo, ktoré teraz prežívam, už nechcem iným spôsobovať“, odpadne z neho stará vina.

Všimnime si prepojenie medzi jednotlivými bytostnými. V našich činoch máme triediť prežitiapodávať ich ďalej, vzájomne sa obohacovať. Správne ich vyhodnocovať. Už v našich emóciách má byť pokoj a nie nepokoj pri pomyslení na to čo sa nám stalo. Tu nám pomáha bytostný Chrs, aby sme udržali krb svojich myšlienok čistý, teda aby sme nevpúšťali do seba negatíva z prežitej udalosti. A keď si zoberieme nejaké poučenie a odhodláme sa robiť danú vec inak, tu nám Chrs pomáha, aby sme pri tomto odhodlaní nevpúšťali vety tipu "to sa nedá, nepodarí sa mi to, nezvládnem to", a podobné netvorivé reči. Zároveň v myšlienkovej rovine nás bytostný Kupala učí čistiť sa skrze naše prežitie, ktoré v tomto období vyhodnocujeme, čo nás má posunúť bližšie k Bohu a stať sa lepšími! Máme dokázať odpustiť človeku, ktorý nám spôsobil bolesť. Máme si spomenúť na pána Ježiša a Jeho prosbu k Otcovi za tých, ktorí ho priklincovali na kríž. Zároveň máme byť vďační za pekné prežitia a za tie nezabudnúť poďakovať Všemohúcemu – aj tým sa čistíme a približujeme k Bohu. V skutočnosti máme byť vďační za všetko čo sa nám deje, lebo náhody neexistujú a Stvoriteľovo dielo je tak nastavené, že postrkuje človeka ku Svetlu – teda k večnému šťastnému životu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.