11. 1. 2020

Traja králi


Sviatok Troch kráľov je záverom vianočného obdobia. Mladí chlapci obchádzajú domácnosti, v dlhých bielych košeliach na hlavách majú položené korunky. V každej domácnosti predvádzajú trojkráľovú hru – napodobnenie návštevy Troch Kráľov pri Ježišovom narodení. Na dedinách prebieha aj koledovanie kňazov so sprievodom, pri ktorom kňaz napíše na dvere iniciálky troch biblických mudrcov - G. M. B. , pokropí dom svätenou vodou a zavinšuje zdravie, šťastie a hojnosť.
Napriek dobrej vôli ľudí o udržanie tradície sa nik nepozastaví nad skutočným spoznaním obsahu tejto udalosti a nikoho nenapadne pozrieť na svoj život vo Svetle poznania!
Čo sa stalo? Už pri narodení Pána Ježíša ukázalo ľudstvo svoj postoj, ktorý gradoval až do jeho vraždy. Traja králi boli zvlášť obdarení poznaním, mocou a pozemskými prostriedkami, vyslaní napred na Zem, aby pozemsky zabezpečili príchod a pobyt vyslanca Svetla na Zemi.
Poznanie, Bohatstvo a Moc použili výhradne pre zabezpečenie Jeho života alebo zabezpečenie seba a iba raz symbolicky prišli vzdať hold narodenému a priniesli symbolické dary? Celý život ochraňovali Syna Svetla aby ľudstvo žijúce v hriechu mu neublížilo, kým ho naučí správne žiť podľa Božích zákonov, alebo ho tomuto ľudstvu nechali napospas, išli domov a užívali si bohatstvo ktorým boli cielene obdarení, čo umožnilo hriešnemu ľudstvu spáchať zločin, nepohodlného hlásateľa Svetla Pravdy – kráľmi nechráneného zavraždiť!
Teda ktorý postoj je správny? A aký postoj máme dnes? Zvlášť keď sme pozemsky obdarení? Dáme jednorazovo almužnu a užívame si? Podporujeme darebákov, ktorí nás vraždia, alebo tých, ktorí nás učia správne používať duchovné dary, sú nám príkladom a správne koledujú? Odpoveď si musí dať každý z nás!
Skúsme podobenstvo pre jasnejšie spoznanie obsahu:
Syn zo Svetla poprosí Otca, aby mu dovolil ísť do Ameriky zastaviť totálny úpadok ľudí, ktorí zabudli, že pozemský život prežitý v čistote, láske a spravodlivosti ich privedie domov ku Svetlu. Obaja po vyrieknutej prosbe, vidiac morálny stav ľudí tušili, že ľudia buď môžu prijať Synovu pomoc, alebo zavrhnúť, odmietnuť ju a Jeho zlynčovať ako mnohokrát už zlynčovali Otcových vyslancov.
Aby k predvídanej hroziacej vražde nemohlo prísť, Otec napred poslal do troch najväčších, najsilnejších a najbohatších štátov Ameriky Troch kráľov, aby tam prevzali pozemskú moc a chránili Jeho Syna. Následne tam prišiel i Jeho Syn... Traja králi, obdarení i jasnovidnosťou ho vyhľadali, jednorazovo ho obdarovali, potom odišli a nechali ho v štáte pozemsky bezmocnom, pretože jeho obyvatelia svoje duchovné dary nesprávne používali, ale za to v štáte plného hnevu a násilia v hľadaní vinníka svojho bezútešného stavu. Bolo už jasné, ako to dopadne. Vinník bude Syn Svetla ak ich neoslobodí z tohto bezútešného stavu.
Syna ako nepohodlného, ktorí ich žiadal o správne používanie ich duchovných darov, aby nimi vynikli, znovu príkladne vybudovali svoj štát a obdarili svojim príkladom aj ľudí v ostatných štátoch, podlo a nenávistne zavraždili. Napokon do ostatných štátov nechali niesť zvesť o tom, že tá vražda bola chcená a že nikto nemusí nič robiť, pracovať na správnom použití svojich duchovných darov, aby smel ísť domov ku Svetlu, ale že letenku tam majú istú, len čo uveria tomu, že Syn Svetla zomrel za nich a za ich hriechy, ktoré zobral na seba! Touto lžou na dlhú dobu zotročili všetky ostatné štáty, ľudia v nich sa prestali snažiť a nastal mohutný a totálny úpadok mravov.
Syn Svetla ako nechránený Tromi kráľmi pred hriechmi ľudí skutočne počas Jeho lynčovania tieto hriechy ľudí i viditeľne niesol na svojom tele, čo však nebolo chcené a práve Traja králi mali tomu zabrániť. Bez ujasnenia tohto závažného obsahu a zmeny našich postojov niet možnosti uniknúť úpadku, zvlášť v dnešnej dobe po zosilnení Sily Svetla v hmotnostiach! Spoznaním skutočného obsahu tohto deja a zmenou našich postojov na čisté, láskavé a spravodlivé je však možná tou istou Silou Svetla nebývalá a netušená výstavba Božieho kráľovstva.
Otec sa rozhodol v našej dobe predvolať ľudstvo za svoje nesprávne postoje k Poslednému súdu, aby už nikdy viac nebolo niečo podobné možné a všade zavládol len mier a radosť... Ešte pred našou dobou poslal k poslednej výstrahe Druhého Syna, ktorého Posolstvo Grálu ľudia opäť nepoužili, pretože sa stále domnievajú, že niekto príde a za nich urobí prácu, bez ktorej nie sú koláče! To naozaj chceme vyhynúť? Je tu ešte niekto, Kto za Pravdu horí?
Karol Kuzmány hovoril:
Kto za Pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Kto si stojí slovu; čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večne On pre podlosť peklo podpálil;
kto ctí Pravdy Božskej Božské Zákony:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.